1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) (
Назва1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) (
Дата канвертавання15.11.2012
Памер37.69 Kb.
ТыпДокументы

Пытанні для кандыдыцкага мінімума

па спецыяльнасці 07.00.02 – отечественная история

(складзены на аснове праграмы тыпавой праграмы кандыдацкага мінімума, зацверджанай загадам ВАК РБ ад 10.12.2007 г. № 209 )


1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне і развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс.гадоў да н.э. – V ст. н.э.) (Засяленне чалавекам тэрыторыі Беларусі. Жыццё і гаспадарчая дзейнасць людзей ва ўмовах першабытнага грамадства. Разлажэнне першабытнага грамадства. Развіццё этнічных працэсаў ва ўмовах першабытнага грамадства). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

2. Беларусь у раннім сярэднявеччы. Станаўленне і развіццё феадалізма (VI – першая палова ХІІІ ст.) (Рассяленне ўсходніх славян на беларускіх землях. Узнікненне і развіццё першых дзяржаўных утварэнняў на беларускіх землях. Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель. Рэлігія і культура беларускіх зямель. Развіццё этнічных працэсаў у старажытнарускі перыяд). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

3. Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага (другая палова ХІІІ – першая палова XVI стст.) (Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Станаўленне і развіццё ВКЛ, яго дзяржаўна-палітычны лад). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

4. Беларускія зямелі перыяду станаўлення Рэчы Паспалітай (другая палова XVI ст.) (Люблінская унія. Утварэнне Рэчы Паспалітай. Станаўленне і развіццё фальваркава-паншчынай гаспадаркі на Беларусі. Гарады Беларусі. Рэлігійна-канфесійнае становішча на Беларусі). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

5. Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі другой паловы ХІІІ –XVI ст.  (Гістарычныя ўмовы і фактары фарміравання беларускай народнасці, яе тэрытарыяльная аснова. Паходжанне назвы “Белая Русь”. Умовы і фактары развіцця культуры. Рэнесанс на Беларусі. Кнігадрукаванне, Ф.Скарына. Літаратура. Мастацтва. Філасофская і грамадская думка. Адукацыя). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

6. Беларусь у ХVІІ – XVIII стст. Нарастанне крызісных з’яў у Рэчы Паспалітай (Суперніцтва Рэчы Паспалітай з Расійскай дзяржавай у XVII ст. Абвастрэнне ўнутрыпалітычнага становішча ў канцы XVII – сярэдзіне XVIII стст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель. Рэлігійна-канфесійнае становішча на Беларусі. Падзелы Рэчы Паспалітай. Уключэнне беларускіх зямель у склад Расіі (70 – 90-я гады XVIII ст.). Культура беларускіх зямель). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

7. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – сярэдзіна ХІХ ст.) (Палітычнае становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.) Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

8. Беларусь у парэформены перыяд  (60 – 90-я гг. ХІХ ст.) (Рэформы і контррэформы. Асаблівасці палітыкі царызму ў Беларусі. Развіццё эканомікі Беларусі і змяненне структуры грамадства. Грамадска-палітычныя рухі. Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Асаблівасці фарміравання беларускай нацыі). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

9. Беларусь у перыяд буржуазна-дэмакратычных рэвалюцый  (пачатак ХХ ст. – люты 1917 г.) (Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Рэформы П.А. Сталыпіна. Грамадскі рух ў 1907-1914 гг. Беларусь у пачатку Першай сусветнай вайны. Лютаўская рэвалюцыя. Культура Беларусі ў пачатку ХХ ст.). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

10. Беларусь у перыяд падрыхтоўкі і правядзення Кастрычніцкай рэвалюцыі. Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці (Замежная ваенная інтэрвенцыя і грамадзянская вайна на Беларусі (люты 1917 – 1920 гг.). Барацьба палітычных партый за выбар шляхоў да грамадскага прагрэсу (люты – кастрычнік 1917 г.). Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўстанаўленне Савецкай ўлады на Беларусі. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці. Беларусь у перыяд польскай інтэрвенцыі (1919-1920 гг.). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

11. Беларусь у міжваенны перыяд (1921 – верасень 1939 гг.) (Новая эканамічная палітыка на Беларусі. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў 1921 – 1927 гг. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё ў 20-я гады ХХ ст. Ажыццяўленне індустрыялізацыі ў БССР. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР. Культурнае развіццё ў 30-я гады  ХХ ст. Дэфармацыі грамадска-палітычнага жыцця ў 30-я гг. ХХ ст. Заходняя Беларусь у складе Польшчы (1921 – верасень 1939 гг.). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

12. Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў (верасень 1939 – 1945 г.) (Прычыны і пачатак Другой сусветнай вайны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Партызанская і падпольная барацьба на акупіраванай тэрыторыі. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

13. Беларусь у 1945 – пачатку 1990-х г. (Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Эканоміка Беларусі ў сярэдзіне 50-х – сярэдзіне 1980-х гг. Грамадска-палітычнае, сацыяльнае і культурнае развіццё рэспублікі ў сярэдзіне 50-х – сярэдзіне 1980-х г. Міжнародныя сувязі БССР у 1945 – сярэдзіне 80-х гг. Грамадска-палітычнае жыццё (1985 – пачатак 1990-х гг.). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

14. Беларусь на сучасным этапе (пач. 1990-х – пач. ХХІ ст.) (Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь (1990-е – пач. ХХІ ст.). Навука і культура Беларусі у канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь у сучасныхь умовах. Станаўленне і развіццё Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Беларуская дыяспара: гісторыя і сучаснасць). Крыніцы і гістарыяграфія па тэме. Дыскусійныя аспекты.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconПершабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі
Беларусі каля вёсак Клеявічы І абідавічы. Каля 40 – 10 тыс гадоў назад на тэрыторыі Беларусі з’явіліся людзі сучаснага фізічнага...

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconПершабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі
Беларусі каля вёсак Клеявічы І абідавічы. Каля 40 – 10 тыс гадоў назад на тэрыторыі Беларусі з’явіліся людзі сучаснага фізічнага...

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( icon1. першабытнае грамадства на тэрыторыі беларусі
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад пачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. – Мінск : Экаперспектыва, 2000

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconТэма урока: Развіцце феадальных адносін на беларускіх землях ў
Мэта І задачы ўрока: 1 параўнаць развіцце феадалізму на беларускіх землях І ў Заходняй Еўропе І зрабіць высновы; 2 Садзейнічаць авалоданню...

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconТэма ўрока: Развіццё феадальных адносін на беларускіх землях у IX-XVIII стст. Мэта І задачы ўрока
Мэта І задачы ўрока: 1 параўнаць развіццё феадалізму на беларускіх землях І ў Заходняй Еўропе І зрабіць высновы; 2 садзейнічаць авалодванню...

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconВ учэбн а -мет адычная
Тэма Старажытнае грамадства. Славяне (100-35 тыс гадоў да н э. – VІІІ ст н э.)

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconКурс І семестр " Гісторыя. Англійская мова" Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторыі Беларусі (2 гадзіны)
Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. ‒ Мн., 2000

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( icon2 2 Раздзел І. Цывіліза цыйная спадчына Старажытнага свету, сярэдніх вякоў І Беларусь
Тэма Старажытнае грамадства. Славяне. (100-35 тыс гадоў да н э. – VIII ст н э.)

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconТэма Гаспадарка І грамадскі лад першабытных людзей Першабытнае грамадства ў эпоху каменнага І бронзавага вякоў
Узнікненне чалавечага грамадства — доўгі працэс. Паводле навуковых даных ва Усходняй Афрыцы, найбольш старажытныя людзі з'явіліся...

1. Старажытная гісторыя Беларусі. Узнікненне І развіццё першабытнага грамадства на беларускіх землях (100 – 35 тыс гадоў да н э. – V ст н. э.) ( iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка