Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў"
НазваБюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання "Міжнародная асацыяцыя беларусістаў"
Дата канвертавання15.11.2012
Памер102.95 Kb.
ТыпДокументы
Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, № 2Дарагія сябры!

Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання “Міжнародная асацыяцыя беларусістаў”.


РЕЗЮМЕ:

Февральский выпуск бюллетеня включает информацию:


 • поздравления членов МАБ;

 • белорусы и белорусистика в Интернете;

 • поступления в библиотеку МАБ;

 • новое в белорусистике;

 • будущие конференции;

 • в прикреплённом файле: бюлетэнь “Кніганоша”.І. ВІНШАВАННІ
У лютым адзначае свой юбілей наша калега, член Камітэта МАБ, Альма Лапінскене (Літва).

Шчыра зычым нашай сяброўцы моцнага здароўя і плённай працы на ніве беларушчыны!
ІІ. БЕЛАРУСЫ І БЕЛАРУСІСТЫКА Ў ІНТЭРНЭЦЕ


1.


Выйшаў тысячны нумар газеты ТБМ "Наша слова"


Наша слова” № 1000


2 лютага 2011 года выйшаў з друку 1000-ны нумар газеты “Наша слова”. “Наша слова” – цэнтральны орган ГА “ТБМ імя Ф. Скарыны”, першы з тыднёвікаў, заснаванх у найноўшы час беларускай гісторыі, выходзіць на гэтую сур’ёзную лічбу 1000.

27 чэрвеня 1989 г. у Менску адбыўся Першы устаноўчы з’езд Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны і ўжо ў сакавіку 1990 г. пачаў выходзіць штомесячны бюлетэнь “Наша слова”. Старшынём ТБМ і рэдакцыйнай калегіі бюлетэня стаў адзін з самых няўрымслівых змагароў за беларускую мову народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч - галоўны ініцыятар і арганізатар іх стварэння. Цягам таго года “Наша слова” рыхтавалася на грамадскіх асновах, і асноўны цяжар гэтай працы ўзяў на сябе Генадзь Тумаш.

Ужо са студзеня 1991 г. бюлетэнь ператварыўся ў васьміпалосную ўсебеларускую штотыднёвую газету, галоўным рэдактарам якой стаў вядомы пісьменнік Эрнест Ялугін.

Выхад газеты “Наша слова” быў сустрэты большасцю беларускай грамадскасці з вялікай прыхільнасцю і нават энтузіязмам. Газета адыграла значную ролю ў справе прыняцця Вярхоўным Саветам БССР Закона аб мовах, у адпаведнасці з якім беларуская мова абвешчана дзяржаўнай; Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР і надання ёй статусу канстытуцыйнага закона; змене назвы БССР на Рэспубліку Беларусь, прыняцця Дзяржаўнага герба і сцяга.

Газета “Наша слова” змяшчала цікавыя і важныя артыкулы па культуры мовы, публіцыстычныя, гістарычныя. мовазнаўчыя і іншыя матэрыялы, якія моцна ўплывалі на справу беларускага адраджэння. Роля і аўтарытэт “Нашага слова” значна ўзраслі, і наклад газеты дасягнуў больш за 8000 асобнікаў

Пасля рэферэндуму 1995 г., калі дзяржаўнай мовай была аб’яўлена не толькі беларуская мова, але і руская, моўная сітуацыя ў краіне вельмі змянілася. Беларуская мова стала актыўна выдаляцца з усіх сфер грамадскага жыцця. У красавіку 1997 г. урад адмовіў у дзяржаўным фінансаванні газеты. Дзякуючы рашучай пазіцыі Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ, выхад газеты “Наша слова” на прыватныя сродкі быў адноўлены ўжо ў лістападзе 1997 г. у Лідзе, дзе яна і выдаецца да гэтага часу. Ад 1997 года і да сёння газету ўзначальвае паэт і публіцыст Станіслаў Суднік.

ТБМ і газета “Наша слова” актыўна працуюць на ніве беларушчыны. І калі ў першыя біяграфічныя гады газеты жыла верай у моўнае паразуменне, то сёння, цяпер патрэбна мужная настойлівасць: мы ёсць! Мы будзем!

“Наша слова” - заўсёды адлюстроўвае працу свядомых патрыётаў на карысць беларушчыны і асабліва беларускай мовы. Газета мае асветніцкае і інструктыўнае значэнне для арганізацый ТБМ. Для сяброў ТБМ яна неабходна, каб быць у курсе падзей і дзейнічаць узгоднена, у адным кірунку. Яна звязвае нас духоўна: друкуе думкі, светапогляды, якія яднаюць сяброў і прыхільнікаў ТБМ.


Рада ТБМ


2.


На XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы адбылася прэзентацыя зборніка эсэ, вершаў і прысвячэнняў "Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы".

Кніга аб’ёмам 368 старонак, складзеная Анатолем Вераб’ём, Мікалаем Мінзерам і Сяргеем Панізнікам, выйшла ў выдавецтве "Літаратура і мастацтва" тыражом 1,5 тыс. экзэмпляраў.

У кнігу ўвайшлі аўтографы некаторых вершаў У. Каратуевіча на беларускай і рускай мовах, падрадковыя пераклады на рускую мову некаторых беларускамоўных вершаў, успаміны аб вучобе Караткевіча на Вышэйшых літаратурных курсах. Другі раздзел зборніка склала эсэ Алега Лойкі "Уладзімір Караткевіч, альбо Паэма Гарсія Лойкі". У трэці раздзел кнігі ўвайшлі творы-прысвячэнні, сяброўскія эпіграмы і ўспаміны пра Караткевіча.


ІIІ. ПАСТУПЛЕННІ Ў БІБЛІЯТЭКУ МАБ


Zeszyty Historyczne. – Paryż: Instytut literacki, 2006. – T. 537. – 255 c.


Zeszyty Historyczne. – Paryż: Instytut literacki, 2008. – T. 545. – 255 c.


Zeszyty Historyczne. Numer ostatni. – Paryż: Instytut literacki, 2010. – T. 550. – 304 c.


VІ. НОВАЕ Ў БЕЛАРУСІСТЫЦЫ


Прыгодзіч М.Р., Прыгодзіч А.А. Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. – Мінск: БДУ, 2010. – 184 с.

У працы аналізуецца навукова-даследчая дзейнасць такіх замежных беларусістаў, як Э. Смулкова, Г. Бідэр, А. Золтан, К. Гутшміт, Л. Пісарэк, Г. Генчэль, найбольш аўтарытэтных спецыялістаў у галіне беларускай мовы ў заходнееўрапейскіх краінах.


VІІ. АДБУДЗЕЦЦА


19.04.2011 – 20.04.2011, срок заявок: до 20.03.2011.

Запрашаем прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Тыпалогія ўзаемасувязей беларускай і рускай моў і праблемы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі», якая адбудзецца 19 – 20 красавіка 2011 года.

Тэматыка канферэнцыі:

 • Беларуска-рускае двухмоўе пачатку ХХІ ст.

 • Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў сучасных беларускай і рускай мовах. Праблемы моўнай ідэнтыфікацыі.

 • Падабенства і адрозненні ў лексічных сістэмах беларускай і рускай літаратурных моў на сучасным этапе. Лексічныя інавацыі ў блізкароднасных мовах: функцыянаванне і тэндэнцыі.

 • Дэрывацыйныя працэсы ў беларускай і рускай літаратурных мовах канца ХХ – пачатку ХХІ стст.

 • Супастаўляльны аспект даследавання граматычнага складу сучасных беларускай і рускай моў.

 • Універсальнае і нацыянальнае ў фразеалогіі беларускай і рускай літаратурных моў.

 • Праблемы супастаўляльнай стылістыкі: аспекты вывучэння функцыянальных стыляў усходнеславянскіх моў.

 • Беларуска-рускае двухмоўе і праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі.

 • Кантрастыўная лінгвістыка і двухмоўны слоўнік.

 • Міжмоўнае ўзаемадзеянне і культура мовы. Інтэрферэнцыя як вынік моўнага ўзаемадзеяння.

 • Лінгвістычныя, культуралагічныя і метадычныя пытанні моўнай адукацыі ва ўмовах беларуска-рускага двухмоўя.


Рабочыя мовы – беларуская і руская. Публікацыя зборніка матэрыялаў плануецца да пачатку канферэнцыі.

Пры афармленні матэрыялаў просім прытрымлівацца наступных патрабаванняў: аб’ём – да 5 старонак, шрыфт Times New Roman, кегль 14, праз адзінарны інтэрвал, без знакаў пераносу, абзац – 1,25 см, палі – 2 см. Спіс выкарыстанай літаратуры прыводзіцца ў канцы 12 кеглем.

На першай старонцы ўказваюцца: справа зверху тлустым курсівам – ініцыялы і прозвішча аўтара (аўтараў), у дужках тлустым курсівам – горад, краіна (для замежных удзельнікаў). Праз радок – назва артыкула, вялікімі тлустымі літарамі па цэнтры.

Спасылкі ў тэксце даюцца ў квадратных дужках. Першая лічба – нумар крыніцы ў спісе літаратуры, другая – нумар старонкі. Нумар крыніцы і нумар старонкі раздзяляюцца коскай, нумары крыніц – кропкай з коскай. Напр.: [1], [2, 27], [3, 49; 4, 127–131], [5; 7; 9]; шматтомнае выданне афармляецца наступным чынам: [5, т.1, 160]. Бібліяграфічныя крыніцы падаюцца пасля слова «Літаратура» ў алфавітным парадку.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору матэрыялаў для публікацыі.

Матэрыялы (абавязкова друкаваны і электронны варыянт) і заяўкі на ўдзел у канферэнцыі просім накіроўваць на адрас: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1/2. У заяўках указваюцца імя, імя па бацьку, прозвішча, назва даклада, месца працы, пасада, вучоная ступень і званне, адрас і тэлефон для сувязі.

Заяўкі разам з матэрыяламі прымаюцца да 20 сакавіка 2011 года.

Тэлефоны для даведак: (017) 284-15-94; (017) 284-02-76

Факс: (017) 284-18-85

Е-mail:  іnlinasbel@tut.by

Праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі за кошт камандзіруючых арганізацый. Пра неабходнасць браніравання пакоя ў гасцініцы просім паведаміць да 20 сакавіка 2011 года.

Арганізацыйны ўзнос – 30 тысяч беларускіх рублёў.

АРГКАМІТЭТ


19 мая 2011 г. — 20 мая 2011 г., срок заявок: 12 марта 2011 г.


Всероссийская межвузовская конференция «Герценовские чтения. Иностранные языки 2011»


Россия, Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в традиционной всероссийской межвузовской конференции ГЕРЦЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, которая состоится в 19-20 мая 2011 г. на факультете иностранных языков Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корпус 14.

В рамках конференции планируется работа следующих секций:
- Актуальные проблемы переводоведения и межкультурная коммуникация
- Вопросы изучения и преподавания восточных языков
- Герменевтические проблемы художественного текста
- Инновационные технологии в теории и практике обучения иностранным языкам в средней и высшей школе
- Когнитивно-прагматические аспекты языка и речи
- Лингвокультурология и фразеология как отражение менталитета народа
- Лингвостилистические аспекты индивидуальной и социальной речевой деятельности
- Новые понятия и новые методы исследования истории и грамматики иностранных языков
- Проблемы филологии и современных технологий в преподавании иностранного языка
- Современные парадигмы лексической семантики
- Текст и дискурс в парадигме современного гуманитарного знания

Для участия в конференции до 12.03.2011 г. необходимо представить:
Заявку на участие в конференции (см. приложение в Информационном письме) ТОЛЬКО в электронном виде по электронному адресу: herzencht@gmail.com; для ускорения обработки заявок, пожалуйста, включите в название вкладываемого файла с заявкой Вашу фамилию и инициалы
Объём планируемой публикации не должен превышать 2 машинописные страницы при следующих условиях:
Стиль основного текста: шрифт набора – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, обычный, межстрочный интервал -1. Поля: сверху – 2,5 см, снизу – 2,5 см, справа – 2,5 см, слева – 2,5 см, автоматический перенос слов, выравнивание по ширине. Инициалы и фамилия автора – жирным курсивом справа (И.И. Иванова). Название вуза – курсивом справа. Название статьи – заглавными буквами по центру (К ВОПРОСУ ОБ ИМЕННОЙ МЕСТОИМЕННОЙ РЕФЕРЕНЦИИ).
Предположительно, оплата расходов по изданию сборника материалов Конференции составит 200 руб. за страницу.

Последний день подачи заявки: 12 марта 2011 г.

Организаторы: Факультет иностранных языков Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена

Контактная информация: Эл. почта: herzencht@gmail.com

Эл. почта: herzencht@gmail.com


21 апреля 2011 г. — 22 апреля 2011 г., срок заявок: 4 апреля 2011 г.


III Международная научно-практическая конференция

«Фольклор и современная культура»


Беларусь, Минск

Кафедра белорусской литературы и культуры, фольклорно-этнографический кабинет-музей белорусской культуры сообщают о проведении 21-22 апреля 2011 года III-й Международной научно-практической конференции «Фольклор и современная культура», которая пройдет на филологическом факультете Белорусского государственного университета.

Проблематика конференции:
1. Фольклор: традиции и современность.
2. Литература и фольклор.
3. Фольклор – культура – образование.
4. Фольклор и литературный язык: процессы взаимодействия и взаимовлияния.
5. Язык фольклора.
6. Белорусский фольклор в историко-национальном контексте.
7. Компаративистика и славянский фольклор.
8. Роль и функции фольклора в культуре современного общества.
9. Теоретические и прикладные проблемы преподавания фольклористики и других филологических дисциплин.
10. Научные основания методики преподавания фольклористики, языка, литературы.
11. Проблемы анализа и интерпретации культурных форм (мифология – фольклор – язык – литература).
12. Развитие отечественной фольклористической мысли на современном этапе.
13. Особенности собирания и изучения регионального фольклора.
14. Белорусская культура в работах молодых ученых.
15. Дискурсивные тактики и исследовательские стратегии современной фольклористики и этнологии.
16. Комплексная текстология и теория фольклора.
17. Проблемы отечественной этнолингвистики.
18. Культурная семантика современности.
19. Проблемы изучения жанров фольклора.
20. Современные формы фольклора.
21. Современное искусство и фольклор.
22. Проблемы фольклорного исполнения.
23. Традиционные фольклорные сюжеты, символы, образы в произведениях белорусской и других славянских литератур.
24. Фольклорное богатство разных стран мира.
25. Идентитет и фольклор.
26. Использование богатства фольклорно-этнографического наследия белорусов для развития разных видов туризма в нашей стране.
27. Деятельность ЮНЕСКО по защите памятников материальной и духовной культуры белорусов.

Заявку на участие просим прислать до 4 апреля 2011 года по электронной либо обычной почте: tatiana@mmc.by (Муравьева Татьяна Владимировна) / anna_shvaba@mail.ru (Шваба Анна Мечиславовна) / Оргкомитет конференции. Кафедра белорусской литературы и культуры, ул. К. Маркса, 31, каб. 53, филологический факультет БГУ, г. Минск, 220030, Беларусь.
В заявке просим указать фамилию, имя, отчество, место работы, занимаемую должность, ученую степень и звание, контактный тел.: и адрес, тему доклада, а также необходимость бронирования гостиницы и срок проживания.

По итогам конференции планируется издание сборника докладов. Текст доклада (от 3 до 5 страниц через 1 интервал) в распечатанном виде и на электронном носителе (flash-диске, CD/DVD-диске, дискете) подается при регистрации.
Языки конференции: белорусский, русский и другие славянские, а также английский.

На первой строке справа указываются фамилия, имя, отчество (полностью) автора (авторов), на второй строке справа – учреждение, город. Через строку по центру указывается название доклада (большими буквами). Далее через строку печатается текст доклада.

Текст доклада набирается в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, выравнивание по ширине. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Примеры выделяются курсивом.

При ссылке в тексте на соответствующий источник необходимо в квадратных скобках указать номер источника по списку использованной литературы и номер страницы через запятую, например: [5, с. 12].

Организационный взнос для участников из Беларуси – 45 тысяч белорусских рублей, для участников из стран СНГ и зарубежья – 15 y.e. Для докторов наук из стран СНГ и зарубежья оргвзнос не обязателен. Расходы на проезд, питание и проживание оплачивают сами участники конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов докладов для публикации.

Контактные тел.: + 375 017 222 33 66 (кафедра белорусской литературы и культуры) / + 375 29 650 98 51 (Казакова Ирина Валерьевна) / + 375 29 850 80 (Шваба Анна Мечиславовна).

ЗАЯВКА
на участие в III-й Международной научно-практической конференции «Фольклор и современная культура»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы
Должность
Ученая степень
Почтовый адрес
Контактный тел.: (+ код)
Электронная почта (эл. почта)
Название доклада
Дата
Подпись

Последний день подачи заявки: 4 апреля 2011 г.

Организаторы: Белорусский государственный университет

Контактная информация: Кафедра белорусской литературы и культуры, ул. К. Маркса, 31, каб. 53, филологический факультет БГУ, г. Минск, 220030, Беларусь. Тел.: + 375 017 222 33 66 (кафедра белорусской литературы и культуры), + 375 29 650 98 51 (Казакова Ирина Валерьевна), + 375 29 850 80 (Шваба Анна Мечиславовна)

Эл. почта: olga_prokopchuk@mail.ru

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconУ таварыстве дружбы прэзэнтавалі кнігі Мальдзіса
Белкнігазбору”, а другая – важкі том у гонар 75-годзьдзя гэтага знанага дасьледчыка гісторыі беларускай культуры. Том у гонар Мальдзіса...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconУ таварыстве дружбы прэзэнтавалі кнігі Мальдзіса
Адама Мальдзіса, які выйшаў у сэрыі гістарычна-літаратурных помнікаў “Белкнігазбору”, а другая – важкі том у гонар 75-годзьдзя гэтага...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconУ таварыстве дружбы прэзэнтавалі кнігі Мальдзіса
Адама Мальдзіса, які выйшаў у сэрыі гістарычна-літаратурных помнікаў “Белкнігазбору”, а другая – важкі том у гонар 75-годзьдзя гэтага...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconПрыгодзіч М. Р. (Мінск, Беларусь)
Менавіта прафесар Андраш Золтан у 1990-я гг распачаў працу Венгерскай асацыяцыі беларусістаў

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconПаважаныя сябры! Асацыяцыя дадатковай адукацыі І Асветы
Германія) у Рэспубліцы Беларусь (Прадстаўніцтва Нямецкай асацыяцыі народных універсітэтаў) абвяшчае конкурс на займанне пазіцыі каардынатара...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconАндраш золтан як даследчык помнікаў беларускага пісьменства
Менавіта прафесар Андраш Золтан у 1990-я гг распачаў працу Венгерскай асацыяцыі беларусістаў

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconБюлетэнь новых паступлення
Бюлетэнь новых паступленняў iнфармуе чытачоў аб новых кнiгах, якiя паступiлi ў адзіны фонд цбс г. Гродна. Размяшчэнне матэрыяла —...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconБюлетэнь новых паступлення
Бюлетэнь новых паступленняў iнфармуе чытачоў аб новых кнiгах, якiя паступiлi ў адзіны фонд цбс г. Гродна. Размяшчэнне матэрыяла —...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconБюлетэнь новых паступлення
Бюлетэнь новых паступленняў iнфармуе чытачоў аб новых кнiгах, якiя паступiлi ў адзіны фонд цбс г. Гродна. Размяшчэнне матэрыяла —...

Бюлетэнь Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, 2011, №2 Дарагія сябры! Прапануем Вам чарговы бюлетэнь Грамадскага аб’яднання \"Міжнародная асацыяцыя беларусістаў\" iconСябруем з матэматыкай Конкурс кемлівых у 1 класе Мэты
Настаўнік чытае : “Дарагія сябры! Мы праводзім конкурс кемлівых І знаходлівых! Гуляюць усе! Прапануем вам шэраг заданняў. Той, хто...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка