Колонка редактора
НазваКолонка редактора
старонка1/19
Дата канвертавання12.11.2012
Памер3.01 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
cover_2012_02:cover1.qxd 27.02.2012 14:43 Page 2


NS_2012_2_копия:JUR_10_2010.qxd 27.02.2012 14:39 Page 1


КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗАПОБІГТИ, ВРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ


ДО ПАСИВНОЇ ОБОРОНИ

ПОТРІБНО ГОТУВАТИСЯ АКТИВНО


Створення формувань самозахисту населення було обумовлене


№ 2 (171) 2012 рік

Засновник:

Міністерство надзвичайних ситуацій

України

Виходить з жовтня 1997 року


Видавець:

Державне підприємство

“Агентство інформації, міжнародного

співробітництва та розвитку

“Чорнобильінтерінформ”

Адреса:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28


Директор Агентства Оксана Нор

Шеф-редактор Володимир Сарган

Головний редактор Юрій Рой

Заступники головного редактора

Микола Лябах, Ірина Цушко


відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак

відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Аксьонова

коректор Наталія Полушкіна

Адреса редакції:

01034, м. Київ 34,

вул. В. Житомирська, 28,

тел.:(044)486 80 46, факс: 486 85 46

Е пошта: nsmns@mns.gov.ua


Електронна версія за адресою:

http://www.mns.gov.ua, розділ Преса МНС


Журнал зареєстрований

Міністерством інформації України

23.06.1997 р.

Свідоцтво КВ № 2706


Набрано і зверстано

в інформаційно видавничому центрі

Агентства “Чорнобильінтерінформ”


Дизайн і верстка

Володимира Шатила


На першій сторінці обкладинки

колаж Володимира Шатила


Віддруковано в ТОВ “Новий друк”

Київ, вул. Магнітогорська.1

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої

справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої

продукції ДК № 1447 від 28.07.2003 р.


Якість друку відповідає

наданому видавцем

видавничому оригіналу

За зміст реклами

несе відповідальність рекламодавець

Виходить один раз на місяць

Наклад 7980 Зам. 12-3610


©Агентство “Чорнобильінтерінформ”,

2012


Київ, “Чорнобильінтерінформ”, 2012

появою нових видів озброєнь, зокрема авіації і застосування хімічної зброї

під час Першої світової війни. Авіанальоти здійснювалися на тилові об’єк-

ти противника. Завдання полягало у захисті цих об’єктів і мирного насе-

лення від ударів з повітря. У зоні бойових дій людей навчали як можна

уникнути отруєння газом, видавали захисні маски та інші засоби захисту.

Розбудова протиповітряної і протихімічної оборони після війни продовжувалася з наростаючими тем-

пами. Більшовицький уряд постійно брав участь у військових конфліктах і готувався до масштабної війни.

А для цього на військові рейки було переведено всю економіку. Суспільство мілітаризується. Про те, що

воно має робити «якщо завтра війна» масова пропаганда змушує знати кожного. А держава на ці захо-

ди не шкодує нічого. Вже з 1925 року видаються одна за одною постанови про передбачення в новому

будівництві захисних споруд та про посилення захисту стратегічно важливих районів, військових об’єктів,

важливих підприємств, об’єктів інфраструктури. Незабаром у великих містах створюються перші штаби

протиповітряної оборони. У Києві, Харкові. Донецьку та інших містах проводяться перші маневри проти-

повітряної оборони.

На 1932 рік у країні було організовано більше трьох тисяч формувань різного призначення.

Півмільйона робітників і службовців було навчено діям в умовах повітряного і хімічного нападу.

Населення отримало 35 мільйонів протигазів. Побудовано декілька тисяч бомбосховищ.

У 1932 році РНК СРСР затвердила «Положення про протиповітряну оборону на території СРСР».

Цей рік прийнято вважати роком створення Місцевої протиповітряної оборони (МППО).

Вже напередодні війни до заходів МППО було залучено майже все працездатне населення.

Практичні навички з протиповітряної і протихімічної оборони отримало близько сорока мільйонів осіб.

Створено більше 25 тисяч формувань МППО. У розпорядженні населення було тридцять мільйонів про-

тигазів. Це під час війни дозволило формуванням МППО виконувати завдання з ліквідації пожеж, надан-

ня медичної допомоги постраждалим, підтримання громадського порядку, забезпечення безперебійної

роботи підприємств.

Бійці МППО запобігли в містах понад 32 тисячам серйозних аварій на об’єктах народного госпо-

дарства. Знешкодили 430 тисяч авіабомб і майже 2,5 мільйона снарядів і мін. Зусиллями формувань

і частин МППО було ліквідовано 90 тисяч загорянь і пожеж.

Звісно, що зусилля держави на підготовку практично всього населення до дій в умовах війни

меншою мірою спрямовувалися на збереження життя людей. Вони мали за будь-яку ціну, а часто ціною

життя зберегти інфраструктуру і потенціал оборони. Хоч набуті навички самовиживання під час війни

зберегли життя сотень тисяч людей.

Захоплення у повоєнні роки героїзацією подвигів на фронтах наклало тінь на тему виживання людей

в тилу і на окупованих територіях. Це залишилось поза увагою літератури, кіно, театру, а ще більше належ-

ного аналізу і вивчення фахівцями. Навіть беручи до уваги політичну складову, яка, безперечно, була домі-

нуючою в організації створення формувань МППО – цей досвід заслуговує на увагу і вивчення. Зокрема

такі питання як організація масового навчання різних категорій людей, організація оповіщення та заходів

з евакуації населення, облаштування сховищ і забезпечення населення протигазами тощо.

Але часи змінювалися і МППО, яка достойно виконала свої завдання під час Другої світової війни,

в першу чергу, у зв’язку з появою ядерної зброї, трансформується у сили Цивільної оборони, на які покла-

даються загальнодержавні оборонні завдання, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у мир-

ний та воєнний час. Але за умов холодної війни акцент робився на захисті населення і об’єктів госпо-

дарської діяльності від зброї масового знищення у воєнний час. Це позначалося на готовності й ефек-

тивності дій з ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Те, що завдання,

організація, структура, забезпечення Цивільної оборони потребували докорінних змін, засвідчила

Чорнобильська катастрофа.

Першими кроками на шляху до змін було перепідпорядкування Цивільної оборони цивільним орга-

нам влади зі зміною акцентів воєнного спрямування на завдання мирного часу, реформування і осна-

щення відповідно до нових завдань.

У наступні роки Цивільна оборона розвивається на засадах міжнародного гуманітарного права. На

цей час у світі почався процес відходу Цивільної оборони від завдань воєнного часу до захисту людей,

територій у мирний час і поступовий перехід до поняття «Цивільний захист». Це знайшло своє відоб-

раження в Амманській Декларації, ухваленій Х Всесвітньою конференцією з Цивільної оборони, де було

запропоноване подальше розширення концепції «Цивільної оборони» до формату «Цивільний захист».

У 1996 році Указом Президента України, на базі Штабу Цивільної оборони України та Міністерства

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи було створено Міністерство

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи. Цим Указом МНС було визначене центральним органом виконавчої влади, який забез-

печував проведення в життя державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і тери-

торій від надзвичайних ситуацій й ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

З кінця 2010 року МНС України стало називатися Міністерством надзвичайних ситуацій України,

оптимізувало структуру і продовжує працювати над удосконаленням системи запобігання і реагування

на надзвичайні ситуації. Єдине, щоб черговий крен вже у бік цивільного захисту не призвів до не

передбачуваних наслідків.

До війни ми належно не готуємось, а до Чорнобильської катастрофи хіба готувались? Віра у те, що


пронесе, не кращий захист від можливих загроз, які можуть виникнути під час неочікуваних бойових дій.


Юрій РОЙ


НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ 2/2012


Редакція:


1
NS_2012_2_копия:JUR_10_2010.qxd 27.02.2012 14:39 Page 2


У НОМЕРІ


№ 2 (171), лютий 2012 рік


ОФІЦІЙНО6


6


Виступ Міністра МНС

України В. Балоги під часВиступ Міністра МНС

України В. Балоги під час

«Години запитань до Уряду»

«Години запитань до Уряду»

у Верховній Раді України


Ми рухаємося вперед…


у Верховній Раді України

Ірина Цушко, Алла Аксьонова
14


Україна

в полоні морозів


ЗОНА УВАГИ


14 Україна в полоні морозів


Алла Аксьонова


Кіровоградські

рятувальники сильні морози

зустріли у всеозброєнні


Микола Леськів


ТЕМА НОМЕРА18


Цивільній обороні


України – 80

Ігор Штонь


ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
18


21


Підбито підсумки

роботи із розгляду

звернень громадян та

інформаційних запитів

у системі МНС України

в 2011 році


Анатолій Бойко


У РЕГІОНАЛЬНИХ


Цивільній обороні України – 80

УПРАВЛІННЯХ МНС22


Погуляли – поплакали…Володимир Іванов


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ28


Привід для занепокоєння


Ніна Булига


36 ДП «Чорнобильська АЕС» –24


Вогняна доля

у спадок

у полі особливої

уваги громадськості


Алла Аксьонова

2


10


17
NS_2012_2_копия:JUR_10_2010.qxd 27.02.2012 14:39 Page 3
38


Навчання


38


Навчання на хімічно

небезпечному об’єкті


Юрій Жук


на хімічно

небезпечному

об’єкті

НАУКА І ПРАКТИКА


Організація медичного і

біологічного

захисту населення


Світлана Гелдаш44


Рятувальникам

допомагатимуть

учені


44


52


Рятувальникам

допомагатимуть учені


Ірина Цушко


Чорнобильських хвороб

стає все більше


Алла Аксьонова


Нові підходи до

контролю безпеки АЕС48


Чорнобильських

хвороб стає

все більше


Володимир Ярошенко

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Колонка редактора iconКолонка редактора
Змінили ставлення до ядерної енергетики? Маємо якусь особливу І специфічну систему

Колонка редактора iconКолонка редактора
Дійсно, що у кожного свій інтерес. Любителі зимових видів спорту І, звісно, дітла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Адже досвід 2001 року, коли сталася руйнівна повінь на Закарпатті, спонукає до під

Колонка редактора iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Микола Лябах, Ірина Цушко відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconКолонка редактора
Микола Лябах, Ірина Цушко відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла

Колонка редактора iconИзвестия национальной академии наук грузии
Т. Г. Андроникашвили (редактор), Т. Р. Агладзе, И. Б. Бараташвили, Г. Г. Гвелесиани, Дж. И. Джапаридзе, К. Г. Джапаридзе (заместитель...

Колонка редактора iconДеаэраторы да атмосферные полнокомплектные (бак, колонка, охладитель, гидрозатвор)

Колонка редактора iconПредисловие от переводчика от редактора

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка