Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня
НазваАрлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня
старонка1/10
Дата канвертавання19.11.2012
Памер1.2 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Юбилейные даты 2012 года


1150 лет городу Полоцку

 • Арлоў, У.А.  Таямніцы Полацкай гісторыі. - Мн.:  Полымя, 2002. Ф1, А

 • Асветніцтва і гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай. - Мн.: Дэполіс, 2002. Ф3, Ч

 • Беларускі горад у часе і прасторы: 500 гадоў Полацкай магдэбургіі. - Наваполацк:  ПДУ, 2001. Ч.

 • Бутрамееў, У.  Вялікія і славутыя людзі зямлі беларускай: Для малод. і сярэд. шк. узросту / Уладзімір Бутрамееў. - Мн. :  БелЭн, 2002. Ф1.

 • Гісторыя штодзеннасці і правы чалавека /  Уклад.П.Садоўскі,М.Тэлюс. - Мн.:  Тэхналогія, 2000. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф7, А, Ч.

 • Довнар-Запольский, М.В.  История Белоруссии. - Мн.:  Беларусь, 2003. Ф2, Ф3, Ф5, Ф6,Ф7, К, Ч.

 • Ермаловіч, М.І.  Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае / М.І.Ермаловіч. - Мн.:  "Беллітфонд", 2000. Ф4.

 • Ермаловіч, М.І.  Старажытная Беларусь /  Прадм.М.А.Ткачова. - Мн.:  Маст.літ., 2001. Ч, Ф1,Ф6.

 • Кулагін, А.М.  Эклектыка. Архітэктура Беларусі другой паловы XIXст.- Мн.:  Ураджай, 2000. Ф2, Ф3, Ф5, А.

 • Лойка, А.А.  Старабеларуская літаратура. - Мн.:  Выш. шк., 2001. Ф3, Ч.

 • Матэрыялы па гісторыі Беларусi /  Склад.Н.С.Шарова. - Мн. Интерпрессервис, Экаперспектыва, 2002. А, Ф1.

 • Полоцк. - Мн.:  РИФТУР, 2005. Ф3.

 • Страчаная спадчына /  Т.В.Габрусь, А.М.Кулагін, Ю.У.Чантурыя і інш. - Мн.:  Беларусь, 2003. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, К.

 • Арлоў, Ул. Alma Mater Polocensis / Ул. Арлоў // Спадчына. - 1999.- N2. - С.30-72.

 • Вяртанне універсітэта на Полацкую зямлю //  Беларускі гістарычны часопіс. -  2000. -  N4. -  С.12-17.

 • Белямук, М.  Пячатка Усяслава Чарадзея / М. Белямук //  Беларускі гістарычны часопіс. -  2001. -  N2. -  С.69-70.

 • Вайніцкі, П.  Набліжэнне да падання / П. Вайніцкі //  Роднае слова. -  2001. - N11. -  С.85-87.

 • Віцьбіч, Ю.  Наша спадчына прамаўляе / Ю.Віцьбіч //  Спадчына. -  2000. - N4. -  С.95-148.

 • Дмитрачков, П.  О зарождении и развитии государственности на белорусских землях / П. Дмитрачков //  Беларуская думка. -  2001. -  N4. - С.103-112.

 • Дудараў, А.  Крыж / А. Дудараў //  Полымя. -  2000. -   N6. -  С.48-73.

 • Дук, Д.  Полацкая кафля і вера палачанаў / Д. Дук //  Спадчына. -  2001. - N1-2. -  С.163-169.

 • Журба, Я.  Не забыць мне дзён маёвых... / Я. Журба //  Роднае слова. - 2001. -  N4. -  С.15.

 • Іваноў, С.  Быліна Дзвіны / С. Іваноў //  Беларусь. -  2001. -  N5. - С.38-39 Заканчэнне. Пачатак у №2

 • Коўтун, В.  Пакліканыя / В. Коўтун //  Беларусь. -  2001. -   N6. - С.44-45.

 • Ломсадзе, Л.  К Евфросинье на поклон / Л.Ломсадзе //  Беларуская думка. - 2001. -   N3. -  С.85-94.

 • Мацюшэнка, В.В.Ордэн езуітаў і адукацыя / В.В. Мацюшэнка, М.І. Дзятчык // Народная асвета. -  2001. -    N6. -  С.66-68.

 • Ракуць, В.У. Славутыя імёны Полацкай зямлi / В.У. Ракуць // Пачатковая школа. - 1999. - N1. - С.28-29.

 • Чарноцкі, Н.  Сватаньне / Н. Чаноцкі //  Полымя. -  2001. -   N3.  С.243-258.

 • Шайкоў, В. Полацкі кадэцкі корпус і яго выхаванцы / В. Шайкоў // Беларускі гістарычны часопіс. - 1999. - N4. - С.45-51.


945 лет с момента первого упоминания города Минска в “Повести временных лет” (1067)


 • Арлоў, У.А.  Міласць князя Гераніма : для ст. шк. узросту / У.А.Арлоў. - Мн.:  Юнацтва, 1993. - ( Шк. б-ка). - А

 • Кусков, В.В.  История древнерусской литературы /  В.В. Кусков. - М.:  Высш. шк., 2008. Ф3, А

 • Русская литература ХI- XVIII вв. /  Сост. Л.А.Дмитриев, Н.Д.Кочеткова. - М.:  Худож. лит., 1988. - ( Б-ка учителя).:  2000. А

 • Дорожкина, Н.И.  Князья земли русской / Н.И. Дорожкина //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2010. -  N8. - С.48-50.

 • Мінск, якога мы не бачылі: гістарычнае чытанне // Б.П. 2008. - № 1,2,3,4,5

 • Мінску – 940!: матэрыял для гульні “Поле цудаў”: віктарыны, конкурсы і кніжная выстава // Б.П. – 2007. - № 1. – С.16-17.

 • Скобелев, Э.  Посещение царем Иваном Васильевичем Тригорского монастыря / Э. Скобелев //  Нёман. -  2004. -  N10. -  С.94-112.

 • Смяховіч, М.  Даследчыцкія прынцыпы ў "Аповісці мінулых гадоў" / М. Смяховіч // Беларускі гістарычны часопіс. -  2003. -  N6. -  С.30-38.

 • Шибанова, И.И.  "Повесть временных лет" / И.И. Шибанова //  Литература в школе. - 2001. -  N4. -  С.37-39.910 лет со дня рождения Евфросинии Полоцкой (1102, или не познее 1104-1173), просветительницы периода Киевской Руси и игуменьи монастыря Святого Спаса в Полоцке, первой женщине, которую русская православная церковь канонизировала


 • Асветніцтва і гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай. Мн.:Дэполіс, 2002.Ф3,Ч.

 • Гарошка, Л.  Святая Еўфрасіння-Прадслава, патронка Беларусі / Л.Гарошка; Уклад., прадм. У.Арлова. - Мн.:  Маст. літ., 1996. - ( Галасы беларускага замежжа). А,К,Ч.

 • Евфросиния Полоцкая /  авт.-сост. Н.Г.Куцаева.- Мн. :  ФУАинформ, 2007. - ( Славное имя. Святые). Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А, Сб, Ч.

 • Женщины-легенды /  Сост., науч. ред. и авт. предисл. В.А.Федосик. - Мн. :  Беларусь, 1993.А,Ч

 • Житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой. - Мн.:  Православ.братство во имя Архистратига Михаила, 2004. Сб.

 • Козел, А.А.  Философская мысль Беларуси. - Мн.:  Амалфея, 2004. Ч.

 • Коўтун, В.М.  Пакліканыя /  В.М.Коўтун. - Мн.:  Маст. літ., 2007. Ф1, Ф3, Ф5, А.

 • Марціновіч, А.  Святая Еўфрасіння : Для малод.шк.узросту / Маст.В.П.Сташчанюк. - Мн.:  Юнацтва, 2001. Ф1

 • Марціновіч, А.  Святая Еўфрасіння, альбо Адкуль ёсць, пайшла Полацкая зямля: для малод. і сярэд. шк. узросту /  Алесь Марціновіч. - Мн. :  Беларусь, 2008. Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ч.

 • Полацкі Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр /  аўт. тэксту А.А.Ярашэвіч; фота А.П.Дрыбаса. - Мн.:  Беларусь, 2006 Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А,Ч.

 • Преподобная Евфросиния Полоцкая /  сост. Н.Г.Куцаева. - Мн.: Белорус. Православная Церковь, 2010. Ф1, Ф2, Ф7.

 • Славутыя імены Бацькаўшчыны /  Уклад.У.А.Гілеп і інш. - Мн.:  Бел. фонд культуры, 2000. Ф3, Ч.

 • Тарасевич, О.И.  Крест Евфросинии Полоцкой /  О.Тарасевич. - М.: ЭКСМО, 2007. - ( Артефакт-детектив).  Ф8.

 • Чаропка, В.  Лёсы ў гісторыі /  В.Чаропка. - Мн. :  Беларусь, 2005. Ф1, Ф2, Ф3, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А, Ч.

 • Грыдзюшка, Т.  "Жыціе Еўфрасінні Полацкай" / Т. Грыдзюшка //  Роднае слова. -  2008. -  N4. -  С.30-34.

 • Дулевич, Г.  "Светает светом через темноту веков святое имя Евфросинии" / Г. Дулевич //  Бiблiятэка прапануе. -  2011. -  N6. -  С.15-19.

 • Кудрявцева, Е.  Крест Евфросинии. Превратности судьбы / Е. Кудрявцева //  Наука и жизнь. -  2009. -  N4. -  С.64-65.

 • Латышава, Н.  Асветніца і нябесая заступніца Беларусі / Н. Латышава //  Пачатковая школа. -  2007. -  N3. -  С.26-32.

 • Ловкина, С.Л.  Викторина "Святая заступница Белой Руси" / С. Л. Ловкина //  Народная асвета. -  2011. -  N6. -  С.79-82.

 • Образ Евфросинии Полоцкой в литературе и искусстве // Б.П. – 2009.- №8.- С.17-18.

 • Палачанін, Ф.  Светачы зямлі Беларускай / Ф. Палачанін // Бiблiятэка прапануе. - 2010. -  N2. -  С.18-23. -    N3. -  С.4-7.

 • Под звездой Евфросинии //Б.П. – 2010. - № 6. – С. 27-28.

 • Праз смуту стагоддзяў дайшло да нас слова //Б.П. – 2001. - № 2. – С. 24-27.

 • Светачы зямлі Беларускай: вусны кляндар //Б.П. – 2010. - № 2. – С. 18-20.

 • Святая заступніца //  Алеся. -  2010. - N5. -  С.18-20.


535 лет со дня рождения Тициана (1476/77–1576), итальянского живописца


 • Великие итальянские художники /  автор текста и сост. Е.П.Рачеева. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование: ОЛМА МЕДИАГРУПП, 2005. - ( Мастера европейской живописи). К.

 • Величайшие творения человечества / сост.Т.В.Алешкина. - М.: АСТ, 2005. Ч.

 • Итальянская живопись /  авт.-сост.В.М.Жабцев.- Мн. : Харвест, 2007. - ( Мастера мировой живописи). А.

 • Комарова, И.И.  Художники /  И.И.Комарова, Н.Л.Железнова. - М: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - (Краткие биографические словари). А.

 • Ладвинская, А.А.  Жизнь выдающихся людей. 70 знаменитых художников /  А.А.Ладвинская. - Ростов н/Д :  Феникс, 2007. - (Энциклопедии для всех). Ф3, Ф4.

 • Любимов, Л.Д.  Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии  /  Л.Д.Любимов. - М.:  Просвещение, 1982. А, Ч.

 • Любимов, Л.Д.  Небо не слишком высоко: для ст. возраста / Л.Д.Любимов. - М. : Дет. лит., 1970. - ( В мире прекрасного). А.

 • Поцца, Н.  Тициан: [пер. с ит.] /  Н.Тициан.- М.:  Искусство, 1981. - (Сер. "Жизнь в искусстве") С веком наравне /  сост. И.Ненарокомова. - М. :  Мол. гвардия, 1989. А,Ч.

 • Тициан Вечеллио. 1477-1576 /  текст Л.Мельниковой. - М.: Директ-Медиа, 2010. - (Великие художники ;  Т.19).  Ф1.

 • Шлегель, Ф.  Эстетика. Философия. Критика /  Ф.Шлегель.- М.: Искусство, 1983. - ( История эстетики в памятниках и документах).  А.

 • Багданава, А.  Страсць - думка - школа / А. Багданава //  Роднае слова. -  2001. - N3. -  С.76-80.


485 лет со дня рождения Константина Василия Острожского (1527-1608), политического и культурного деятеля ВКЛ. • Варанько, К.Д.  У гонар К.К.Астрожскага славутага грамадскага дзеяча і асветніка / К.Д. Варанько //  Чалавек.Грамадства.Свет. -  2009. -    N3. -  С. 51-53.

 • Кулажанка, Л.  Служэнне Богу і Бацькаўшчыне / Л.Кулажанка //  Бiблiятэка прапануе. -  2008. -   N1. -  С.8-11.

 • Служэнне Богу і Бацікаўшчыне:князь Канстанцін Астрожскі // Б.П. – 2008. - № 1. – С. 8-12.


450 лет с момента издания Симоном Будным книг “Катехизис” и “Про оправдание грешного человека перед Богом” на белорусском языке (1562, г. Несвиж)


 • Гісторыя беларускай літаратуры XІ-ХІХ стагоддзяў: у 2 т. Т.1.Даўняя літаратура /  Нац.акад.навук Беларусi. Ін-т літаратуры імя Я.Купалы. - Мн.:  Беларуская навука, 2007. Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А.

 • Мяснікоў, А.Ф.  Сто асоб беларускай гісторыі /  А.Мяснікоў. - Мн.: Литература и Искусство, 2009. Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А, Сб.

 • Падокшын, С.А.  Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. - Мн.:  Беларуская навука, 2003. Ч.

 • Саверчанка, І.В.  Сымон Будны: гуманіст і рэфарматар / І.В.Саверчанка. - Мн. :  Універсітэцкае, 1993.

 • Чаропка, В.  Лёсы ў гісторыі /  В.Чаропка. - Мн.:  Беларусь, 2005. Ф1, Ф2, Ф3, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А, Ч.

 • Кан, М.А.  Беларускія асветнікi / М.А. Кан //  Народная асвета. -  2001. - N8. -  С.78-79.

 • Кан, М.А. Актуальность гуманистических идей белорусского Просвещения / М.А. Кан // Чалавек. Грамадства. Свет.- 1999.- N2 (Оконч. Нач. N1). - С.19-26.

 • Каяла, У.І.  Патрыятычны і гуманістычны пафас прадмоў Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага / У.І. Каяла //  Беларуская мова i лiтаратура. -  2007. - N7. -  С.28-30.

 • Мотульский, Р.С.  Библиотеки Беларуси в период Речи Посполитой (1569 г. - конец 18 в.) / Р.С. Мотульский //  Библиотековедение. -  2010. -   N4. - С.76-86. -  N5. -  85-93.

 • Саверчанка, І.В.  Сымон Будны - выдатны літаратар і асветнік–гуманіст / І.В.Саверчанка //  Адукацыя i Выхаванне. -  2008. -   N12. -  С.66 -73.

 • Саверчанка, І.В.  Сымон Будны - пісьменнік і інтэллектуал эпохі Рэфармацыі / І.В. Саверчанка //  Беларуская мова i лiтаратура. -  2006. -  N3. - С.48-52.


440 лет со дня рождения Мелетия Смотрицкого (1572-1633), белорусского и украинского общественно-политического и церковного деятеля, писателя-полемиста, мыслителя, учёного.


 • Анталогія даўняй беларускай літаратуры /  НАН Беларусі, Ін-т літ.імя Я.Купалы. - Мн.:  Бел. навука, 2003. Ф1, Ф2, Ф3, Ф5, Ф6, Ф7, А, Ч.

 • Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края. Мн.:  Изд. центр БГУ, 2004. - ( Scriptor universitatis). Ф03-1, А, Ч.

 • Верціхоўская, М.І.  Беларуская літаратура. Пераказ і аналіз / М.І.Верціхоўская. - Мн.:  Кніжны Дом, 2004. Ч

 • Грамадчанка, Т.К.  Беларуская літаратура. Школьныя творы / Т.К.Грамадчанка. - Мн.:  Аверсэв, 2004. - (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). А.

 • Козел, А.А.  История философской мысли в Беларуси (XII-XXв) / А.А.Козел. - Мн.:  Академия МВД Республики Беларусь, 1998. А.

 • Козел, А.А.  Философская мысль Беларуси. - Мн.:  Амалфея, 2004. Ч.

 • Козел, А.А.  Философская мысль Беларуси /  А.А.Козел. - Мн. : Амалфея, 2004. Ф3.

 • Кароткі, Ул. І плач, і напамін... / Ул. Кароткі // Роднае слова. - 1999. - N3. - C.57-62.

 • Мотульский, Р.С.  Библиотеки Беларуси в период Речи Посполитой (1569 г. - конец 18 в.) / Р.С. Мотульский //  Библиотековедение. -  2010. -   N4. -  С.76-86. -   N5.

 • Саверчанка, І.В.  Мялеці Сматрынкі - літаратар, філолаг-славіст і філосаф / І.В. Саверчанка //  Народная асвета. -  2006. -   N11. - N12. - С.83-86. -  С.87-90.


235 лет со дня рождения Иосифа Олешкевича (1777–1830), живописца-портретиста, творчество которого связана с искусством Беларуси, Литвы, Польши и России


 • Дробаў, Л.М.  Беларускія мастакі XIX стагоддзя /  Л. М. Дробаў. - Мн.:  Беларусь, 1971. Ф7.

 • Шаранговіч, Н.  Свае ці чужыя? / Н. Шаранговіч //  Мастацтва. -  2009. - N11. -  С.4-9.


200 лет Великой Отечественной Войне 1812 года


140 лет со времени открытия Полоцкой учительской семинарии имени Я.П. Кульнева (1872–1918)


 • Арлоў, У.А.  Таямніцы Полацкай гісторыі /  У.А.Арлоў. - Мн.: Полымя, 2000. Ф1, Ф2, Ф4, А.

 • Голденков, М.  Наполеон и Кутузов: неизвестная война 1812 г. / Михаил Голденков. - Мн.:  Современная школа, 2010. Ф2, Ф3, Ф4, Ф8, А.

 • Клоков, С.А.  Гений русского военного искусства. Кульнев Яков Петрович /  С.А.Клоков. - СПб., 2005. Ф2, Ф3, Ф8, Сб, Ч.

 • Марціновіч, А.А.  Маладзік над заснежаным шляхам /  А.Марціновіч. - Мн.:  Маст. літ., 2008. - (Гісторыя ў асобах).  Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, А.

 • Бехлер, С.  Пантеон русской славы / С. Бехлер //  Смена. -  2011. -  N6. - С.48-58.

 • Волков, В.  Не уступайте ни шага родной земли / В. Волков //  Союзное государство. -  2009. -  N1-2. -  С.108-111.

 • Неволина, Г.  Бравые ребята - гусары-усачи / Г. Неволина //  Сценарии и репертуар. -  2007. -  N9. -  С.14-27.

 • Пугачева, Н.А.  "Для чести и славы Отечества" / Н.А. Пугачёва //  Бiблiятэка прапануе. -  2008. - N11. -  С.6-7.

 

90 лет с начала издания журнала “Полымя” (1922)


80 лет с момента создания литературного объединения “Літаратура і мастацтва”


80 лет с момента создания Государственного академического театра Беларуси (1932)


40 лет с момента создания книжного издательства “Мастацкая літаратура” (1972)


Календарь знаменательных и памятных дат

на I квартал 2012 года


Январь:


1 января


Новый год


 • Здравствуй, праздник новогодний! /  худ. С.Карамелькина. - М.: Махаон, 2007. Ф1.

 • Иванова, Т.А.  Большая книга Нового года и Рождества / Т.А.Иванова. - М.:  ЭКСМО, 2008. - (Книги к праздникам). Ф1, Ф7.

 • Неволина, Е.  Стихи к Новому году и Рождеству /  Е.Неволина. - М.: ЭКСМО, 2008. Ф1, Ф7.

 • Новогодние стихи и сказки : для дошк. и мл. шк. возраста /  сост. Р.Данкова. - Мн. :  Харвест, 2011. - ( Б-чка детской классики). Ф1, Ф5, Ф7, Ф8.

 • Новогодний хоровод: для чтения взрослыми детям /  сост. А.Н.Малей. - Мн.:  Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2010. Ф1, Ф2, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8.

 • Праздничные сценарии, тосты, игры, песни, шутки /  сост.Л.Тамадзе. - Харьков:  Клуб семейного досуга, 2010. Ф3.

 • С Рождеством и Новым Годом! /  исп. В.Бобков, К.Бобкова. -  Мн.: ПТЧУП "Тонрекордс",  2008. Ф1.

 • Самые веселые сценарии для детских праздников. - М.:  ЭКСМО, 2009. - (Праздник в каждый дом). Сб.

 • Семаков, В.В.  Дед Мороз и его родня /  В.Семаков, Н.Бамбиза. - Мн.: Маст. літ., 2008. Ф4, Ф7.

 • Тамада: сценарии для любого праздника. Первая книга настоящего тамады. - Ростов н/Д:  Владис, 2008. Сб.

 • Уорнер, Д.  Идеи для праздников и вечеринок /  Д.Уорнер. - Ростов-на-Дону:  Феникс, 2007. - (Жизнь удалась). Сб.

 • Уорнер, П.  Книга ваших лучших вечеринок /  Пенни Уорнер. - Мн.: Попурри, 2009. Сб.

 • Как мир встречает Новый год // Б.П. – 2006. - № 6. – С. 14-15.

 • Кирсанова, Т.  Игрушки для ёлки / Т. Кирсанова //  Дошкольное воспитание. - 2000. -  N12. -  С.107-115.

 • Кніжныя выставы // Б.П. – 2010. - № 3. – С. 14.

 • Лушельская, А.М. Как встречают Новый год люди всех земных широт / А.М. Лушельская, Е.М. Петрова //  Читаем, учимся, играем. -  1999. -  №3. - С.57-61.

 • Матис, Л.С.  На площади серебряных часов / Л.С. Матис //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2000. -   N6. -  С.25-31.Всемирный день мира


Первоначально день молитв о мире являлся праздником католической церкви, который учредил Папа Римский. В последствии ассамблея ООН учредила праздник всемирного дня мира официально. Лозунгом праздника является фраза «Прости, и ты обретешь мир». В этот день понтифики обращаются к верующим с такими темами как, борьба с бедностью, борьба за права женщин, межгосударственные отношения, экономическое развитие, построение мира на Земле и т.д. В Ватикане всемирный день мира является официальным выходным днем.

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.newmonth.ru/about.php?id=3435


65 лет со дня рождения Георгия Марчука (1947), белорусского прозаика, драматурга.


Георгий Васильевич Марчук родился в 1947 году в Давид-Городке, Столинский район Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт (1973), Высшие курсы режиссеров и сценаристов (Москва, 1975). Автор 8 романов, 50 пьес, книги сказок для детей, книги новелл «Хаос», сборника афоризмов, сценария фильма «Письмо Феллини» (2006). Экранизировал свой роман «Цветы провинции» (отмечен Государственной премией Беларуси).

Г.В. Марчук работал главным редактором киностудии «Беларусьфильм», директором издательства «Мастацкая літаратура». Произведения Георгия Марчука переведены на ряд языков СНГ и дальнего зарубежья (русский, английский, украинский, литовский, болгарский, казахский, польский, македонский). Секретарь Союза писателей Беларуси. Активный член Общественного совета по нравственности, созданного в 2009 году. Награжден медалью Российской академии словесности «Ревнителю просвещения».

Г.В. Марчук автор восьми романов, полусотни пьес, 100 новелл, 40 сказок, десятков афоризмов, был выдвинут на премию в 2009 году, однако, не получив награды, продолжил участие в гонке год спустя.

Лосич, П. Городчук идёт за Нобилем [Электронный ресурс] / П. Лосич. – Режим доступа: http://www.zarya.by/news/culture/4684.html


 • Марчук, Г.В.  Без ангелов /  Г.Марчук. - Мн.:  Современная школа, 2010. Ф3, А.

 • Марчук, Г.В.  Кветкі правінцыі /  Г.Марчук. - Мн.:  Маст. літ., 2004. - (Бел. проза ХХ стагоддзя). Ф3, Ф7, Ф8.

 • Марчук, Г.В.  Хаос: пер. с бел. /  Г.В.Марчук. - Мн.:  Полымя, 1997. А.

 • Марчук, Г.В.  Цветы провинции /  Г.Марчук. - Мн.:  Современная школа, 2010. Ф2, Ф3, А.

 • Марчук, Г.В.  Чужое богатство: для мл. и сред. шк. возраста / Г.В.Марчук. - Мн.:  Полымя, 1998 . Ф6.

 • Несцяровіч, С.  Аляксей Дудараў, Георгій Марчук: біяграфія і творчасць (11 клас) / С. Несцяровіч //  Роднае слова. -  2011. -   N2. - С.87-88.

 • Штэйнер, І.  Смешна і не вельмі / І. Штэйнер //  Роднае слова. -  2006. - N12. -  С.7-9.65 лет со дня рождения Евгения Хвалея (1947), белорусского поэта, критика, публициста.


Хвалей Яўген нарадзіўся 01.01.1947 г. у вёсцы Белькаўшчына Стаўбцоўскага раёна Менскай вобласці ў сялянскай сям'і. Пасля заканчэння Мікалаеўшчынскай сярэдняй школы (1965) працаваў будаўніком, у рэдакцыі стаўбцоўскай раённай газеты «Прамень». Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1971). Настаўнічаў, працаваў у выдавецтве «Народная асвета», Менскім абласным Доме народнай творчасці, на Беларускім радыё і тэлебачанні. З 1985 г. - старшы рэдактар выдавецтва «Юнацтва». Сябра СП СССР з 1989 г.Першыя вершы надрукаваў у 1963 г. (раённая газета «Прамень»). Аўтар кніг паэзіі «Ярына» (калектыўны зборнік «Нашчадкі», 1979), «Прычасце» (1983), «Зялёны прамень аеру» (1987), вершаванай казкі для дзяцей «Насціны гасціны» (1989). У перыядычным друку выступае і як крытык. Перакладае вершы паэтаў народаў СССР. Укладальнік зборнікаў «Вершы» Якуба Коласа (1987), «Гары, агонь Кастрычніка» (1987) і інш.

Биография, Хвалей Яўген. Біяграфія. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovo.ws/bio/bel/20/0008.html

 • Хвалей, Я.  Дзіва - сны дзяўчынкі Вікі: Для дашк.узросту / Маст. А.Ф.Хворык.- Мн.:  Маст. літ., 2002. Ф7.

 • Хвалей, Я.І.  Прынцэса з тусоўкі: для сярэд. і ст. шк. узросту /  Яўген Хвалей.- Мн.:  Маст. літ., 2008.-( Б-ка школьніка). Ф1, Ф2, Ф4, Ф6, Ф7, Ф8, А.

 • Асцярожна, падлетак!: “Прынцэса з тусоўкі”: прэзентацыя // Б.П. – 2001. - № 3. – С.2-3.

 • Абмеркаванне аповесцейЯ. Хвалея “Прынцэса з тусоўкі” // Б.П. – 2001. - № 4. – С. 27-28.3 января


120 лет со дня рождения Джона Толкиена (1892 – 1973), английского писателя, филолога.


Толкин Джон Рональд Руэл (Толкиен) (1892–1973), английский писатель, доктор литературы, художник, профессор, филолог-лингвист. Один из создателей Оксфордского словаря английского языка. Автор сказки Хоббит (1937), романа Властелин колец (1954), мифологической эпопеи Сильмариллион (1977).

Родился 3 января 1892 в Блумфонтейне (Южная Африка). Отец – Артур Руэл Толкин, банковский служащий из Бирмингема, переехал в поисках счастья в Южную Африку. Мать – Мэйбл Саффилд. В январе 1892 у них родился мальчик. Толкин создал хоббитов – «невысокликов» – обаятельных, подкупающе достоверных существ, похожих на детей. Сочетающих в себе стойкость и легкомыслие, любознательность и ребяческую лень, невероятную изобретательность с простодушием, хитрость и доверчивость, отвагу и мужество с умением избегать неприятностей. В первую очередь, именно хоббиты придают такую достоверность толкиновскому миру.

Александр Кузнецов Толкиен, Джон Рональд Руэл [Электронный ресурс] / Кузнецов Александр. – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/TOLKIN_DZHON_RONALD_RUEL.html


 • Толкиен, Дж.Р.Р.  Властелин колец: трилогия. Кн. 2. Две Твердыни: для ст. шк. возраста /  Дж.Р.Р.Толкиен. - М.:  Пушкинская библиотека: АСТ: Фолио, 2006. - ( Внеклассное чтение).:  Ф6, Ф8.

 • Толкиен, Дж.Р.Р.  Возвращение Беорхтнота: Пер.с англ.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - ( Знак Единорога). А.

 • Толкиен, Дж.Р.Р.  Возвращение Государя /  Пер.с англ.В.Муравьева. - М.:  ЭКСМО-Пресс, Яуза, 2000. А.

 • Толкиен, Дж.Р.Р.  Волшебные сказки /  Джон Р.Р.Толкиен. -  М.:  ООО "Аудиокнига", 2006. - (  Фэнтези). Ф1.

 • Толкиен, Дж.Р.Р.  Две Твердыни /  Дж.Р.Р.Толкиен. - М.: ЭКСМО-Пресс, Яуза, 2000. Ф7.

 • Толкиен, Дж.Р.Р.  Хранители /  Пер.с англ.В.Муравьева. - М.: ЭКСМО-Пресс, Яуза, 2000. Ф7.

 • Абросимова, А.А.  По следам Бильбо Бэггинса / А.А. Абросімова //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2005. -   N1. -  С.57-59.

 • Великое путешествие профессора Толкиена (Джон Рональд Руэл Толкиен, добрый сказочник) //  Бібліятэка прапануе. -  2001. - N1. -  С.19.

 • Быков, Д.  Сказка для потерянных детей / Д. Быков //  Эхо планеты. -  2009. - N29. -  С.44-45.

 • Обретенная легенда //  Вокруг света. -  2002. -   N12. - С.136-148.

 • Зубарева, Т.Г.  Урок-путешествие по сказочной повести Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или туда и обратно" / Т.Г. Зубарёва //  Литература в школе. -  2011. -  N1. -  С.40-42.

 • Лу, П.  Рональд Толкин: Хозяин Средиземья / П. Лу //  Караван историй. - 2010. -  N12. -  С.142-169. Мартиянова, О.В.  Добро пожаловать в Средиземье! / О.В. Мартиянова //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2006. - N11. -  С.21-27.

 • Нечаева, И.  Язык для удовольствия / И. Нечаева //  Смена. -  2011. -   N2. -  С.40-41.

 • Николаева, А.  О волшебной истории / А. Николаева //  Наука и жизнь. -  2002. -N5. -  С.78-84.

 • Трубникова, Н.Н.  В гостях у хоббитов / Н.Н. Трубникова //  Читаем, учимся, играем:Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2003. - N6. - С.30-32.

 • Фролова, О.В.  Где находится "туда" и "обратно"/ О.В. Фролова //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  1996. - Вып.2. -  С.97-102.

 • Шелестова, З.А.  "Вперед, судьбе навстречу!" / З.А. Шелестова //  Литература в школе. -  2002. -   N4. -  С.43-46.65 лет со дня рождения Василия Гигевича (1947), белорусского прозаика


Родился 3 января 1947 года в деревне Житьково Минской области. В 1969 году окончил физфак Харьковского университета. Преподавал физику в средней школе, работал инженером Борисовского стеклозавода (1970-1977). В 1979 году окончил Высшие литературные курсы. С 1979 по 1981 год работал на киностудии «Беларусьфильм», позже — в журнале «Маладосць». Пишет на белорусском языке. Член Союза писателей СССР с 1977 года. Автор книг: «Марсіянскае падарожжа». Повесть, роман. Минск, 1990" Пабакі", "Прыгоды Базыля-беларуса". Первый рассказ опубликовал в 1972 году (журнал «Полымя»).

Василий Гигевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org

 • Гигевич, В.С.  Возвращение памяти: для ст. шк. возраста; пер. с белорус. /  В.С.Гигевич. - Мн.:  Юнацтва, 1988. А.

 • Гигевич, В.С.  Дом, куда возвращаемся /  В.С.Гигевич. - М. : Мол. гвардия, 1979. - ( Молодые писатели). А.

 • Гигевич, В.С.  Марсианское путешествие: для ст. шк. возраста / В.С.Гигевич. - Мн.:  Юнацтва, 1992. - ( Б-ка приключений и фантастики). Ф4.

 • Гигевич, В.С.  Марсианское путешествие: для ст. шк. возраста / В.С.Гигевич. - Мн.:  Юнацтва, 1992. - ( Б-ка приключений и фантастики).  А.

 • Гигевич, В.С.  Острова на далеких озерах: пер. с белорус. / В.С.Гигевич. - М.:  Сов. писатель, 1984. А.5 января


105 лет со дня рождения Константина Губаревича (1907-1987), белорусского драматурга, заслуженного деятеля искусств Беларуси.


Заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). Лауреат Государственной премии БССР (1972), премии ЛКСМБ (1968). Окончил Могилевский педагогический техникум (1927), ВГИК (1932). В 1931—1938— редактор к/ф-ки «Советская Беларусь», в 1938—1941 — редактор Минской студии к/х. Работал на Бел. радио, в газете «Літаратура і мастацтва», Министерстве культуры, на к/с «Беларусьфильм». Фильмография: «Боям навстречу» (1932, совм. с Е. Гезиным, А. Минецом), «Девочка ищет отца» (1959, совм. с Е. Рыссом), «Анютина дорога» (1967), «Полонез Огинского» (1971) и др.

Губаревич Кастусь (Константин Леонтьевич) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belarusfilm.by/studio/personas


7 января


Рождество Христово. Православные Коляды


В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы. Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища — Он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных. Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,10-12). Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Рождество Христово у восточных христиан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2


 • О Рождестве Христовом /  сост.Н.Сорока и др. - Мн.:  Белорус. Православная Церковь, 2009. Ф1, Ф7, Ф8.

 • Олейникова, Т.С.  Двунадесятые праздники /  Т.С.Олейникова. - Рязань:  Изд-во "Зерна", 2009. Ф2, Ф3, Ф5, Ф8, Ч.

 • Першина, О.И.  Мой кораблик золотой /  О.Першина. - СПб.:  Сатисъ, 2009. Ф1.

 • Першина, О.И.  Рождественский благовест : для мл. и сред. шк. возраста /  О.Першина. - М.:  Приход храма Святаго Духа сошествия, 2010. Ф1, Ф2, Ф6, Ф7, Ф8.

 • Першина, О.И.  Семь Рождественских свечей : для мл. и сред. шк. возраста / О.И.Першина. - М.:  Приход храма Святаго Духа сошествия, 2010. Ф1, Ф4, Ф6, Ф7, Ф8.

 • Православная книга /  сост. Д.В.Абрамов, Т.Ю.Подошвина, Ю.С.Хоружая. - М.:  ЭКСМО, 2007. Ф3, А.

 • Православные праздники /  сост. С.Р.Бегиян. - Мн.:  Белорус. Православная Церковь, 2009. Ф3

 • Рождество /  ред.-сост. Л.И.Жук. - Мн.:  Красико-принт, 2007. - (Праздник в школе). Ф8.

 • Росс, М.  Невидимый гость : для мл. и сред. шк. возраста /  М.Росс. - М.:  Приход храма Святаго Духа сошествия, 2010. Ф1, Ф2, Ф4, Ф7, Ф8.

 • Уорнер, Д.  Идеи для праздников и вечеринок /  Д.Уорнер.- Ростов-на-Дону:  Феникс, 2007. - ( Жизнь удалась). Сб.

 • Уорнер, П.  Книга ваших лучших вечеринок /  Пенни Уорнер. - Мн.: Попурри, 2009. Сб.

 • Шмелев, И.С.  Рождество : для мл. и сред. шк. возраста / И.С.Шмелев. - М.:  Приход храма Святаго Духа сошествия, 2010. - ( Рождественские рассказы русских писателей).  Ф1, Ф2, Ф6, Ф7, Ф8.

 • Шпілеўскі, П.М.  Беларусь у абрадах і казках /  П.М.Шпілеўскі. - Мн.:  Літаратура і Мастацтва, 2010. Ф1, Ф2, Ф3, Ф7, Ф8, А.

 • Агапова, И.А.  Дедморозовская путаница / И.А. Агапова //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2010. -  N9. -  С.4-9.

 • Гришкова, А.  Двенадцать символов года / А. Гришкова //  Бібліятэка прапануе. - 2011. -  N3. -  С.10-16. -  N4. -  С.5-9.

 • Гурина, О.Е. Люди и нравы / О.Е. Гурина // Капустные вечеринки. - Мн., 2010.- С.39-45.

 • Давыдова, М.А.  Как ёлочки шалили / М.А. Давыдова //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых библиотек. -  2010. N10. -  С.4-7.

 • Дени, А.  Как сладко верить: чудо есть! / А. Дени //  Крестьянка. -  2010. - N12. -  С.64-67.

 • Камакин, О.Н.  Дорожная сказка / О.Н. Камакин //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых библиотек. -  2010. -  N10. -  С.14-17.

 • Кочурова, С.Н.  Что случилось со снегурочкой / С.Н. Кочурова //  Читаем, учимся, играем: Сборник сценариев для массовых биб-к. -  2010. -   N9. - С.10-15.

 • Новогодняя программа "В Новый год с новыми успехами!" // Каникулярный коллаж. - Мн, 2010.- С.30-39.

 • Никитенко, А.  Свет Вифлиемской звезды / А. Никитенко //  Бібліятэка прапануе. - 2011. - N1. -  С.22-25.

 • Попок, Ю. Весёлые гитары / Ю. Попок // Карусель шоу-затей. - Мн., 2010.- С.60-72.

 • Сальникова, А.  Блестящий воспитатель / А. Сальникова //  Вокруг света. -  2010. - N12. -  С.250-258.

 • Сальникова, А.  Когда игрушки были живыми / А. Сальникова //  Наука и религия. - 2011. - N1. -  С.36-39.

 • Тарасова, Е.Г.  Я нарисую елочку / Е.Г. Тарасова //  Игровая библиотека. -  2010. - N7. -  С.74-99.

 • Тацуми, М.  Двенадцать лет, розданных животным. Путешествие по восточному календарю / М. Тацуми //  Бiблiятэка прапануе. -  2010. -  N1. - С.4-5.9 января


75 лет со дня рождения Леонида Рашковского (1937-1994), белорусского поэта.


Рашкоўскі Леанід, нарадзіўся 09.01.1937 г. у горадзе Барысаве Менскай вобласці ў сям'і служачага.У 1955 г. скончыў барысаўскую сярэднюю школу № 2, працаваў рознарабочым на будоўлі. У 1956 г. паступіў вучыцца ў Віцебскі ветэрынарны інстытут на заатэхнічны факультэт. Аднак з-за цяжкай хваробы быў вымушаны спыніць вучобу на другім курсе. У 1962 г. скончыў фельчарскае аддзяленне Барысаўскай медыцынскай навучальні. У 1963 г. арганізаваў і ўзначаліў літаб'яднанне пры барысаўскай аб'яднанай газеце «Камуністычная праца». Завочна скончыў чатыры курсы факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1972). Жыве ў Барысаве. Сябра СП СССР з 1970 г.Першы верш надрукаваў у 1955 г. (барысаўская газета «Бальшавіцкая трыбуна»). Піша на расейскай мове. Аўтар зборнікаў вершаў «Пускай не умирают звезды» (1968), «Ливень» (1975), «Преодоление» (1979), «Откровение» (1987). Выдаў кніжкі паэзіі для дзяцей «Как пингвину шили фрак» (1970), «Почемучка» (1973), «Трубач» (1976) і «На веселой карусели» (1984).

Биография, Рашкоўскі Леанід. Біяграфія. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovo.ws/bio/bel/15/0013.html


 • Рашковский, Л.С.  На веселой карусели / Л.С. Рашковсковский; Худож.В.Пощастьев. - Мн.:  Юнацтва, 1984. Ф1.Международный день “спасибо”


Так уж повелось, что большую часть благодарностей мы выражаем как бы невзначай, формально, не задумываясь об их смысле. А между тем, считается, что слова благодарности обладают магическими свойствами, но произносить их нельзя, когда человек, например, находится в раздражении. Психологи считают, что слова благодарности – это знаки внимания, которые являются устными «поглаживаниями» и способны согреть своей теплотой.

Мы каждый день говорим друг другу «спасибо», но нужно помнить, что истинная благодарность лишь та, которая идет от чистого сердца! А сегодня как раз есть повод раздать побольше таких благодарностей. 

Спасибо, что Вы с нами!!!!! - Всемирный день "Спасибо" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vilka.by/carpe-diem/vsemirnyj_den_spasibo


14 января


70 лет со дня рождения Веры Вербы (1942), белорусской поэтэссы, переводчицы.


Верба Вера (наст. Соколова Гертруда), родилась 14.01.1942 г. в деревне Высокий Городец Толочинского района Витебской области в семье служащих. У 1964 г. закончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Работала в отделе пропаганды литературы управления книжной торговли Госкомитета Совета Министров БССР по печати (1969-1971), в редакции газеты “Літаратура і мастацтва” (1972-1977), в журнале «Беларусь» (1980-1983). С первыми стихотворениями выступила в печати с 1958 г. (журналы «Полымя», «Вясёлка», «Работница и сялянка». Автор сборников поэзии «Глаза весны» (1962), «Белые письма» (1967), «Високосный год» (1969), «Синяя бухта» (1975), «Альфа» (1978), «Моя маленькая планета» (1982) и др. Перевела на белорусский язык повесть Р. Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» (1975).

БИОГРАФИЯ, Вярба Вера, Сакалова Гертруда (Соколова) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://belsoch.exe.by/bio/03_31.shtml


 • Верба, В.П.  Снежная горка: Пер. с белорус. /  В.П.Верба.- М.: Сов. писатель, 1978. А.15 января


390 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (1622-1673), французского драматурга

Мольер - создатель жанра «высокой комедии», открывшей пути для последующего развития реалистической драматургии. Сочетая лучшие традиции французского народного театра с передовыми гуманистическими идеями, унаследованными от эпохи Возрождения, используя опыт классицизма, Мольер создал новый тип комедии, обращенной к современности, разоблачающей социальные уродства дворянско-буржуазного общества.

Мольер родился в семье королевского обойщика и мебельщика Ж. Поклена. После окончания Клермонского коллежа (1639) решил посвятить себя театру. В 1643, приняв псевдоним, организовал вместе с несколькими актёрами и любителями «Блистательный театр».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconБез гісторыі няма сучаснасці Кніжная выстава Да 1150 годдзя горада Полацка Арло ў, Ул
Арлоў, Ул. Таямнiцы полоцкай гiсторыi: монография / Ул. Арлоў. 2-е выд.,дап. Мiнск : Полымя, 2002. 464 с

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня icon"Славутыя асобы Беларусі" на журфаку
Шэраг мстацкіх твораў прысьвечаны постацям палітычнай І культурнай гісторыі Беларусі – ад Эўфрасіньні Полацкай да Івана Луцевіча,...

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня icon"Славутыя асобы Беларусі" на журфаку ў Менску
Бду. Сустрэча ладзілася 6 лістапада ў чытальнай залі факультэту. Шэраг мастацкіх твораў прысьвечаны постацям палітычнай І культурнай...

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconУводзіны ў гісторыю беларусі
Беларусі; сувязь гісторыі з нацыянальнымі І этнічнымі асаблівасцямі; інтэграцыйны характар гісторыі Беларусі ў сістэме ўсеагульнай...

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня icon21. 06. 2012г. Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
У гісторыі кожнага цывілізаванага народа ёсць літаратурнае імя, якое з’яўляецца яго неафіцыйным сімвалам, якое першае ўспыхвае ў...

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconГалоўная культурная падзея 2012 года святкаванне 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа. Усё сваё жыццё яны прысвяцілі Беларусі, яе народу
Галоўная культурная падзея 2012 года святкаванне 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы І якуба Коласа. Усё сваё жыццё яны прысвяцілі...

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconПрыёмы мысленчай дзейнасці вучняў на ўроках гісторыі Беларусі ў VIII класе як сродак гістарыясофскага бачання мінулага
Раздзел I. Гісторыясофскі падыход да вывучэння сусветнай гісторыі І гісторыі Беларусі: пастаноўка мэты вучэбнага курса

Арлоў, У. А. Таямніцы Полацкай гісторыі. Мн.: Полымя, 2002. Ф1, а асветніцтва І гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня iconЛекцыя Уводзіны. Свет І Беларусь ў старажытны перыяд
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка