У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба
НазваУ. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба
Дата канвертавання28.10.2012
Памер74.87 Kb.
ТыпДокументы
У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка

 


Асадчая, А. (саiскальнiк аддзела лексiкалогii i лексiкаграфii ; Iнстытут мовы i лiтаратуры iмя Якуба Коласа i Янкi Купалы НАН Беларусi).   Роля сiнанiмiчных рэсурсау пры стварэннi пейзажных малюнкау у прозе Уладзiмiра Караткевiча / Алена Асадчая // Роднае слова. - 2010. - N 7. - С. 45-48. - Бiблiягр.: с. 48.


Банцэвіч, Павел Казіміравіч.   Культуралагічныя інтэнцыі ў творчасці Уладзіміра Караткевіча : аўтарэферат дысертацыі ... кандыдата культуралогіі : 24.00.01 / Банцэвіч Павел Казіміравіч. - Мінск : [б. в.], 2004. - 21 с. - Бібліягр.: с. 17-18 (16 назв.).


Банцэвіч, Павел Казіміравіч.   Культуралагічныя інтэнцыі ў творчасці Уладзіміра Караткевіча : дысертацыя ... кандыдата культуралогіі : 24.00.01 / Банцэвіч Павел Казіміравіч. - Гродна, 2004. - 119, [1] арк. - Бібліягр.: арк. 101-119 (329 назв.).


Белоусов, Олег Павлович.    Мой город : [Минск] / Олег Белоусов. - Минск : Беларусь, 2005. - 349, [2] с., [4] л. вкл. фот. : ил. - ISBN 985-01-0525-9 : 13000.00.


Верабей, А. (канд. фiлалагiчных навук; лiтаратуразнауца).   Уладзiмiр Караткевiч i Мiхал Клеафас Агiнскi / Анатоль Верабей // Роднае слова. - 2010. - N 8. - С. 42-43.


   Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 1 : 1966-1985 / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы ; [рэд. кал.: У. В. Гніламёдаў і інш. ; навук. рэд.: У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук]. - 2-е выд. - Мінск : Беларуская навука, 2004. - 926, [1] с. ; 22х15 см. - Бібліягр. у падрадк. заўв. - Імян. паказ.: с. 920-927. - Змяшчае разд.: Літаратура перыяду 1966-1985 гадоў ; Хроніка літаратурнага жыцця, 1966-1985. - ISBN 985-08-0593-5 (т. 4, кн. 1) : 12101.00. - ISBN 985-08-0449-1 : 12101.00.


Зяневiч, А. (настаунiк бел. мовы i лiтаратуры вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi   ; Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 43 г. Мiнска).    Тэма гуманiзму у апавяданнi "Паром на бурнай рацэ" Уладзiмiра Караткевiча : урок беларускай лiтаратуры у IХ класе / Алеся Зяневiч
// Роднае слова. - 2010. - N 7. - С. 76-77.


Кавалёва, I. (аспiрантка кафедры гiсторыi беларускай мовы ; БДУ).   З думкай пра арыгiнал : беларускiя кампазiты у перакладзе на нямецкую мову / Iрына Кавалёва // Роднае слова. - 2010. - N 9 - С. 47-50. - Бiблiягр.: с. 50 (6 назв.).


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).   Аповесцi. Вершы : для дзяцей сярэдняга школьнага ўзросту / Уладзімір Караткевіч ; [мастак П. М. Драчоў]. - Мінск : Мінская фабрыка каляровага друку, 2000. - 367, [1] с. - Змешчаны аповесці: Сівая легенда ; Ладдзя Роспачы ; Маці Ветру ; Зброя. У кн. таксама: "Шчырэў адзін за ўсіх... : [верш, прысвечаны У. Караткевічу] / Р. Барадулін. - ISBN 985-454-077-4 : 7450.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).   Выбраныя творы. У 2 т. Т. 2 : Хрыстос прызямліўся ў Гародні (Евангелле ад Іуды) : раман / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1980. - 398, [2] с.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).   Збор твораў. У 8 т. Т. 1 : Вершы. Паэмы / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома Р. І. Барадулін ; уклад., падрыхт. тэкстаў і камент. А. Л. Вераб'я ; [прадм. "Ад роднай зямлі" Васіля Быкава]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. - 430, [1] с., [4] арк. фот. - Бібліягр. у камент. - Змешчаны творы са зб.: "Матчына душа" ; "Вячэрнія ветразі" ; "Мая Іліяда" ; "Быў. Ёсць. Буду" і інш. - Камент.: с. 396-417. - Алф. даведнік: с. 418-424.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).  Збор твораў. У 8 т. Т. 5 : Каласы пад сярпом тваім : раман ; Зброя : аповесць / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома Г. В. Кісялёў ; падрыхт. тэкстаў. Н. С. Кучкоўскай. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. - 525, [2] с., [4] арк. фат. : іл. - ISBN 5-340-00298-5 : 5000.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).  Збор твораў. У 8 т. Т. 6 : Хрыстос прызямліўся ў Гародні (Евангелле ад Іуды) : раман / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома І. А. Брыль ; уклад. Н. С. Кучкоўскай. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. - 492, [2] с., [4] арк. фат. : іл. - ISBN 5-340-00299-3 : 5000.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).  Збор твораў. У 8 т. Т. 2 : Аповесці. Апавяданні. Казкі / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома С. А. Андраюк ; падрыхт. тэкстаў і камент. Г. У. Пойманавай]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. - 511 с., [4] арк. фот. - Бібліягр. у камент. - Са зместу: аповесці: Сівая легенда ; Цыганскі кароль ; Ладдзя Роспачы ; апавяданні: Паляшук і інш. ; казкі: Лебядзіны скіт і інш. - Камент.: с. 507-509. - Алф. даведнік: с. 510. - ISBN 5-340-00402-3 : 8000.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).  Збор твораў. У 8 т. Т. 3 : Раман. Аповесці / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома А. І. Мальдзіс ; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. С. Кучкоўскай. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1988. - 540, [3] с., [4] арк. фат. - Бібліягр. у камент. - Змест: Нельга забыць : раман ; аповесці: Лісце каштанаў ; Чазенія ; Крыж Аняліна. - ISBN 5-340-00094-Х : 8000.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч (1930-1984).  Збор твораў. У 8 т. Т. 4 : Каласы пад сярпом тваім : раман, [кн. 1] / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома Г. В. Кісялёў ; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. С. Кучкоўскай ; [паслясл. "Мастацкія старонкі гісторыі" Г. Кісялёва]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. - 397, [2] с., [4] арк. фат. - ISBN 5-340-00095-8 : 8000.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.   Быў. Ёсць. Буду : кніга паэзіі / Уладзімір Караткевіч ; [прадм. Р. Барадулін]. - 3-е выд. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2000. - 156, [2] с. : ил. - ISBN 985-02-0088-Х : 270.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Дзікае паляванне караля Стаха : аповесць / Уладзімір Караткевіч ; [маст. М. С. Басалыга]. - Мінск : Беларусь, 2008. - 143 с. : каляр. іл. ; 30х18 см. - ISBN 978-985-01-0754-1 : 31240.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Дзікае паляванне караля Стаха : аповесць / Уладзімір Караткевіч ; [прадмова А. Вераб'я]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2000. - 572, [2] с. - (Школьная бібліятэка). - Змест: Дзікае паляванне караля Стаха ; Чорны замак Альшанскі. - ISBN 985-02-0071-5 : 660.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Збор твораў . У 8т. Т. 8. Кн. 2 : З жыццяпісу. Нарысы. Эсэ. Публіцыстыка. Постаці. Крытычныя творы. Інтэрв'ю. Летапіс жыцця і творчасці / Уладзімір Караткевіч ; [рэд. кал.: С. А. Андраюк і інш. ; рэд. тома А. І. Мальдзіс]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 1991. - 494, [1] с., [4] л. вкл. іл. - Бібліягр. твораў: с. 481-484. - ISBN 5-340-00860-6.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Збор твораў у васьмі тамах. Т. 8, кн. 1. : П'есы.Нарыс / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 1990. - 590, [1] с., [4] л. іл. - Камент.: с. 571-589. - ISBN 5-340-00506-2 : 2500.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Збор твораў. У 8 т. Т. 7 : Дзікае паляванне караля Стаха : аповесць; Чорны замак Альшанскі : раман / Уладзімір Караткевіч ; рэдкал.: С. А. Андраюк [і інш.] ; рэд. тома: В. У. Быкаў ; камент.: А. Л. Верабей. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1990. - 572, [2] с., [8] арк. фат. - ISBN 5-340-00300-0 : 6600.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Каласы пад сярпом тваім : раман / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2001. - 699, [3] с. : іл. - Біягр. даведка: с. 701. - ISBN 985-02-0528-8 : 4800.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Сіняя-сіняя : апавяданне / Уладзімір Караткевіч // Сучасная беларуская проза: традыцыі і наватарства. - Мінск, 2003. - С. 311-337. - Кароткія звесткі пра аўтара: с. 311.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Хрыстос прызямліўся ў Гародні (Евангелле ад Іуды) : раман / Уладзімір Караткевіч ; [аўт. прадм. "Вобразы беларускага сярэднявечча" А. Верабей ; іл. Р. Сустава]. - Мінск : Беллітфонд, 2000. - 491, [2] с. : партр., іл. - (Беларускі гістарычны раман). - ISBN 985-6576-14-8 : 2673.00.


Караткевіч, Уладзімір Сямёнавіч.  Чорны замак Альшанскі : раман, аповесць / Уладзімір Караткевіч ; мастак П. Драчоў. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. - 357, [2] с. : іл. ; 25х15 см. - У кн. таксама аповесць "Зброя".


Караткевіч, Уладзімір.   Калыска чатырох чараўніц : драма ў дзвюх дзеях шасці карцінах з казачным пралогам і эпілогам. Маці ўраганаў : трагедыя ў трох дзеях дзевяці карцінах / Уладзімір Караткевіч. - Мінск : Сталія, 2003. - 184 с. - ISBN 985-6670-08-Х : 1150.00.


Короткевич, Владимир Семенович.  Предыстория : повесть / Владимир Короткевич ; предисл. А. Верабья // Неман. - 2010. - N 1. - C. 4-59. - (Проза). - Окончание следует. - Краткие сведения об авторе: с. 224.


Короткевич, Владимир Семенович.   Предыстория : повесть / Владимир Короткевич // Нёман. - 2010. - № 2. - С. 3-32. - Окончание следует.


Короткевич, Владимир Семенович.  Предыстория : повесть / Владимир Короткевич // Нёман. - 2010. - № 3. - С. 3-29. - (Проза). - Окончание.


Короткевич, Владимир Семенович.  Черный замок Ольшанский: роман ; Дикая охота короля Стаха: повесть / Владимир Короткевич ; [пер. с бел. В. Щедрина]. - Минск : Мастацкая лiтаратура, 1984. - 525, [2] с.


   Краса і сіла : анталогія беларускай паэзіі XX стагоддзя / склад. М. Скобла ; [рэд. і аўт. уступ. арт. "Стагоддзе паэзіі" А. Сідарэвіч] . - Мінск : Лімарыус, 2003. - 879 с. - Бібліягр. у падрадк. заўвагах. - Складальнік дадзены на тыт. арк. і вокл. - Імянны паказ.: с. 863-865. - Змяшчае аўт.: В. Ластоўскі, А. Гарун, А. Моркаў, У. Дубоўка, Н. Арсеннева, У. Хадыка, Р. Крушына, Л. Геніюш, У. Дудзіцкі, С. Грахоўскі, У. Клішэвіч, М. Сяднеў, А. Пысін, У. Караткевіч, І. Чыгрын, Н. Гілевіч, Р. Барадулін, В. Зуёнак, Я. Сіпакоў, Г. Бураўкін, М. Стральцоў, Л. Дайнека, К. Камейша, В. Іпатава, У. Някляеў, С. Законнікаў, Р. Баравікова, А. Разанаў, Н. Гальпяровіч, Я. Янішчыц, З. Дудзюк, Л. Галубовіч, Г. Каржанеўская, У. Арлоў, Л. Дранько-Майсюк, А. Глобус, А. Сыс, В. Шніп. - ISBN 985-6300-57-6 : 24630.00.


   Культура Гродзенскага рэгіёну: праблемы развіцця ва ўмовах поліэтнічнага сумежжа : зборнік навуковых прац / Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы ; [рэд. кал.: А. М. Пяткевіч (адк. рэд.) і інш.]. - Гродна : [б. в.], 2003. - 399 с. : іл., схем. - Бібліягр. у канцы арт. - ISBN 985-417-479-4 : 2490.00.


Локун, Валянціна Іванаўна.    Кругі жыцця-кругі літаратуры : [літаратурны агляд] / Валянціна Локун. - Мінск : БелАКК, 2002. - 271 с. - Бібліягр. у падр. заўвагах. - ISBN 985-6459-11-7 : 1700.00.


Макмілін, Арнольд.   Беларуская літаратура ў 50-60-я гады ХХ стагоддзя = Belarusian Literature in the 1950s and 1960s / Арнольд Макмілін ; [пер. з англ. А. Літвіноўскай]. - Мінск : Беларускі кнігазбор, 2001. - 329, [2] с., [4] с. партр. ; 20х14 см. - Бібліягр.: с. 286-293. - Парал. тыт. л. англ. - Індэкс прозвішчаў і назваў: с. 294-329. - ISBN 985-6638-38-0.


Мурашка, Ларыса Фёдараўна.  Бацькаўшчына [Ноты] : "Дагарэў за брамай неба край..." / Л. Мурашка ; сл. Ул. Караткевіча ; пералажэнне А. Свірыдовіч // Гукі Бацькаўшчыны : харавыя творы беларускіх кампазітараў. - Мінск, 2004. - С. 15-23.


Мурашка, Ларыса.  Бацькаўшчына [Ноты] : "Дагарэў за брамай неба край..." / Л. Мурашка ; сл. У. Караткевіча // Пастаноўка голасу і вакальны ансамбль / Л. І. Холупава, І. М. Грамовіч, Л. Л. Ражкова. - Мінск, 2008. - С. 130-135.


   Паўлюк Багрым : [зборнік] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Рэпертуарна-рэдакцыйная калегія, Часопіс "Тэатральная Беларусь" ; пад рэд. [і прадм.] Анатоля Сабалеўскага ; [уклад.: Вера Ляшук, Аляксей Майсейчык ; рэд. кал.: Ул. Гілеп, Н. Загорская і інш.]. - Мінск : Навука i тэхнiка, 1994. - 355 с. : іл. - Са зместу: Зайграй, зайграй, хлопча малы... / Паўлюк Багрым. Пра творчасць П. Багрыма: І. Яцкоўскі, Е. Карскі, М. Гарэцкі, У. Ігнатоўскі, М. Грынчык, А. Мальдзіс і інш. Мастацкія творы, прысвеч. П. Багрыму: Ул. Караткевіч, Н. Загорская і інш. - ISBN 5-343-01477-1 : 1600.00.


   Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці і вербальнай культуры нацыі : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г. Мінск, 20-21 лістапада 2003 г. / Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка ; [рэд. кал.: А. І. Лугоўскі і інш.]. - Мінск : [БДПУ] , 2004. - 204 с. : іл., табл. - Бібліягр. у канцы арт. - ISBN 985-435-719-8 : 1275.00.


   Прырода, чалавек, культура: праблемы гармоніі : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 25-26 сакавіка 2003 г.). [Ч. 1] / Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры ; [рэд. кал.: М. А. Бяспалая, І. Л. Коган, А. І. Смолік]. - Мінск : [б. в.], 2003. - 488, [1] с.


   Русско-белорусское литературное взаимодействие: история, современное состояние, перспективы : материалы международной конференции, г. Брест, 18-19 декабря 2003 г. В 2 ч. Ч. 2. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; под. общ. ред. Н. И. Мищенчука. - Брест : [б. и.], 2004. - 202 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 985-473-082-4 (ч. 2) : 1260.00. - ISBN 985-473-080-8 : 1260.00.


Саламаха, Уладзімір Пятровіч.   Сусвет дабрыні : эсэ, артыкулы, дыялогі / Уладзімір Саламаха. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. - 285, [2] с., [8] арк. укл. фот. : іл. - ISBN 985-02-0754-X : 8700.00.


   Свет вачыма Караткевiча : (малюнкi, аўтапартрэты, карыкатуры, шаржы) / [уклад.: В. Сiднякова і інш.]. - Орша : [б. в.], 2006. - 115, [1] с. : ил. - Імян. паказ.: с. 110-111.


   Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду! : успаміны, інтэрв'ю, эсэ / [уклад. Г. Шаблінская]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. - 517, [1] с. : іл., партр. - (ЖЗЛБ : Жыццё знакамітых людзей Беларусі). - Звесткі пра аўтараў: с. 513-515. - ISBN 985-02-0787-6 : 9239.00.


Шамякіна, А.    Беларускія пісьменнікі Івану Шамякіну / Алеся Шамякіна // Полымя. - 2010. - N 7. - С. 173-178.


Шамякіна, Славяна Вячаславаўна.  Verbo tenus (У прасторы слова) : філалагічныя эцюды / Славяна Шамякіна ; [слова да чытача В. П. Рагойшы]. - Мінск : [б. в.], 2003. - 145 c. - Бібліягр.: с. 142-144 (81 назв.). - Частка тэксту рус. - ISBN 985-6684-37-4 : 906.00.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconНовые поступления в библиотеку художественная литература
Колас Я. Збор твораў : у 20 т. / Я. Колас; нан беларусi; Iнстытут мовы І лiтаратуры iмя Якуба Коласа І янкі Купалы. Мiнск : Беларуская...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconПлан мерапрыемстваў бібліятэк Браслаўскай цбс, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы І Якуба Коласа
Стварэнне аргкамітэта па святкаванню 130-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы І я. Коласа І 100-годдзя М. Танка ў складзе прадстаўнікоў...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconПлан мерапрыемстваў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, прысвечаных 130-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы І Якуба Коласа
...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба icon21. 06. 2012г. Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыярытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
У гісторыі кожнага цывілізаванага народа ёсць літаратурнае імя, якое з’яўляецца яго неафіцыйным сімвалам, якое першае ўспыхвае ў...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconІнфармацыйны матэрыял да адзінага дня інфармавання па Мінскай вобласці Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыарытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
Ак усіх пачаткаў у беларускай культуры, літаратуры І мастацтве. Яны не толькі знакавая з’ява, якая сведчыць аб вяршынях нацыянальнай...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconІнфармацыйны матэрыял да адзінага дня інфармавання па Мінскай вобласці Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыарытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
Ак усіх пачаткаў у беларускай культуры, літаратуры І мастацтве. Яны не толькі знакавая з’ява, якая сведчыць аб вяршынях нацыянальнай...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconІнфармацыйны матэрыял да адзінага дня інфармавання па Мінскай вобласці Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыарытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
Ак усіх пачаткаў у беларускай культуры, літаратуры І мастацтве. Яны не толькі знакавая з’ява, якая сведчыць аб вяршынях нацыянальнай...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconІнфармацыйны матэрыял да адзінага дня інфармавання па Мінскай вобласці Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыарытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
Ак усіх пачаткаў у беларускай культуры, літаратуры І мастацтве. Яны не толькі знакавая з’ява, якая сведчыць аб вяршынях нацыянальнай...

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconДа 130-годдзя з дня нараджзння Янкі Купалы І Якуба Коласа
Сённяшняе свята мы прысвячаем 130-годдзю з дня нараджэння вялікіх майстроў паэтычнага слова — Янкі Купалы І якуба Коласа

У. Караткевіч. Да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка Асадчая, А. саiскальнiк аддзела лексiкалогii I лексiкаграфii; Iнстытут мовы I лiтаратуры iмя Якуба iconІнфармацыйны матэрыял да адзінага дня інфармавання па Мінскай вобласці Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыарытэтаў ХХІ стагоддзя: да 130-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, Якуба Коласа І 100-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка
Творчая спадчына класікаў беларускай літаратуры ў сістэме дзяржаўна-культурных прыарытэтаў ХХІ стагоддзя

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка