Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
НазваПытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
Дата канвертавання15.11.2012
Памер34.72 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ

да экзамену па гісторыі Беларусі (ч.1.)

для студэнтаў 2 курса гістарычнага і завочнага факультэтаў

спец.”Гісторыя айчынная і ўсуагульная” і “Гісторыя. Ангілійская мова”

2009-2010 навучальны год

1 семестр


 1. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае афармленнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.).

 2. Увядзенне расійскага заканадаўства на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 3. Саслоўная структура грамадства і сутнасць сацыяльнай палітыкі царызму на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 4. Нацыянальная палітыка царызму на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 5. Палітыка царызму на Беларусі па рэлігійнаму пытанню ў першай палове ХІХ ст.

 6. Палітычная сітуацыя на Беларусі напярэдадні вайны 1812 г., пачатак вайны і ход ваенных дзеянняў летам 1812 г.

 7. Палітыка французскіх акупацыйных улад, спробы аднаўлення ВКЛ.

 8. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі восенню 1812 г., выгнанне французскіх захопнікаў.

 9. Адносіны беларускага насельніцтва да вайны 1812 г. і вынікі вайны для Беларусі.

 10. Палітыка царызму ў адносінах да феадальнага і царкоўнага землеўладанняў у канцы XVIII – першай палове ХІХ ст., насаджэнне рускага землеўладання.

 11. Палітыка царызму на Беларусі ў адносінах да шляхты ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

 12. Памешчыцкая гаспадарка ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 13. Стан сялянскай гаспадаркі ў першай палове ХІХ ст.

 14. Эканамічнае і сацыяльнае становішча сялянства Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 15. Сялянская барацьба на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.: асноўныя формы і характар.

 16. Крызіс феадальна-прыгонніцкіх адносін: прычыны і наступствы.

 17. Люстрацыя дзяржаўных маёнткаў і інвентарная рэформа ў беларускіх губернях.

 18. Стан дробнай прамысловай вытворчасці на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 19. Развіццё мануфактурнай вытворчасці Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 20. З’яўленне фабрычна-заводскай вытворчасці ў Беларусі і пачатак тэхнічнага перавароту ў другой чвэрці ХІХ ст.

 21. Эканамічнае развіццё беларускіх гарадоў і мястэчак у першай палове ХІХ ст.

 22. Адміністрацыйныя функцыі гарадоў і дзейнасць органаў гарадскога кіравання і самакіравання (першая палова ХІХ ст.).

 23. Палітыка царызму ў адносінах да гараджан. Гарадское насельніцтва Беларусі: сацыяльны і нацыянальны склад (першая палова ХІХ ст.).

 24. Развіццё шляхоў зносін у Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 25. Гандаль у Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 26. Тайныя вучнёўскія таварыствы ў Беларусі і іх дзейнасць у першай трэці ХІХ ст.

 27. Дзекабрысцкі рух і Беларусь.

 28. Прычыны і ход паўстання 1830-1831 гг. на Беларусі.

 29. Паражэнне паўстання 1830-1831 гг. і яго прычыны.

 30. Дэмакратызацыя грамадскага руху Беларусі ў 30-50-я гг. ХІХ ст. Ф.Савіч.

 31. Змены ў палітыцы царызму на Беларусі ў 30-50-я гг. ХІХ ст., узмацненне русіфікацыі.

 32. Асаблівасці і асноўныя напрамкі развіцця культуры Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст., палітыка царызму ў галіне культуры.

 33. Развіццё адукацыі і асветы ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

 34. Станаўленне навукі і навуковага беларусазнаўства ў першай палове ХІХ ст.

 35. Беларуская літаратура ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

 36. Друк на Беларусі ў першай палове ХІХ ст.

 37. Развіццё выяўленчага мастацтва Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

 38. Развіццё архітэктуры Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

 39. Перадумовы ажыццяўлення сялянскай рэформы 1861 г.

 40. Падрыхтоўка сялянскай рэформы 1961 г. на Беларусі.

 41. Адмена прыгоннага права і асаблівасці ажыццяўлення сялянскай рэформы 1861 г. на Беларусі.

 42. Сялянскі рух у 1861-1862 гг.: прычыны, характар і формы.

 43. Вынікі і значэнне аграрных пераўтварэнняў 60-х гг. ХІХ ст. на Беларусі.

 44. Ажыццяўленне рэформы дзяржаўных сялян у 50-70-я гг. ХІХ ст.

 45. Рэформы дзяржаўных інстытутаў і мясцовага кіравання ў 60-70-х гг. ХІХ ст. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі (земская, судовая, гарадская).

 46. Школьная, цэнзурная і ваенная рэформы і іх значэнне для развіцця Беларусі.

 47. Рэвалюцыйна-дэмакратычны рух у Беларусі напярэдадні паўстання 1863 г.

 48. К.Каліноўскі. “Мужыцкая праўда”.

 49. Прычыны і характар паўстання 1863 г. на Беларусі.

 50. Ход паўстання 1863 г. і барацьба за кіраўніцтва ім.

 51. Падаўленне паўстання 1863 г., прычыны паражэння і яго гістарычнае значэнне.

 52. Узмацненне русіфікацыі, фарміраванне рускай адміністрацыі на Беларусі ў 60-70-я гг. ХІХ ст.

 53. Палітыка самадзяржаўя на Беларусі ў галіне землеўладання ў 60-я гг. ХІХ ст.

 54. Палітыка царызму ў нацыянальна-рэлігійным пытанні ў 60-70-я гг.ХІХ ст. і ўмацаванне дзяржаўнай рэлігіі.

 55. Музыка і тэатр у Беларусі ў канцы XVIII – першай палове ХІХ ст.

 56. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі перыяду канца XVIII – першай паловы ХІХ ст.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconПытанні да экзамену па курс
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Асноўныя крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconТэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці "справаводства" ( І семестр)
...

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconВучэбна-метадычны дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтаў спецыяльнасці 1 21 03 01 01 Гісторыя, 1 02 01 02 04 Гісторыя. Замежная мова Гродна 2006
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: Вучэб метад дапам. / Склад. В. А. Белазаровіч. – Гродна: ГрДУ, 2006. – 309 с

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconТэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi "Гісторыя. Англійская мова" Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі
Тэматыка практычных заняткаў для студэнтаў 3 курса (дзённае адзяленне ) спецыяльнасцi “Гісторыя. Англійская мова”

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец.\"Гісторыя айчынная І ўсуагульная\" І \"Гісторыя. Ангілійская мова\" iconСпецыяльнасці, па якіх вядзецца падрыхтоўка на факультэце Гісторыя (айчынная І ўсеагульная) Уступныя экзамены
Уступныя экзамены: Гісторыя Беларусі; Сусветная гісторыя навейшага часу; Беларуская (руская) мова

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка