7 клас Тэма ўрока: "Seasonal Holidays" Адукацыйная мэта
Назва7 клас Тэма ўрока: "Seasonal Holidays" Адукацыйная мэта
Дата канвертавання15.11.2012
Памер88.66 Kb.
ТыпДокументы
Святлана Ляшонак, ДУА «Глыбоцкая раённая гімназія»


Тэхналагічная карта ўрока англійскай мовы

7 клас

Тэма ўрока: “Seasonal Holidays”


Адукацыйная мэта: фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў у рамках вызначанай тэмы


Задачы выхавання і развіцця:

 • развіваць маўленчую і сацыякультурную кампетэнцыю вучняў;

 • фарміраваць уменне ажыццяўляць дыялагічныя і маналагічныя зносіны, якія адпавядаюць мэце і сітуацыі;

 • садзейнічаць авалодванню вучнямі асноўнымі спосабамі мысленчай дзейнасці (параўнанне, аналіз);

 • развіваць гатоўнасць да ўдзелу ў міжкультурнай камунікацыі;

 • садзейнічаць выхаванню павагі да традыцый і культуры сваёй краіны і краіны вывучаемай мовы.


Ход урока


1 этап. Арыенціровачна - матывацыйны

Арганізацыйны(1 хвіліна)

Чакаемы вынік: Стварэнне псіхалагічнай гатоўнасці класа да ўрока

Задачы настаўніка: псіхалагічна падрыхтаваць вучняў да зносін на ўроку

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: франтальны

Дзейнасць вучняў: настройваюцца на працу

Дзейнасць настаўніка: вітаецца, арганізоўвае ўвагу вучняў, псіхалагічна настройвае да ўзаемадзеяння

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: мультымедыйны праектар, ноўтбук.

Матывацыя (2 хвіліны)

Чакаемы вынік: пазнавальная падрыхтаванасць вучняў да атрымання ведаў, наяўнасць у іх матывацыі.

Задачы настаўніка: забяспечыць цікавасць вучняў да будучай дзейнасці.

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: франтальны

Дзейнасць вучняў: адказваюць на пытанні настаўніка

Дзейнасць настаўніка: прапаноўвае тэму ўрока, задае пытанні

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: мультымедыйны праектар.


Актуалізацыя ведаў па тэме (7 хвілін)

Чакаемы вынік: актуалізацыя ведаў вучняў па тэме “Святы і традыцыі Вялікабрытаніі”

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: факты аб святах у Вялікабрытаніі, правільная назва дат; франтальны.

Дзейнасць вучняў: слухаюць апісанне свята і спрабуюць здагадацца, якое гэта свята і калі яно адзначаецца; на дошцы адзін вучань размяшчае назвы свят па порах года.

Дзейнасць настаўніка: прапаноўвае паслухаць некаторыя факты аб святах у Вялікабрытаніі, здагадацца, якое гэта свята і сказаць, калі яно адзначаецца.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: праектар, тэкст з фактамі аб святах, картачкі з назвамі свят. (Дадатак 1)


ІІ этап. Асноўная частка

Праверка дамашняга задання (8 хвілін)

Чакаемы вынік: актывізацыя пройдзенага матэрыялу.

Задачы настаўніка: арганізваць праверку дамашняга задання.

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: Звесткі аб святах у Вялікабрытаніі; развіццё навыкаў гаварэння, уменне спантанна рэагаваць на пытанні; індывідуальны.

Дзейнасць вучняў: выбірае білет, чытае пытанне і адказвае без папярэдняй падрыхтоўкі.

Дзейнасць настаўніка: прапануе выбраць білет з пытаннем і адказаць на яго.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: білеты з пытаннямі (Дадатак 2)


Работа з лексікай і граматыкай (4 хвіліны)

Чакаемы вынік: актывізацыя лексікі па тэме “Святы ў Беларусі” і ўменне правільна ўжываць прыназоўнікі

Задачы настаўніка: стварыць умовы для развіцця ўмення правільна ўжываць прыназоўнікі пры апісанні святаў у Беларусі

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: ужыванне прыназоўнікаў; індывідуальны, франтальны.

Дзейнасць вучняў: выконваюць заданне па запаўненні пропускаў прыназоўнікамі.

Дзейнасць настаўніка: арганізуе работу па выкананні задання і праверку правільнасці яго выканання.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: праектар (правільныя адказы), карткі з заданнем (Дадатак 3).


Фізкультхвілінка (1 хвіліна)


Успрыманне і разуменне мовы на слых (5 хвілін)

Чакаемы вынік: Пастаноўка праблемы

Задачы настаўніка: Стварыць праблемную сітуацыю, садзейнічаць развіццю навыкаў успрымання і разумення мовы на слых.

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: успрыманне і разуменне мовы на слых з уменнем выдзяляць неабходную інфармацыю.

Дзейнасць вучняў: слухаюць тэкст, адказваюць на пытанні, вызначаюць праблему, дадзеную ў тэксце.

Дзейнасць настаўніка: агучвае заданне перад праслухоўваннем тэксту і з дапамогай вуснага апытання вызначае правільнасць разумення тэксту і праблемы, якая гучыць у тэксце.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: камп’ютар, калонкі, тэкст гуказапісу (Дадатак 4)


Падрыхтоўка міні-прэзентацый аб святах у Беларусі (5 хвілін)

Чакаемы вынік: прымяненне вучнямі атрыманых ведаў у новых маўленчых сітуацыях, актывізацыя суб’ектыўнага вопыту вучняў.

Задачы настаўніка: стварыць умовы для прымянення вучнямі ведаў у розных маўленчых сітуацыях, стымуляваць іх да творчай дзейнасці.

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: выкарыстоўваючы матэрыял з разнастайных крыніц, атрыманыя раней веды, уменні і навыкі рыхтуюць прэзентацыю святаў у Беларусі па порах года, работа па групах.

Дзейнасць вучняў: выкарыстоўваючы матэрыял з разнастайных крыніц рыхтуюць прэзентацыю святаў у Беларусі па порах года

Дзейнасць настаўніка: стварае ўмовы для актыўнага ўзаемадзеяння вучняў, аказвае неабходную дапамогу.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: тэксты аб святах у Беларусі, матэрыял практыкавання №2 (Дадатак 3), каляровая папера, выразкі, фламастары, клей.


Прэзентацыя работ (7 хвілін)

Чакаемы вынік: прымяненне вучнямі ведаў у новай маўленчай сітуацыі.

Задачы настаўніка: стварыць умовы для развіцця навыкаў гаварэння

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: уменне перадаць інфармацыю, выказаць свае думкі на англійскай мове; па групах.

Дзейнасць вучняў: прэзентуюць свае работы, слухаюць прэзентацыі, дапаўняюць (па жаданні).

Дзейнасць настаўніка: слухае прэзентацыю, задае дадатковыя пытанні, стварае ўмовы для самакарэкцыі.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: прэзентацыя работы вучняў, магніты для замацавання работ на дошцы.


3 этап. Рэфлексіўны

Дамашняе заданне (1 хвіліна)

Чакаемы вынік: Разуменне вучнямі дамашняга задання

Задачы настаўніка: Растлумачыць дамашняе заданне, падрыхтаваць вучняў да паспяховага выканання дамашняга задання

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: франтальны

Дзейнасць вучняў: асэнсоўваюць мэту, спосаб, змест выканання дамашняга задання.

Дзейнасць настаўніка: матывуе вучняў, каментуе змест дамашняга задання, інструктуе вучняў па выкананні дамашняга задання.

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: мультымедыйны праектар


Рэфлексія (3 хвіліны)

Чакаемы вынік: асэнсаванне вучнямі актуальнасці ведаў атрыманых на ўроку, абагульненне і асэнсаванне матэрыялу

Задачы настаўніка: садзейнічаць развіццю здольнасцей аналізу і абагульнення, умення рабіць вывады, развіваць рэфлексіўныя навыкі

Матэрыял і спосабы дзеяння, якія засвойваюць вучні: франтальны

Дзейнасць вучняў: адказваюць на прапанаваныя пытанні

Дзейнасць настаўніка: актывізуе мысліцельную дзейнасць, прапануе параўнаць святы ў Беларусі і Вялікабрытаніі

Абсталяванне і вучэбныя матэрыялы: дошка, святы ў Беларусі і Вялікабрытаніі, размешчаныя па порах года

Падвядзенне вынікаў. (1 хвіліна)


(Дадатак 1)

Праслухайце апісанне свята і скажыце, якое гэта свята і калі яно адзначаецца; на дошцы адзін вучань размяшчае назвы свят па порах года.


 1. You can send a card to a person you don’t know. But traditionally you must never write your name on it. St. Valentine’s Day (February 14).

 2. In the very early morning young girls went to the fields and washed their faces with dew. They believed this made them beautiful. May Day (May 1).

 3. People usually gave “Christmas boxes” or gifts of money to servants on this day. Boxing Day (December 26).

 4. It’s a tradition to join hands at midnight and sing Auld Lang Syne, the song written by the Scottish poet Robert Burns. New Year, (January 1)

 5. Children visit houses and ask the people if they want “trick” or “treat”. Hallowe’en (October 31).

 6. There is an old traditional game played even today in the North of England. Hard boiled eggs ore rolled down the hill to see whose egg rolls farthest. Easter (March or April).

 7. It’s a big parade with brass bands and hundreds of soldiers at Horse Guards’ Parade in London. The Trooping of the Colour (On the second Saturday in June).

 8. On this day people eat hot-cross buns – buns marked on top with a cross. Good Friday ( the Friday before Easter when the church marks the death of Christ).

 9. Ceremonies are held to remember people killed during the two world wars and other conflicts. People traditionally wear a paper or plastic red flower. Remembrance Sunday (the nearest Sunday to November 11).

 10. On this day many people go to churches, open their presents and eat a roast turkey. Christmas, December 25)Карткі для дошкі

SPRING

May Day

Easter

Good Friday

SUMMER

The Trooping of the Colour

AUTUMN

Hallowe’en

Remembrance Sunday

WINTER

February 14

Boxing Day

New Year

Christmas


(Дадатак 2)

Выберыце білет, прачытайце пытанне аб святах у Вялікабрытаніі і адкажыце на яго.


 1. What is a bank holiday? Name bank holidays in Great Britain.

 2. What do you know about the celebration of May Day in Great Britain?

 3. What holiday is celebrated on the fifth of November?

 4. Why is the first of March a very important day for Welsh people?

 5. What does “Swan Upping” mean?

 6. What do you know about the tradition called “The Trooping of the colour”?

 7. What do people usually do on the fourteenth of February?

 8. What competitions are held in Scotland in summer?

 9. What do people usually do before Christmas?

 10. What do people usually do on Christmas Day?

(Дадатак 3)

Запоўніце пропускі неабходнымі прыназоўнікамі

 1. Belarusian culture has a lot … common with traditions of other European countries.

 2. … ancient times Kupalle was celebrated … the night … 6 July … 7 July.

 3. … the shop windows you can see Father Frost with Snow Maiden … a sleigh full … presents.

 4. Most families see the New Year … … home.

 5. People put flowers … the monuments … the war heroes.

 6. Christmas and Easter are public holidays … Catholic as well as Orthodox believers.

 7. Radunitsa is … Tuesday a week … Easter.

 8. The ninth … May is the day when people celebrate the victory ... the Great Patriotic War.

 9. … this day people go … the graveyards to pay tribute … their dead relatives.

 10. People are fond … holidays as they bring fun and excitement … everybody’s life.(Дадатак 4)

Паслухайце тэкст і скажыце, якая праблема ў Ніка


Hello! My name is Nick. I live in Nottingham in England. My mother tongue is English. English has become a global language and many people in the world learn it. They also want to know more about our culture and traditions. And some holidays, for example, St. Valentine’s Day is now popular in many countries.

On Monday our teacher gave us a task to make a project about the holidays in the countries of Eastern Europe. I have chosen Belarus because I know very little about this country except the fact that Eurovision-2010 was held there. And I don’t understand why you celebrate Christmas two times.

Please, could you help me and tell me about your holidays because it’s difficult to find the information about holidays in Belarus in English. I am looking forward to hearing from you soon.

Пытанні пасля тэксту

Where does Nick live?

What task did the teacher give to Nick?

Why has he chosen Belarus?

What does he know about Belarus?

What does Nick ask for?


Сцэнарый урока

І.. Introduction, aiming, warming up.

Good afternoon, boys and girls!

Today we are going to talk about holidays in Great Britain and in Belarus. For example, when you talk to people from England you want to know more about their culture and traditions and they want to know more about yours. It’s great when you can speak about it and keep the conversation going.

Could you imagine our life without holidays? (Pupils’ answers).

There is a proverb - “All work and no play makes Jack a dull boy”. Cаn you translate it? What does it mean? (Pupils’ answers).


II. Mini-quiz .

We have learnt much about holidays in Great Britain. Now I am going to read the description of the holiday and you are to say what holiday it is and when it is celebrated. (Pupils’ answers).

 1. You can send a card to a person you don’t know. But traditionally you must never write your name on it. St. Valentine’s Day (February 14).

 2. In the very early morning young girls went to the fields and washed their faces with dew. They believed this made them beautiful. May Day (May 1).

 3. People usually gave “Christmas boxes” or gifts of money to servants on this day. Boxing Day (December 26).

 4. It’s a tradition to join hands at midnight and sing Auld Lang Syne, the song written by the Scottish poet Robert Burns. New Year, (January 1)

 5. Children visit houses and ask the people if they want “trick” or “treat”. Hallowe’en (October 31).

 6. There is an old traditional game played even today in the North of England. Hard boiled eggs ore rolled down the hill to see whose egg rolls farthest. Easter (March or April).

 7. It’s a big parade with brass bands and hundreds of soldiers at Horse Guards’ Parade in London. The Trooping of the Colour (On the second Saturday in June).

 8. On this day people eat hot-cross buns – buns marked on top with a cross. Good Friday ( the Friday before Easter when the church marks the death of Christ).

 9. Ceremonies are held to remember people killed during the two world wars and other conflicts. People traditionally wear a paper or plastic red flower. Remembrance Sunday (the nearest Sunday to November 11).

 10. On this day many people go to churches, open their presents and eat a roast turkey. Christmas, December 25)


III. Question-answer (checking of the home task)

I see that you know most of the British holidays. Your home task was to get ready to speak about holidays and traditions in Great Britain. Now you will have a little exam and Queen Elizabeth II has sent ten Questions. Come here, take one of the questions read it and answer it. There is no time for preparation you should answer at once. ( all the other pupils will do task number 2 “Fill in prepositions ”? you can write on the cards.

Queen Elizabeth II would be pleased with your answers and the knowledge of British traditions. (One of the pupils answers, the others do the task with the prepositions)

 1. What is a bank holiday? Name bank holidays in Great Britain.

 2. What do you know about the celebration of May Day in Great Britain?

 3. What holiday is celebrated on the fifth of November?

 4. Why is the first of March a very important day for Welsh people?

 5. What does “Swan Upping” mean?

 6. What do you know about the tradition called “The Trooping of the colour”?

 7. What do people usually do on the fourteenth of February?

 8. What competitions are held in Scotland in summer?

 9. What do people usually do before Christmas?

 10. What do people usually do on Christmas Day?


IV. Grammar in use.

Let’s check the prepositions. (Pupils read the sentences in turn and check them)

 1. Belarusian culture has a lot … common with traditions of other European countries.

 2. … ancient times Kupalle was celebrated … the night … 6 July … 7 July.

 3. … the shop windows you can see Father Frost with Snow Maiden … a sleigh full … presents.

 4. Most families see the New Year … … home.

 5. People put flowers … the monuments … the war heroes.

 6. Christmas and Easter are public holidays … Catholic as well as Orthodox believers.

 7. Radunitsa is … Tuesday a week … Easter.

 8. The ninth … May is the day when people celebrate the victory ... the Great Patriotic War.

 9. … this day people go … the graveyards to pay tribute … their dead relatives.

 10. People are fond … holidays as they bring fun and excitement … everybody’s life.


V. Relaxation .

You know “All work and no play makes Jack a dull boy”. It’s time to have a rest.


 1. a) Listening.

I’ve got a message from Nick. He lives in Great Britain. Listen to it and say what problem Nick has got. (Pupils listen to the text and try to find the answer to the question)

Hello! My name is Nick. I live in Nottingham in England. My mother tongue is English. English has become a global language and many people in the world learn it. They also want to know more about our culture and traditions. And some holidays, for example, St. Valentine’s Day is now popular in many countries.

On Monday our teacher gave us a task to make a project about the holidays in the countries of Eastern Europe. I have chosen Belarus because I know very little about this country except the fact that Eurovision-2010 was held there. And I don’t understand why you celebrate Christmas two times.

Please, could you help me and tell me about your holidays because it’s difficult to find the information about holidays in Belarus in English. I am looking forward to hearing from you soon.


 1. After listening activities.

1.What task did the teacher give Nick?

2. Why has Nick chosen Belarus?

3. What does he know about Belarus?

4. What doesn’t Nick understand?

5. What problem has he got?


 1. Making presentations

Shall we help Nick and tell him about holidays in Belarus?

There are four seasons and there will be four groups.

Your task is to make a short presentation of the holidays in each season (four groups – four seasons). I have asked you to bring some pictures so you can use them in your presentations. Make sure to mention the following:

What holidays are celebrated in each season?

When are they celebrated?

What is the symbol of the holiday?

How do people celebrate it?

Is there anything special about each holiday?

(Pupils work in groups and make their presentations “Winter Holidays”, “Spring Holidays”, “Summer Holidays”, “Autumn Holidays”)


 1. Presentations

Now we are going to enjoy your presentations.

( Pupils in groups show their presentations). Thank you for your presentations. I think Nick has got a general idea about holidays in Belarus.


VIII. Round up, marks, home task

Look at the board. You see that summer has less holidays than any other season. Could you tell me why?

What holidays do people celebrate both in Great Britain and in Belarus?

Which holidays are celebrated only in one of the countries?

The celebration of which holiday would you like to see in Great Britain?

What do you think the celebration of which holiday Nick would like to see in Belarus. (Pupils answer the questions)

Hometask . Describe the celebration of Christmas in your family.

(the teacher comments and evaluates the work of each pupil)

Now you can have a rest because “All work and no play makes Jack a dull boy”. Thank you for your work. The lesson is over.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта icon7 клас тэма: Змены ў дзяржаўным ладзе вкл у XV сярэдзіне XVI ст. Мэта І задачы ўрока
Мэта І задачы ўрока: ахарактарызаваць праўленне вялікага князя Казіміра IV, асноўныя палажэнні прывілея Казіміра 1447 г

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта icon8 клас Тэма: Беларусь у гады Паўночнай вайны Мэта І задачы ўрока
Мэта І задачы ўрока: вызначыць прычыны вайны. Ахарактыразаваць баявыя дзеянні на тэрыторыі беларускіх зямель, вынікі І наступствы...

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconТэма ўрока: кветка, якая лётае. Мэта ўрока
Мэта ўрока: навучыць перадаваць ў малюнку форму матылька па зададзенаму алгарытму з прымяненнем дапаможных ліній

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconУрока у 9´класе Тэма урока
Мэта урока: забяспечыць асэнсаванае засваенне паняцця “сілы пругкасці”, відау дэфармацыі, закона Гука

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconБеларуская мова. 6 Клас тэма: Нескланяльныя назоўнікі Мэта
Мэта: 1 Пазнаёміць вучняў з лексічнымі групамі нескланяльных назоўнікаў, асаблівасцямі ІХ ужывання ў маўленні

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconТэма ўрока: Развіццё феадальных адносін на беларускіх землях у IX-XVIII стст. Мэта І задачы ўрока
Мэта І задачы ўрока: 1 параўнаць развіццё феадалізму на беларускіх землях І ў Заходняй Еўропе І зрабіць высновы; 2 садзейнічаць авалодванню...

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconТэма ўрока: Будова І функцыі органаў стрававальнай сістэмы Мэта ўрока
Мэта ўрока: арганізаваць работу вучняў па вывучэнню тэмы “Будова І функцыі органаў стрававальнай сістэмы”, у выніку якой яны змогуць...

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconТэма ўрока: Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме "Дзеяслоў" Мэта
...

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconПімена Панчанкі "Сармацкае кадзіла"
Адукацыйная мэта ўрока: выпрацоўваць навыкі аналізу паэтычнага твора, пашыраць слоўнікавы запас вучняў, працягваць работу над выразным...

7 клас Тэма ўрока: \"Seasonal Holidays\" Адукацыйная мэта iconТэма ўрока: Двухдольныя расліны. Сем'я Крыжакветныя. Біялогія ( 7 клас ) Мэт ы ўрока
Дыдактычнае забеспячэнне, сродкі навучання: §31, прэзентацыя “ Сям'я Крыжакветныя”, гербарныя экзэмпляры раслін

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка