Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ
НазваДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ
старонка1/6
Дата канвертавання12.11.2012
Памер0.52 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6
Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека


Бюлетень № 1

нових надходжень літератури

у січні 2011 року


м. Дніпропетровськ
0 Загальний відділ

0(075.8)

Г44

Гетманцева, Надія Данилівна

Методологія наукових досліджень : Навч. посіб. для магістер. програм "Менеджмент корпорацій" та "Менеджмент малого бізнесу" /

Н. Д. Гетманцева. – К. : КНЕУ, 2009. – 517 c. – Реком. МОНУ. – 100грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 2, УБП. – 10, Б4. – 6, Чз8. – 2)

0

Д54

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Вісник. № 1/2, Т. 18 : Серія: Історія і філософія науки і техніки. Вип.18 / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара ; Гол. ред. ради М. В. Поляков. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 156 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 5)

0

Д79

Дубровина, Любов Андріївна

Історія національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 1918-1941 / Л. А. Дубровина, О. С. Онищенко ; Нац. б-ка України ім. Вернадського НАН України. – К. : НБУВ, 1998. – 335 c. – 10 грн,

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Е64

Енциклопедія Сучасної України. Т. 9. Е - Ж / НАН України; Наук.

тов-во Шевченка; Ін-т енцикл. дослід. НАН України; Співгол. ред. кол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський. – К. : Ін-т енцикл. дослід. НАН України, 2009. – 712 c. – 240 грн.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ. – 1)

0

С88

Стулова, Ганна В.

Феномен гомосексуальності на сторінках української преси : Звіт із результатів контент-аналіт. дослідження / Г. В. Стулова, М. Г. Касянчук, Є. Б. Лещинський. – Донецьк : Цифрова типографія, 2010. – 72 c. – 7грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
004 - Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004.8

К72

Костров, Борис Васильевич

Искусственный интеллект и робототехника / Б. В. Костров,

В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. – М. : Диалог-Мифи, 2008. – 224 c. –

49 грн. 10 к.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004.4:621.372

М54

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за курсом "Основи теорії цифрових систем зв'язку" : Для студ. 3-го к. ф-ту фізики, електроніки та комп. систем ДНУ / Уклад.: В. В. Гнатушенко,

Д. К. Мозговий; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. :

РВВ ДНУ, 2010. – 24 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 19 (КСХ. – 3, УБП. – 16)

004.92:528.9

М54

Методичні вказівки до складання географічних карт із застосуванням графічних редакторів : Для студ. геол.-географ. ф-ту ДНУ / Уклад.:

Н. М. Дук, О. Л. Чудіна; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 28 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, Б5. – 1)

004.92

П31

Пєтух, Анатолій Михайлович

Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів : Монографія / А. М. Пєтух, В. О. Денисюк, Д. Т. Обідник. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 148 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

004

Т38

Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових межах : Монографія / Б. М. Шевчук, В. К. Задірка,

Л. О Гнатів та ін. – К. : Наук. думка, 2010. – 375 c. – 200 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

004

Х20

Харитонова, Г. Г.

Компьютерное моделирование бизнес-процессов. Руководство по работе с AllFusion Process Modeler (BPwin) / Г. Г. Харитонова,

А. А. Климчук. – Д. : Днепр, 2007. – 335 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 20 (КСХ. – 3, УБП. – 10, КПМ. – 7)
1 - Філософія. Психологія

1

Б93

Бутиріна, Марія Валеріївна

Стереотипи масової свідомості: особливості формування у медіасередовищі : Монографія / М. В. Бутиріна ; КНУ

ім. Т. Шевченка. – Д. : Слово, 2009. – 368 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Е45

Економічна соціалізація молоді : Монографія / За заг. ред.

В. В. Москаленка. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2008. – 336 c. – (Б-ка журн. "Соціальна психологія"). – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

К78

Кравченко, Альберт Иванович

Социология : Учеб. для студ. вузов / А. И. Кравченко. – М. : Академ. Проект: Фонд "Мир", 2005. – 512 c. – (Gaudeamus: Учеб. для вузов). –

35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

М18

Малахов, Виктор Аронович

Етика : Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Малахов. –

4-те вид. – К. : Либідь, 2002. – 384 c. – Допущ. МОНУ. – 24 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

П77

Причепій, Євген Миколайович

Філософія : Підруч. для студ. ВНЗ / Є. М. Причепій, А. М. Черній,

Л. А. Чекаль. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 592 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 47 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)

1

С69

Социальные ориентации студентов университета в условиях модернизации высшей школы : Исслед. выполнено согласно плана ДНУ по гум.- воспит. работе / Науч. рук. В. Г. Городяненко; Днепропетровский нац. ун-т им. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 70 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

С88

Студент ХХ1 века: социальный портрет на фоне общественных трасформаций : Монография / Под общ. ред. В. И. Астаховой. – Х. : Изд-во НУА, 2010. – 408 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1(075.8)

Ф54

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. Г. І. Волинки. – К. : Каравела, 2009. – 368 c. – (Українська книга). – Реком. МОНУ. – 50 грн.

Кільк. прим.: 5 (УБП. – 5)

159.9 - Психологія

15

А89

Аршава, Ірина Федорівна

Навчальний посібник до вивчення курсу "Практикум із клінічної психології" : Для студ. ДНУ, які навч. за фахом "Дефектологія" /

І. Ф. Аршава, В. В. Корнієнко, Г. О. Філіпчева ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 76 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 100 (КСХ. – 5, Б5. – 95)

15(075.8)

Б18

Байєр, Оксана Олександрівна

Життєві кризи особистості : Навч. посіб. / О. О. Байєр. – Д. : Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2010. – 244 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б5. – 3)

15

Б48

Березиков, Евгений Ефимович

Этюды о непознанном / Е. Е. Березиков. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 107 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

15(075.8)

П30

Петровский, Артур Владимирович

Психология : Учеб. для студ. вузов / А. В. Петровский,

М. Г. Ярошевский. – 9-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 512 c. – (Classicus). – 57 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2 - Релігія. Теологія

2(075.8)

Ч49

Черній, Анатолій Михайлович

Релігієзнавство : Підруч. для студ. ВНЗ / А. М. Черній. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2008. – 400 c. – (Альма-матер). – Затв. МОНУ. – 31 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБГ. – 1)
3 - Суспільні науки. Статистика. Політика.

Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 - Політика

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. Вип. 87 (Ч. 2) / Гол. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка.

Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2009. – 238 c. –

12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. Вип. 88 (Ч.1) / Гол. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2010. – 293 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. Вип. 89 (Ч.1) / Гол. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2010. – 158 c. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. Вип. 89 (Ч.2) / Гол. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2010. – 173 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. Вип. 90 (Ч.2) / Гол. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2010. – 169 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

А43

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Зб. наук. праць. Вип. 90 (Ч.1) / Гол. ред. Л. В. Губерський; Київ. нац.. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К. : Ін-т міжнар. відносин, 2010. – 205 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

Г93

Губин, Дмитрий Маркович

Занимательная политология / Д. М. Губин. – Х. : Фолио, 2008. – 317c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(075.8)

К43

Кирилюк, Федір Михайлович

Новітня політологія : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ф. М. Кирилюк. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 564 c. – Реком. МОНУ. – 100 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(4)

С72

Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : Метод. вказівки для викладача (тренера) модуля / Авт.: О. М. Рудік,

О. В. Дзяд. – К. : Міленіум, 2009. – 96 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(4)

С72

Спільні політики Європейського Союзу та їх значення для України : Робочий зошит до модуля / Авт.: О. М. Рудік, О. В. Дзяд. – К. : Міленіум, 2009. – 164 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С91

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї : Зб. наук. стат. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ 15-16 жовт. 2008 р.

( Спецвипуск "Політичний менеджмент"). – К. : Укр. центр політ.менеджменту, 2008. – 363 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С91

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Вип. 18 / Гол. ред. кол. М. І. Михальченко. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2009. – 438 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

С91

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Вип. 19 / Гол. ред. кол. М. І. Михальченко. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2010. – 482 c. – 23 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

У45

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : Зб. наук. праць. Вип. 22 / Гол. редкол. Я. Ісаєвич; Ін-т. народознавства; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Л. : Вид-во Львів. нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 163 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

33(03)

В39

Вечканов, Григорий Сергеевич

Микро - и макроэкономика : Энцикл. слов. / Г. С. Вечканов,

Г. Р. Вечканова ; Под общ. ред. Г. С. Вечканова. – С.Пб. : Лань, 2001. – 352 c. : ил. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

М14

Майєр, Джеральр М.

Основні проблеми економіки розвитку / Д. М. Майєр, Д. Е. Раух,

А. Філіпенко ; Пер.з англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, П. Кузик та ін. – К. : Либідь, 2003. – 688 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33с66

М53

Мескон, Майкл Х.

Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ;

Пер.с англ. О. И. Медведь. – 3-е изд. – М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. – 672 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)
  1   2   3   4   5   6

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №2 нових надходжень літератури у лютому 2011 року м. Дніпропетровськ
Вісник : Зб наук праць: Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 4 / Львівський національний університет...

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №11 нових надходжень літератури у листопаді 2010 року м. Дніпропетровськ
Е. В. Ахмадулин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 350 c. – (Высшее образование). – 45 грн. 46 к

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconДн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №12 нових надходжень літератури у грудні 2010 року м. Дніпропетровськ
К. И. Рубинский: библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н. М. Березюк. – Х. Тимченко, 2010. – 320 c. – 15 грн

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №4 нових надходжень літератури у квітні 2011 року м. Дніпропетровськ
Изд-во Междунар союза общест объед книголюбов, 2006. – 224 c ил. – 35 грн. Кільк прим.: 1 (врк. – 1)

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у січні 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у грудні 2011 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у вересні 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури у березні 2012 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....

Дн І пропетровсь ки й національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень №1 нових надходжень літератури у січні 2011 року м. Дніпропетровськ iconОлеся Гончара Наукова бібліотека Бюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка