Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі
НазваКонкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі
Дата канвертавання11.11.2012
Памер37.58 Kb.
ТыпКонкурс

ПРАДМЕТНЫ КОНКУРС ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ДЛЯ ПАДСТАВОВЫХ ШКОЛ – РАЁННЫЯ ЭЛІМІНАЦЫІСардэчна вітаем удзельнікаў конкурсу! Перад Вамі заданні; чытайце іх уважліва, пішыце толькі, колькі ад вас патрабуюць.


Жадаем поспехаў!

І.У месца кропак устаўце літары о або а.


Раніца был... х...л...дная. Узыходзіла с...нца. Маўклів... ст...ялі старыя бяр...зы. У п...лях было пуст... .Ч...рнелі толькі кусты.


ІІ.На аснове верша З. Верас складзіце ў 5-6 сказах кароткае выказванне на тэму Першы снег.

Першы снег

Сярод дзетак радасць, крыкі,

І вясёлы звонкі смех:

Пакрыў вулкі, платы, стрэшкі

Белы снег, пушысты снег.

Слупы шапкі паўдзявалі,

Куст захутаўся ў кажух...

Дзівы, дзівы як у казках,

Аж займае дзеткам дух.

Сняжок ціхі, чысты, белы....

Ад лілей жа ён бялей:

Усё прыбраў, прыбраў святочна,

Усюды стала веселей.


......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ІІІ Запішыце словазлучэнні ў адпаведнай форме.

Выпаў першы снег.

Навокал многа ( пушысты снег) ..........................................................................

(Чысты снег)............................................................ пакрыліся дрэвы і хаты.

З гэтага (мяккі снег) ........................................................... дзеці зрабілі снегавіка.

Назаўтра па (учарашні снег) ........................................................ не асталася амаль

нічога.

Шкада, што няма (снежная зіма) ............................................................................... .

IV. Запрасі сваю бабулю на Каляды ці іншае свята.

...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


V.Замест кропак дапасуйце адпаведную часціну сказа: дзейнік, выказнік ці азначэнне (podmiot, orzeczenie lub przydawka).

1.Першай кнігай, на якой дзеці вучацца (што рабіць?)........................................, ёсць Буквар.

2.Трэба (што рабіць?)........................................ мову свайго народа.

3(якая?)................................................. мова ўваходзіць у групу славянскіх моў.

4.Я чытаю (што?)............................................ на беларускай мове.

5.У (якіх?)------------------------- вершах паказана багацце прыроды.

VI.Прачытаўшы заканчэнне апавядання Б.Сачанкі і адклікаючыся да цэлага твора :

1. Вызнач галоўную думку твора.

... Дождж ліў як з вядра, а жанчына і хлопчык стаялі і моклі, не прыкрытыя нічым і радаваліся, што не прападуць маліны. За кампанію мок і я, думаючы пра маці , родную.

Бясконца дарагую маці, якая гатова на ўсё, абы- толькі прынесці трохі радасці дзецям...

( Б. Сачанка: Кошык малін)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Адкажы, чаму аўтар называе свой твор: Кошык малін?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.Абазнач правільны адказ:

Кошык малін гэта тэкст пра:

А) прыгоду ў лесе

Б) жаночую працу

В) матуліны пачуцці.

VII. Замест кропак устаўце патрэбныя займеннікі .

Я зайшоў у вагон. А там поўна дзяцей. ................... смяяліся, жартавалі. Дзе б гэта прысесці? Тут адзін хлопчык на бліжэйшай лаўцы заўважыў мяне. ................... ускочыў з месца.

  • Сядзьце, калі ласка!

  • А .................. дзе сядзеш?

  • ................ сабе месца знайду! Адказаў ................ . Ветлівы хлопчык. Вось каб усе такія!

VIII.Са слоў складзіце сказы, словы ў дужках пастаўце ў адпаведнай форме

1.У, кніг, многа,( цікавая), нашай, (бібліятэка).

.....................................................................................................................................................

2.Я, (прачытаць), нядаўна, (казка), (беларуская).

.....................................................................................................................................................

3.У, мяне , (беларуская), падручнік, мове, па, ёсць.

........................................................................................................................................................

4. Раней, (пісаць), кнігі, (папірус), на.

......................................................................................................................................................

5. Дзяўчынкі, (казкі), больш, цікавяцца. ........................................................................................................................................................

6. Хлопчыкі, прыгодамі, (захапляцца),

.......................................................................................................................................................

7.Цікава, разам, падарожнічаць, з, кніг, героямі.

......................................................................................................................................................


IX.Адкажыце на пытанні:

1.Чаму школьная бібліятэка лічыцца самым цікавым цесцам у школе?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Якія кніжкі ты любіш чытаць?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.Чым, апрача літаратуры , карыстаешся ў бібліятэцы?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.Якая твая любімая кніжка, твор ці аўтар?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

X. У месца кропак устаўце адпаведныя прыметнікі: (словы да выкарыстання:

(векавыя, цудоўных, непаўторнае,магутныя,белыя).

1.Шмат у Беларусі ............................................. азёраў.

2.Але Свіцязь ................................................................. .

3..................................... дрэвы пахіліліся над вадой.

4.Ветрык каціў па возеры .................................................... хвалі.

5. Не могуць налюбавацца Свіцяззю .......................................... дубы і елкі.


XI.Пастаце дзеясловы ў прошлым часе.

Дрэвы (расці) ................................................

Дзеці (спрачацца) ..................................................

Сшытак (ляжаць)...................................................


XII. У месца кропак пастаўце адпаведныя знакі прыпынку (. ! ?).

- Прывітанне дзяўчаткі ... - крыкнула здалёк Аня.

  • Як даўно мы не сустракаліся ...

  • У якой ты цяпер школе ... - спытала Марына ...

  • У дваццатай, што ў нашым раёне. А ты дзе ...XIII.Прачытаўшы тэкст запішыце значэнне слоў: стол, застолле, настольнік.

Адкуль узнікла слова стол? Хутчэй за ўсё ад дзеяслова ставіць.Бо ў даўнія часы сям’я ўсаджвалася на траве ці долу ў хаце перад рассцеленым абрусам, на які ставіліся розныя стравы. Месца, якое было прызначана , каб ставіць стравы, і называлася стол.

Пасля, каб было зручней, гэтае месца прыўзнялі на ножкі і назвалі сталом, а ўсе члены сям’і ўсаджваліся каля яго на лавы. Так утварылася застолле, месца для прыёму ёжы, для частавання гасцей ці проста для бяседы.Засцілалі стол кавалкам палатна, які называлі застольнікам.

Стол - .........................................................................................................................................................

Застолле - .........................................................................................................................................................

Настольнік -.........................................................................................................................................................


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconWojewódzki Konkurs Języka białoruskiego
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2012/2013

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconДзен бул ба
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconКоd ucznia Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011. Сёння 17 студзеня 2011 года Шаноўны Вучань !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае – не...

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconWojewódzki Konkurs Języka białoruskiego
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2012/2013

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011 Шаноўны Вучань !
Бе на школьных элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconВаяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Мінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання....

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2009/2010. Сёння 5 сакавіка 2010 года Шаноўны Вучань !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconКоd ucznia Ваяводскiя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2010/2011. Сёння 22 лютага 2011 года Шаноўны Вучань !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае – не...

Конкурс па беларускай мове для падставовых школ раённыя элімінацыі iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка