Колонка редактора
НазваКолонка редактора
старонка1/18
Дата канвертавання17.11.2012
Памер3.16 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
cover_NS_2012_04:cover1.qxd 25.04.2012 15:32 Page 2


NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 1


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ
№ 4 (173) 2012 рік

Засновник:

Міністерство надзвичайних ситуацій

України

Виходить з жовтня 1997 року


Державне підприємство

“Агентство інформації, міжнародного

співробітництва та розвитку

“Чорнобильінтерінформ”

Адреса:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28


Директор Агентства Оксана Нор

Заступник директора Володимир Сарган

Головний редактор Юрій Рой

Заступники головного редактора

Микола Лябах, Ірина Цушко


Редакція:

відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак

відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Аксьонова

коректор Наталія Полушкіна

Адреса редакції:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28,

тел.:(044)486 80 46, факс: 486 85 46

Е пошта: nsmns@mns.gov.ua


Електронна версія за адресою:

http://www.mns.gov.ua, розділ Преса МНС


Журнал зареєстрований

Міністерством інформації України

23.06.1997 р.

Свідоцтво КВ № 2706


Набрано і зверстано

в інформаційно видавничому центрі

Агентства “Чорнобильінтерінформ”


Дизайн і верстка

Володимира Шатила


На першій сторінці обкладинки

фото Юрія Роя


Віддруковано в ТОВ “Новий друк”

Київ, вул. Магнітогорська.1

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої

справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції ДК № 1447 від 28.07.2003 р.


Якість друку відповідає

наданому видавцем

видавничому оригіналу

За зміст реклами

несе відповідальність рекламодавець

Виходить один раз на місяць

Наклад 7830 Зам. 12-4349


©Агентство “Чорнобильінтерінформ”,

2012


Київ, “Чорнобильінтерінформ”, 2012


БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ –


ОЗНАКА ВНУТРІШНЬОЇ


НЕСВОБОДИ


Сьогодні ровесникам Чорнобильської катастрофи – 26 років. Стало зрілим покоління

українців, яке виросло після аварії 1986 року на ЧАЕС, яка, без перебільшення, суттєво

вплинула на ставлення до багатьох речей людей у цілому світі. А головне, людство стало

критичніше і відповідальніше оцінювати свої можливості контролювати ризики наслідків

своєї діяльності. Людство, хоч це категорія не конкретна – свої висновки з факту і наслід-

ків аварії зробило, а чи зробили його ми, найбільше постраждалий від катастрофи народ?

Змінили ставлення до ядерної енергетики? Маємо якусь особливу і специфічну систему

екологічного виховання суспільства? Створили наукову школу з радіології, маючи уні-

кальний полігон для досліджень? Ми мусили б бути не такими, як всі. Бо ми не такими

є насправді. Але цього не сталося. І не сталося багато чого. А це означає, що досвід

Чорнобиля ми не зберегли і не можемо ним належно скористатися, хоча вже хочемо ним

ділитися з кимось. Зарубіжні фахівці його знають краще за нас, бо вивчали з перших

днів після аварії і не лише в Україні.

Ні для кого не таємниця, що всі матеріали перших днів і місяців ліквідації аварії поїха-

ли до Москви. І після роз’їзду по окремих квартирах, з боку України, здається, не було жод-

ної ініціативи хоча б їх продублювати. Не узагальнювався і не систематизувався цей досвід,

розпорошений по різних відомствах, і в наступні роки, вже в незалежній Україні. Отож може

так статися, і воно, власне, вже майже так є, що житиме цей досвід лише спочатку у спо-

гадах, а потім у легендах, які залишають після себе ліквідатори, евакуйовані із забрудне-

них районів та не евакуйовані, що проживають на менш забруднених, але небезпечних для

життя людей територіях досі. Нащадки так і не матимуть повної інформації від чого так

рано пішли зі світу ліквідатори і постраждалі. Та й не дивно. Для прикладу, у МОЗ України

цими питаннями нині опікується лише п’ятеро людей. Наука поступово, зважаючи на недо-

статність державницької волі й відповідальності, а звідси фінансування, втрачає і не може

забезпечити системності аналізу і досліджень з чорнобильської проблематики. А цей напря-

мок конче потребує академічності, послідовності і цілісності.

Взагалі, досвід – це товар специфічний. Він потребує дуже уважного до себе став-

лення. І навіть, якщо він негативний, а в нас саме такого більше, його потрібно ретель-

но вивчати і зберігати. Якщо його не можемо використати ми чи хтось інший, це досвід

також, але вже просто історичний.

Таким можна вважати наш досвід Чорнобиля в питаннях організаційних. Є ситуації,

за яких доводиться приймати оперативні і відповідальні рішення, коли досвід інших може

видаватися неадекватним. Ті ж японці вивчали і знали досвід Чорнобиля, але за менш

складної ситуації і більших можливостей повторили помилку радянського уряду щодо

несвоєчасного і неповного інформування про масштаби аварії і рівні радіаційного забруд-

нення навколишнього середовища. Досвід Чорнобиля й інших аварій на ядерних об’єк-

тах не змогли використати навіть фахівці МАГАТЕ. Була ситуація на перших порах після

аварії на «Фукусімі-1», коли вони розгублено розводили руками, не знаючи що робити.

Ніколи, очевидно, вже не пригодиться досвід мобілізації сил і засобів на ліквідацію

аварії, яку змогла організувати радянська командна система. З огляду на це, потрібно

вивчати досвід Японії з евакуації населення із забруднених територій, проведеної на інших

організаційних засадах.

У нас з даху ЧАЕС вісімнадцяти-двадцятирічні солдати строкової служби лопатами

скидали високоактивний графіт, а на «Фукусімі-1» досі не знають, що відбувається у зруй-

нованих енергоблоках, бо не можуть ризикувати життям і здоров’ям людей. З огляду на

події 1986 року в Чорнобилі, це найцінніший для нас досвід.

Уряд України прийняв програму подальшого розвитку ядерної енергетики на віддалену пер-

спективу, назвавши її безальтернативною. Покоління тих, хто пережив Чорнобиль і хто народився

після катастрофи, сприйняли це без особливих застережень, як належне. Хоч у нашому випад-

ку згода з безальтернативністю – це скоріше ознака відсутності активної громадянської позиції.Юрій РОЙ


НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 4/2012


Видавець:


1
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 2


У НОМЕРІ


№ 4 (173), квітень 2012 рік


ОФІЦІЙНО


Налаштовані

на конструктив

Алла Аксьонова


ТЕМА НОМЕРА10


Ядерна енергія ніколи

не буде безпечною

Алла Аксьонова


8

Налаштовані на конструктив


ПРОФЕСІОНАЛИ


Рівненці були

серед перших

Віктор Козак10


16


Пишаємося земляком!

Валерій Процуха, Олександр РуденкоЯдерна енергія ніколи

не буде безпечною


17


18

Виховують патріотів

Ганна Запорожець


Дозиметр

був одноразовий

Вікторія Коленко


Хто прагне, той досягає


Майя Гринько, Марина Любящева


НАУКА І ПРАКТИКА22


Щоб щось змінити –


потрібні інші підходи

Ірина Цушко


ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ


14


Рівненці були

серед перших

НАУКОВИЙ ВІСНИК


25 Радіаційний стан на

території 30-кілометрової

зони відчуження у 2011 році
Колектив Агентства «Чорнобильінтерінформ» глибоко поділяє


37


Вміст 137 CS

в організмі судака з


біль і скорботу свого колеги головного редактора журналу

«Надзвичайна ситуація» Роя Ю.Є. у зв’язку з непоправною втра-

тою – передчасною смертю дружини – Віри Іванівни.

Вона була доброю матір’ю, надійним і вірним другом чолові-

кові, опорою в його справах і дбайливим творцем сімейного

водойми-охолоджувача ЧАЕС


ЕКОЛОГІЯ


затишку. Віра Іванівна, займаючись багато років справою збері-

гання національних надбань у сфері історії та мистецтва, спонука-

ла рідних та близьких до плекання рідної мови, любові до України.

Колектив Агентства «Чорнобильінтерінформ» висловлює

щире співчуття рідним та близьким покійної.


2

42

Водопілля

в Чорнобильській зоні:

цьогорічний прогноз

Алла Аксьонова


8


14


17
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 3
Водопілля в Чорнобильській зоні:

цьогорічний прогноз


ЗАПИТУЙТЕ – ВІДПОВІДАЄМО


44 Дізнайтеся

про свої права


ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА46


Історія вчить лише


тому, що вона ніколи

нічому не навчила народи

Євген Гура


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ50


Правове забезпечення

сил цивільного захисту

Петро Рогаль,50


54

Володимир Кондратюк


Інформаційний матеріалПравове

забезпечення сил

цивільного захисту

щодо виконання плану

основних заходів цивільного

захисту у 2011 році

Дмитро Зайченко


СПОРТ
61


59


Бути міцними

і тілом, і духом

Роман СавончакКілька фатальних

сторінок історії

радянської

космонавтики


АБЕТКА БЕЗПЕКИ


Небезпека від

спалювання сухої трави

Алла Прохоренко


З ІСТОРІЇ КАТАСТРОФ61


62


Кілька фатальних

сторінок історії

радянської космонавтики

Ігор Штонь


Хроніка ядерної ери

Ігор Штонь


62


СВІТ ЗАХОПЛЕНЬХроніка

ядерної ери

64

Рятувальники зма-

гаються й перемагають


Дмитро Мельник


НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 4/2012


42


60


3
NS_2012_4:JUR_10_2010.qxd 25.04.2012 15:27 Page 4


ПРОСТІР НЕБЕЗПЕКИ: УКРАЇНА

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Колонка редактора iconКолонка редактора
Розбудова протиповітряної І протихімічної оборони після війни продовжувалася з наростаючими тем

Колонка редактора iconКолонка редактора
Дійсно, що у кожного свій інтерес. Любителі зимових видів спорту І, звісно, дітла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Адже досвід 2001 року, коли сталася руйнівна повінь на Закарпатті, спонукає до під

Колонка редактора iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Микола Лябах, Ірина Цушко відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Микола Лябах, Ірина Цушко відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconИзвестия национальной академии наук грузии
Т. Г. Андроникашвили (редактор), Т. Р. Агладзе, И. Б. Бараташвили, Г. Г. Гвелесиани, Дж. И. Джапаридзе, К. Г. Джапаридзе (заместитель...

Колонка редактора iconДеаэраторы да атмосферные полнокомплектные (бак, колонка, охладитель, гидрозатвор)

Колонка редактора iconПредисловие от переводчика от редактора

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка