Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
НазваВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Дата канвертавання17.11.2012
Памер35.71 Kb.
ТыпКонкурс
Kod ucznia


Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012


Шаноўны Вучань !

Мы рады сустрэць Цябе на ваяводскiх элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага думання. А самае важнае – не спяшайся (маеш 90 хвiлiн). Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы адказы. Мы верым у твае магчымасці і жадаем поспехаў.  1. Падбяры сiнонiмы да 8 слоў. Можа здарыцца, што будзе адзiн, але таксама два цi тры. Падбiрай сярод тых, якiя знаходзяцца нiжэй.


Сяброўства- ............................................................................................

Уважлiва- ................................................................................................

Суровы- ...................................................................................................

Iдзе- .........................................................................................................

Маланка- .................................................................................................

Айчына- ..................................................................................................

Хата- .......................................................................................................

Разумны- ................................................................................................


(дружба, блiскавiца, пiльна, напружана, неадрыўна, iнтэлiгентны, дом, будынак, кватэра, бацькаўшчына, радзiма, строгi, прыязнь, брацтва, рашучы, рухаецца, перамяшчаецца, кемлiвы)

18 балаў  1. Дапішы да кожнага займеннiка частку, якой у слове не хапае:

Хто......цi

Хто....небудзь

Чый.....цi

Якi....небудзь

Абы....хто

Што......цi

Чаму.....цi

Абы.....якi


8 балаў


  1. Як прадстаўлены герой у творы Якуба Коласа «У старых дубах»?

Напiшы, як ён сябе паводзiў, якi меў характар? Хопiць напiсаць 5 сказаў.

«Базыль пазiраў i думаў.

А вакол было цiха, i Базылю здавалася, што ён чуе спевы гэтай цiшынi. Доўга ён прыслухоўваўся, але спевы былi нейкiя невясёлыя, i яму стала маркотна. Усё iшло, здавалася яму, сваёй дарогаю i iшло сваiм жыццём.

Углыбiўшыся ў свае думкi, Базыль нiчога не заўважаў i сядзеў усё на тым жа дубовым коранi. Звесiўшы ногi над вадою, пазiраў ён унiз, як цёк Нёман. (...)

Аб чым жа думаў хлопчык?

Вiдаць, аб чымсьцi важным i сур'ёзным, бо губы яго былi шчыльна самкнуты, а вочы пазiралi кудысьцi ўглыб. (...)»

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


10 балаў  1. Успомнi змест казкi Мiкалая Гайдука. Упарадкуй план згодна з чарговасцю падзей. Запiшы.

Гаспадар загадаў дзецям сабраць яйкi i закапаць у прызбе. Вуж вывернуў гладышы з атрутным малаком. Дзецi знайшлi ў прызбе яйкi. Гаспадыня i гаспадар шанавалi вужа-дамавiка. Вуж кiнуўся да дзяцей каб не дазволiць на дрэнную гульню. Дзецi прагналi дамавiка з падворка.

Папоўз дамавiк у пушчу. Змяя ўпусцiла ў малако некалькi кропель атрутнага яду. Вуж расказаў пра сваё няшчасце ядавiтай змяi. Гаспадыня звочыла ўцякаючую з каморы змяю. Гаспадары i iх дзецi былi вельмi ўдзячны дамавiку.


1).........................................................................................................................

...........................................................................................................................2).....................................................................................................................................................................................................................................................3)....................................................................................................................................................................................................................................................4).....................................................................................................................................................................................................................................................5).....................................................................................................................................................................................................................................................6).....................................................................................................................................................................................................................................................7).....................................................................................................................................................................................................................................................8)....................................................................................................................................................................................................................................................9).....................................................................................................................................................................................................................................................

10)...................................................................................................................................................................................................................................................11)...................................................................................................................................................................................................................................................


10 балаў


  1. Напiшы, на аснове верша «Люблю наш край», што любiць Канстанцыя Буйло?

«Люблю наш край- старонку гэту,

Дзе я радзiлася, расла,

Дзе першы раз спазнала шчасце,

Слязу нядолi пралiла.


Люблю народ наш беларускi

I хаты ў зеленi садоў,

Залочаныя збожжам нiвы,

Шум нашых гаяў i лясоў.


I песню родную люблю я,

Што ў полi жнеi запяюць,

Як гукi звонкiя над нiвай

Пералiваюцца, плывуць....»

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 балаў


  1. Пра што думала мацi ў апавяданнi Барыса Сачанкi «Кошык малiн», калi пачалася навальнiца? Адкажы адным сказам. Для адказу выкарыстай цытату:

«- Дзякуй вам. А то я ўжо думала, прападуць малiны... Мы ж цэлы дзень петавалiся (трудзiлiся, цяжка працавалi), каб варэнне зварыць. Сын у мяне ў горадзе. На заводзе...

Дождж лiў як з вядра, а жанчына i хлопчык стаялi i моклi, не прыкрытыя нiчым i радавалiся, што не прападуць малiны.»

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4 балы


7. Прачытай тэкст Анатоля Клышкi i запiшы 14 назоўнiкаў, якiя выступаюць у тэксце.


«На чым толькi не пiсалi даўней людзi! На ўсiм, што прыдавалася да пiсьма. Гадоў з дзесяць таму назад пры раскопках старажытнага Вiцебска знайшлi запiсы, зробленыя на бяросце. Даўней надпiсы высякалi на камянях, выцiскалi на глiняных плiтках. Уявiце сабе цаглiну таўшчынёю ў два пальцы. Сотнi такiх цаглiнак i ўтваралi старую кнiгу.»

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14 балаў

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011 Шаноўны Вучань !
Бе на школьных элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconКоd ucznia Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011. Сёння 22 лютага 2011 года Шаноўны Вучань !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае – не...

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconДзен бул ба
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconКоd ucznia Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011. Сёння 17 студзеня 2011 года Шаноўны Вучань !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае – не...

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconWojewódzki Konkurs Języka białoruskiego
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2012/2013

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconWojewódzki Konkurs Języka białoruskiego
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2012/2013

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для пачатковай школы – 2008/2009 Шаноўны Вучань !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка