Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
НазваНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
Дата канвертавання19.11.2012
Памер203.92 Kb.
ТыпДокументы
Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»

Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Вимоги до дисципліни

Студенти повинні виконати наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:

 • вивчити матеріали теми згідно переліку тем для вивчення:

 • дати визначення правовим поняттям та термінам (письмово);

 • продумати відповіді на питання для самоконтролю;

 • підготовити реферат з рекомендованих тем (тему визначати згідно списочного номеру академічного журналу);

 • виконати практичні завдання (письмово).

У результаті вивчення предмета, студенти повинні знати:

 • загальнотеоретичні правові поняття та терміни;

 • структуру права та законодавста;

 • питання функціонування системи права, дії механізму правового регулювання;

 • підстаи виникненння, зміни та припинення правових відносин;

 • органи державної вдади та місцевого самоврядування України;

 • судові, правоохоронні та правозахисні органи України;

 • джерела чинного законодавства;

 • правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в Україні.

Після вивчення предмета студенти повинні вміти:

 • володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти використовувати їх;

 • характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;

 • правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;

 • орієнтуватися в сучасному правовому полі;

 • розмежовувати правові відносини у суспільстві;

 • використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;

 • правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України;

 • грамотно оцінювати юридичні факти; аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.

I. Перелік тем для вивчення

1. Сучасна наука конституційного права. Предмет, джерела, система державного права зарубіжних країн. 2. Основи теорії конституції. Конституції зарубіжних країн. Конституційний нагляд. 3. Поняття і класифікація форми держави в зарубіжних країнах. Форми правління. 4. Форми територіально – політичного устрою держави в зарубіжних країнах. Конфедерація, співдружність та інші політико – адміністративні утворення. 5. Політичний режим в зарубіжних країнах. 6. Політичні партії і партійні системи зарубіжних країн. Інституалізація політичних партій. 7. Основи конституційного статусу особи в зарубіжних країнах. Гарантії конституційних прав і способи забезпечення обов’язків. 8. Основи виборчого права в зарубіжних країнах. Контроль за виконанням законодавства про виборчий процес. Відповідальність за виборчі правопорушення. 9. Виборчі системи зарубіжних країн. Референдум і народна законодавча ініціатива. 10. Система і види органів держави. Законодавча влада в зарубіжних країнах: парламент. Парламент і парламентаризм. 11. Виконавча влада в зарубіжних країнах: глава держави. Способи виборів президента. 12. Уряд в системі органів державної влади зарубіжних країн. 13. Судова влада: системи та організація їх діяльності. Адміністративні суди. 14. Муніципальні системи в зарубіжних країнах. Основні моделі публічно влади. Особливості муніципального управління в державах Азії і Африки.

II. Перелік тем для написання рефератів

1. Державне право США. 2. Державне право Великобританії. 3. Державне право Франції. 4. Державне право Німеччини. 5. Державне право Китаю. 6. Державне право Японії. 7. Державне право Індії. 8. Державне право Єгипту. 9. Державне право Бразилії. 10. Державне право Греції. 11. Державне право Італії. 12. Державне право Швеції. 13. Державне право Іспанії. 14. Державне право Російської Федерації. 15. Державне право Молдови. 16. Державне право Білорусії. 17. Державне право Болгарії. 18. Державне право Казахстану. 19. Державне право Австрії. 20.Державне право Ірландії. 21. Державне право Данії. 22. Державне право Латинської Америки. 23. Державне право Скандинавських країн.

III. Практичні ситуації та завдання

Задача 1

У подружжя італійського громадянина і французької громадянки, які знаходяться у службовому відрядженні в Аргентині, народилося немовля.

Яке громадянство він отримав? Відповідь обґрунтувати.

Питання

1.Описати основні джерела конституційного (державного) права зарубіжних країн. У чому суть розподілу джерел державного права на статутні та інші?

2. У чому складаються особливості місцевого управління і його органів, яку роль вони відіграють у механізмі держави?


Задача 2

Особу, яка має громадянство Польщі, Канади, Перу (подвійне громадянство) висунуто на посаду президента Польщі. Особа задовольняє усім умовам, які ставляться до кандидата в президенти. Чи має такий кандидат право балатуватися і як він повинен поступити у випадку його обрання президентом Польщі? Відповідь обґрунтувати.

Питання

1.Які основні види конституційно-правових відносин? Об’єкт державно-правових відносин.

2.Система органів управління у містах (США, Великобританія, Франція, ФРГ, Італія, Японія).

Задача 3

Студенти юридичного факультету Вільного університету вирішили провести у найближчому парку мітинг з політичними вимаганнями до уряду по реформі вищої освіти. Як повинні поступити організатори мітингу, щоб він відбувся? Відповідь обґрунтуйте.

Питання

1.Що таке конституційне (державне) право, як галузь права і який його предмет?

2.Які основні функції і повноваження органів місцевого управління, як фінансується їх діяльність?

Задача 4

Президент республіки Булонії видав Декрет про націоналізацію семи приватних банків на основі виплати компенсації. Власники банків з розмірами компенсації згодні. Чи відповідає конституції даний Декрет?

Питання

1.Що допускає конституційний контроль (нагляд) у англосаксонських країнах (в країнах з впливом англосаксонської системи права)?
2.Дайте характеристику порядку формування і особливості структури органів місцевого управління.

Задача 5

Міська дорога і куток землі у комуні (общині) Сен-Флоране (Франція) являються муніципальною власністю. Рада комуни і мер прийняли спільне рішення продати частину дороги і частину землі (дорога проходить по цій частині земельної ділянки), щоб на цій дорозі збудувати нову школу, замість зруйнованої. Земельна ділянка належить комуні на праві приватної власності, дорога – публічна власність. Чи вірне рішення прийняла рада комуни і мер, чи можуть вони продати частину землі і частину дороги?

Питання

1. Який порядок прийняття конституції ви вважаєте найбільш демократичним? Відповідь обґрунтуйте.
2. Взаємовідношення законодавчої і виконавчої влади у фінансовій сфері.

Задача 6

Масштабне об’єднання АФТ-КПП на своєму з’їзді запропонувало п’ять кандидатів у палату представників конгресу США. Вони не були включені у виборчі бюлетені по відповідним одномандатним округам. Це рішення виборчих округів вірне чи не вірне? Поясніть чому.

Питання

1. Опишіть основні риси конституційного права зарубіжних країн. Співвідношення понять “конституція” і “основний закон”.

2.Яка структура виконавчого апарату при президентові США? Його компетенції і функції.

Задача 7

Група медичних робітників створила організацію “Вилікуємо кожного” і просить зареєструвати її політичну партію. У її програмному документі, направлений регістратору, вказано, що головна ціль партії-об’єднання медичних робітників – підвищення їх кваліфікації, обмін досвіду ,покращення медичного обслуговування. Разом з тим говориться, що партія не відмовляється від критики уряду і буде вимагати збільшувати бюджет асигнований на медичне обслуговування. Усі документи оформлено правильно. Регістратор у реєстрації відмовив. Він вчинив правильно чи ні? Поясніть чому?

Питання

1.Як класифікуються конституції? Дайте поняття конституції юридичної і фактичної.
2.Глава держави, його основні функції .Як змінюється їх склад і зміст в залежності від форми правління?

Задача 8

Конституція (Основний закон) Саудівської Аравії 1992 р. встановлює, що влада походить від нараду, але акти, що мають силу закону, приймає монарх після обговорення у раді Аш-Шура.

Конституція Кувейту 1962 р. встановлює, що існує парламент, право вето короля (емира) може бути опрокинуто рішенням 2/3 складу парламенту, чого не буває, а парламент приймає закони тільки з санкції монарха, міністри відповідають перед королем (емиром) і призначаються ним. Які різновиди монархії в Саудівській Аравії і Кувейті?

Питання

1. Яке співвідношення конституції і конституціоналізму?
2.Роль та місце уряду у системі інститутів держави.

Задача 9

Парламент Італії проголосив за довіру уряду. Президент своїм декретом призначив уряд, не включив в його склад двох членів від партії “Чорний хрест”. Яка різновидність республіки в Італії і чи вірно поступив президент?

Питання

1.Як ви оцінюєте інститут конституційного контролю (нагляду)? Від чого залежить стан правової охорони основних законів, конституції? У яких формах вона здійснюється?

2. Що представляє собою нормативно-установча діяльність уряду?

Задача 10

Президент США (глава держави у президентській республіці) за згодою Сенату призначив міністром освіти містера Сміта. Нижня палата ( Палата представників) заперечує проти призначення і прийняла рішення про недовіру містеру Сміту. Як повинен поступити президент?

Питання

1.Що таке громадянство, чим воно відрізняється від підданства?
2.Розкрийте зміст конституційного принципу розподілу влади. Еволюція розподілу влади на Північноамериканському континенті.

Задача 11

Франція поділяється на регіони (їх більше 20), у кожному з яких є виборча рада і призначений представник державної влади (префект), контролюючий законність діяльності ради. Франція: централізована, децентралізована чи відносно централізована унітарна держава, або вона регіоналістична держава?

Питання

1.Яким чином конституції закріплюють принцип народного суверенітету, як і чому конституційні норми обмежують народовладдя? Яке нормативне положення (крім народного суверенітет) відомі, як обов’язкові складаючи конституції?
2.Яке значення судової влади у системі розподілу влади?

Задача 12

Італія складається з 20-ти автономних областей, які охоплюють всю територію держави. Інших автономних утворень в Італії немає. Якою державою являється Італія: простим унітарним, складним унітарним, або регіоналістичною державою? Відповідь обґрунтуйте.

Питання

1.Яким чином конституції закріплюють принцип народного суверенітету, як і чому конституційні норми обмежують народовладдя? Яке нормативне положення (крім народного суверенітет) відомі, як обов’язкові складаючи конституції?
2.Яке значення судової влади у системі розподілу влади?

Задача 13
У США усі штати рівноправні, але сильно розрізняються по розмірам територій, чисельності населення. У складі держави є також політико-територіальне утворення, які не є штатами. США – це симетрична або асиметрична федерація? Чому?

Питання

1.Яке співвідношення особи і громадянина? Чим характеризуються особисті права і свободи?
2.Механізм взаємодії виконавчої і законодавчої влади у рамках системи “стримувань і противаг”.

Задача 14

В індійському штаті Бихар виникло безладдя. Кабінет дав президентові республіки пораду: ввести у штат надзвичайне становище. Президент не згодився і видав прокламацію про введення у штат президентського правління. Вірно чи невірно вчинив президент?

Питання

1.Опишіть види гарантій здійснення демократичних прав і свобод.

2. Яке співвідношення конституційного принципу розділення влади і принципу “стримувань і противаг”.

Задача 15
У державі діє мажоритарна виборча система кваліфікованої більшості. Балотувались чотири кандидати, подано 50.000 справжніх бюлетенів. Кандидат “А” отримав 26.000 голосів, “Б” – 10.000 голосів, “В” – 9.000 голосів, “Г” – 5.000 голосів. Вибраний хто-небудь чи не хто не вибраний? Той же розподіл голосів має місце у державі, де діє мажоритарна система абсолютної більшості. Чи буде хтось вибраний із кандидатів? Відповідь обгрунтуйте.

Питання

1.Повноваження союзної держави і суб’єктів федерації. Як мирова державно-правова практика вирішує питання про сецесії (виходу) із федерації.
2.Опишіть порядок процедури імпічменту.

Задача 16

У державі діє пропорційна система з принципом природної квоти. У даному багатомандатному окрузі обирається 5 депутатів. Голосували 55.000 виборців, дійсними визнано 50.000 бюлетенів. Балатувалось 5 списків партій. Результат голосування: партія “А” – 17.000 голосів, партія ”Б” – 11.000 голосів, партія “В” – 10.000 голосів, партія “Г” – 8.000 голосів, партія “Д” – 4.000 голосів. Закон встановлює правило найбільшого виборчого числа. Яка партія і скільки місць отримає?

Питання

1.Які принципи різноманітності форм державних країн? Чим відрізняється дуалістична монархія від монархії парламентарної?
2.Повноваження законодавчої влади.

Задача 17

У країні діє пропорційна система з принципом природної квоти. В даному багатомандатному окрузі обираються 5 депутатів. Голосували 50 тис. виборців, дійсними були визнані 50 тис. бюлетнів. Балотувалися 5 списків партій. Результати голосування: партія “А” – 17 тис. голосів, партія “Б” – 11 тис., “В” – 10 тис., “Г” – 8 тис., “Д” – 4 тис.. Закон встановлює правило найбільшого залишку. Яка партія і скільки місць отримає?

Питання

1. Чим відрізняється президентська республіка від парламентської республіки?

2. Опишіть систему відомих у практиці цензів виборчого права; їх значення та “зони дії” цензів різних родів. За яких умов можливе додержання принципу рівного виборчого права?

Задача 18

У країні діє пропорційна система з принципом природної квоти. У даному багатомандатному окрузі обираються 5 депутатів. Голосували 50 тис. виборців, дійсними були визнані 50 тис. бюлетнів. Балотувалися 5 списків партій. Результати голосування: партія “А” – 17 тис. голосів, партія “Б” – 11 тис., “В” – 10 тис., “Г” – 8 тис., “Д” – 4 тис. Закон передбачає штучну квоту. Яку квоту повинна вибрати комісія округу, щоб розподілити всі місця без застосування додаткових правил? Розрахуйте квоту.

Питання

1. Принцип розподілу влади в конституціях та на практиці. Що означає горизонтальний та вертикальний розподіл влади.

2. В чому суть “Уотергейської справи”?

Задача 19

У країні діє пропорційна система з принципом природної квоти. В даному багатомандатному окрузі обираються 5 депутатів. Голосували 50 тис. виборців, дійсними були визнані 50 тис. бюлетнів. Балотувалися 5 списків партій. Результати голосування: партія “А” – 17 тис. голосів, партія “Б” – 11 тис., “В” – 10 тис., “Г” – 8 тис., “Д” – 4 тис.. Застосовується система д”Ондта. Скільки місць отримає кожна партія?

Питання

1. Назвіть об”єднання держав, які підпадають під ознаки конфедерації, монархічної унії, протекторату. Дайте характеристику цим державним улаштуванням. Наскільки ЕЄС (Европейський Єкономічний Союз) зіставляється з поняттям конфедерації?

2. Як обирається президент США, Франції, Індії?

Задача 20

Конституція Франції 1958 р. містить перелік питань, нормативні акти (закони) з яких може приймати тільки парламент. Всі інші питання до сфери регламентної влади президента та уряду. У Великобританії переліку виключних повноважень парламенту немає. У Кувейті монарх має право вето по відношенню до законів парламенту, але останній може подолати вето 2/3 голосів.

Парламент з обмеженими повноваженнями згідно Конституції існує: у Франції, у Британії чи Кувейті? Як фактично складаються обставини?

Питання

1. Охарактеризуйте унітарну форму державного устрою.

2. Поняття політичного режиму. Політичний режим та близькі до нього категорії.

Задача 21

Парламент у першому читанні прийняв законопроект про введення мажоритарної виборчої системи. Президент у своєму висновку до проекту цього закону запропонував виправлення – зберегти пропорційну систему. Як повинен діяти парламент?

Питання

1. Які основні ознаки федеративної форми державного устрою?

2. Чим відрізняється мажоритарна виборча система абсолютної більшості від мажоритарної системи відносної більшості?

Задача 22

Верхня палата відмовилася прийняти текст законопроекту, який був прийнятий в трьох читаннях нижньою палатою. Що може вчинити нижня палата? Опишіть всі можливі варіанти.

Питання

1. Дайте поняття автономії, вкажіть її характерні ознаки та види автономій. Які явища, близькі до автономій, зустрічаються в територіальному устрою держави?

2. Які види права вето ви знаєте, опишіть їх.

Задача 23

У нижній палаті парламенту Бутанії чотири партійні фракції: сині, оранжеві, зелені, строкаті. З 100 депутатських місць сині мають 40, зелені – 30, оранжеві – 25, строкаті – 5. Сині вимагають собі місце голови палати, пропонуючи зеленим місце віце-голови. Але останні вступили у блок з оранжевими та більшістю голосів отримали місце голови, цією ж більшістю обрали віце-головою представника партії оранжевих. Чи порушено регламент та звичаї парламенту? Відповідь поясніть.

Питання

1. Опишіть різновиди конституцій за поколіннями, за формою, за походженням. Що мається на увазі під визначенням “писана” та “неписана” конституція. Наскільки влучно цей поділ відображує сучасну багатоманітність конституцій?

2. Що таке референдум? Чи існують відмінності референдуму від плебісциту, якщо існують, то в чому їх сутність. Як проводяться референдуми та плебісцити?

Задача 24

Омбудсмен (парламентський комісар) з рівності мов в Канаді прийняв постанову про накладання штрафу на мера м. Рівний (провінція Квебек), який видав розпорядження, яке стосувалось громадян, тільки на англійській чи французькій мові, хоча в провінції встановлена рівність цих мов. Чи вірно вчинив омбудсмен? Відповідь поясніть.

Питання

1. Які основні види партійних систем?

2. Яке місце займає уряд в політичній системі держави? Що являє собою Кабінет Великобританії

Задача 25

Депутат парламенту з дозволу постійної комісії з питань державної власності орендував державний стадіон Пісчаний, який тривалий час пустував. За оренду депутат щорічно платив 150 тис. динарів. Стадіон, що був банкрутом, почав приносити прибуток до казни. Прокуратура опротестувала договір оренди з причини заниженого розміру орендної платні. Чи правильно поступила прокуратура? Чи вірні підстави прокуратури? Відповідь поясніть.

Питання

1. Що являють собою групи тиску в політичній системі закордонних країн?

2. Які основні засоби формування уряду в зарубіжних країнах?

Задача 26

Поліцейський патруль м. Небесний затримав депутата Парламенту, коли той бив громадянина, який за ствердженням депутата, що підтвердили присутні, напав на депутата та вирвав у нього з рук грошову купюру. Депутат відмовився пройти з патрулем у відділення поліції, надав депутатське посвідчення .Полісмени вибачились та пішли. Правильно чи ні поступив патруль? Відповідь поясніть.

Питання

 1. Які ознаки демократії? Що таке безпосередня демократія?

2. Яка внутрішня структура уряду?

Задача 27

У президентській республіці Деданія помилував засудженого шпигуна Дону за його співробітництво з правоохоронними органами та контррозвідкою, що допомогло викрити мережу іноземних резидентів, а також об”явив амністію особам , які скоїли незначні господарські злочини. Президент прийняв рішення про помилування в межах своїх повноважень і чи є це рішення вірним ? Чи є вірним рішення Президента про амністію ?

Питання

1. Які ознаки авторитарного режиму ? Тоталітаризм та авторитаризм - як вони співвідносяться ? Назвіть ступінь проникнення тоталітарної влади у життя суспільства.

Задача 28

У парламентській монархії Урутанія король використав право вето у відношенні закону о вільном студенті. Вето не приймалось, змінилось 200 років. Парламент звернувся у конституційний суд, стверджуя, що монарх втратив право вето. Відповідь суду:

 1. застосування вето не вірне;

 2. застосування вето можливо;

 3. право вето існує але не повинне застосовуватися;

Питання

1.Поняття і принципи виборчого права у зарубіжних країнах.

2.Опишіть внутрішньо політичні і зовнішньополітичні повноваження парламенту.

Задача 29

У парламентській монархії Урутанія король після виборів у парламент за пропозицією лідера парламентської більшості призначив його прем’єр-міністром і 10 інших міністрів, а міністра, завідуючий королівським двором, він призначив із числа безпартійних лиць. Вірно чи не вірно вчинив король?

Питання

 1. Що являє собою монарх як особа з особливим правовим статусом? Чому неможливе юридичне вирішення питання з відповідальності монарха?

2. Опишіть основні виборчі цензи. Як видвигаються кандидати у депутати та на інші виборчі посади?

Задача 30

У парламентській республіці Деданія парламент прийняв постанову, уповноважуючи уряд урегулювати (прийняти спеціальну постанову) порядок комплектування служби охорони лісів. Уряд прийняв декрет про комплектування лісопаркової і протипожежної охорони і для контролю за субсидіарним (у тому числі делегірованих) законодавством, пред’явило декрет у конституційний суд. Вірно чи не вірно вчинив уряд? Чи потрібно було пред’являти декрет у парламент?

Питання

1. Фактичний і юридичний статус глави держави. Що таке престолонаслідування?
 1. Опишіть класифікацію парламентів. Як формується верхня палата парламенту?

Задача 31

Громадянин Канади, видатний вчений, запрошений на роботу в Алжир урядом Алжира. При приїзді до Алжиру канадський громадянин, оскільки він повинен залишитися там на деякий строк, вирішив одразу придбати громадянство Алжиру. Подвійне громадянство дозволяється законами і Канади і Алжира. Як повинен вчинити громадянин Канади?

Питання

 1. Фактичний і юридичний статус глави держави. Що таке престолонаслідування?

 2. Опишіть класифікацію парламентів. Як формується верхня палата парламенту?

Задача 32

Громадянин Італії, який мешкає на протязі року у комуні общин Сент-Франс у Франції, яка як і Італія, входить усклад європейського союзу, вирішив зареєструватись у якості виборця на виборах у раду комун. Чи вірно він вчинив? Відповідь обґрунтуйте.

Питання

 1. Фактичний і юридичний статус глави держави. Що таке престолонаслідування?

 2. Опишіть класифікацію парламентів. Як формується верхня палата парламенту?IV. Заповнити таблицю “ Загальний порівняльний аналіз сучасних конституцій різних країн за їх змістом”

Україна

Російська Федерація

США

Франція

Німеччина

1. Прийняття конституцій, їх структура

2. Основи конституційного устрою (ладу)

3. Права й свободи людини та громадянина

4. Рівність прав громадян різних національностей, права національних меншин

5. Соціально – економічні права громадян

6. Правовий статус органів законодавчої влади

7. Структура, склад, обрання законодавчого органу

8. Участь законодавчого органу у формуванні уряду, призначенні посадових осіб

9. Право парламенту висловлювати недовіру главі державі, уряду

10. Повноваження парламенту у формуванні бюджету держави

11. 11.Суб’єкт законодавчої ініціативи

12. Правовий статус глав держав та інших органів державної влади

13. Повноваження глави держави у формуванні бюджету держави

14. Повноваження уряду у формуванні бюджету держави

15. Керівник виконавчої влади та його обрання (призначення)

16. Вертикаль виконавчої влади

17. Правовий статус суду, призначення, звільнення суддів

18. Повноваження Конституційного суду

19.Адміністративно – територіальний устрій, місцеве самоврядування

20. Обрання місцевих органів влади та їх керівників


Рекомендована література

1. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. – М.-1999. – С. 391 - 410.

2. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України. – К., 1999.

3. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М., 2001.- С. 460 - 504.

4. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. – К., 2001. – С. 245 – 251.

5. Сравнительное конституционное право. – М., 1996.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconМетодичні рекомендації з вивчення дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн»
Вона передбачає вивчення студентами історії виникнення, становлення І розвитку держави І права; державних органів та правових інститутів...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconБаришівський навчально-виховний комплекс «гімназія середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Предко Н. Д. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо використання нестандартних прийомів та методів у процесі вивчення математики

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconКафедра гуманітарних дисциплiн
Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Культурологія»

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconПро особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Навчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка