Пытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
НазваПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Дата канвертавання12.11.2012
Памер40.68 Kb.
ТыпДокументы
ПЫТАННІ


па курсу "Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi"

для уступных экзаменаў у аспірантуру

2010 – 2011


1. Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы i права.

2. Старажытныя беларускiя княствы (асаблівасці дзяржаўна-палітычнага, грамадскага ладу).

3. Старажытнае звычаёвае права: сутнасць, асноўныя рысы, крыніцы.

4. Вялiкае княства Лiтоўскае: прычыны і перадумовы ўтварэння, канцэпцыi.

5. Дзяржаўна-палітычны лад Вялiкага княства Лiтоўскага. Адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел.

6. Мясцовае кіраванне ў ВКЛ. Органы кiравання ў гарадах Беларусі.

7. Грамадскі лад Вялiкага княства Лiтоўскага. Класы i саслоўi на Беларусi. Прававое становiшча шляхты мяшчан і сялян Вялiкага княства Лiтоўскага. Цэхi і брацтвы.

9. Мiжнародныя сувязi Вялiкага княства Лiтоўскага. Уніі Вялiкага княства Лiтоўскага з Польшчай.

10. Судовая сістэма Вялікага княства Літоўскага. Судовая рэформа ў ХVI ст.

11. Агульназемскiя граматы (прывiлеі).

12. Абласныя і валасныя прывiлеi (граматы). Гарадскiя граматы на Магдэбургскае права.

14. Судзебнiк Казiмiра 1468 года.

15. Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года.

16. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года.

17. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года.

18. Асноўныя рысы канстытуцыйнага права (па Статутах).

19. Асноўныя рысы грамадзянскага права (па Статутах).

20. Развіццё крымінальнага і працэсуальнага права Беларусі ў ХVI ст.

21. Юрыдычная адукацыя ў Вялікім княстве Літоўскім.

22. Рэч Паспалiтая ў XVIII ст. (дзяржаўны і грамадскі лад). Становішча Вялiкага княства Лiтоўскага ў складзе Рэчы Паспалiтай. Спробы правядзення рэформаў дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалiтай.

23.Падзелы Рэчы Паспалiтай. Канстытуцыя 1791 года. Далучэнне Беларусі да Расiйскай iмперыi.

24. Органы мясцовага кiравання на тэрыторыi Беларусі ў першай палове XIX  ст.

25. Кадыфiкацыя мясцовага права. Праект Зводу законаў заходнiх губерняў. Скасаванне Статута 1588 года.

26. Асаблiвасцi агульнарасійскіх рэформаў у Беларусi. Земская 1864 г., судовая 1864 г., гарадская рэформы.

27. Асаблівасці ўсталявання савецкай улады на Беларусi. Абласны выканаўчы камiтэт Заходняй вобласцi i фронта, яго Прэзiдыум i Савет Народных Камiсараў.

28. Усебеларускi з’езд (кангрэс) у Мiнску ў 1917 г. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублiкi. Устаўныя граматы.

29. Першы з’езд Кампартыi Беларусi і дзяржаўна-прававое значэнне яго рашэнняў. Першы урад БССР. Манiфест Часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусi аб утварэннi Беларускай ССР.

30. Першы з’езд Саветаў Беларусi i яго рашэннi. Канстытуцыя БССР 1919 г. Утварэнне Лiтоўска-Беларускай ССР.

31. Аднаўленне Беларускай ССР. Другi з’езд Саветаў БССР. Дапаўненнi да Канстытуцыi БССР. Рыжскi мiрны дагавор.

32. Асаблівасці ў развіцці заканадаўства БССР у 20-я гады ХХ ст. Судовы лад БССР. Узаемаадносiны БССР з РСФСР у 20-30-я гады ХХ ст. Вяртанне ў склад БССР усходнiх раёнаў Беларусi. Новы адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльны падзел.

33. Канстытуцыя БССР 1927 г. Асноўныя накiрункi нацыянальнай палiтыкi ў БССР у 20-я гады ХХ ст.

34. Канстытуцыя СССР 1936 г. i Канстытуцыя БССР 1937 г.

Змены ў дзейнасці вышэйшых i мясцовых органаў дзяржаўнай улады і кіравання БССР і заканадаўстве ў перадваенны перыяд. Парушэнне законнасцi на Беларусi. Пазасудовыя рэпрэсiўныя ўстановы.

35. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. Гiтлераўская агрэсiя супраць Польшчы i пачатак Другой сусветнай вайны. Утварэнне часовых органаў улады ў Заходняй Беларусi.

36. Народны (Нацыянальны) сход Заходняй Беларусі. Прыняцце Заходняй Беларусi ў склад СССР i БССР. Утварэнне органаў савецкай улады ў заходнiх абласцях БССР.

37. Акупацыйны рэжым на тэрыторыi Беларусi ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Змены ў савецкім заканадаўстве. Партызанская барацьба беларускага народа супраць нямецкiх акупантаў. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкай акупацыі.

38. Аднаўленне органаў дзяржаўнай улады і народнай гаспадаркi ў Беларусi ў пасляваенны перыяд. Мiжнародная дзейнасць БССР у пасляваенны перыяд. Органы дзяржаўнай улады і кіравання БССР у пасляваенны перыяд. Змены ў праве.

39. Дзяржава і права Беларускай ССР у 60-80-я гады ХХ ст.

40. Абвяшчэнне незалежнасцi Беларускай ССР. Змены ў заканадаўстве ў 90-я гады ХХ ст.

41. Развіццё канстытуцыйнага заканадаўства Рэспублiкi Беларусь. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 1994  года. Змяненнi i дапаўненнi да Канстытуцыi, прынятыя 24 лiстапада 1996  года.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconА. Р. Яшчанка Мэта, задачы, змест курса «Гiсторыя культуры Беларусi»
Перыядызацыя курса «Гiсторыя культуры Беларуси». Гiстарычныя ўмовы развiцця культуры Беларусi ў розныя эпохi

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconЭкзамецыйныя пытанні па курсу
Асаблiвасцi развiцця населеных месц Беларуска-Літоўскай дзяржавы ў XIII – першай палове XVI ст. Магдэбургскае права

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconГр. Гісторыя дзяржавы í права Беларусí

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconПытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы І права Беларусі. Праблемы айчыннай гісторыка-прававой навукі (прычыны І перыяд узнікнення дзяржаўнасці...

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconКафедра гiсторыi Беларусi тэматыка практычных заняткаў па курсу "краязнаўства І этналогія беларусі" для студэнтаў 1 курса гiстарычнага факультэта спецыяльнасцi "Гiсторыя. Англійская мова" на 2010-2011 навучальны год Тэма Уводзіны
Класіфікацыя народаў свету (лінгвістычная, антрапалагічная, геаграфічная, рэлігійная, гаспадарча-культурная). Беларусы: этналагічная...

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру icon1. Прадмет, мэты І задачы дысцыпліны "Гiсторыя Беларусi"
Абапiраючыся на свае мiфы I легенды, старажытныя грэкi ужо ў 6 ст да н э пачалi складаць эпiчныя паэмы аб паходжаннi асобных храмаў...

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconПравядзенне ўступных іспытаў у форме цэнтралізаванага тэсціравання ў вышэйшыя І сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы краіны ў апошняе дзесяцігоддзе аказала
Так І змест тэставых заданняў матывуюць выпускнікоў школ больш змястоўна рыхтавацца да ўступных экзаменаў. Яно І зразумела раней...

Пытанні па курсу \"Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi\" для уступных экзаменаў у аспірантуру iconЗадача навукі гісторыі дзяржавы І права вывучэнне гістарычнага ходу падзей у ІХ канкрэтнасці І храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры І дзейнасці органаў дзяржаўнай улады І правадносін грамадзян,
Гісторыя дзяржавы І права Беларусі вывучае працэсы ўзнікнення І развіцця дзяржавы І права на тэрыторыі нашай Радзімы ў ІХ цеснай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка