Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007
НазваРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007
Дата канвертавання05.11.2012
Памер45.13 Kb.
ТыпКонкурс
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007.


20 лютага 2007 года- 10.00 гадзін


Шаноўны Гімназіст !

Мы рады сустрэць Цябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання і лагічнага думання. А самае важнае – не спяшайся. Спакойна прачытай усе заданні, а потым дакладна і выразна запішы і адзнач адказы.

На выкананне гэтай працы маеш 90 хвілін. Калі выканаеш 90% заданняў, будзеш закваліфікаваны на ваяводскія элімінацыі.

Мы верым у Твае магчымасці і жадаем поспехаў.


1. Змяні словы так, каб замест о,э пісалася літара а. 6 балаў


цэнны - .....................................

бор - ...........................................

рэкі - .......................................

пірог - ........................................

жолуд - .......................................

звон - .......................................


2. «Куцця. Марозна. Хмурнавата. 6 балаў (па 2 балы за кожны адказ)

Сняжок падкідвае заўзята;

Снег на куццю – грыбы на лета,

Такая матчына прыкмета,

А сцежкі чорны – ягад многа;

Ну і за гэта хвала Богу.»


Паясні значэнне слова «куцця» у гэтым фрагменце «Новай зямлі» Якуба Коласа. Куцця абазначае тут................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................


Якія народныя вераванні гаварылі пра вялікую колькасць грыбоў у летні час?

.......................................................................................................................................................


Калі не было снегу на куццю, то гэта абазначала што ...........................................................

5 балаў

3. Якія стравы рыхтуюцца згодна з беларускай традыцыяй на святочную вячэру перад Каляднымі святамі? Падбяры і запішы адпаведныя словы.(селядцы з цыбуляй, каравай, кампот з сушаных груш, каўбаса, блінчыкі на маку, боршч з грыбамі, печаная шынка, кісель, кэбаб.)


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


4. Устаў замест кропак (...) у або ў: 18 балаў


Жыццё чалавека і жыццё паэта часта не с...падаюць ... храналагічных рамках сваіх паслядо...ных этапа... . Нярэдка біяграфічны лёс абрываецца ... творчым росквіце пісьменніка.

Міхась Шаховіч належыць да так званага «др...гога пакалення» белар...скіх пісьменніка... ... Польшчы. Ён ...вайшо... .... літарат....р... ... сярэдзіне 70-х гг. ...жо сталым чалавекам з с...р'ёзнай філалагічнай падрыхто...кай.


5. Дапоўні: 5 балаў


У 1991 годзе гербам Рэспублікі Беларусь стала .................................. .


Дзяржаўны сцягам стаў у 1991 годзе ................................................................сцяг.


14 мая 1995 года адбылося..........................., якое памяняла дзяржаўную

сімволіку.


Колеры сучаснага дзяржаўнага сцягу Рэспублікі Беларусь гэта: ....................... і


..........................., і беларускі наподны арнамент чырвонага колеру на белым полі.


6. Займеннікі пастаў у патрэбнай граматычнай форме. 7 балаў


Хто хоча зразумець Беларусь, яе народ, .................імкненні, няхай прачытае паэму


Якуба Коласа «Новая зямля».


Што мы ведаем пра .................... бацькоў, дзядоў і прадзедаў?


Хлопчык купіў ............ сшытак.


Што ......... Аня тут напісала?


Я не твой і ....... не мая.


Віншую .............. з днём нараджэння.


......... жылі і працавалі тут.


3 балы

7. Прадстаў у форме кароткага выказвання адносіны Сакрата Яновіча да беларускага слова. Адкажы звяртаючы ўвагу на цытату і вядомы табе поўны тэкст твора «Малітва да беларускага слова»:


«Табе я, слова беларускае кланяюся і веру.

Бог ты мой!

Ты мая рэлігія!»


..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


8. Дапоўні: 3 балы


Пачатак «бежанства», гэта .............. год.


Слова «бежанства» абазначае эвакуацыю ў ........ Расіі


Людзі баяліся наступлення .................... арміі.


4 балы (2 балы за кожнае паясненне)


9. Паясні значэнні слова «гасцінец» - ...................................................................................

.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


10. Дапоўні:

4 балы Тадэвуш Канвіцкі піша, што Беларусь павінна звацца ............................,


ці ............................. ....................................... ..................... ................. .


11. Да пары года дапішы назвы месяцаў якія ў яе ўваходзяць. 6 балаў

..........................................................................

Вясна


......................................


....................................


....................................

Зіма

....................................

12. Спалучы абрады са святамі 4 балы

Шчодры вечар Спяванне калядак


Куцця Варажбы дзяўчат


Каляды Святочная вячэра


Новы год Чаканне першага госця ў хаце


13. Змяні словы так, каб замест е, ё пісалася літара я. 9 балаў


вецер - .....................................


спеў - .......................................


вёсны - ....................................


звер - .......................................


мёд - ........................................


цёплы - ....................................


цёмны - ....................................


светлы - ..................................


снег - .......................................


14. Праскланяй назоўнік сасна ў адзіночным і множным ліках. 12 балаў


Н. ......................................,................................................................................


Р. .......................................,................................................................................


Д. .......................................,................................................................................


В. ........................................,...............................................................................


Т. .........................................,..............................................................................


М. .........................................,.............................................................................


15. Перакладзі словы на беларускую мову (у кожным з іх выступае « ' »): 8 балаў


rodzina - ..................................


podjechać - ..............................


zjazd - ......................................


sztuka - ....................................


pogoda - ...................................


zjeść - .......................................


ogłoszenie - ..............................


zjawisko - .................................


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 16 лютага 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2006/2007. 20 сакавіка 2007 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 13 сакавіка 2006 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconШкольныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін Шаноўны Гімназіст !
Школьныя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2005/2006. 19 снежня 2005 года- 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconВаяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін. Шаноўны Гімназіст !
Ваяводскія элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2007/2008. 17 сакавіка 2008 года- 10. 00 гадзін

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2011/2012 Шаноўны Вучань !
Ябе на раённых элімінацыях Прадметнага конкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад цябе ўважлівага чытання...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2010/2011
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconWojewódzki Konkurs Języka białoruskiego
Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для падставовых школ – 2012/2013

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2008/2009 Шаноўны Гімназіст !
Онкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Раённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі навучальны год 2006/2007 iconРаённыя элімінацыі прадметнага конкурсу па беларускай мове для гімназіі – 2011/2012. Шаноўны Гімназіст !
Нкурсу па беларускай мове. Перад Табой заданні, якія патрабуюць ад Цябе ўважлівага чытання І лагічнага думання. А самае важнае –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка