Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту
НазваПрактикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту
старонка1/70
М Н Воляк
Дата канвертавання18.11.2012
Памер17.23 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70М


ОЗ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРАКТИКУМ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ

ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ

КРОК 2 СТОМАТОЛОГІЯ”ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - 2007


Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту “Крок 2 СТОМАТОЛОГІЯ” затверджений вченою радою ІФДМУ від 20.03.2007 р.


Автори: М.Н.Воляк, С.Б.Геращенко, О.Б.Перменов


Зміст


Терапевтична стоматологія ................................................. 3

Некаріозні ураження твердих тканин зубів.......................... 3

Карієс ................................................. 5

Пульпіт .................................................... 12

Періодонтит ................................................... 20

Захворювання пародоита ................................................... 27

Захворювання слизової оболонки порожнини рота ......................... 33

Дитяча терапевтична стоматологія ................................................ 50

Карієс та некаріозні ураження зубів у дітей.

Профілактика карієсу зубів у дітей ............................................. 50

Травматичні ураження зубів у дітей ................................... 57

Пульпіт тимчасових і постійних зубів у дітей ............................ 58

Періодонтит тимчасових і постійних зубів у дітей ............................ 62

Захворювання тканин пародонта в дітей............................... 66

Захворювання слизової оболонки рота в дітей.................... 69

Хірургічна стоматологія ................................................... 77

Знеболення та видалення зубів ................................................. 77

Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки ...................... 88

Травматологія та відновна хірургія щелепно-лицевої

ділянки .................................................. 98

Онкологія щелепно-лицевої ділянки...................................... 106

Хірургічна стоматологія дитячого віку....................................... 112

Ортопедична стоматологія .................................................. 123

Загальні питання, організація охорони здоров'я 123

Незнімні протези .................................................... 125

Поодинокі коронки .................................................... 125

Мостоподібні протези ................................................... 129

Вкладки ................................................... 131

Штифтові конструкції ................................................... 132

Генералізований пародонтит .................................................. 133

Патологічна стертість зубів ................................................... 135

Захворювання скронево- нижньощелепного суглоба

(СНЩС) .................................................. 136

Вторинні зубо-щелепні деформації ....................................... 137

Гальваноз .................................................. 138

Імплантологія ................................................... 139

Часткове знімне протезування. Бюгельні протези .......................... 140

Повні знімні протези ................................................... 145

Щелепно-лицева ортопедія .................................................... 151

Ортодонтія ................................................... 154

Крок 2, 2001 рік...................................................................................... 160

Крок 2, 2002 рік...................................................................................... 173

Крок 2, 2003 рік...................................................................................... 186

Крок 2, 2004 рік..................................................................................... 199

Крок 2, 2005 рік..................................................................................... 212

Крок 2, 2006 рік..................................................................................... 226


ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

НЕКАРІОЗНІ УРАЖЕННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ

1. У процесі ембріонального роз­витку зуба порушу­ється розвиток клітин епітеліальної вистілки рото­вої бухти. Які складові частини зуба можуть зазнати пошкодження:

А. Періодонт

В. Дентин

С. Цемент

D. Емаль

Е. Пульпа?

2. В антенатальному онтогенезі під дією інтоксикації постраждали клі­тини внутрішнього шару зубного мі­шечка в зубному зачатку. Яка з тка­нин зуба в такому разі недостатньо розвивається:

А. Пульпа

В. Безклітинний цемент

С. Емаль

D. Дентин

Е. Клітинний цемент?

3. Пацієнтка віком 47 років скар­житься на неможливість приймання холодної та гарячої їжі, а також на інтенсивний біль від кислого, солод­кого та солоного. Об'єктивно: вияв­лена незначна втрата емалі на біч­них зубах (молярах) і різцях. Зонду­вання та холодова проба різко болісні. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Гіперестезія твердих тканин зуба

В. Ерозія емалі

С. Некроз емалі

D. Гіпоплазія емалі

Е. Патологічне стирання твердих тканин зуба?

4. У хворого віком 51 рік скарги на виникнення болю від дії темпера­турних, хімічних, механічних подраз­ників. Біль інтен­сив­ний, але швидко минає після усунення подразника. Об'єк­тив­но: незначне стирання ема­лі на жувальній поверхні бічних зу­бів і по різальному краю іклів і різ­ців. Оголений дентин твердий, гла­денький, блискучий. ЕОД — 5 мкА. Установіть діагноз:

А. Клиноподібний дефект

В. Гіпоплазія емалі

С. Гіперестезія твердих тканин зуба

D. Ерозія емалі

Е. Флюороз.

5. Пацієнт віком 16 років скар­житься на косметичні дефекти у ви­гляді білих плям в ділянці верхніх фронтальних зубів, які з'явилися дав­но і з часом не змінювали свою фор­му. Об'єктивно: білі плями біля рі­заль­них країв на присінкових (вес­тибулярних) поверхнях 11, 12, 21, 22 зубів, а також на присінкових і жувальних поверхнях 16, 26, 36, 46 зубів. Під час зондування поверх­ня плям гладенька, безболісна, реак­ція на холод відсутня. Плями не за­барвлюються 2% розчином метиле­нового синього. Назвіть найбільш імо­вірний діагноз:

А. Системна гіпоплазія емалі

В. Місцева гіпоплазія емалі

С. Гострий початковий карієс

D. Флюороз, плямиста форма

Е. Ерозія твердих тканин зубів.

6. Пацієнтка віком 20 років скар­житься на неестетичний вигляд 24 зу­ба з моменту його прорізування. Об'єк­тивно: у 24 зубі емаль частково від­сутня, дентин забарвлений у жовтий колір. У дитинстві 64 тимчасовий (молочний) зуб неодноразово ліку­вали, але спостерігалися часті загост­рення, набряки, виникла нориця на яснах. У 9 років його вимушені були видалити. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Системна гіпоплазія

В. Хронічний початковий карієс

С. Флюороз

D. Локальна гіпоплазія емалі

Е. Аплазія емалі?

7. У пацієнта віком 26 років на при­сінко­вих поверхнях центральних та бічних різців і малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп виявлені численні симетричні плями молоч­ного кольору. Плями безболісні під час зондування та дії темпера­турних подразників. Який найбільш імовір­ний діагноз:

А. Системна гіпоплазія емалі

B. Гострий початковий карієс

С. Некроз емалі

D. Флюороз

Е. Ерозія емалі?

8. Юнак віком 17 років скаржить­ся на наявність на фронтальних зу­бах косметичного дефекту у вигляді світлих плям. У місцевості, де він проживає, вміст фтору в питній воді становить 1 мг/л. Об'єктивно: на при-сінковій поверхні 11, 12, 21, 22 зу­бів, горбках 16, 26, 36, 46 зубів вияв­лені крейдяного кольору плями з блис­кучою поверхнею. Зі слів пацієнта, плями існують з раннього дитинства. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Множинний карієс

B. Системна гіпоплазія емалі

С. Ендемічний флюороз

D. Ерозія емалі

Е. Незавершений амелогенез?

9. Дівчина віком 18 років скар­житься на наявність білих плям на різцях верхньої щелепи. Об'єктивно: на присінковій поверхні 11 і 12 зу­бів ближче до різального краю вияв­лені симетричні білясті плями непра­вильної форми. їх поверхня блискуча, не забарвлюється барвниками, безбо­лісна під час зондування. Який най­більш імовірний діагноз:

А. Ендемічний флюороз

В. Місцева гіпоплазія емалі

С. Гострий початковий карієс

D. Ерозія емалі

Е. Системна гіпоплазія емалі?

10. Під час проведення санацій­них заходів у студентки віком 18 ро­ків на присінковій поверхні нижче екватора 24 зуба виявлена крейдя­ного кольору блискуча пляма. Скарг пацієнтка не пред'являє. У місцевос­ті, звідки вона родом, уміст фтору в питній воді становить 1,1 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Гострий поверхневий карієс

В. Системна гіпоплазія емалі

С. Місцева гіпоплазія емалі

D. Ендемічний флюороз

Е. Гострий початковий карієс?

11. Дівчина віком 17 років скар­житься на наявність дефектів твер­дих тканин передніх і бічних зубів, які існують протягом тривалого часу. Народилась і проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді стано­вить 1,2 мг/л. Під час огляду на при­сінкових поверхнях різців верхньої та нижньої щелеп у ділянці екватора коронок, а також на горбках малих кутніх зубів виявлені дефекти твер­дих тканин у межах емалі. Дефекти мають світло-коричневий колір, дно та стінки їх гладенькі, безболісні під час зондування. Який найбільш імо­вірний діагноз:

А. Ерозія твердих тканин зубів

В. Місцева гіпоплазія емалі

С. Вогнищева одонтодисплазія

D. Ендемічний флюороз

Е. Системна гіпоплазія емалі?

12. Юнак віком 18 років, що про­живає в місцевості, де вміст фтору в питній воді становить 0,43 мг/л, скаржиться на чутливість від солод­кого та кислого в ділянці 12, 11, 21, 22, 26 зубів. Під час огляду на присінковій поверхні цих зубів виявлені по­одинокі білясті плями з гладенькою поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Хронічний поверхневий карієс

В. Хронічний початковий карієс

С. Гіпоплазія емалі

D. Ерозія емалі

Е. Флюороз?

13. У дівчини віком 17 років на присінковій поверхні різців і бічних зубів нижньої та верхньої щелеп ви­явлені численні симетрично розмі­щені блискучі плями молочно-біло­го кольору, їх поверхня гладенька і безболісна під час зондування. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Флюороз

В. Гострий початковий карієс

С. Некроз емалі

Б. Ерозія емалі

Е. Гіпоплазія емалі?

14. Під час профілактичного огля­ду пацієнта віком 26 років лікар звер­нув увагу на стовщення емалі у ви­гляді краплі розмірами 3x4 мм у при­шийко­вій ділянці нижніх бічних зу­бів. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Гіперплазія емалі

В. Флюороз, крапчаста форма

С. Зуб Пфлюгера

D. Флюороз, штрихова форма

Е. Гіпоплазія емалі?

15. Юнак віком 18 років, що про­живає в місцевості, де вміст фтору в питній воді 3,43 мг/л, скаржиться на наявність білих плям у пришийковій ділянці 16, 12, 11, 21, 22, 26 зу­бів. Під час огляду в пришийковій ділянці цих зубів виявлені білого ко­льору плями з гладенькою поверхнею. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Хронічний поверхневий карієс

В. Хронічний початковий карієс

С. Ерозія емалі

D. Флюороз

Е. Гіпоплазія емалі?

16. Жінка віком 25 років скар­житься на косметичні дефекти зу­бів. Під час огляду на всіх поверх­нях коронок фронтальних зубів ви­явлені численні плями коричневого кольору, без дефектів емалі, з гла­денькою поверхнею. 2% розчином ме­тиленового синього плями не забарв­люються. Який діагноз у даному ви­падку:

А. Системна гіпоплазія емалі

В. Флюороз

С. Гострий початковий карієс

D. Ерозія емалі

Е. Кислотний некроз емалі?

17. Дівчина віком 18 років скар­житься на наявність численних плям темно-коричневого кольору на зубах верхньої та нижньої щелеп. Народи­лась і до 10 років проживала в міс­цевості, де вміст фтору в питній во­ді становив 1,2 мг/л. Що з перелі­ченого нижче могло б запобіїти ви­никненню ураження твердих тканин зубів:

А. Санація зубів

В. Приймання препаратів фтору

С. Приймання препаратів кальцію і фосфору

D. Ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота

Е. Зменшення у раціоні легкоза­своюваних вуглеводів?

18. Дівчина віком 18 років звер­нулася до стоматолога зі скаргами на наявність численних плям темно-ко­ричневого кольору на зубах верх­ньої та нижньої щелеп. Народилась і до 10 років проживала в місцевості, де вміст фтору в питній воді стано­вив 2,2 мг/л. Що могло запобігти роз­витку патології твердих тканин:

А. Уведення до раціону морських продуктів

В. Приймання препаратів фтору

С. Санація зубів

D. Ретельний гігієнічний догляд за порожниною рота

Е. Приймання препаратів кальцію і фосфору?

19. Хвора віком 40 років скар­житься на біль від дії холодного й солодкого в 11, 12 зубах, наявність косметичного дефекту. Об'єктивно: на присінковій поверхні коронок 11, 12 зубів виявлені дефекти емалі оваль­ної форми. Дно дефектів гладеньке, блискуче, щільне під час зондування. В анамнезі у хворої тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Клиноподібний дефект

В. Поверхневий карієс

С. Некроз емалі

D. Ерозія твердих тканин зубів

Е. Незавершений амелогенез?

20. Чоловік віком 39 років скар­житься на косметичний дефект, гі­перестезію 12, 11, 22 зубів. Під час огляду на при­сінковій поверхні вка­заних зубів дефекти овальної форми, блюдце­по­дібні, з блис­кучими, гладе­нькими стінками. Зонду­вання безбо­лісне, холодова реакція чут­лива. Де­фекти забарвлюються 5% роз­чином йоду. Який з перелічених діагнозів найбільш імовірний:

А. Гострий поверхневий карієс

В. Ерозія емалі

С. Клиноподібний дефект

D. Системна гіпоплазія

Е. Флюороз, ерозивна форма?

21. Жінка звернулася до стома­толога зі скаргами на наявність де­фектів твердих тканин центральних верхніх різців, які суб'єктивно її не турбують. Ці дефекти вона помітила півроку тому, їх розміри не зміни­лися. Об'єктивно: на присінковій по­верхні 11 і 12 зубів виявлені оваль­ні дефекти твердих тканин у межах емалі. Дно дефектів гладеньке, блис­куче, щільне під час зондування. Па­цієнтка проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді становить 1,6 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз:

А. Некроз емалі

В. Поверхневий карієс

С. Ерозивна форма флюорозу

D. Ерозія емалі

Е. Гіпоплазія емалі?

22. Жінка віком 35 років зверну­лася зі скаргами на косметичний де­фект коронок верхніх передніх зубів, що протягом близько 10 років по­ступово збільшується. Пацієнтку не­покоять неприємні відчуття під час чищення зубів і від дії хімічних по­дразників. Об'єктивно: на присінко-вій поверхні різців і малих кутніх зу­бів верхньої щелепи виявлені оваль­ної форми блюдцеподібні дефекти емалі з чіткими межами. Після вису­шування дефекти втрачають блиск і стають тьмяними. Реакція на зонду­вання, холодові подразники позитив­на. Діагностуйте захворювання:

А. Клиноподібний дефект

В. Гіпоплазія емалі

С. Ерозія емалі

D. Кислотний некроз зубів

Е. Гіперестезія твердих тканин зубів.

23. Пацієнт віком 35 років скар­житься на наявність дефектів зубів верхньої щелепи, підвищену їх чутли­вість до механічних, хімічних і тем­пературних подразників. В анамнезі вживання значної кількості цитру­сових, соків, а також чищення зубів жорсткою зубною щіткою. Об'єктив­но: на присінковій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   70

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconРезультати попереднього тестування студентів для ліцензійного іспиту крок-1 з дисципліни «Медична ботаніка» на кафедрі фармакогнозії, технології ліків І мед
Результати попереднього тестування студентів для ліцензійного іспиту крок-1 з дисципліни «Медична ботаніка» на кафедрі фармакогнозії,...

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconПрограма вступного іспиту для студентів напряму підготовки 04010401 «Географія»
«Географія», або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» зі спеціальності 010103 «Педагогіка І методика середньої школи. Географія»....

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconПитання для підготовки до заліку (іспиту)
Організаційно-управлінські та психологічні компоненти процесу управління закладами середньої освіти

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Основні поняття І категорії педагогічної та вікової психології: учіння, научіння, навчання, виховання, розвиток, формування, знання,...

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconПрограма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури (мистецтвознавство)
Зважаючи на це, на вступний іспит можуть бути винесені питання, що не перебувають у колі безпосередніх наукових інтересів вступника,...

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconПрактикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии серия «Практикум по психологии»
Учеб пособие/В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Горбачевский и др., Под общей ред. А. А. Крылова, с а. Маничева. – Спб: Питер, 2000....

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconОбщий психологический практикум
Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. /Подред. А. А крылова: Учеб пособие. Спб.,2000

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconПрограма фахового випробування (співбесіди) для конкурсного зарахування в двнз «УжНУ»
...

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconКонспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали»
«Будівельні матеріали» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напрямів підготовки 060101 «Будівництво» -«Теплогазопостачання...

Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту iconТема: «Індія»
Під час підготовки до уроку учні формують 5 груп по 2-3 особи. Завдання груп полягає в опрацюванні додаткової інформації, роботі...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка