Дуа "Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа" План-канспект урока беларускай літаратуры
НазваДуа "Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа" План-канспект урока беларускай літаратуры
Дата канвертавання18.11.2012
Памер62.67 Kb.
ТыпУрок


ДУА “Вучэбна-педагагічны комплекс

Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа”


План-канспект

урока беларускай літаратуры

5 клас


Настаўнік беларускай мовы і літаратуры

Наталля Іванаўна Парамонава,

1 катэгорыя


Тэма: Лірызм і патрыятычны пафас верша Рыгора Барадуліна ,,Бацьку”

Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу

Мэты і задачы:

- адукацыйныя: садзейнічаць знаёмству вучняў з жанравымі асаблівасцямі верша-звароту (дакладна названы адрасат, да якога звяртаюцца з эмацыянальнай прамовай); акрэсліць пачуцці, перажытыя аўтарам ў дзяцінстве і сталым узросце;

-развіццёвыя: ствараць умовы для ўдасканалення навыкаў выразнага чытання лірычнага твора, развіцця умення знаходзіць выяўленчыя сродкі мовы і вызначаць іх ролю ў стварэнні вобраза, раскрыцці тэмы твора;

-выхаваўчыя: спрыяць выхаванню павагі да гістарычнага мінулага народа.

Абсталяванне: мультымедыйная прэзентацыя


Ход урока

1.Арганізацыйны момант

Стварэнне спрыяльнай псіхалагічнай атмасферы ў класе.

Прыём ,,Падары ўсмешку”.

2. Праверка дамашняга задання

- Вусная характарыстыка галоўнага героя апавядання Міхася Лынькова ,,Васількі”. Прыём ,,Паказальны адказ”.

(Два-тры вучні даюць вусную характарыстыку галоўнаму герою твора ,,Васількі” - Міколку)

-Настаўнік сумесна з вучнямі адзначае лепшы, найбольш поўны і дакладны адказ.

3. Індукцыя

Слайд№1:

Эпіграф да ўрока: Мы нават i спаць не клалiся

без бацькоўскай пiлоткi...

Шчаслiвыя, мы не бачылi,

Што плакалi аднагодкi,

Якiх сурова назвала

Бязбацькавiчамi вайна.

Генадзь Бураўкін

-Вайна… Вайна пакінула страшны след у гісторыі нашай краіны. Беларусь, як ні адна краіна свету, зведала ўсе жахі Вялікай Айчыннай вайны: у гэтай жорсткай вайне загінуў кожны трэці беларус. Па ўсёй тэрыторыі нашай краіны, амаль у кожнай вёсцы штодня нагадваюць аб перажытым помнікі, мемарыялы, сціплыя абеліскі.

Слайд№2:Фотаздымак помніка ў вёсцы Грынкі

Ёсць такі напамін і ў нашай вёсцы - ,,Помнік землякам”.

На паўднёва-заходняй ускраіне вёскі Грынкі, на ўшанаванне памяці 46 землякоў, якія загінулі на франтах Вялікай Айчыннай вайны, 36 мірных жыхароў, расстраляных нямецка-фашысцкімі захопнікамі, у 1968 годзе пастаўлены помнік – скульптурная кампазіцыя: воін і дзяўчынка.

4. Самаканструкцыя

Слайд№3: Фотаздымкі з часоў Вялікай Айчыннай вайны

Клас атрымлівае заданне скласці сінквейн ,,Вайна” .

(Самастойная праца вучняў. Запіс робіцца ў літаратурныя сшыткі)

5.Сацыялізацыя

Вучні зачытваюць складзеныя сінквейны.

Адзін з прапанаваных вучнямі варыянтаў:

Вайна

Жахлівая, бязлітасная

Забівае, нішчыць, разбурае

Гэта смерць добрых людзей

Гора

6. Самаканструкцыя

-У эпіграфе да ўрока прагучалі такія радкі:

.. плакалi аднагодкi,

Якiх сурова назвала

Бязбацькавiчамi вайна.

*Як вы разумееце гэтыя радкі? Што азначае слова ,,бязбацькавічы”?

(Выказванні вучняў)

- Аўтара верша, які мы будзем вывучаць сёння на ўроку, таксама можна назваць бязбацькавічам. Гэта Рыгор Барадулін.

Слайд№4: Два фотаздымкі: на адным маленькі Рыгорка з маці, на другім Рыгор Барадулін у сталым узросце

Яму было толькі шэсць год, калі пачалася Вялікая Айчынная вайна. Бацька стаў партызанам, а маці дапамагала, чым магла. Калі ў 1944 годзе фашысты пачалі рашучы наступ на партызанскую зону, маці разам з маленькім Рыгоркам уцяклі з вёскі ў пушчу. Будучы паэт быў у партызанскім атрадзе на Ушаччыне, разам з дарослымі перажыў блакаду партызанскай зоны, цяжкасці першых пасляваенных гадоў. Пра гэтыя яго асабістыя перажыванні і пачуцці ён раскажа ў многіх сваіх творах. Раскажа аб тым, як сям’я чакала гаспадара пасля вайны, як гаравала маці, Куліна Андрэеўна, жыццё якой было запоўнена будзённымі клопатамі і трывогамі. Многа было гора, а самым вялікім – туга па бацьку, які не прыйшоў з вайны. Адчуванне адзіноты, непапраўнай страты, расчараванне суправаджалі паэта доўгія гады. Скруха і гаркота – пачуцці, якія перажыў сам паэт і якія перажывае лірычны герой верша Рыгора Барадуліна ,,Бацьку”.

* Як вы думаеце, пра што пойдзе гутарка ў вершы? (Выказванні школьнікаў)

7. Знаёмства з новым матэрыялам

Слайд№5:Фотаздымак бацькі Івана Рыгоравіча разам з маці Кулінай Андрэеўнай напярэдадні вайны

-Выразнае чытанне верша ,,Бацьку” настаўнікам.

8. Самаканструкцыя

* Якія пачуцці выклікаў у вас верш? Што вы адчувалі падчас слухання твора? Чаму?

*Якая тэма верша ,,Бацьку”?

(Сыноўняя любоў да бацькi, лёс дзяцей, бацькi якiх загiнулi).

- Слоўнікавая работа

Весніцы – вароты, калітка ў двор.

*Да каго звяртаецца аўтар у сваім вершы? (Зварот да партрэта бацькі)

*Чаму Барадулін выкарыстаў форму звароту, паслання да бацькі?

(Ён не жадае змірыцца з горам, са стратай)

Слайд№6: Фотаздымак Рыгора Барадуліна і тэкст

-Я зачытаю вам успамін паэта: ,,Вясна сорак першага… Бацька пасадзіў вяз. Я памагаў трымаць дрэўца, роўнае на рост са мной. Чэрвень сорак першага… Жарабятка адбілася ад маці і з апошніх сіл бегла перад нямецкімі машынамі. А я ўсё паліваў і паліваў маленькі вяз… Нам двум доліла астацца расці… Вяз такі не ацяніў галавы Івана Рыгоравіча”.

*Як вы лічыце, якая роля вяза ў творы? (Нагадвае сыну аб жывым бацьку)

-Доўгія гады чакалі бацьку Куліна Андрэеўна і Рыгор, таму што ні ліста ад жывога, ні пахавальнага ліста не было. А непахаванага чакаюць, покуль жывуць…


Фізкультхвілінка

-Выразнае чытанне верша ,,Бацьку” вучнямі.

9. Сацыяканструкцыя

- Работа вучняў у парах

Падзел верша на лагічныя часткі. Абгрунтаванне падзелу.

Знайсці выяўленчыя сродкі мовы, якія дапамаглі Рыгору Барадуліну дакладна перадаць перажыванні лірычнага героя.

10. Сацыялізацыя

-Суразмоўніцтва па змесце твора. Адказ вучняў на пытанні.

*На якiя часткi, фрагменты можна падзялiць верш?
1 частка – 1-2 слупкі- смутак і туга дарослага чалавека.
,, Не выйшаў ты і ў гэты раз..” Чаму герой верша гаворыць менавіта так?

( Ужо многа разоў лірычны герой наведвае родны кут, але бацька яго не
сустракае)

2 частка – 3-7 слупкі- перажыванні хлопчыка

,,Каторы раз сыходзіў снег..”. Што гэта азначае?

(Прайшло некалькі зім, а значыць - гадоў)

*Якія былі самыя балючыя перажыванні хлопчыка-сіраты?

(Ён перажываў, што няма побач роднага чалавека. Дарэмна кожны раз сустракаў бацьку з ахапкамі кветак. Калі крыўдзілі сябры, не было бацькі, каб падтрымаў і падбадзёрыў).
*Як вы разумееце выраз :,, Маці маладосць глыбей заворвалі маршчыны”?

(Маці старэла)

3 частка – 8-9 слупкі – хваляванне і смутак дарослага чалавека

*Якія сродкі дапамаглі перадаць перажыванні як дарослага чалавека, так і хлопчыка? ( )

11. Падагульненне

*Якая асноўная думка верша Рыгора Барадуліна ,,Бацьку”?

(Барадулін перакананы ў тым, што неабходна берагчы памяць пра ўсіх, хто загінуў на вайне, баронячы мір)

*Чаму паэт здымае шапку ,,перад магілай невядомай”? (Таму што не ведаў, дзе пахаваны яго бацька, у любой з гэтых магіл мог быць і ён; удзячны ўсім тым, хто абараняў Радзіму)

*Чаму нас і сёння можа навучыць верш? (Выказванні вучняў)

12. Разрыў

-Вайна для нас сёння – не толькі боль і горыч мінулага, гэта наша гісторыя, наша памяць.

*Колькі год прайшло, як скончылася вайна?

- Прайшло ўжо амаль 67 гадоў, як скончылася Вялікая Айчынная вайна.

Слайд№7:Фотаздымак Рыгора Барадуліна разам з унучкай ля вяза

Той вяз, пасаджаны бацькам Рыгора Барадуліна, стаў сапраўдным магутным дрэвам. Вырас і ўжо састарыўся сам паэт: 24 лютага яму споўнілася 77 гадоў. Аднак і сёння не загойваюцца душэўныя раны ў жывых, ва ўсіх тых, хто страціў у той вайне сваіх родных, блізкіх, знаёмых.

*Скажыце, у вашы сем’i прыходзiла вайна? (Выказванні школьнікаў)


13. Падвядзенне вынікаў урока, выстаўленне адзнак

14. Дамашняе заданне

Вывучыць верш ,,Бацьку” на памяць, падрыхтаваць адказы на пытанні да твора, змешчаныя ў падручніку.

15. Рэфлексія

Слайд№8 :
-Вынікам нашай працы стане зварот да паэта. Прапаную вам пачаць яго словамі: ,,Шаноўны Рыгор Іванавіч, вы навучылі нас …” або ,,Шаноўны Рыгор Іванавіч, ваш верш дапамог нам …”

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconДуа "Вучэбна – педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад – сярэдняя школа" План-канспект інтэграванага ўрока
Мэта: з прапанаванага матэрыялу вывесці паняцце перыметр І вызначыць спосаб знаходжання перыметра многавугольніка

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconТэматыка інфармацыйных гадзін у дуа"Грынкаўскі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя агульнаадукацыйная школа"на I чвэрць 2011-2012 н года
Дуа грынкаўскі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя агульнаадукацыйная школа”на I чвэрць 2011-2012 н года

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconСпіс працоўнага калектыва дуа грынкаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя агульнаадукацыйная школа

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconМетадычныя рэкамендацыі па арганізацыі работы настаўнікаў дуа " Вучэбна – педагагічны комплекс Корнадзьскі дзіцячы сад – сярэдняя школа" па выкананні новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Дуа “ Вучэбна – педагагічны комплекс Корнадзьскі дзіцячы сад – сярэдняя школа” па выкананні новай рэдакцыі Закона Рэспублікі Беларусь...

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconДзяржаўная ўстанова адукацыі " Вучэбна педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад сярэдняя школа Свіслацкага раёна"
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “ Вучэбна – педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад – сярэдняя школа Свіслацкага раёна”

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconПлан выхаваўчай работы з вучнямі дуа"Вучэбна – педагагічны комплекс Дабравольскі дзіцячы сад – сярэдняя школа " у шосты школьны дзень на І паўгоддзе 2012 – 2013 навучальны год
Дуа”Вучэбна – педагагічны комплекс Дабравольскі дзіцячы сад – сярэдняя школа ” у шосты школьны дзень на І паўгоддзе 2012 – 2013 навучальны...

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconВучэбна -педаг агічны комплекс д зіцячы сад-с ярэдняя школа №24 г. Б арысава
Дуа «Вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа №24 г. Барысава», Рэспубліка Беларусь, e-mail: upk24@mail ru

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconН. І. Парамонава Метадычная скарбонка
Дзяржаўная ўстанова адукацыі,,Грынкаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя агульнаадукацыйная школа”

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconВучэбна-педагагічны комлекс дзіцячы сад-сярэдняя агульнаадукацыйная школа
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Дабравольскі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя агульнаадукацыйная школа” непасрэдна...

Дуа \"Вучэбна-педагагічны комплекс Грынкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа\" План-канспект урока беларускай літаратуры iconКоранскі вучэбна педагагічны комплекс дзіцячы сад сярэдняя школа Лагойскага раёна
Дуа «Коранскі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа Лагойскага раёна»

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка