Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
НазваПа гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Дата канвертавання10.11.2012
Памер34.93 Kb.
ТыпДокументы
УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой гражданского и хозяйственного права

_________Т.Д. Трамбачева

«___»___________2012г.


па гісторыі дзяржавы і права беларусі (2011-2012 НАВУЧ. ГОД)

для студэнтаў 1 курса ОЗО

2 частка

  1. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Расіі. Актывізацыя нацыянальна-вызваленчага руху.

  2. Кастрычнікая рэвалюцыя 1917 г. у Расіі. Усталяванне савецкай улады на неакупіраванай тэрыторьіі Беларусь.

  3. Абвяшчэнне БНР. Устаўныя граматы.

  4. Брэст-Літоўскі Мірны дагавор і яго псторыка-прававая характарыстыка.

  5. Польска-савецкая вайна 1919-1920 гг. Прававая ацэнка Рыжскага мірнага дагавора 1921 г.

  6. Абвяшчэнне БССР. Утварэнне Літоўска-Беларускай савецкай рэспублікі.

  7. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР 1919 г.

  8. Ваенна-рэвалюцыйны камітэт БССР, яго дзейнасць.

  9. Пераход да новай эканамічнай палітыкі і яго нарматыўнае рэгуляванне.

  10. Уваходжанне БССР у склад СССР. Саюзны дагавор 1922 г. Канстытуцыя СССР 1924 г.

11. Тэрыторыя БССР у 20-30 гг. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел.

12. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва. Курс на сацыялістычную

індустрыялізацыю.

13. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі і яе вынікі.

14. Палітыка беларусізацыі (1924-1928 гг.)

15. Канстытуцыя БССР 1927.

16. Палітычныя рэпрэсіі: прычыны, памеры, вынікі.

17. Канстытуцыя СССР 1936 г. і Канстытуцыя БССР 1937 г.

18. Судовая сістэма БССР у 30 гг.20 ст.

19. Асноўныя тэндэнцыі развіцця савецкага права ў 30 гг. 20 ст.

20. 3аходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы (ІІ-й Рэчы Паспалітай).

21. Мясцовыя органы ўлады ў Заходняй Беларусь.

22. Нацыянальна-вызваленчая барацьба ў Заходняй Беларусі ў 20-30 гг.

23. Дагавор паміж СССР і Германіяй 1939 г. Прыняцце Заходняй Беларусі ў склад

СССР і БССР.

24.Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі ў

першыя месяцы вайны.

25.Органы дзяржаўнага кіравання ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

26. Нямецкі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай

вайны.

27. Партызанская барацьба беларускага народа супраць нямецкіх акупантаў.

28. Права ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны.

29. Вызваленне Беларусі ад гітлераўскіх акупантаў.

30. Аднаўленне народнай гаспадаркі рэспублікі і яго нарматыўнае рэгуляванне.

31. Беларусь на міжнароднай арэне пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны.

32. Дзейнасць органаў дзяржаўнай улады БССР у пасляваенны перыяд.

33. Асноўныя тэндэнцыі развіцця права ў 40 гг. 20 ст.


34. Дзейнасць вышэйшых органаў дзяржаўнай улады ў др. пал. 50 - перш. пал. 60

гг. 20 ст.

35. 20 з'езд КПСС 1956 г. і яго рашэнні.

З6. Застойныя з'явы ў грамадска-палітычным жыцці (др. пал. 60 - 80 гг. 20 ст.)

37. Прыняцце Канстытуцыі СССР 1977 г. Канстытуцыя БССР 1978 г.

38. Кадыфікацыя заканадаўства БССР (др. пал. 60 - 80 гг. 20 ст.)

39. Палітыка "перабудовы", яе неабходнасць і сутнасць.

40. Фарміраванне палітычнай апазіцыі ў 90 гг. 20 ст.

41. Абвяшчэнне незалежнасці БССР. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце

БССР 1990 г.

42. Канстытуцыя 15 сакавіка 1994 г.

43. Распад СССР. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

44. Міжнародныя сувязі Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

45. Сістэма органаў дзяржаўнай улады і мясцовага кіравання ў Рэспубліцы

Беларусь.

46. Палітычныя партыі ў Рэспубліцы Беларусь на сучасным этапе.

47. Рэспубліканскія рэферэндумы.

48.Саюз Беларусі і Расіі.

49. Дзейнасць Рэспублікі Беларусь у складзе СНД.

50. Тэндэнцыі ў развіцці юрыдычнай навукі і юрыдычнай адукацыі.


Вопросы подготовила

ст. преподаватель

кафедры правоведения

Демидова И.А.

«___»_________2012.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconПытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы І права Беларусі. Праблемы айчыннай гісторыка-прававой навукі (прычыны І перыяд узнікнення дзяржаўнасці...

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconЗадача навукі гісторыі дзяржавы І права вывучэнне гістарычнага ходу падзей у ІХ канкрэтнасці І храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры І дзейнасці органаў дзяржаўнай улады І правадносін грамадзян,
Гісторыя дзяржавы І права Беларусі вывучае працэсы ўзнікнення І развіцця дзяржавы І права на тэрыторыі нашай Радзімы ў ІХ цеснай...

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconТэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей Тэма 1 Уводзіны
Тэматыка практычных заняткаў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса негістарычных спецыяльнасцей

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconСписок литературы, обязательной для ознакомления к экзамену по курсу «Историография истории Беларуси» для студентов V курса зф 2009-10 учебный год
Гістарыяграфія гісторыі Беларусі //Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Том Мн., 1996. С. 16-31

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconЮ. В. Черняк «29» мая 2012 г
Прадмет І задачы Гісторыі дзяржавы І права Беларусі І яго асаблівасці. Аб паходжанні назвы Беларусь

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо iconТэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці "справаводства" ( І семестр)
...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка