Уроку
НазваУроку
Дата канвертавання18.11.2012
Памер120.28 Kb.
ТыпУрок
Назаренко Л.А.,

учитель-методист Миколаївської ЗОШ №45

Проектно-конструкторська
модель уроку літератури

I. Інформаційна картка уроку літератури

клас 10 дата

Тема уроку. Доля людини в новелі «Сойчине крило» І.Франка

Мета літературної освіти: Допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст новели. Розкрити долю людини в новітній інтерпретації. Розвивати навички аналізу образів, зв’язного мовлення, образне мислення. Формувати інтерес до модернової літератури. Виховувати культуру людських відносин.

Цілі: розглянути і прокоментувати композицію і сюжет новели “Сойчине крило”, розкрити образ Марії, його неоднозначність, охарактеризувати образ героя-адресата. Вміти визначати основний морально-етичний пафос новели та висловити власну оцінку твору, взяти участь у моделюванні, використовуючи творчі здібності, інтелектуальний ресурс.

Завдання: з’ясувати дилему «Одинокість Массіно - це умілість майстра життя чи негідне «паперове існування», створити модель образу героя та способу його життя, зрозуміти на прикладі життя героїв новели цінність життя, «філософію серця».

Змістові лінії літературної освіти:

Л - опрацювання художнього твору;

А - система людських цінностей;

К - емоційна гама почуттів;

М – зв’язне висловлювання на задану тему;

Д - висування системи гіпотез

Компетенції учня-читача: домінувальні: читацька, літературознавча, комунікативно – мовленнєва; фонові: діяльнісно-операційна; когнітивна, інформаційна.

Очікувані (плановані) результати: читання й інтерпретація філософського змісту новели, виконання дослідницьких завдань; побудова асоціативних моделей; потрактовування змісту висловлювання «штука заради штуки», читання й розуміння прозового твору, накопичення емоційно-чуттєвого досвіду, вміння поєднувати інтелектуальні здібності та образні компоненти, вміння працювати в групі.

Тип і різновид урокуВАТ (урок-літературознавче дослідження)

Теоретико-літературні поняття: сюрреалізм, експресіонізм, символізм, новела

Літературно-мистецькі зв’язки: зображувальне мистецтво

Наочні засоби навчання: комп’ютер, репродукції картин В.Кононенко. «Передчуття страху». С.Далі. «Спокуса Св. Антонія»

Варіативне домашнє завдання: написати міні-твір «Моделювання життя відповідно до законів мистецтва в новелі «Сойчине крило» + ознайомитись із теоретичним матеріалом за різними джерелами та підготувати розповідь «Роль І.Франка в розвитку драматургії» + драма «Украдене щастя» (оглядово)

ІІ. Модель уроку-заняття з літератури

КОМПОЗИЦІЯ ТА СЮЖЕТНО-ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ


З а ч и н у р о к у

І. Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів
Жіноче серце! Чи ти лід студений,

Чи запашний, чудовий цвіт весни?

Чи світло місяця? Огонь страшенний,

Що нищить все? Чи ти як тихі сни?

І.Франко • Серце є хранителем і носієм усіх тілесних сил людини.

 • Серце є центром духовного життя людини. У ньому зароджується рішучість на ті чи ті вчинки, наміри й бажання.

 • Серце є джерелом різноманітних душевних поривань, хвилювань і пристрастей в усіх їхніх ступенях.

 • Серце визначає моральне життя людини, з нього виходить усе добре і зле в словах, думках і вчинках.

 • Серце людини основа її особистості, індивідуальності.

 • Світ існує і відкривається передовсім для глибинного серця, а вже потім для розуміючого мислення.

П.Юркевич

Основна частина

ІІ. Орієнтаційно-прогностична лінія літературної освіти

 1. Повідомлення, корпоративне формулювання теми уроку, читацьких завдань.

 • Жіноче серце – океан, рай і пекло водночас. Зрозуміти жіночу поведінку, її серце намагались багато століть, але і до цього часу точаться суперечки. Взаємовідносини між чоловіком і жінкою – це два світи, які вбирають у себе переживання, емоції, відчуття, настрої. Кохання, що виникає між особистостями, єдине у своєму роді, але може вбирати в себе інші почуття. Важко вберегти його, але кому це вдасться, відчує себе щасливим.

 • Про що піде мова на сьогоднішньому уроці, як ви вважаєте?

 • Які завдання спроектуєте?

 1. Визначення особистісно важливих цілей діяльності.

 1. Розглянути і прокоментувати композицію і сюжет новели “Сойчине крило”.

 2. Розкрити образ Марії, його неоднозначність.

 3. Дати характеристику образу героя-адресата, висловити власну оцінку твору, взяти участь у моделюванні, використовуючи творчі здібності, інтелектуальний ресурс

 1. Умотивування наступної діяльності вчителем і школярами.

 • Якими є стосунки між полами? Чому одна людина прагне порвати пута самоти, а інша навпаки робить усе можливе, щоб зберегти незалежність? Які фобії переслідують кожну людину протягом життя? Ці та інші питання ви зможете розв’язати, якщо поринете у світ сюрреалістичної, символічної, експресивної новели «Сойчине крило».

К у л ь м і н а ц і й н і м о м е н т и
р о з в ’ я з а н н я л і т е р а т у р н о - м и с т е ц ь к и х з а в д а н ьІІІ. Проективно-операційна лінія літературної освіти

 1. Підготовка до сприйняття художнього твору

Методична ремарка

Перш ніж проводити урок за новелою «Сойчине крило» радимо учителю літератури ознайомитись із філософськими світоглядними позиціями Шопенгауера, Ніцше, мовнохудожнім осмисленням концепту «чисте мистецтво» А.Бондаренко, екзистенційними дослідженнями Г.Токмань, оскільки модерновий твір потребує нестандартного підходу до його аналізу.d:\картинки\новая папка (2)\картинки\cartoon technology\ctech023.wmf

 • Заповнення понятійно-термінологічного поля учня-читача

Робота учнів з електронною енциклопедією. Вивчення теоретико-літературних понять

Символ – те, що слугує знаком будь-якого поняття, явища, ідеї. Голуб — с. миру. Якір — с. надії;

Символізм – напрям у літературі та мистецтві кінця ХІХ — початку ХХ ст., що просякнуте індивідуалізмом і містицизмом, відображає дійсність як ідеальну сутність світу в умовних і відірваних, відхилених формах. Він зосереджується переважно на художньому висловлюванні за допомогою символу почуттів, ведінь, ідей. Філософсько-естетичні принципи символізму стосуються творів Ф.Ніцше, який намагався проникнути в таїну буття й свідомості, зверхчасову ідеальну сутність світу.

Сюрреалізм (франц. Surrealisme, надреалізм), напрям у мистецтві ХХ ст., що проголосив джерелом мистецтва сферу підсвідомості (інстинкти, сновидіння, страхи, галюцинації) . Головною рисою сюрреалізму стала парадоксальна алогічність, поєднання предметів і явищ, яким надається предметно пластична достовірність. Намагання зітерти кордони між розумом і безумством.

Експресіонізм – напрям у мистецтві першої половини ХХ ст., що виголошує основою художнього зображення підкреслену, іноді гротескну емоційну виразність образу.

 • Пригадайте, що таке новела. (Новела – невеликий за обсягом глибоко психологічний твір, у якому незвичайна подія розгортається дуже динамічно й має несподівану драматичну розв’язку).

 • Чим новела відрізняється від інших творів?

 • Пояснення незрозумілих слів

 • Як ви розумієте слово сибарит? (Сибарит – людина, яка надає перевагу бездіяльному, марному способу життя, зманіжений розкошами).

 • Чим є штука у творі «Сойчине крило» І.Франка? (Штука – своєрідне мистецтво).

 • Що вам відомо про сойку? (Яскрава пташка сімейства воронових, іноді розорює гнізда дрібних птахів)c:\documents and settings\admin\рабочий стол\s01106i.bmpV. Вивчення, аналіз, інтерпретування художнього твору

 • Спробуймо розібратись, чому новела називається «Сойчине крило»? На що натякає автор, даючи таку назву своєму твору?

 • Образ якого птаха ще присутній у творі? Який він позитивний чи негативний? (Символ сови з одного боку – позитивний, часто використовується для театрального ефекту, а з іншого - демонський).

 • Проведіть паралелі між цими символами. На що вони вказують?

 • Хто уособлює демонічні риси у творі? Чому?

 • Як ви ставитесь до вбивства сойки Манею? Назвіть причини, що спонукали її до цього, чи виправдовують вони такий вчинок? (Через ревнощі ненависть до сойки набуває лютої агресії: Маня вбиває сойку. Саме це вбивство потім позначається на пригніченому стані молодої жінки, її демонічних рисах).

 • Утворіть смисловий ланцюжок зі слів, які використовує автор, називаючи жінку. (Жінка – комедіантка-чорт - демон).

 • З якою метою Франко подає листи жінки? (Майбутнє не можливе без істини минулого. Жінка виступає співрозмовником з читачем, ділиться своїм найсокровеннішим: своїми почуттями, своїм життям).

 • Назвіть причину, що спонукала Маню втекти з дому. Яке найбільше бажання керувало усіма її вчинками?

 • Едмон Арокур писав: «Поїхати – значить трохи вмерти». Поясніть думку, співставте її з подіями твору. Чим поплатилася дівчина за свій необдуманий вчинок?

 • Назвіть художні деталі, що допомагають зрозуміти почуття дівчини.

 • Які почуття насправді панували в серці Хоми? Чи можемо сказати, що цей епізод символічний і виступає як протистояння естетичне – етичному?

 • Як реагує чоловіче серце на лист? («Кожний лист – се бомба»).

 • Назвіть сполучення слів, що інтегруються навколо понять «мистецтво», «життя, існування». («Артист життя», «Світи, повні невимовної розкоші, вольної волі, палкого кохання»).

 • Чому автор неодноразово вживає слово «життя»? (Герой новели намагається переконати, що його життя справжнє, таким чином він утікає від реальності: «Я витворив собі оте життя як не здобуту твердиню, в якій живу і паную…»).

 • «Коли згадуєш той час, коли ти кохав, здається, що з тих пір більше вже нічого не трапилось», - так писав Ф. Моріак. Як перегукуються ці слова з роздумами Массіно?

 • Розгляд мистецького матеріалуd:\картинки\новая папка (2)\картинки\cartoon objects & zips\cobj045.wmf

 • Погляньте на репродукцію картини В.Кононенко «Передчуття страху». Який настрій створений автором?

 • Як передано передчуття? (Обриси обличчя незначні, але очі видають сум’яття, те, що переживає людина, вони сповнені жаху. Замість губ – чорна прірва, гілки сухого дерева утворюють настовбурчене волосся на голові. Багатокутники розташовані біля обличчя нагадують кінцівки рук, що прикривають рот).

 • Яка роль хмар у створенні образу?

 • Спрогнозуйте, які страхи лякають людей, на основі новели «Сойчине крило» і репродукції картини «Передчуття страху».

VІ. Літературно-мистецька діяльність читачів: дослідно-пошукові завдання, творчі (усні й письмові) роботи, художнє читання (розказування) текстів (уривків) напам’ять.

Методична ремарка

Трьом групам учнів у залежності від їхніх інтелектуальних здібностей пропонуються завдання, що розкривають смисл твору з позиції сюрреалізму, символізму, експресіонізму. Під час представлення результатів діяльності варто запропонувати слухачам надати рецензію на представлений матеріал. Задати додаткові запитання в разі потреби.

Завдання для І групи учнів-читачів

Дослідіть, як мистецтво гри впливає на особисте життя людини. Доведіть цитатми з тексту.

Завдання для ІІ групи учнів-читачів

Спроектуйте, використовуючи символічні знаки (коди, малюнки…) сутність Хоми, його спосіб життя.

Завдання для ІІІ групи учнів-читачів

Поясніть смисл слів «штука для штуки». На вашу думку, гра – це житття, чи життя – це гра? Може, життя – це мистецтво гри?

 • Презентація результатів проектної діяльності І групи учнів-читачів

МистецтвоРаціоналізована сутність

(чоловіча)

 1. Удосконалений спосіб існування у світі з метою убезпечення себе від негативних впливів.

 2. Інтровертний захист.

Ігрова, стихійна сутність

(жіноча)

 1. «Театр зваби».

 2. Діють закони естетичного буття.

 3. Режисура, омана.
«І я вірив мріяв, любив. Тонув душею в рожевім тумані, будував золоті замки на вітрі, вважав окрасою життя те, що було лише конвенціональною брехнею». (Чоловіча сутність)

«Як добрий режисер я брала до помочі все, що було під рукою: сонце й ліс, пурпури сходу, чар полудня і меланхолію вечора. Оповідання батька і шум лісу. Рев бурі і тихі шепти дружньої розмови». (Жіноча сутність)

«Жинщина жиє чуттям і, як геліотроп до сонця, обертається все до тих, хто вміє грати на струнах чуття».

d:\картинки\новая папка (2)\картинки\cartoon technology\ctech023.wmf • Презентація результатів проектної діяльності ІІ групи учнів-читачівСтворений колаж є відображенням сутності головного героя, способу його життя.

Образ слона відображає образ Масіно, який читає лист від Мані;

бивні – оборонна позиція, страх контактів;

одинока фігура – символ самоти:

«відлюдок», «самітник», «новак у твердій школі самоти».

одяг – вказує на те, що чоловік вчений; опора на елементи філософії:

Щастя чоловіка – я хочу, щастя жінки – він хоче.

Жінка – небезпечна гра. (Ніцше)

Щастя – це вдоволеність собою (Шопенгауер)

«Женщино, демоне! Чого тобі треба від мене? Чого ти завзялась мучити мене?»

Щастя – це вдоволеність собою (Шопенгауер)

«Життя - се мій скарб, мій власний одинокий, якого найменшої частинки, одної мінути не гідні заплатити мені всі скарби світу».

Чорний колір одягу – втеча від реальності;

алея, дорога – шлях самознищення;

природа – світ;

простір – бажання;

хмара – пригнічення бажань;

дерева – облаштування в житті;

огорожа – захист від зовнішнього світу;

сувій – правила життя.

 • Презентація результатів проектної діяльності ІІІ групи учнів-читачів

Для чоловіка життя – це мистецтво, для жінки гра – це життя.

«Штука для штуки» з позиції жінки – «казка буття»: «Нічого не ощадила», «Хіба женщини можуть інакше?» Ця гра з одного боку приваблива, а з іншого - трагічна. Будь-яка нечесна гра приводить до почуття провини, а звідси, як бачимо, - до каяття. Якщо спокута не відбувається, то – до кари.

«Штука для штуки» в чоловічому розумінні заперечує міжособистісні зв’язки, тобто розуміємо як самотність, при чому самотність – власний вибір:

«Тепер я сам сиджу за естетичними заборолами, що, мов шліфована сталь відкидаю від себе всі кулі та гранати фальшивих слів, і сліз, і сміхів».

«Естетик убив у мені живого чоловіка, а я ще й горджуся тим убитим трупом».

Додаткові запитання

 • Чи вдалось вам розгадати таємницю жіночого серця?

 • Назвіть тему твору.

 • Визначте пафос новели.

 • Назвіть ознаки символізму, сюрреалізму, експресіонізму, які помітили у творі І.Франка.

d:\картинки\новая папка (2)\картинки\cartoon objects & zips\cobj045.wmf • Розгляд мистецького матеріалу

 • Погляньте на репродукцію картини С.Далі і скажіть, до якого стилю мистецтва вона належить? Чому?

 • Які спокуси готує життя?

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\s_079.bmp С.Далі. «Спокуса Св. Антонія»

 • Чи від усього необхідно відмовитись, щоб зберегти власну свободу? Чи настільки вона потрібна людині?

 • Чого найбільше боїться Массіно? (Страх жінки керує головним героєм).

 • Що є ключовим у новелі з погляду експресіонізму? (Балансування між страхом життя і страхом смерті).

 • Чи намагається герой захиститись від страху? Чи відбувається в Масіно з ним діалог?

 • На що вказують страхи? (Фобії вказують на проблеми, що йдуть з дитинства).

 • Як особисто ви будете сприяти, щоб у ваших майбутніх дітей не було фобій? (1. Кохання; 2. Переконання дитини в її необхідності).

 • Визначте ідейне спрямування новели. (Показ фобій людини, які прагнуть керувати людським життям з метою пошуку мудрості).

 • Чому складається враження, що Франко не завершив свою новелу? (Автор залишає можливість зрозуміти, що філософія відносин із самим собою вимагає прийняття рішень. Образ героя-адресата є уособленням боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Для кожної людини настає момент, коли необхідно зробити вибір, який істотно вплине на її життя).V. Рефлективно-корективна лінія контролю літературної освіти,
читацького досвіду учнів


 1. Обмін враженнями від почутого, прочитаного (за творчістю письменника)

 • Чим сподобалась вам новела?

 • Чи здатні ви зрозуміти людину, навіть якщо вона вам не подобається?

 • Цей твір можна назвати новелою-сповіддю, новелою-освідченням. Висловіть власну оцінку твору. Чого він навчає?

 • Усне висловлювання учнів-читачів на тему «Уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”

 1. Варіативні завдання домашньої читацької роботи
 • Написати міні-твір «Моделювання життя відповідно до законів мистецтва в новелі «Сойчине крило» + ознайомитись із теоретичним матеріалом за різними джерелами та підготувати розповідь «Роль І.Франка в розвитку драматургії» + драма «Украдене щастя» (оглядово)

К і н ц і в к а - р о з в ‘ я з к а у р о к у


VІ. Заключне слово-епілог словесника • Жінка для Франка була святинею, але життя змушувало її страждати, переживати випробування, бути квіткою в пилюці. Автор співчував своїй героїні, його любов всепрощаюча і світла. Письменник побудував сюжет з елементами інтриги, як цікаву історію, яку можна розповісти. Сюжетом править рух почуттів. Показано психологічні переживання, зосереджено увагу на нюансах. Передано моральний біль. Розглянуто філософію вини, кари, каяття. Врешті решт головні герої перестають бути загубленими. Думки та настрої персонажів тримали нас в гіпнотичному стані, доки все не завершилось. Потрібно бути геніальною людиною, щоб з пережитого почуття створити прозу, яка потрібна не лише автору, а й усім. Сподіваюсь, що спостереження за долями героїв навчили вас цінувати життя, людські почуття.

Автор: Назаренко Л.А.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Уроку iconТема уроку. Написання не з дієсловами. Мета уроку
Мета уроку: ознайомити дітей з правописом частки не з дієсловами, розвивати уважність, виховувати культуру поведінки

Уроку iconПлан уроку па біялогіі ў 9 класе па тэме "кровазварот" Мэты
Матэрыяльнае забеспячэнне ўроку: тэсты, карты задач (Дадатак 1), карты адказаў (Дадатак 2), карткі з заданнямі, прэзентацыя па ўроку,...

Уроку iconПлан-конспект уроку Тема уроку: «Білки: склад, будова, властивості»
Мета уроку: Ознайомити учнів із будовою, складом білків. Ознайомити учнів із властивостями білків

Уроку iconУроку
Мета уроку: ознайомити учнів з поняттями про ксенофобію та расизм, їх проявом та характеристикою

Уроку iconУроку: камбінаваны Задачы ўроку: Адукацыйныя
Развіваць уменне знаходзіць І адрозніваць паралелі І мерыдыяны, выдзяляць паўшар’і, а таксама вызначаць маштаб на глобусе

Уроку iconТэма ўроку: " жывёльны свет Беларусі"
Задачы ўроку: выхаванне беражлівага дачынення да прыроды, развіццё культуры прамовы навучэнцаў, замацаванне атрыманых ведаў

Уроку iconУроку: камбінаваны Задачы ўроку: Адукацыйныя
Развіваць уменне адрозівацьтыпы раслінасці на Беларусі, а таксама тыпы балот па характару жыўлення І раслінасці

Уроку iconУроку на тему: «Поняття про радіоактивність»
Мета уроку: дати поняття радіоактивності, вивчити модель атома, процес радіоактивного розпаду, розвивати мислення класифікувати факти,...

Уроку iconТема уроку : Характер ліній Тип уроку
...

Уроку iconЗасвоєння нових знань. Хід уроку І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів
Цілі уроку: ознайомити учнів із видами мутацій та їх класифікацією, розглянути основні мутагенні фактори

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка