Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
НазваРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Дата канвертавання09.11.2012
Памер33.47 Kb.
ТыпКонкурс
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10.00 гадзін.


Шаноўны Гімназіст !


Мы рады сустрэць Цябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове.

Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага мыслення.

А самае важнае – не спяшайся. Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы адказы. . Калі выканаеш 85% заданняў, будзеш закваліфікаваны на ваяводскія элімінацыі.

На выкананне гэтай працы маеш 90 хвілін. Мы верым у Твае магчымасці і жадаем поспехаў.


1. Напішы сказ пра паходжанне назвы вёскі Трывежа.


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Папоўні, пішы па адным слове. Паэма Янкі Купалы „Курган” з'яўляецца творам у якім прадстаўлены:


    • Трагічны лёс.....................

    • Вяселле дачкі....................

    • Жыццё простага...............

    • Даўнія.....................


3. Напішы, якія стравы людзі елі на калядную вячэру.

-......................................................

-......................................................

-......................................................

4. Выбяры адзін адказ, падкрэслі яго. Францыск Скарына не быў...

А. лекарам

Б. адвакатам
В. друкарам5. Падбяры сінонімы да слоў:


А. вільготны- ......................................

Б. марозны-.....................................

В. крочыць- ............................

Г. размаўляць- ......................................


6. Перакладзі на беларускую мову.


Bardzo kocham moich rodziców.


.................................................................................................................................

Lubię chodzić do szkoły.


.................................................................................................................................

Moim ulubionym poetą jest Maksіm Bahdanowicz.


.................................................................................................................................

Chętnie spędzam czas ze swoimi przyjaciółmi.


.................................................................................................................................


7. Займеннікі ў дужках пастаў у патрэбнай граматычнай форме.


Калі (твой) ............... дзень нараджэння?

(мой) ................... бацьку сорак шэсць гадоў.

Галя папрасіла брата напісаць (яна).................. хатняе сачыненне.

Калі вучні кончылі пісаць дыктоўку, настаўнік даў (яны) ......... другую работу- пераказ.


8. Першая беларуская газета мела назву...

Падкрэслі адзін адказ.

А. „Наша доля”

Б. „Наша ніва”

В. „Мужыцкая праўда”
9. Устаў прапушчаныя літары (у,ў).


Я дрэ...ца ... садзе пасадзі.... .

Шыб...юць г...сі ... край далёкі і ж... ра... лі ... той самы край.

Рапто...ны вецер ...дары... ... твар дзя...чыны.

Х...тка ... сяле загарэлі агні.


10. Дапоўні сказы.


Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года быў надрукаваны

на......................мове, у .......................... братоў Мамонічаў, у

горадзе.............................. .

Над Статутам працаваў князь .................................................................... .


11.Пастаў у канцы сказаў патрэбныя знакі прыпынку.


Бася пайшла ў школу...

Бася, ідзі ў школу...

Ці Бася пайшла ў школу...

Які гэта чалавек...

Хто гэта прыйшоў...

Андрэй, заходзь...


12. Паясні словы:


Архаізм- .................................................................................................................

Біяграфія- ...............................................................................................................

Радаўніца- ..............................................................................................................

Піліпаўка- ..............................................................................................................

Асочнік- .................................................................................................................


13. Праскланяй назоўнік вучань.


Н. ......................................................................................................................

Р. .......................................................................................................................

Д. .......................................................................................................................

В. .......................................................................................................................

Т. .......................................................................................................................

М. ......................................................................................................................


14. Дапоўні, устаўляючы пяць слоў з дужак (калаўротак, кудзеля, жалейка, граблі, верацяно, дзяжа, бёрда, бязмен, кросны, рэшата).


Словы звязаныя з апрацоўкай ільну гэта:...........................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................


15. З рассыпаных слоў складзі сказы, гэта беларускія прыказкі.


А. Людзей, май, розум, а свой, слухай.

Б. Каб, зямліцы, глядзець, хлеб, мець, трэба.

В. Дзе, ходзіць, гультай, не родзіць, там, зямля.

Г. Новых, набывай, сяброў, старых, не забывай, але.


А. ............................................................................................................................

Б. ............................................................................................................................

В. ............................................................................................................................

Г. .............................................................................................................................


16. Дай тры прыклады формулаў развітання:

-.................................................................................................

-.................................................................................................

-.................................................................................................

17. Дапішы два словы. Слуцкія ткачыхі з верша Максіма Багдановіча вытыкалі....................................................................................................

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007
Мы рады сустрэць Цябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2009/2010. Сёння 16 сакавіка 2010 года Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст ! iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка