Лекція та годівля коней (тематичний список літератури)
НазваЛекція та годівля коней (тематичний список літератури)
Дата канвертавання17.11.2012
Памер238.49 Kb.
ТыпЛекція
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА


Вирощування, селекція та годівля коней


(тематичний список літератури)36.92


Кравців, Р. Й. Споживча характеристика та технологічні аспекти виробництва конини [Текст] / Р. Й. Кравців // Мясной бизнес. – 2006. – № 4. – С. 94-95.


36.95


Пешук, Л. В. Характеристика молока кобил та кумису [Текст] / Л. В. Пешук // Молочное дело. – 2006. – № 5. – С. 30-31.


45.451.83


Измайлов, Е. А. Минеральный состав шерсти племенных кобыл, потреблявших премикс на основе наполнителя бентонита [Текст] / Е. А. Измайлов, А. П. Булатов // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 1. – С. 13-14.


46.119


Стольная, Е. С. Реклама в коневодстве: некоторые аспекты развития отечественного коневодства в условиях рыночной экономики [Текст] / Е. С. Стольная // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 1. – С. 33-36.


46.119


Рекорды рысаков в СНГ [Текст] // Коні. – 2007. – № 4. – С. 45-46.


46.113


Пони [Текст] // Коні. – 2007. – № 4. – С. 64-66.


46.113


Храброва, Л. А. Использование генетических исследований в коневодстве [Текст] / Л. А. Храброва // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 11-13.


46.119


Сергиенко, С. С. Научные основы тренировки лошадей [Текст] / С. С. Сер-гиенко, Г. Ф. Сергиенко // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 18-20.


46.119


Дорофеева, Н. В. Испытания племенного молодняка спортивных пород [Текст] / Н. В. Дорофеева // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 20-22.


46.113


Происхождение и генетические особенности хакасской лошади [Текст] / Л. А. Храброва, Л. В. Калинкова, Н. Ю. Зыкова [и др.] // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 30-32.


46.113


Стегачева, С. П. Золотистые и серебристые ахалтекинцы [Текст] / С. П. Сте-гачева // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 33.


36.95


Гладкова, Е. Е. Кобылье молоко - натуральный продукт питания [Текст] / Е. Е. Гладкова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 5. – С. 20-21.


46.1+65.325.2


Вовк, С. О. Особливості м'ясної відгодівлі та торгово-ринкова класифікація коней за вгодованістю [Текст] / С. О. Вовк // Мясной бизнес. – 2006. – № 4. – С. 88-89.


46.1

Д93

Д'яконова, О. Б. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Конярство" [Текст] : для студ. заочної форми навчання спец. 7.130201 "Зооінженерія" / О. Б. Д'яконова. – Миколаїв : МДАУ, 2003. – 33 с. 


46.1

Д93

Д'яконова, О. Б. Методичні вказівки для виконання курсової роботи [Текст] : для студ. денної форми навчання із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисципліни та рейтингової оцінки знань спец. 6.130200 "Зооінженерія" та заочної форми навчання спец. 7.130201 "Зооінженерія" / О. Б. Д'яконова. – Миколаїв : МДАУ, 2003. – 33 с. 


46.1

К75

Коцюбенко, Г. А. Використання коней [Текст] : метод. вказівки для виконання курсового проекту студентами денної форми навч. із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисц. та рейтинг. оцінки знань спец. 7.130201 "Зооінженерія" спец. "Конярство" / Г. А. Коцюбенко. – Миколаїв : МДАУ, 2003. – 35 с. 


46.1


Нормы кормления и рационы для племенных кобыл [Текст] // Ефективне тваринництво. – 2005. – №1. – С. 30-33.


46.1


Иноземцева, И. Б. Антигомотоксическая терапия как метод повышения качества здоровья животных в практике коннозаводства [Текст] / И. Б. Иноземцева // Ефективне тваринництво. – 2005. – №1. – С. 39-40


46.1


Юрикова, Г. История развития коневодства [Текст] / Г. Юрикова // Ефек-тивне тваринництво. – 2005. – №4. – С. 18-23.


46.1


Гузенко, Т. Ідентифікуємо коней [Текст] / Т. Гузенко // Ефективне тваринництво. – 2005. – №4. – С. 23-24.


46.1


Фролова, Г. Кінь у сільськогосподарському виробництві [Текст] / Г. Фро-лова, С. Майструк // Тваринництво України. – 2005. – №7. – С. 15-16.


46.1


Латка, О. Селекція коней української верхової породи за спортивними якостями [Текст] / О. Латка // Тваринництво України. – 2005. – №7. – С. 23-25.


46.1


Колот, В. Конярство. Стан і перспективи розвитку [Текст] / В. Колот // Тва-ринництво України. – 2005. – №9. – С. 3-6.


46.1

С78

Сташкевич, О. Б. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчального модуля "ІПОДРОМНИЙ І СПОРТИВНИЙ ТРЕНІНГ" з урахуванням кредитно-модульної системи вивчення та рейтингового контролю знань [Текст] : для студ. денної форми навчання (спец. 7.130201 - "Зооінженерія". спец. "Конярство") / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 85 с. + Ел. копія. — Ел. копія в локальній мережі. 


46.1


Барандич, С. Племінна база конярства України [Текст] / С. Барандич // Ефективне тваринництво. – 2005. – № 7. – С. 20-22.


46.1


Соколова, Г. О. Про гнідих, вороних, рудих [Текст] / Г. О. Соколова, С. Г. Шаловило // Сільський господар. – 2005. – № 11-12. – С. 13-16.

Автори статті розповідають про історію одомашнювання коней, їх роль в житті людини та проблеми розведення коней в Україні.


46.1


Ярошко, М. "Фабрика рекордов". Одесский ипподром остается на высшем уровне конного спорта в Украине [Текст] / М. Ярошко // Новое сельское хозяйство. – 2006. – № 2. – С. 24-25.


46.1


Новіков, О. О. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних порід коней [Текст] / О. О. Новіков // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 3-4. – С. 118-120.

Наведено дані досліджень 5 установ-виконавців щодо наукового забезпечення сталого розвитку галузі тваринництва, зокрема конярства.


46.1


Молчанова, Е. Овес в кормлении лошадей [Текст] / Е. Молчанова // Ефек-тивні корми та годівля. – 2006. – № 7. – С. 28-31.


46.1


Бердыева, Э. Некоторые моменты поведения лошадей в связи с особенностями питания [Текст] / Э. Бердыева // Ефективні корми та годівля.  – 2006. – № 7. – С. 28-31.


46.1


Соколова, Г. О. Використання та утримання робочих коней [Текст] / Г. О. Соколова, С. С. Попадюк // Сільський господар.  – 2006. – № 9-10. – С. 9-11.


46.1


Головач, М. Й. Походження ліній і типів коней гуцульської породи [Текст] / М. Й. Головач, М. М. Головач // Вісник аграрної науки  – 2007. – № 2. – С. 50-54.


46.1


Калинкина, Г. В. Метод электронной идентификации лошадей [Текст] [Текст] / Г. В. Калинкина, М. В. Андреева // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 3. – С. 7-8.


46.1


Демин, В. А. Роль чистокрровной верховой породы в совершенствовании орловского рысака [Текст] [Текст] / В. А. Демин, Ю. И. Гаврова // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 3. – С. 11-14.


46.1


Горин, В. А. Из истории эволюции стайерской орловской линии Улова-Болтика. Ч.3. Окончание [Текст] [Текст] / В. А. Горин // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 3. – С. 19-26.


46.1


Кузнецов, А. И. Новый способ определения стрессовой чувствительности рысистых лошадей [Текст] [Текст] / А. И. Кузнецов, С. В. Надоленко // Коне-водство и конный спорт. – 2007. – № 4. – С. 17-20.


46.1


Воспитание жеребенка [Текст] [Текст] // Коні. – 2007. – № 2. – С.42-43.


46.1


Косенко, С. Ю. Типи вищої нервової діяльності коней [Текст] / С. Ю. Косе-нко // Коні. – 2007. – № 2. – С. 46-47.


46.1


Платонова, Н. Механизм опоры коня [Текст] / Н. Платонова // Коні. – 2007. – № 2. – С. 58-60.46.1


Платонова, Н. Молочна продуктивність кобил [Текст] / Н. Платонова // Коні. – 2007. – № 2. – С. 58-60.


46.1


Калашников, В. В. О судьбах конских пород в мире - предположения и реальность [Текст] / В. В. Калашников // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 6. – С. 24-26.


46.1


Корчевный, А. Подковка на бизнес [Текст] / А. Корчевный // Зерно. – 2007. – № 11. – С. 112-115.

Перспективы разведения и содержания пони.


46.1


Бердыева, Э. Пробеги. Из прошлого до сего дня [Текст] / Э. Бердыева // Коні. – 2007. – № 3. – С. 44-58.


46.1


Парфенов, В. А. Результаты спортивного использования лошадей русской верховой породы [Текст] / В. А. Парфенов // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 6. – С. 10-12.


46.1


Винничук, Д. Т. Экстерьер лошади: математика и практика [Текст] / Д. Т. Винничук, И. В. Гончаренко // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 6. – С. 14-15.


46.1


Захисний вплив антиоксидантів на репродуктивні властивості жеребців [Текст] / О. Ткачов, О. Сушко, С. Шаповалов, М. Долгая // Тваринництво України. – 2008. – № 3. – С. 30-31.


46.1


Зайцева, М. Опыт применения фоспренила в племенном коневодческом хозяйстве [Текст] / М. Зайцева // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 1. – С. 21-22.

Фоспренил используется как средство профилактики вирусных инфекций и для предотвращения поствакцинальных осложнений при тяжело переносимых вакцинациях.


46.1


Храброва, Л. А. Генетическая оценка популяционного разнообразия в чистокровной верховой породе лошадей [Текст] / Л. А. Храброва, М. М. Кузнецова // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 2. – С. 13-15.


46.1


Сергиенко, В. С. Показатели крови спортивных лошадей на разных этапах тренировки [Текст] / В. С. Сергиенко, Е. Ю. Бородкина // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 2. – С. 17-18.


46.1


Тесленко, И. Настоящий "гуцул", настоящий друг [Текст] / И. Тесленко // Зерно. – 2008. – № 6. – С. 128-131.

Гуцульская - единственная аборигенная порода лошадей, которую разводят на территории Украины. О возможностях и достоинствах украинской породы рассказывает автор статьи.


46.1

М54

Методичні рекомендації із застосування генетичних маркерів у конярстві [Текст] : метод. рекомендації / М. В. Гопка, В. О. Пінчук, Н.В.Зуєва ; за ред. Б. Є. Подоби. – Чубинське : ІРГТ, 2007. – 40 с. 

Викладено теоретичні основи і розкрито методичні прийоми застосівання генетичних маркерів у конярстві.


46.1

С78

Сташкевич, О. Б. Конярство [Текст] : метод. рекомендації з навчальної (ознайомчої) практики студентів спеціальності 6.090102 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" за ОКР "Бакалавр" / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 46 с. + Ел. копія. - Ел. копія в локальній мережі. 


46.1


Стольная, Е. Редкие линии в чистокровной верховой породе [Текст] / Е. Стольная // Коневодство и конный спорт. – 2009. – № 1. – С. 12-14.


46.1


Романова, Н. Амуниция в стиле Western - назначение и правила применения на соревнованиях [Текст] / Н. Романова // Коневодство и конный спорт. – 2009. – № 1. – С. 35-38.


46.1


Пінчук, В. О. Сучасний стан та збереження біорізноманіття порід коней України [Текст] / В. О. Пінчук // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 1. – С. 53-57.


46.1


Калинкова, Л. История женских линий в орловской рысистой породе [Текст] / Л. Калинкова // Коневодство и конный спорт. – 2009. – № 2. – С. 23-28.


46.1


Атрощенко, М. М. Влияние криоконсервации спермы жеребцов на целостность структуры сперматозоидов [Текст] / М. М. Атрощенко, Е. Е. Брагина // Коневодство и конный спорт. – 2009. – № 3. – С. 11-12.


46.1


Стольная, Е. Редкие линии в чистокровной верховой породе [Текст] / Е. Стольная // Коневодство и конный спорт. – 2009. – № 3. – С. 14-18. — Окончание. Начало №№ 1, 2. - 2009.


46.1


Волков, Д. Про що свідчать випробування рисистих коней на іподромах України [Текст] / Д. Волков, І. Ткачова // Тваринництво України. – 2009. – № 9. – С. 2-6.


46.1

С78

Сташкевич, О. Б. Конярство [Текст] : метод. рек. з вивчення дисц. студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" з урахуванням кредитно-модульної організації навч. процесу / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 80 с. + Ел. копія. — Ел. копія в локальній мережі. 


46.1


Николаева, А. А. Состояние донской и буденовской пород лошадей на 2009 год [Текст] / А. А. Николаева // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 5-8.


46.1


Васильева, А. П. Вороные арабские лошади и перспективы их использования в племенной работе с породой [Текст] / А. П. Васильева // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 8-10.


46.1


Дорофеева, Н. В. Лучшие спортивные лошади тракенской породы по результатам всемирного рейтинга 2008-2009 гг. [Текст] / Н. В. Дорофеева // Коневод-ство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 14-15.


46.1


Милько, О. С. О владимирской породе лошадей [Текст] / О. С. Милько, С. И. Сорокин // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 15-18.


46.1


Блохина, Н. В. Межпопуляционная дифференциация лошадей русской тяжеловозной породы [Текст] / Н. В. Блохина // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 21-23.


46.1


Иванова, Н. В. Влияние скакового и раннего спортивного тренинга на зоотехнические и клинико-физиологические параметры организма лошадей [Текст] / Н. В. Иванова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 26-28.


46.1


Иванов, Р. В. Перевариваемость основных питательных веществ и энергетическая ценность овса разных сроков посева при тебеневке лошадей [Текст] / Р. В. Иванов, А. Н. Ильин // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 1. – С. 28-29.


46.1


Соколова, Г. О. Ідентифікація коней [Текст] / Г. О. Соколова // Сільський господар. – 2010. – № 3-4. – С. 3-5.

У статті подано порядок проведення ідентифікації, реєстрації і паспортизації коней, а також значення цих заходів.


46.1


Урдзик, Р. М. Основные принципы правильного кормления лошадей [Текст] / Р. М. Урдзик. – й // Ефективне тваринництво. – 2010. – № 4. – С. 24-26.


46.1


Сорокин, С. И. Коннозаводство Владимирского ополья [Текст] / С. И. Соро-кин // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 4. – С. 7-10.

В статье рассмотрено развитие владимирской породы лошадей в основных конных заводах, Гаврилово-Посадском и Юрьев-Польском. Описаны продолжатели ведущих линий, внесшие существенный вклад в эволюцию породы.


46.1


Зайцева, М. А. Генетическая дифференциация маточных семейств арабской породы по локусам микросателлитной ДНК [Текст] / М. А. Зайцева, Л. А. Храб-рова, Л. В. Калинкова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 4. – С. 13-15.


46.1


Дорофеева, А. В. Испытания спортивных качеств у молодняка верховых пород [Текст] / А. В. Дорофеева // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 4. – С. 18-19.


46.1


Заводов, А. В. Микроклимат конюшни [Текст] / А. В. Заводов, В. С. Заводов // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 4. – С. 18-19.


46.1


Калинкина, Г. В. Реализация генетического потенциала в орловской рысистой породе [Текст] / Г. В. Калинкина, В. В. Крешихина // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 3. – С. 12-15.


46.1


Пигарева, С. Н. Тонус мышц как показатель качества работы лошади [Текст] / С. Н. Пигарева // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 3. – С. 18-20.


46.1


Тер-Георгиян, Г. Б. Клинико-физиологические показатели крови молодняка рысистых пород за период от отъёма до начала работы в качалке [Текст] / Г. Б. Тер-Георгиян // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 3. – С. 21-22.


46.1

С78

Сташкевич, О. Б. Конярство [Текст] : метод. рек. для самост. вивчення дисципліни та виконання контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 76 с. — Ел. копія в локальній мережі.


46.1


Виногреева, Т. Ю. Свежий взгляд на кормление лошадей [Текст] / Т. Ю. Ви-ногреева // Ефективні корми та годівля. – 2010. – № 8. – С. 22-25.


46.11

Д93

Д'яконова, О. Б. Відтворення коней [Текст] : метод. вказівки з вивчення дисц. студ. денної форми навчання із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисц. та рейинг. контролю знань студ. спец. 7.130201 "Зооінженерія", спец. "Конярство" / О. Б. Д'яконова. – Миколаїв : МДАУ, 2002. – 14 с. 


46.11

Г66

Гопка, Б. М. Конярство [Текст] : підручник / Б. М. Гопка, М. П. Хоменко, П. М. Павленко. – К. : Вища освіта, 2004. – 320 с. + CD. 

Матеріал про походження, одомашнення та доместикаційні зміни коней. Положення оцінювання їх екстер'єру та працеоздатності та ін.


46.11

С11

Сташкевич, О. Б. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни "Біологія коня" із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисципліни та рейтингової оцінки знань [Текст] : для студ. спец. 7.130201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", спеціалізація "Конярство"). Модуль 2; 3. / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 57 с. + Ел. копія. — Ел. копія в локальній мережі. 


46.11

С11

Сташкевич, О. Б. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Біологія коня" із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисципліни та рейтингової оцінки знань [Текст] : для студ. за спец. 7.130201 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", спеціалізація "Конярство") Модуль 1. Походження та інтер'єр коней / О. Б. Сташкевич ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 53 с. + Ел. копія. — Ел. копія в локальній мережі. 


46.11

К64

Коневодство [Текст] : Пособ. / П.А. Федотова. – Донецк : Донеччина, 2000. – 224 с. 

Сокращенный вариант уникального труда профессора, доктора с/х наук П.А. Федотова.


46.11

С11

Сташкевич О.Б.. Методичні рекомендації щодо вивчення навчального модуля "Іподромний і спортивний тренінг" [Текст] : для студ. денної форми навчання за спец. 7.130201 "Зооінженерія" спеціалізація "Конярство" / Сташкевич О.Б. ; Зооінженерний факультет, факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 20 с. 


46.11


Каци, Г. Д. Екстер'єрні та імунологічні показники порід коней чистокровної верхової та української верхової [Текст] / Г. Д. Каци, Я. П. Криця // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 1. – С. 29-31.


46.11

Г96

Гуревич Д.Я., Рогалев Г.Т. Словарь-справочник по коневодству и конному спорту [Текст] / Гуревич Д.Я., Рогалев Г.Т. – М. : Росагропромиздат, 1991. – 240 с. 


46.11

К64

Кожевников, Е. В. Отечественное коневодство: история, современность, проблемы [Текст] / Е. В. Кожевников, Д. Я. Гуревич. – М. : Агропромиздат, 1990. – 221 с. 


46.11

К65

Конярство [Текст] : навч. посіб. для сист. підгот. і підвищення кваліф. спец-тів сільск. господ. / ред. Б. М. Гопка. – К. : Урожай, 1991. – 216 с. 

Матеріал про походження, одомашнення та доместикаційні зміни коней. Положення оцінювання їх екстер'єру та роботоздатності та ін.


46.11

С78

Сташкевич О.Б.. Іподромний та спортивний тренінг [Текст] : курс лекцій / Сташкевич О.Б. ; Зооінженерний факультет, факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 145 с. + Ел. копія. — Ел. копія в локальній мережі. 


46.11

Г66

Гопка, Б. М. Нетрадиційне конярство [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Гопка, В. Д. Судай, В. Є. Скоцик. – К. : Вища освіта, 2008. – 191 с. 


46.11

Л55

Ливанова, Т. К. Все о лошади [Текст] / Т. К. Ливанова, М. А. Ливанова. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2006. – 384 с. – (1000 советов от газеты Комсомольская правда)46.11

К80

Крессе, В. Лошади. Содержание, уход и лечение [Текст] / В. Крессе. – М. : АКВАРИУМ -Принт, 2005. – 320 с. 


46.11

Р62

Рождественская, Г. А. Орловский рысак [Текст] / Г. А. Рождественская. – М. : АКВАРИУМ, 2003. – 160 с. 


46.11

Ш93

Штрюбель, С. Профессиональные советы Людгера Бербаума [Текст] / С. Штрюбель. – М. : АКВАРИУМ, 2004. – 143с. 


46.11

Ш87

Штайнкрауз, В. Верховая езда и преодоление препятствий [Текст] : пособие для серьезных всадников / В. Штайнкрауз. – М. : АКВАРИУМ БУК, 2004. – 256 с. 


46.11.3

Д93

Д'яконова, О. Б. Відтворення коней : робочий зошит для виконання лабораторно-практичних робіт [Текст] : для студ. денної форми навч. із застосовуванням структурно-модульної системи вивчення дисц. та рейтинг. контролю знань спец. 7.130201 "Зооінженерія, спеціалізація "Конярство" / О. Б. Д'яконова. – Миколаїв : МДАУ, 2002. – 28 с. 


46.11.3


Сулейманов, О. И. Из истории эволюции стайерской орловской линии Улова-Болтика [Текст] / О. И. Сулейманов, В. А. Айдаров // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 1. – С. 2-9.


46.11.3


Сергеева, Е. Б. Использование рысистых помесей различных породных вариантов в классических видах конного спорта [Текст] / Е. Б. Сергеева // Коневод-ство и конный спорт. – 2007. – № 1. – С. 27.


46.1+48.7


Малахова, Ю. А. Этиология и вопросы диагностики лептоспироза лошадей [Текст] / Ю. А. Малахова, Г. Л. Соболева // Ефективне тваринництво. – 2005. – №4. – С. 24-25.


46.1-3


Головач, М. Й. Методи випробування й оцінки коней гуцульської породи [Текст] / М. Й. Головач, М. М. Головач // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 12. – С. 38-39.


46.1-3


Лук'янова, Г. О. Локус-специфічність ефектів інбридингу у коней [Текст] / Г. О. Лук'янова, В. І. Глазко // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 6. – С. 52-54.


46.1-3


Сушко, О. Репродуктивні якості обстежених жеребців-плідників [Текст] / О. Сушко // Тваринництво України. – 2006. – № 8. – С. 18-22.


46.1-3


Головач, М. За племінною цінністю і породними перевагами необхідно вдосконалювати генофонд коней, передусім створених в Україні порід [Текст] / М. Головач // Тваринництво України : Науково-виробничий журнал. – 2006. – № 10. – С. 27-28.

Про належний догляд і раціони, які допоможуть реалізувати закладений потенціал для підвищення м'ясопродуктивності молодняку великої рогатої худоби.


46.1-3


Лебедєва, Л. Проблеми відтворення коней [Текст] / Л. Лебедєва // Тварин-ництво України. – 2006. – №11-12. – С. 23-24.


46.1-3


Гопка, М. Імуногенетична оцінка генофонду коней в Україні [Текст] / М. Гопка, В. Пінчук // Тваринництво України. – 2007. – № 2. – С. 75-77.


46.1-3


Горбунова, Н. Д. Роль микроэлементов в рационах спортивных лошадей [Текст] / Н. Д. Горбунова // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 1. – С. 31.


46.1-3


Латка, О. Удосконалення української верхової породи [Текст] / О. Латка // Тваринництво України. – 2007. – № 4. – С. 12-14.


46.1-3


Горлов, И. Ф. Зависимость качественного состава кумыса от генотипа кобыл [Текст] / И. Ф. Горлов // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 2. – С. 13-15.


46.1-3


Горлов, И. Ф. Молочная продуктивность кобыл разных генотипов [Текст] / И. Ф. Горлов // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 2. – С. 15-16.


46.1-3


Нечаев, И. Н. О казахской породе лошадей и ее отродьях [Текст] / И. Н. Не-чаев // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 2. – С. 23-26.


46.1-3


Сергеева, Е. Лошади венгерской породы в спорте [Текст] / Е. Сергеева // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 2. – С. 26-27.


46.1-3


Горская, Н. И. Тракененская порода в классических видах конного спорта [Текст] / Н. И. Горская // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 2. – С. 28-32.


46.1-3


Сутугина, И. В. Оценка отечественных и импортных жеребцов, используемых в чистокровном коннозаводстве России [Текст] [Текст] / И. В. Сутугина, В. Х. Хотов // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 4. – С. 7-10.


46.1-3


Козлов, С. А. Влияние ипподромных испытаний на воспроизводительную способность кобыл орловской породы [Текст] [Текст] / С. А. Козлов, А. В. Иг-натов // Коневодство и конный спорт. – 2007. – № 4. – С. 10-14.


46.1-3


Латка, О. М. Оцінка жеребців-плідників української верхової породи за якістю нащадків [Текст] [Текст] / О. М. Латка // Коні. – 2007. – № 1. – С. 66-69. — Продовж. № 2. - 2007. - С.68-69.


46.1-3


Ткачова, І. Французькі плідники для вдосконалення коней російської рисистої [Текст] [Текст] / І. Ткачова // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – С. 24-26.


46.1-3


Интенсивные пути получения качественного поголовья [Текст] // Коні. – 2007. – № 4. – С.53-55.


46.1-3


Соколова, Г. О. Організація відтворення коней [Текст] / Г. О. Соколова // Сільський господар. – 2008. – № 3-4. – С. 41-43.


46.1-3


Надеева, Н. С. Анализ оценки племенных качеств жеребцов-производителей чистокровной верховой породы по качеству потомства [Текст] / Н. С. Надеева, С. Н. Харитонов // Коневодство и конный спорт. – 2008. – № 3. – С. 7-8.


46.1-3


Зуєва, Н. Рентгенографія у племінному скотарстві [Текст] / Н. Зуєва, Й. Сі-рацький // Тваринництво України. – 2009. – № 2. – С. 18-20.


46.1-3


Сташкевич, О. Б. Порівняльна характеристика кобил ДПКЗ "Олімпійський" за фенотиповими ознаками / О. Б. Сташкевич, Я. О. Малиновська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. Вип. 2(45). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 170-174.


46.1-3


Васильєва, Т. А. Динаміка тривалості жеребності кобил різних порід з віком / Т. А. Васильєва, О. Б. Сташкевич // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. Вип. 48. – Херсон : Айлант, 2007. – С. 97-101.


46.1-3


Гладкова, Е. Е. Техническое регулирование в продуктивном коневодстве [Текст] / Е. Е. Гладкова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 17-18.


46.1-3


Науменкова, В. А. Уникальный опыт криоконсервации семени жеребцов [Текст] / В. А. Науменкова, М. В. Адамковская, О. Л. Филимонова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 23-24.


46.1-3


Федосова, O. A. Мониторинг динамики половых гормонов у лошадей по сезонам года [Текст] / O. A. Федосова, A. A. Терехина, О. В. Баковецкая // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 2. – С. 29-30.


46.1-3


Храброва, Л. А. Влияние инбридинга на степень гомозиготности чистокровных верховых лошадей по локусам микросателлитов ДНК [Текст] / Л. А. Храб-рова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 5. – С. 7-8.


46.1-3


Совершенствование селекционных признаков лошадей в рабочепользовательном коневодстве [Текст] / Ю. Герман, М. Горбуков, В. Дайлиденок, А. Герман // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 5. – С. 10-12.


46.1-3


Зыкова, Н. Ю. Зависимость некоторых показателей плодовитости кобыл чистокровной ахалтекинской породы от их генеалогической принадлежности [Текст] / Н. Ю. Зыкова // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 5. – С. 12-14.


46.1-3


Сорокин, С. И. Родословная владимирских лошадей [Текст] / С. И. Сорокин // Коневодство и конный спорт. – 2010. – № 5. – С. 14-15.


46.1-4


Безіл, Д. Основні правила поводження з конем [Текст] / Д. Безіл // Дім, сад, город. – 2005. – №7. – С. 40-41

Чищення та обрізування копит, техніка безпеки при поводженні з конем


46.1-4


Ібатулін, І. І. Особливості годівлі коней [Текст] / І. І. Ібатулін // Ефективне тваринництво. – 2006. – № 7. – С. 46-49.


46.1-4


Пакулев, Б. Уход за копытами рабочей лошади [Текст] / Б. Пакулев // Ефек-тивне тваринництво. – 2006. – №8. – С. 44-46.


46.1-4


Ібатуллін, І. І. Годівля коней [Текст] / І. І. Ібатуллін // Ефективне тваринництво. – 2007. – № 1. – С. 23-26.


46.1-4


Павленко, П. М. Годівля та утримання жеребних кобил [Текст] / П. М. Пав-ленко, К. Ю. Ястребов // Ефективне тваринництво. – 2008. – № 3. – С.25-28.


46.1-4


Линн, Д. Почему пробиотики и пищеварительные ферменты важны для питания вашей лошади [Текст] / Д. Линн, Р. Станойлович // Ефективне тваринництво. – 2008. – № 3. – С.28-32.


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconТематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13
Викладання навчального курсу дисципліни “Біржове право” передбачено дати студентам знання І вміння користуватися категорійно-понятійним...

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconФілософія та методологія науки рекомендаційний список літератури
Охоплює період з 1960 по 2010 рр. Список складений на основі перегляду каталогів І систематичної картотеки статей бібліотеки кдпу....

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconСписок літератури на літо

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconСписок літератури до акту

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconСписок використаних джерел І літератури
Вступ

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconВикористання методу «евристичного занурення» на уроках світової літератури
Керівник студії: Ісакієва Л. В., учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури Горлівського нвк «зош І – ІІІ ступенів...

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconСписок використанної літератури
Людська праця й людина за радянських часів за творами «Кресафт», «Соняшники»

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) icon«Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури» (11- б) Мета
Мета: інформування учнів про історію створення Нобелівської та вплив її на розвиток світової літератури:; виховання поваги до літераторів-лауреатів,...

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconСписок літератури
Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. К.: Видавничий центр «Академія», 2003....

Лекція та годівля коней (тематичний список літератури) iconНа допомогу вчителю Інформаційний список літератури
З одного боку вона потребує глибоких знань, широкої ерудиції, філософського, логічного мислення

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка