Астравецкага раённага выканаўчага камітэта " " 2009г № статут
НазваАстравецкага раённага выканаўчага камітэта " " 2009г № статут
старонка2/2
Дата канвертавання05.11.2012
Памер262.36 Kb.
ТыпДокументы
1   2
ГЛАВА 5. АРГАНІЗАЦЫЯ АДУКАЦЫЙНАГА І ВЫХАВАЎЧАГА
ПРАЦЭСУ

5.1. Адукацыйны працэс ажыццяўляецца ў адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам, які ўзгадняецца з Міністэрствам аховы здароўя, і вучэбнымі праграмамі для агульнаадукацыйных устаноў, якія зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Тыпавы вучэбны план уключае дзяржаўны і школьны кампаненты.

Дзяржаўны кампанент з’яўляецца абавязковым, школьны кампанент вызначаецца і размяркоўваецца педагагічным саветам школы, зыходзячы з розніцы паміж агульнай колькасцю гадзін, якая фінансуецца з бюджэту, і колькасцю гадзін дзяржаўнага кампанента.

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь штогод па ўзгадненні з Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь на падставе тыпавога вучэбнага плана зацвярджае вучэбныя планы на бягучы навучальны год, у адпаведнасці з якімі ўстанова распрацоўвае ўласны план, які зацвярджаецца дырэктарам па ўзгадненні з аддзелам адукацыі раённага выканаўчага камітэта.

Установа стварае ўмовы для правядзення арганізацыйна-выхаваўчай работы, работы ў гуртках, работы грамадскіх арганізацый (аб’яднанняў) работнікаў і вучняў. Арганізацыйна-выхаваўчая работа ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планамі і праграмамі выхавання, якія зацвярджаюцца Установай. Работа ў гуртках і секцыях арганізуецца ў адпаведнасці са

Статутам установы .

5.2. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца па чвэрцях і ў рэжыме 5-дзённага вучэбнага тыдня.Працягласць навучальнага года і тэрміны выпускных экзаменаў вызначаюцца вучэбнымі планамі зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У летні перыяд пераважае аздараўленчая работа.

5.3. Пачатак і заканчэнне навучальнага года для 1-4, 5-11 класаў вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі беларусь. Для вучняў агульнаадукацыйных устаноў устанаўліваюцца канікулы агульнай працягласцю не менш як 30 каляндарных дзён, а для вучняў 1 і 2 класаў дадатковыя канікулы працягласцю адзін тыдзень.

5.4. Штодзённая колькасць і працягласць навучальных заняткаў вызначаецца школьным раскладам урокаў, які зацвярджаецца дырэктарам Установы. Працягласць урокаў у 1 класе – 35 хвілін, у 2-11 класах – 45 хвілін.

5.5. Працягласць перапынкаў паміж заняткамі вызначаецца ў адпаведнасці з санітарна-гігіенічнымі нормамі, а таксама зыходзячы з канкрэтных умоў Установы, неабходнасці забеспячэння арганізацыі гарачага харчавання вучняў і іх адпачынку.

5.6. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца, як правіла, у форме ўрока і ў розных формах пазакласнай і пазашкольнай работы. Абавязковыя заняткі спалучаюцца з самастойнай работай вучняў. Дамашнія заданні даюцца дыферэнцыравана з улікам індывідуальных асаблівасцей вучняў. У першым класе дамашнія заданні не задаюцца.

5.7. Для арганізацыі вучэбных заняткаў у пазаўрочны час, накіраваных на пашырэнне, паглыбленне і карэкцыю ведаў вучняў па вучэбных прадметах у адпаведнасці з іх патрэбамі, запытамі, здольнасцямі і схільнасцямі, а таксама для павышэння пазнавальнай дзейнасці могуць уводзіцца факультатыўныя заняткі, колькасць гадзін якіх у адпаведным класе вызначаецца і размяркоўваецца педагагічным саветам Установы.

5.8. За кошт гадзін, якія адводзяцца для правядзення факультатыўных заняткаў, па рашэнні педагагічнага савета Установы могуць праводзіцца стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі ў 1-11 класах.

5.9. Атрыманне агульнай пачатковай, базавай і сярэдняй адукацыі суправаджаецца бягучай, прамежкавай і завяршаецца выніковай атэстацыяй па прадметах. Выніковая атэстацыя ўключае выстаўленне адзнак за год з улікам рэзультатаў прамежкавай атэстацыі і падагульняючых адзнак па выпускных экзаменах. Пералік вучэбных прадметаў, па якіх праводзяцца экзамены, формы правядзення выпускных экзаменаў кожны год вызначаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У выпадку вызвалення ад выпускных экзаменаў падагульняючая атэстацыя праводзіцца на аснове гадавых адзнак.

5.10. Парадак прыёму, пераводу, адлічэння і выпуску вучняў, іх атэстацыя, арганізацыя выпускных экзаменаў ажыццяўляюцца ў парадку, устаноўленным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Забараняецца адлічэнне вучняў, якія не маюць агульнай пачатковай і агульнай базавай адукацыі, па прычыне іх непаспяховасці.

Вучні, якія дасягнулі ўзросту 15 гадоў, могуць быць выключаны з Установы ў крайнім выпадку за грубае парушэнне абавязкаў вучняў рашэннем савета Установы па ўзгадненню з камісіяй па справах непаўналетніх Астравецкага раённага выканаўчага камітэта. Рашэнне аб выключэнні дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, законных прадстаўнікоў можа быць прынята толькі са згоды органа апекі і папячыцельства.

5.11. У 1 і 2 класах выкарыстоўваецца моўная якасная ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў. У 3-11 класах вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў ацэньваюцца ў балах.

Вучням 3-11 класаў выстаўляюцца прамежкавыя, за чвэрць і гадавыя адзнакі, і па паводзінах (прыкладна, здавальняюча, нездавальняюча).

5.12. У 3-11 класах вучні вядуць дзеннікі, у якіх запісваюцца іх бягучыя, прамежкавыя , гадавыя адзнакі, заўвагі настаўнікаў, дырэктара і яго намеснікаў. Узоры дзеннікаў для 3-4 і 5-11 класаў зацвярджаюцца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

5.13. Навучанне хворых дзяцей, дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і дзяцей–інвалідаў можа ажыццяўляцца ў інтэграваных класах Установы, дома па індывідуальных вучэбных планах, ва ўмовах стацыянара арганізацыі аховы здароўя ў час знаходжання ў ім на лячэнні – па адпаведных вучэбных планах, індывідуальна або ў групах. Навучанне такіх дзяцей ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь

5.14. Установа можа прадастаўляць вучню па заяве яго законных прадстаўнікоў магчымасць атрымаць агульную пачатковую, агульную базавую, агульную сярэднюю адукацыю самастойна (у сям’і) пры наяўнасці адпаведных умоў, па ўзгадненні з аддзелам адукацыі раённага выканаўчага камітэта і пры захаванні магчымасці на любым этапе навучання прадоўжыць адукацыю ва ўстанове ў адпаведнасці з вынікамі атэстацыі.

5.15. Рашэнне аб навучанні вучняў самастойна (у сям’і) і яго атэстацыі прымаецца педагагічным саветам Установы і зацвярджаецца загадам дырэктара. У загадзе ўказваюцца прадметы (прадмет), тэрмін навучання, вучэбныя праграмы (праграма) для самастойнага засваення, формы правядзення атэстацыі за чвэрць (або паўгоддзе) ці за год.

5.16.Вучань, які навучаецца самастойна (у сям’і) вызваляецца ад наведвання ўрокаў па вучэбных прадметах (прадмеце) на працягу устаноўленага тэрміну і лічыцца ў спісах кантынгенту вучняў Установы ў класным журнале ў графах аб наведванні вучнямі заняткаў па прадметах (па прадмеце) робіцца адпаведны запіс.

5.17. Навучанне вучня самастойна (у сям’і) можа быць спынена рашэннем педагагічнага савета па заяве яго законных прадстаўнікоў, хадайніцтве настаўніка або дырэктара ўстановы, калі пры праходжанні прамежкавай атэстацыі за чвэрць (паўгоддзе) ці за год вучань не падцвярджае неабходны ўзровень ведаў.

5.18. Рашэнне педсавета ў тыднёвы тэрмін даводзіцца да ведама вучня і яго законных прадстаўнікоў, пасля чаго вучань ва ўстаноўленым парадку павінен наведваць заняткі ў класе.

5.19. Педагагічны савет на падставе адзнак, якія выстаўлены педагагічнымі работнікамі вучню, што навучаецца самастойна (у сям’і), у канцы навучальнага года прымае рашэнне аб пераводзе яго ў наступны клас або паўторным навучанні ў тым жа класе. У апошнім выпадку вучань пазбаўляецца права на самастойнае навучанне.

5.20. Установа можа прадастаўляць вучню па заяве яго законных прадстаўнікоў магчымасць атрымаць агульную пачатковую, агульную базавую, агульную сярэднюю адукацыю па індывідуальным вучэбным плане без наведвання або з наведваннем вучням вучэбных заняткаў ва Установе.

5.21. Калі вучань да паступлення ва Установу ці у час навучання самастойна (у сям’і) засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнымі праграмамі адпаведнага класа, педагагічны савет на падставе яго заявы, заявы яго законных прадстаўнікоў і вынікаў атэстацыі можа разгледзіць пытанне аб пераводзе яго у наступны клас. У такім выпадку вучань пасля двух тыдняў навучання з пачатку навучальнага года праходзіць атэстацыю з мэтай выяўлення узроўню ведаў і магчымасці навучання ў адпаведным класе.

Атэстацыя вучня праводзіцца камісіяй, якая ствараецца дырэктарам Установы. Форма правядзення атэстацыі вызначаецца камісіяй. Перавод вучня ў адпаведны клас афармляецца загадам дырэктара на падставе

заключэння камісіі. У класным журнале і іншай дакументацыі робяцца адпаведныя запісы.

5.22. Інтэграванае навучанне дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ажыццяўляецца ў класах інтэграванага навучання ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь і арганізуецца па вучэбных планах і праграмах адпаведнага тыпу спецыяльнай агульадукацыйнай Установы для дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Гэтыя вучні, акрамя дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю, атрымліваюць агульную базавую ці агульную сярэднюю адукацыю.

5.23. Атрыманне агульнай базавай адукацыі і агульнай сярэдняй адукацыі завяршаецца экзаменамі, якія праводзяцца ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Пералік вучэбных прадметаў, тэрміны і формы правядзення выпускных экзаменаў штогод вызначаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Правядзенне выпускных экзаменаў у тэрміны, не прадугледжаныя нарматыўнымі прававымі актамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляецца па хадайніцтву органаў аддзела адукацыі Астравецкага раённага выканаўчага камітэта з дазволу Міністэрства адукацыі.

5.24.Вучні, якія паспяхова завяршылі агульную базавую адукацыю, атрымліваюць пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, а вучні якія дабіліся асаблівых поспехаў у навучанні пры прыкладных паводзінах, - пасведчанне з адзнакай.

Вучням, якія атрымалі агульную сярэднюю адукацыю, выдаецца атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі, а выпускнікам, якія дабіліся асаблівых поспехаў у навучанні пры прыкладных паводзінах, - атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі асобага ўзору з уручэннем залатога або сярэбранага медаля. Вучні 11 класаў, якія вызначыліся ў вывучэнні асобных прадметаў, узнагароджваюцца пахвальным лістом “За асаблівыя поспехі ў вывучэнні асобных прадметаў” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

5.25.У межах сваёй кампетэнцыі Савет Установы можа прымаць рашэнне аб маральным стымуляванні вучняў і іх законных прадстаўнікоў за поспехі ў навучанні і выхаванні, удзел у грамадскай дзейнасці.


ГЛАВА 6. АРГАНІЗАЦЫЯ МЕТАДЫЧНАЙ І

НАВУКОВАЙ РАБОТЫ

6.1.Навукова-метадычная работа ў школе ажыццяўляецца праз метадычны савет, метадычныя аб’яднанні настаўнікаў, класных кіраўнікоў. Кардынальныя пытанні метадычнай работы вырашаюцца на педагагічным савеце.

6.2.Усе метадычныя фарміраванні цесна ўзаемадзейнічаюць ва ўдасканаленні адукацыйнага працэсу, ствараючы і развіваючы інавацыйныя спосабы педагагічнага супрацоўніцтва па дасягненню аптымальных вынікаў работы школы.

6.3.Кіраўнік метадычнага аб’яднання выбіраецца з ліку найбольш актыўных настаўнікаў, якія маюць вышэйшую і першую катэгорыю, якія нясуць адказнасць за творчую работу ўсяго метадычнага аб’яднання.


ГЛАВА 7. СІСТЭМА КІРАЎНІЦТВА ЎСТАНОВАЙ

7.1. Кіраванне Установай ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Палажэннем аб установе якая забяспечвае атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, Статутам і будуецца на прынцыпах адзінаначалля і самакіравання.

7.2. Непасрэднае кіраўніцтва агульнаадукацыйнай установай ажыццяўляе яе кіраўнік, які назначаецца ў парадку, устаноўленым заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

7.3. У агульнаадукацыйнай установе стараецца педагагічны савет , у які ўваходзяць педагагічныя работнікі. Педагагічны савет з’яўляецца калегійным органам, які разглядае пытанні арганізацыі адукацыйнага працэса, вызначае шляхі рэалізацыі зместу адукацыі, правядзенне атэстацыі і выпуска навучэнцаў, павышэнне якасці адукацыі, прафесійнага ўзроўню педагагічных работнікаў і іншыя пытанні адукацыйнай дзейнасці агульнаадукацыйнай установы. Палажэнне аб педагагічным савеце зацвярджаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

7.4. Вышэйшым органам самакіравання агульнаадукацыйнай установы з’яўляецца савет агульнаадукацыйнай установы ў які ўваходзяць педагагічныя работнікі, вучні і іх законныя прадстаўнікі. У склад савета могуць уваходзіць прадстаўнікі грамадскіх аб’яднанняў, органаў дзяржаўнага кіравання адукацыі.

7.5. У агульнаадукацыйнай установе могуць стварацца іншыя органы самакіравання ( апякунскі савет, бацькоўскі камітэт).

7.6. Органы самакіравання агульнаадукацыйнай установы ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і Статутам агульнаадукацыйнай установы.

7.7. Палажэнне аб органах самакіравання агульнаадукацыйнай установы зацвярджаецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

7.8. Дырэктар Установы нясе адказнасць за вынікі работы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. У межах сваёй кампетэнцыі дырэктар Установы выдае загады і ўказанні, выкананне якіх з’яўляецца абавязковым для работнікаў і вучняў.

7.9. Дырэктар мае права:

7.9.1. ажыццяўляць кантроль за ходам і вынікамі навучальна-выхаваўчага працэсу;

7.9.2. размяркоўваць аб’ёмы педагагічнай, вучэбнай і арганізацыйна-выхаваўчай работы сярод педагагічных работнікаў і ажыццяўляць прэміраванне за творчыя дасягненні ў працы;

7.9.3.прымаць і звальняць ва ўстаноўленым парадку работнікаў Установы;

7.9.4. заахвочваць і прыцягваць да дысцыплінарнай і іншай адказнасці работнікаў Установы;

7.9.5.прыцягваць да дысцыплінарнай адказнасці, устаноўленай Статутам Установы і правіламі аб заахвочванні і спагнаннях, вучняў за праступкі;

7.9.6. заключаць дагаворы з арганізацыямі, прадпрыемствамі, прыватнымі асобамі на выкананне розных відаў будаўніча-мантажных работ, работ па бягучаму рамонту, афармленню, гаспадарчаму ўтрыманню памяшканняў Установы;

7.9.7. заключаць дагаворы з арганізацыямі і фізічнымі асобамі на выкананне розных відаў работ (паслуг) з мэтай ажыццяўлення гаспадарчай дзейнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь;

7.9.8. прыпыніць рашэнні Савета Установы, калі яны супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь, Статуту Установы.

7.9.9. дэлегіраваць свае паўнамоцтвы, выдаваць даверанасці;

7.9.10 выбіраць і быць выбраным у органы самакіравання.

ГЛАВА 8. ФІНАНСАВАННЕ І ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

8.1. Фінансаванне ўстановы здзяйсняецца аддзелам адукацыі праз цэнтралізаваную бухгалтэрыю. Бухгалтарскі ўлік ажыццяўляецца цэнтралізаванай бухгалтэрыяй па дагавору паміж аддзелам адукацыі і ўстановай.

8.2. Крыніцамі фарміравання маёмасці і фінансавых рэсурсаў установы з’яўляюцца:

8.2.1.бюджэтныя і пазабюджэтныя сродкі;

      1. маёмасць, якая перададзена Установе ўласнікам;

8.2.3. сродкі бацькоў (асоб, якія іх замяняюць), дабраахвотныя ўзносы, ахвяраванні арганізацый, прадпрыемстваў і фізічных асоб;

8.2.4. даходы ад аказання платных паслуг;

8.2.5. іншыя крыніцы ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам.

8.3. Заснавальнік замацоўвае на праве аператыўнага ўпраўлення маёмасць згодна акту прыёма перадачы. Маёмасць Установы, замацаваная за ей на праве аператыўнага ўпраўлення, з’яўляецца дзяржаўнай уласнасцю. Установа валодае, карыстаецца і распараджаецца замацаваным за ёй на праве аператыўнага упраўлення маёмасцю ў адпаведнасці з назначэннем, статутнымі мэтамі дзейнасці, заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і дагаворам паміж Установай і заснавальнікам.

8.4. Установа самастойна распараджаецца наяўнымі фінансавымі сродкамі. Дырэктар Установы з’яўляецца распарадчыкам крэдытаў з ўсімі выцякаючымі адсюль абавязкамі і адказнасцю.

8.5. Кантроль за вытворчай, фінансавай, гаспадарчай і вучэбна-выхаваўчай работай Установы здзяйсняе раённы аддзел адукацыі. Праверку дзейнасці здзяйсняюць і іншыя дзяржаўныя органы ў межах сваёй кампетэнцыі.

8.6. Установа не мае права без згоды ўласніка адчуждаць або іншым спосабам распараджацца замацаванай за ім маёмасцю або маёмасцю, якая набыта за кошт выдзеленых ёй па каштарысу сродкаў.

8.7. Даходы, атрыманыя ад аказання дадатковых платных паслуг і набытая за кошт гэтых даходоў маёмасць, паступаюць у самастойнае распараджэнне Установы і ўлічваюцца на асобным балансе цэнтралізаванай бухгалтэрыі.

8.8. Астравецкі раенны выканаўчы камітэт, аддзел адукацыі Астравецкага райвыканкама прадстаўляе Установе неабходныя пабудовы і памяшканні, інжынерныя камунікацыі, зямельны надзел, вучэбнае абсталяванне, выдзяляе ліміты на ацяпленне і асвятленне Установы, забяспечвае своечасовы капітальны рамонт будынкаў Установы.

8.9. Памяшканні Установы абсталёўваюцца і эксплаатуюцца ў адпаведнасці з правіламі тэхнікі бяспекі і санітарна–гігіенічнымі нормамі.

8.10. Педагагічныя работнікі Установы, вучні, іх бацькі (або законныя прадстаўнікі), у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам нясуць адказнасць за пашкоджанне будынкаў і збудаванняў, вучэбнага абсталявання, інвентара, іншай маёмасці Установы.

8.11. Парадак вядзення бухгалтарскага статыстычнага ўліку Установы здзяйсняецца ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам бухгалтэрамі цэнтралізаванай бухгалтэрыі.

8.12. Службовыя аклады і тарыфныя стаўкі разглядаюцца як мінімум заработнай платы для адпаведных кваліфікацыйных груп педагагічных і іншых работнікаў. Кіраўнік Установы вызначае віды і памеры надбавак, даплат стымулюючага характара ў межах фонда аплаты працы.

8.13.Матэрыяльна-тэхнічная абслугоўванне ўстановы ажыццяўляецца праз гаспадарчую групу аддзела адукацыі.

8.14. Штатны расклад установы зацвярджае кіраўнік установы на падставе тыпавых штатаў і нарматываў колькасці работнікаў установы зацверджаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

8.15.Аплата працы работнікаў установы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўстваў Рэспублікі Беларусь.

8.16. Разліковы рахунак:

р/р 3632200250147

ф.417 ОАО АСБ “Беларусбанк”

код 500 УНН


ГЛАВА 9. ДАКУМЕНТЫ, ЯКІМІ РЭГУЛЮЮЦЦА НОРМЫ І ПРАВІЛА УНУТРАНАГА ПРАЦОЎНАГА РАСПАРАДКУ НАВУЧЭНЦАЎ, ВЫХАВАНЦАЎ І РАБОТНІКАЎ УСТАНОВЫ

9.1.Статут установы.

9.2.Калектыўны дагавор паміж адміністрацыяй Установы ў асобе дырэктара і прафсаюзным камітэтам.

9.3.Правілы ўнутранага працоўнага распарадку для навучэнцаў, выхаванцаў і работнікаў установы.


ГЛАВА 10. МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

10.1.Міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца ў рамках міжнародных пагадненняў РБ, міжнародных і нацыянальных праектаў і праграм у сферы адукацыі, а таксама пагадненняў фізічных і юрыдычных асоб, якія ажыццяўляюць дзейнасць у сферы агульнай сярэдняй адукацыі, з міжнароднымі арганізацыямі , замежнымі фізічнымі і юрыдычнымі асобамі.


ГЛАВА 11. ПАРАДАК РЭАРГАНІЗАЦЫІ І ЛІКВІДАЦЫІ

11.1. Рэарганізацыя і спыненне дзейнасці Установы (ліквідацыя) ажыццяўляецца па рашэнні раённага выканаўчага камітэта, суда і іншых упаўнаважаных дзяржаўных органаў у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

1   2

Падобныя:

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconЗагадам аддзела адукацыі Астравецкага раённага выканаўчага камітэта 26. 08. 2011 №813 статут
Установа з'яўляецца юрыдычнай асобай, створанай на аснове дзяржаўнай камунальнай уласнасці, з'яўляецца некамерцыйнай арганізацыяй,...

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconАсіповіцкага раённага выканаўчага камітэта
Гімназія г. Асіповічы” (далей – гімназія) з’яўляецца новай рэдакцыяй Статута дадзенай установы адукацыі, зацверджанага рашэннем Асіповіцкага...

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconСтатут
Установа “ з`яўляецца дзяржаўнай установай адукацыі, арганізаваная па рашэнню Смаргонскага раённага выканаўчага камітэта, якая ажыццяўляе...

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconЗацверджаны рашэнне Маладзечанскага гарадскога выканаўчага камітэта статут
Статута дзяржаўнай установы адукацыі “Агульнаадукацыйная сярэдняя школа №5 г. Маладзечна” зарэгістраванага рашэннем Мінскага абласнога...

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconСтатут дзяржа ў най установы адукацы I
Дзяржаўнай установы адукацыі “Малааўцюкоўская сярэдняя агульнаадукацыйная школа”, зацверджанага рашэннем Калінкавіцкага раённага...

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconВаўкавыскага раённага выканаўчага камітэта
Дзеці шасцігадовага ўзросту прыходзяць у школу з вялікім жаданнем вучыцца. Яны ўпэўнены, што ўсё у ІХ атрымаецца

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconАсіповіцкага раённага выканаўчага камітэта
Осаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа Асіповіцкага раёна”

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconАддзел адукацыі Нясвіжскага раённага выканаўчага камітэта Установа адукацыі
Знайдзіце І зачытайце словы І выразы, якія адлюстроўваюць спрытнасць хлопчыка ў рабоце?

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут icon25 мая 2012 года Палац графа Храптовіча Бібліятэка І. Храптовіча Арганізацыйны камітэт Старшыня
Ермакова Алена Яўгеньеўна, намеснік старшыні Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта

Астравецкага раённага выканаўчага камітэта \" \" 2009г № статут iconГрафік прыёму грамадзян па асабістых пытаннях па ўпраўленню адукацыі Ваўкавыскага раённага выканаўчага камітэта
Папярэдні запіс на прыём ажыццяўляецца сакратаром Маржала Ганнай Мікалаеўнай каб. 303, тэл. 4-13-35, электронны адрас

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка