Граф навуковых інтарэсаў
НазваГраф навуковых інтарэсаў
Дата канвертавання13.11.2012
Памер63.95 Kb.
ТыпДокументы

ГРАФ НАВУКОВЫХ ІНТАРЭСАЎМагістранта А.М. Назаранкі, гістарычны факультэт

Спецыяльнасць 05.25.02 Дакументалістыка, дакументазнаўства і архівазнаўства


Смежные специальности

05.25.05 – інфармацыйныя сістэмы і працэсы, прававыя аспекіы інфарматызацыі

 1. Метады пераўтварэння дакументальнай інфармацыі ў сістэмах яе захоўвання і перадачы.

 2. Апрацоўка тэкставай, выяўленчай, бібліяграфічнай, фактаграфічнай і іншай дакументальнай інфармацыі.

 3. Ацэнка і аптымізацыя структуры дакументаў, у тым ліку мультымедыйных, на інфармацыйным, паняційным і лагічным узроўнях.
07.00.02 – айчынная гісторыя

 1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё грамадства на тэрыторыі Беларусі: грамадскі лад, сельская гаспадарка, прамысловасць, шляхі зносін і транспарт, гандль, сродкі сувязі, урбанізацыя, фарміраванне і становішча саслоўяў, класаў.

 2. Дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі, іх унутраная і знешняя палітыка, мясцовае кіраванне, класавая барацьба, палітычныя і іншыя партыі, арганізацыі.

 3. Матэрыяльная і духоўная культура, асвета і навука.

 4. Эканамічныя, грамадска-палітычныя і культурныя сувязі Беларусі з іншымі краінамі07.00.09 – гісторыяграфія, крыніцазнаўства і метады гістарычнага даследвання

 1. Крыніцазнаўства. Класіфікацыя і сістэматызацыя крыніц. Кампаратыўнае крыніцазнаўства. Новае інфармацыйнае асяроддзе і новыя тыпы гістарычных крыніц.

 2. Нетрадыцыйныя метады і інфармацыйныя тэхналёгіі.

 3. Міждысцыплінарны сінтэз метадаў гістарычнага даследвання і іншых навук.12.00.01 – тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя прававых вучэнняў

 1. Даследванні сутнасці, зместу і формы права, заканамернасцяў яго ўзнікнення, развіцця і функцыянавання.

 2. Роля дзяржавы і права ў забеспячэнні правоў і свабод чалавека.

 3. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцці дзяржавы і права.

 4. Даследванне гісторыі канцэптуальных прававых і палітычных ідэй і тэорый, заканамернасцяў іх узнікнення і развіцця.
12.00.01 – тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя прававых вучэнняў

 1. Даследванні сутнасці, зместу і формы права, заканамернасцяў яго ўзнікнення, развіцця і функцыянавання.

 2. Роля дзяржавы і права ў забеспячэнні правоў і свабод чалавека.

 3. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцці дзяржавы і права.

 4. Даследванне гісторыі канцэптуальных прававых і палітычных ідэй і тэорый, заканамернасцяў іх узнікнення і развіцця.
12.00.14 – адміністрацыйнае права, фінансавае права, інфармацыйнае права

 1. Інфармацыйна-прававое грамадства.

 2. Паняційна-катэгарыяльны апарат інфармацыйнага права.

 3. Кіраванне дзейнасцю суб’ектаў і удзельнікаў інфармацыйных і звязаных з імі праваадносін.

 4. Прававыя асновы фарміравання, выкарыстання, аховы і абароны інфармацыйных фондаў, банкаў і іншых формаў захоўвання інфармацыі і інфармацыйных рэсурсаў.

 5. Прававое рэгуляванне арганізацыйнага, тэхніка-тэхналагічнага, эканамічнага, іншага забеспячэння стварэння ці вытворчасці, апрацоўкі, афармлення, назапашвання, захоўвання, перадачы (распаўсюджвання, трансляцыі, рэтрансляцыі), атрымання (выкарыстання, спажывання), аховы і абароны інфармацыі і інфармацыйных рэсурсаў.

 6. Міжнародна-прававое супрацоўніцтва па праблемах інфармацыі, інфарматызацыі, інфармацыйных рэсурсаў, інфармацыйных тэхналягічных сродкаў, інфармацыйных тэхналёгій, інфармацыйных сетак і інфармацыйных сістэм.
Основная специальность


05.25.02– Дакументалістыка, дакументазнаўства і архівазнаўства

1. Распрпацоўка арганізацыйных, тэзнічных і прававых асноў дакументаабароту пры выкарыстанні традыцыйных, сучасных і перспектыўных носьбітаў інфармацыі.

2. Даследванне агульных уласцівасцей дакумента як крыніцы і носьбіта інфармацыі

3. Распрацоўка крытэрыяў адбору дакументаў для архіўнага захоўвання, вызначэнне статусу і рэжыму, класіфікацыя архіўных дакументаў, у тым ліку ў стасунку да аўтаматызаваных сістэм, іх захоўваня і пошуку.

4. Распрацоўка навуковай метадалёгіі выкарыстання архіўных фондаў, навуковае абгрунтаванне і распрацоўка метадаў аналізу і эфектыўнага выкарыстання дакументаў навукі, гісторыі і культуры.

5. Сістэмны аналіз, мадэляванне і аптымізацыя дакументапатокаў на аснове сучасных інфармацыйных тэхналёгій.
Сопутствующие специальности

05.02.23 – стандартызацыя і кіраванне якасцю прадукцыі

 1. Навуковыя прынцыпы распрацоўкі і арганізацыі ўкаранення нарматыўных дакументаў.

 2. Тэорыя ўзаемазамяняльнасці, уключаючы метады аптымізацыі прыняцця праэктных рашэнняў, разліку памяровых ланцугоў, павышэння якаясці ўзаемазамяняльных вырабаў.
07.00.03 – усеагульная гісторыя

 1. Агульныя заканамернасці эканамічнага, палітычнага і соцыякультурнага развіцця народаў свету ва ўхаемасувязі з іншымі сферамі чалавечай дзейнасці, уплыў навакольнага асяроддзя на грамадскае жыццё і ўплыў чалавецтва на навакольнае асяроддзе.

 2. Гісторыя развіцця дзяржаў, палітычных і грамадскіх інстытутаў на лакальным, рэгіянальным і лакальных узроўнях; гісторыка-дэмаграфічныя працэсы.

 3. Развіццё духоўнай культуры, навукі, тэхнікі і адукацыі ў розных краінах і частках свету; гісторыя паўсядзённасці, ментальнасць людзей розных эпохаў.
09.00.11 – сацыяльная філасофія

 1. Правовые свободы и условия их реализа­ции.

 2. Критерии общественного прогресса.
23.00.01 – тэорыя палітыкі, гісторыя і метадалогія палітычнай навукі

Агульная тэорыя палітычнай навукі: тэорыя правоў чалавека; тэорыя дзяржавы, дзяржаўнага кіравання і дзяржаўнай палітыкі.
23.00.02 – палітычныя інстытуты, этнапалітычная канфлікталогія, нацыянальныя і палітычныя працэсы і тэхналёгіі

 1. Інстытуцыянальны і сістэмны аналіз асноўных элементаў палітычнай сістэмы.

 2. Дзяржаўная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь: асноўныя напрамкі і і разнавіднасці:

  • фарміраванне і рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне правоў чалавека;

  • фарміраванне і рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне развіцця навуі і тэхналёгій;

  • фарміраванне і рэалізацыя дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у галіне сувязі, інфарматызацыі і інфармацыі.

 3. Працэсы грамадска-дзяржаўнага кіравання ў замежных краінах; палітычныя сістэмы еўрапейскіх краін.
07.00.15 – гісторыя міжнародных адносін і знешня палітыкі

 1. Мiждзяржаўныя адносiны ў гістарычным аспекце (войны як спосаб вырашэння мiжнародных (мiждзяржаўных) супярэчнасцей; стварэнне i ўзаема-дзеянне эканамiчных i ваенна-палiтычных блокаў дзяржаў; узнікненне, эвалюцыя і распад сістэм міжнародных адносін; узнікненне і распад дзяржаў, змена дзяржаўных межаў).

 2. Гiсторыя i сучасная дзейнасць сусветных мiждзяржаўных арганiзацый па падтрыманнi мiру i бяспекi; сiстэмы рэгiянальных мiждзяржаўных аб’яднанняў, ваенна-палiтычных i эканамiчных каалiцый i саюзаў, iнтэграцыйных аб’яднанняў, сусветных няўрадавых арганiзацый.
12.00.10 – міжнароднае права, еўрапейскае права

 1. Інстытуцыянальная сістэма ЕС.

 2. Прававая сістэма ЕС.

 3. Асобныя галіны Еўрапейскага права. Супрацоўніцтва ЕС з краінамі Усходняй Еўропы, Рэспублікай Беларусі і краінамі СНД.

©Artsiom Nazaranka, 2007

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых інтарэсаў
Функцыянаванне славянскіх моў у грамадстве, стылістычная дыферэнцыяцыя ІХ сацыяльных роляў, змены ў часе

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых інтарэсаў
Працэс фарміравання І развіцця народаў, ІХ вобраз жыцця, матэрыяльная І духоўная культура, антрапалагічная характарыстыка

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых інтарэсаў
Гісторыя фаналагічнай, графічнай І лексіка-фразеалагічнай сістэм рускай мовы. Мова помнікаў пісьменства 11-17 стст

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых інтарэсаў
Сутнасць І пабудова мовы, яе месца ў функцыянаванні грамадства І жыцці чалавека як сродку захавання І перадачы інфармацыі

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых інтарэсаў
Распрацоўка арганізацыйных, тэзнічных І прававых асноў дакументаабароту пры выкарыстанні традыцыйных, сучасных І перспектыўных носьбітаў...

Граф навуковых інтарэсаў iconГрафа навуковых інтарэсаў
Сацыяльна-эканамічнае развіццё грамадства на тэрыторыі Беларусі: грамадскі лад, сельская гаспадарка, прамысловасць

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых зацікаўленасцяў
Моўны кантакт, яго формы І вынікі ў структурным, сацыялінгвістычным І псіхалагічным аспектах

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых цікавасцяў
Сучасны стан, дыяхранічныя І тыпалагічныя праблемы станаўлення, развіцця І функцыянавання бела-рускай мовы

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф (кола) навуковых цікаўнасьціяў
Вывучэньне рэфкцый арнганізму І яго сістэм на дзеяньне неспрыяльных І экстрэмальных фактараў з мэтай ацэнкі ступені ўстойлівасьці...

Граф навуковых інтарэсаў iconГраф навуковых зацікаўленасцяў
Гукавы лад, лексіка І граматыка генетычна звязаных моў, суадносіны паміж гэтым імовамі на разнастайных моўных узроўнях, працэсы станаўлення...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка