Курса
НазваКурса
Дата канвертавання15.11.2012
Памер112.27 Kb.
ТыпПрограмма курса
Аннотации

дистанционных курсов на осенний семестр 2007/08 учебного года

Программа: Политология и Европейские исследования


Код курса 08.2.05. Название курса “Палітычная гісторыя Еўропы”

Количество кредитов: 4

Продолжительность курса: 16 тыдняў

Требования для участия в курсе: пройдзены курс гісторыі сярэдняй школы

Цель: Здзейсніць аналіз палітычных сістэм, традыцыяў і нормаў, дамінаваўшых на еўрапейскім кантыненце ад эпохі Антычнасці да нашых дзён. Гэтыя з'явы будуць разгледжаны ў той жывой і непасрэднай сувязі, якая аб'ядноўвае іх у рэчаіснасці з жыццём як усяго грамадства, гэтак і простага індывіда да яго належачага.

Вывучэнне асноўных тэм будзе заснавана на аналізе гістарычных крыніц і гістарыяграфічных тэкстаў, што дазволіць не толькі паглыбіць вывучэнне асноўных тэндэнцыяў палітычнай эвалюцыі Еўропы, але і пазнаёміцца з найноўшымі тэорыямі і метадамі сучаснай гістарычнай навукі.

Ожидаемые результаты: Пасля засваення курса студэнт павінен навучыцца самастойна аналізаваць гісторыю ўзнікнення і развіцця палітычных сістэм складаных чалавечых супольнасцяў, атрымаць веды стасоўна ключавых эпізодаў фармавання еўрапейскай цывілізацыі, неабходныя для асмыслення сучасных тэндэнцыяў яе эвалюцыі.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Еўропа. Вызначэнне паняцця і паходжанне тэрміна

 2. Спадчына Антычнасці

 3. Еўропа ў Сярэднія вякі

 4. Рэфармацыя і Адраджэнне

 5. Еўропа ад Вестфальскай дамовы да Першай сусветнай вайны

 6. Першая сусветная вайна і “страчаны мір”

 7. Еўропа ў міжваенны перыяд

 8. Узрастанне пагрозы і Другая сусветная вайна

 9. Расколатая Еўропа

 10. Еўрапейскі саюз. Фармаванне новага сусветнага цэнтра.

Язык преподавания: беларуская

Формат работы в курсе: Праца ў курсе прадугледжвае азнаямленне з асноўнымі і дадатковымі тэкстамі і выкананне пісьмовых работ (бягучыя кантрольныя работы ў колькасці 9-10, рэфераты, эсэ), выкананыя кантрольныя работы павінны быць дасланыя не пазней 10 дзён з моманту выстаўлення задання. Тэрміны выканання эсэ і рэфератаў быдуць агавораны дадаткова. Формы кантакту са студэнтамі: сродкамі Moodle, праз электронную пошту і Skype.

Статус: курс абавязковы для праграмы “Паліталогія i Еўрапейскія даследванні” і “Беларусістыка”.


* * *


Код курса: 08.2.14 Название курса: Палітычная гісторыя і гісторыя палітычных ідэяў Беларусі.

Количество кредитов: 4

Продолжительность курса: 18 тыдняў

Требования для участия в курсе: У асноўным курс разлічаны на гуманітараў. Пажадана, каб слухачы і слухачкі валодалі базавымі ведамі па гісторыі Беларусі, а таксама паліталогіі. Вельмі важна, каб удзельнікі праграмы строга прытрымліваліся патрабаванняў, што датычыцца тэрмінаў выканання заданняў. Нагадваю, што затрымкі і спазненні ў здачы кантрольных працаў і эсэ будуць карацца паніжэннем адзнакі.

Цель: Асноўнай мэтай дадзенага курса з’яўляецца фарміраванне ў слухачоў і слухачак суцэльнага ўяўлення аб палітычным развіцці Беларусі – ад часоў Полацкага княства да апошніх дзён існавання БССР, аб эвалюцыі, пераемнасці, парушэнні пераемнасці і аднове беларускай палітычнай сістэмы і інстытутаў на розных гістарычных этапах. Апрача ўласна разгляду і аналізу палітычных сістэмаў, шмат увагі надаецца таксама разгляду сацыяльна-эканамічнага ладу, этнічнага складу і інтэлектуальнай атмасферы кожнага з этапаў беларускай гісторыі. Такім парадкам, нашай мэтай з’яўляецца ня толькі ахоп палітычнага развіцця краіны, але наагул ейнае інтэлектуальнае, сацыяльна-эканамічнае і этнічна-культурнае развіццё.

Ожидаемые результаты: Авалоданне агульнагістарычнымі ведамі аб развіцці Беларусі, крытычным падыходам да перыядызацыі гісторыі нашай краіны. Авалоданне ведамі аб палітычным ладзе Беларусі ў далёкім і блізкім мінулым. Выпрацоўка здольнасцей аналізу гістарычных тэкстаў і ўменне вылучаць палітычныя аспекты з агульнагістарычных, і здолнасць аналізу палітычных працэсаў і палітычных ідэяў. Таксама авалоданне ведамі сацыяльнай, этнічнай і інтелектуальнай гісторыі краіны, інтарэсы і праблемы якіх шчыльна звязаныя з палітычным развіццём.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Віртуальная арыентацыя.

 2. Палітычная гісторыя і гісторыя палітычнай думкі Беларусі (уводзіны)

 3. Палітычная арганізацыя славянскіх княстваў на тэрыторыі Беларусі 9-13 стст.

 4. Палітычная сістэма ВКЛ у 13-15 стст.

 5. Палітычная сістэма ВКЛ у 16-17стст. (высокі перыяд) і ў 17-18 стст. (позні перыяд).

 6. Арганізацыя палітычнай прасторы Беларусі ў складзе Расійскай імперыі.

 7. Палітычная барацьба і палітычна-дзяржаўныя праекты і рэаліі Першай сусветнай вайны, распаду Расійскай імперыі і рэвалюцыяў.

 8. Палітычны лад Беларусі ў складзе БССР 1920-1950.

 9. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы 1921-1939.

 10. Беларусь у позні савецкі перыяд 1960-1980.

 11. Палітычныя ідэі і ідэалягічныя мадэлі ў ВКЛ 16-18 стст.

 12. Інтэлектуальная спецыфіка Рэнэсансу і Рэфармацыі ў ВКЛ.

 13. Заходнерусізм 19-пачатку 20 ст.

 14. Асветніцтва, рамантызм, “краёвая ідэя” і паланафілы.

 15. Ідэалагічнае і інтэлектуальнае афармленне беларускага нацыянальнага руху.

 16. Дактрыны беларускага нацыяналізму.

 17. Палітычная думка ў БССР 1920-1980.

 18. Іспыт (фінальны тыдзень).

Язык преподавания: беларуская мова

Формат работы в курсе:

-Мінімальны актыўны ўдзел студэнта ў падрыхтоўцы да курса вінен складаць 7-8 гадзінаў на тыдзень.

-Курс падразумявае 16 розных кшталтаў праверкі і самаправеркі (уключаючы тэсты, кантрольныя працы, каментары, эсэ, рэцэнзіі і вусны іспыт напрыканцы курса). Тэрміны здачы гэтых працаў для праверкі наступныя (тэмы кантрольных працаў, эсэ будуць удакланены пазней):

а. Заданні, якія будуць ацэньвацца:

 1. Каментар на пэўны тэкст – да 11.11.07.

 2. Рэцэнзія на пазначаную кнігу альбо артыкул – да 25.11.07.

 3. 2 кантрольныя працы – да 21.10.07 і 2.12.07.

 4. 2 тэставыя заданні – да 9.12.07 і 20.01.08

 5. 2 эсэ – да 4.11.07 і 13.01.08

 6. Фінальны вусны іспыт, які адбудзецца ў канцы студзеня 2008.

б. Заданні для самакантролю (без адзнакі):

 1. 2 каментары – да 7.10.07 і 6.01.08.

 2. 2 рэцэнзіі – да 14.10.07 і 23.12.07.

 3. 3 блока пытанняў для самакантролю – да 28.10.07, 18.11.07 і 16.12.07.

-Прадугледжаны наступныя мажлівасці кантактавання і грамадавання са студэнцтвам: чат, форум і імэйл.

Статус: курс абавязковы для студэнтаў-другакурснікаў завочнай формы навучання праграмы «Паліталогія. Еўрапейскія даследванні».


* * *


Код курса 08.2.06 Название курса: Уводзіны ў гісторыю палітычных ідэй Еўропы і ЗША.

Количество кредитов - 4 крэдыты.

Продолжительность курса – 18 тыдняў.

Требования для участия в курсе: спецыяльных патрабаванняў няма.

Цель: сфармаваць у студэнтаў цалкавае уяўленне пра гісторыю развіцця палітычных ідэй на абшарах Еўропы і ЗША; выпрацаваць навык самастойнага аналізу першакрыніцаў, звязванне іх ідэйнага зместу з гісторыка-палітычным, соцыякультурным кантэкстам эпохі; стымуляваць уменне выразна і лаканічна фармуляваць і аргументавана абараняць уласнае бачанне праблемаў.

Ожидаемые результаты: цягам курсу студэнты азнаёмяцца ў храналагічнай паслядоўнасці з падставовымі палітычнымі канцэпцыямі і тэкстамі ад грэчаскай антычнасці – да нашых дзён, базавымі паняткамі палітычных вучэнняў, прасочаць карані сучасных палітычных ідэй у іх сувязі з гісторыка-палітычным і ідэйна-філасофскім кантэкстамі эпохаў.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Палітычныя ідэі Старажытнай антычнасці, Сярэднявечча і эпохі Адраджэння.

 2. Палітычнае мысленне ў эпоху Новага часу і Асветніцтва.

 3. Станаўленне мадэрных ідэялогій напрыканцы XVIII - пач. ХХ стст.

 4. Палітычныя плыні і ідэі другой паловы ХХ-пач. ХХІ стст.

Язык преподавания: беларуская мова

Формат работы в курсе:

У курсе вылучаныя 4 блокі (модулі) (1 модуль=1 крэдыт), кожны блок уключае ў сябе 4 тэматычныя тыдні.

Для самастойнага вывучэння матэрыялаў курса і падрыхтоўкі прамежкавых заданняў па ім, вам спатрэбіцца выдаткоўваць не менш за 4 гадзіны кожны тыдзень.

Некаторыя тэмы ўключаюць заданні ў выглядзе лекцыяў з уключанымі ў тэкст лекцыі пытаннямі, адказваючы на якія, вы самастойна правяраеце засваенне вамі лекцыйнага матэрыялу.

Па выніках кожнага 1-2-х тыдняў праводзіцца праверка ведання матэрыялу ў выглядзе невялікага пісьмовага задання (разгорнуты адказ на некалькі пытанняў аб’ёмам у 2-4 старонкі) альбо пісьмовага тэсту, альбо дыскусійнага абмеркавання на форуме.

Заданні ацэньваюцца па дзесяцібальнай сістэме. Выніковая адзнака за кожны блок выводзіцца праз сярэднеарыфметычнае ад усіх заданняў (тэстаў, пісьмовых працаў, дыскусій). Кожнае невыкананае заданне ацэньваецца на 0 балаў і таксама ўлічваецца пры выстаўленні адзнакі за ўвесь блок.


Вусны іспыт напрыканцы курса здаюць бакалаўры завочнай формы навучання праграмы “Паліталогія і еўрапейскія даследванні”.

Для іншых удзельнікаў курса прадугледжаная выніковая пісьмовая праца: эсэ на абраную тэму (тэма ўзгадняецца з выкладчыкам) памерам у 12-14 тыс. знакаў (6-7 старонак).

Выніковая адзнака за ўвесь курс вылічваецца наступным чынам: 80% яе складае выкананне ўсіх заданняў цягам курсу, 20% - іспыт або эсэ.

Адпаведна, сумма адзнак за 4 блокі + за іспыт альбо выніковае эсэ дзеліцца на 5.

Цягам усяго курсу студэнты могуць звяртацца да выкладчыка з пытаннямі, удакладненнямі праз спецыяльны форум “пытанні-адказы” альбо праз сервер асабістых паведамленняў, а таксама ствараць уласныя абмеркаванні па тэмах курса ў спецыяльна адведзеных для гэтага галінах форуму.

Статус: курс обязательный для бакалаўраў праграмы «Политология и Европейские исследования» / по выбору для ўсіх іншых удзельнікаў.


* * *


Код курса 08.2.01 Название курса Уводзіны ў палітычную навуку

Количество кредитов: 4

Продолжительность курса: 18 тыдняў

Требования для участия в курсе: Курс разлічаны на гуманітараў. Пажадана, каб слухачы валодалі базавымі ведамі пра палітыку на ўзроўні сярэдняй школы.

Цель: Курс “Уводзіны ў палітычную навуку” з’яўляецца спецыяльным курсам для праграмы “Паліталогія і Еўрапейскія даследаванні” Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Курс з’яўляецца ўводзінамі праблему палітыкі і палітычных інстытутаў. “Уводзіны ў палітычную навуку” накіраваны на фарміраванне агульнага ўяўлення пра палітычную навуку, палітыку, сучасныя палітычныя працэсы, а таксама палітычную сістэму Беларусі.

Ожидаемые результаты:

Агульныя ўяўленні пра палітыку, асаблівасці палітычнага працэсу і функцыянавання палітычных інстытутаў.

Агульныя ўяўленні пра палітычную сістэму Беларусі, асаблівасці яе эвалюцыі і функцыянавання.

Базісныя здольнасці аналізу палітычных тэкстаў, канцэпцый, эмпірычнае інфармацыі, а таксама феноменаў палітычнае рэальнасці.

Программа курса включает следующие темы:

Змест курсу складаецца з вывучэнне асноўныя палітычныя феноменаў і развіваецца на наступныя тэматычныя блокі:

Паліталогія: дысцыпліна, школы, метады (Тэмы 1-3),

Асноўныя катэгорыі паліталогіі (Тэмы 4-7),

Інстытуты ўлады (8-11),

Палітычныя групы і выбары (Тэма 12-14),

Палітыка: культура і міжнародныя адносіны (Тэма 15-16).

Язык преподавания: беларуская

Формат работы в курсе:

Праца ў курсе прадугледжвае азнаямленне з асноўнымі і дадатковымі тэкстамі і выкананне пісьмовых работ. Курс прадугледжвае выкананне васьмі кваліфікацыйных заданняў (кантрольныя работы, эсэ, рэцэнзія, тэст), а таксама інтэрактыўную работу.

Кваліфікацыйныя работы будуць выконвацца кожныя адзін-два тыдні ў пісьмовай форме і дасылацца праз сістэму Moodle. Тэрміны выканання пісьмовых работ будуць агавораны дадаткова. Формы кантакту са студэнтамі: сродкамі Moodle, праз электронную пошту і Skype.

Статус: курс абавязковы для праграмы “Паліталогія i Еўрапейскія даследаванні”


* * *


Код курса 08.2.04 Название курса Основы экономической теории

Количество кредитов: 4

Продолжительность курса: 18 недель

Требования для участия в курсе

Экономическая теория (экономика) является базовой, фундаментальной дисциплиной в системе наук об экономике

(ожидаемые обязательные знания и навыки, пройденные курсы, и т.п., которыми слушатели должны обладать для записи на курс)

Цель: состоит в раскрытии основ экономической теории и формировании у студентов знаний об экономике, ее элементах, существующих в ней связях и отношениях, управляющих ими экономических законах и способности самостоятельно оперировать этими знаниями.

Конкретные задачи курса сводятся:

-  к получению студентами знаний об экономике как хозяйственной системе,  ее субъектах, возникающих между ними отношениях;

- воспитанию у студентов культуры экономического мышления;

- выработке умений выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;

- приобретению ими навыков анализа экономических явлений и умения принимать самостоятельные экономические решения.

Ожидаемые результаты: В результате изучения основ экономической теории студенты должны:

ЗНАТЬ:

 • основные экономические понятия и категории;

 • тенденции развития объективных экономических процессов;

 • основные задачи экономики;

 • основные экономические цели общества;

 • основы поведения потребителя и производителя в рыночной экономике;

 • основные формы фискальной и денежно-кредитной политики;

 • особенности экономических процессов в мировой экономике.

УМЕТЬ:

 • анализировать экономические процессы в национальной экономике и за рубежом;

 • использовать экономические знания для принятия рациональных экономических решений и осуществления предстоящих социальных и профессиональных ролей;

 • осуществлять поиск и анализ необходимой информации с использованием различных источников;

 • различать объективный и субъективный анализ экономической информации; аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения экономических проблем;

 • решать задачи и тесты, служащие закреплению учебного материала.

ИМЕТЬ НАВЫКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

 • о неравномерности и тенденциях экономического развития стран в современном мировом хозяйстве в условиях глобализации;

 • о ресурсной базе мирового хозяйства.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Курс «Основы экономической теории»

 2. Предмет экономической теории, её философские
  и методологические основы

 3. Теория производства. Общественное производство – основа развития общества

 4. Экономические институты и собственность.
  Модели организации экономических систем

 5. Становление и сущность товарно-рыночного производства. Теории товара, стоимости, денег и цены

 6. Рыночные отношения: сущность, функции, структура

 7. Механизм функционирования рынка.
  Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция

 8. Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного равновесия. Государство в рыночной экономике

 9. Предпринимательская деятельность:
  сущность, формы и современные особенности. Теория рисков

 10. Конкурентное поведение фирмы: издержки производства

 11. Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное счетоводство – инструмент оценки и регулирования макроэкономических пропорций

 12. Потребление. Сбережения. Инвестиции.

 13. Цикличность развития экономических систем. Макроэкономическая нестабильность

 14. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок ссудных капиталов и ценных бумаг

 15. Макроэкономическая нестабильность и инфляция

 16. Финансовая система и финансовая политика

 17. Мировое хозяйство и динамика его эволюции. Международная валютно-финансовая система.
  Теория глобализации мировой экономики

 18. Экономические реформы в Республике Беларусь: концепции, программы, проблемы осуществления

 19. Республика Беларусь в системе мирохозяйственных связей и международных отношений

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:

- минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе (в неделю/месяц/др.: в среднем по 6-7 акад. часов (4,5-5 астрон. часов) в неделю

- формы контакта со студентами: заочная (интернет, эл.почта, скайп)

Критерии оценки письменных работ:

Студенты в порядке отчетности представляют серию письменных работ.

Домашние письменные работы (25 %); эссе (25 %)(вклад в общую оценку);

Оценка знаний студентов:

Знания и результаты работы студентов оцениваются в форме экзамена и по накопительной модели оценки по следующим основаниям:

 • результаты письменных работ - 25% (вклад в общую оценку);

 • участие в обсуждении вопросов на семинарских занятиях - 30% (вклад в общую оценку);

 • эссе 25% (вклад в общую оценку);

 • экзамен (если есть) - 20% (вклад в общую оценку).

Статус: курс обязательный для студентов бакалаврской программы Политология

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Курса iconСтаўбцоўшчыназнаўства : матэрыялы інтэграванага курса
Антон бячко, настаўнік гісторыі І факультатыўнага курса “Стаўбцоўшчыназнаўства” Залужскай сш стаўбцоўскага раёна

Курса iconПрограмма Элективного курса «Основы археологии»
Программа курса предусматривает также теоретическую подготовку к полевой археологической практике

Курса iconПрограмма учебного курса «история англо-американской литературы»
«История англо-американской литературы», а также характеристики отдельных разделов курса. Курс «История англо-американской литературы»...

Курса iconРабочая программа учебного курса «истоки»
С курса «Истоки. Семь чудес России» начинается второй цикл многолетнего учебного предмета «Истоки». Второй цикл предназначен для...

Курса iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Курса iconНазвание раздела и тем курса
Краткая характеристика содержания курса. Отечественная история неотъемлемая часть всемирной истории. Место исторической науки в познании...

Курса iconПрограмма курса «Математический анализ» на осенний семестр для студентов 2-го курса, фак-т «Б»
Понятие числового ряда. Сходящийся ряд и его сумма. Критерий Коши сходимости ряда

Курса iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Оценка земли и земельный кадастр»
Срс по дисциплине, систему оценки знаний студента, политику курса, тематический план курса, список рекомендуемой литературы

Курса iconПрограмма: Беларусістыка І культурная антрапалогія
Патрабаванні да ўдзельнікаў курса: Для паспяховага авалодвання матэрыялам курса дастаткова агульнагуманітарнай падрыхтоўкі, асабістага...

Курса iconПраграма курса на выбар «Асновы журналістыкі»
Праграма курса на выбар для ХІІ класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай І рускай мовамі навучання

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка