Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці "справаводства" ( І семестр)
НазваТэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці "справаводства" ( І семестр)
Дата канвертавання04.11.2012
Памер22.71 Kb.
ТыпДокументы
ТЭСТАВЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ І КУРСА ЗАВОЧНАГА АДДЗЯЛЕННЯ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ “СПРАВАВОДСТВА” ( І семестр) 1. Назавіце самую старажытную кнігу, знойдзеную на тэрыторыі Беларусі (2 балы)
  а) Аповесць мінулых часоў

  б) Тураўскае евангелле

  в) Друцкае евангелле

 2. Укажыце назву самага старажытнага беларуска-літоўскага летапіса (3 балы)
  а) Хроніка Быхаўца

  б) Іпацеўскі летапіс

  в) Летапіс вялікіх князёў літоўскіх

 3. У якім са статутаў Вялікага княства Літоўскага была зафіксавана норма запрыгонення селяніна на падставе 10-гадовага прынцыпа даўнасці? (3 балы)
  а) Першым

  б) Другім

  в) Трэцім

 4. Назавіце горад, які першым на Беларусі атрымаў магдэбургскае права? (1 бал)
  а) Брэст

  б) Гродна

  в) Полацк

 5. Назавіце помнік заканадаўства, які прадпісваў земскім пісарам Вялікага княства Літоўскага весці ўсю дакументацыю “па-руску” (па-старабеларуску) (1 бал)
  а) Акт Люблінскай уніі

  б) Генрыкавы артыкулы

  в) Статут ВКЛ 1588 г.

 6. Гісторыі якога беларускага горада прысвечана хроніка Сурты і Трубніцкага? (3 балы)
  а) Магілёва

  б) Віцебска

  в) Мінска

 7. У якім годзе сойм Рэчы Паспалітай быў упершыню сарваны праз выкарыстанне права “ліберум вета”? (2 балы)
  а) 1648

  б) 1651

  в) 1652

 8. У якім годзе было забаронена выкарыстанне старабеларускай мовы ў афіцыйным справаводстве Рэчы Паспалітай? (2 балы)
  а) 1686

  б) 1696

  в) 1701

 9. Укажыце перыяд дзяржаўнага існавання Рэчы Паспалітай (2 балы)
  а) 1569 – 1772

  б) 1569 – 1795

  в) 1588 - 1795

 10. Назавіце беларускія гарады, у якіх былі знойдзены берасцяныя граматы (2 балы)

Віцебск, Мсціслаў

11.Назавіце імя майстра і год вырабу крыжа Еўфрасінні Полацкай (1 бал)

Лазар Богша, 1161

 1. Укажыце назву юрыдычнага помніка, які з’яўляецца галоўнай крыніцай вывучэння старажытнарускага грамадства (1 бал)

“Руская Праўда”


 1. Пералічыце беларускія гарады, якія фігуруюць у дагаворы Смаленска з Рыгай і Гоцкім берагам 1229 г. (2 балы)

Полацк, Віцебск


 1. Укажыце тэрмін, якім у Вялікім княстве Літоўскім абазначаліся даравальныя граматы (3 балы)

Прывілей


 1. Як называўся дакумент XVI – XIX стст., які фіксаваў павіннасці і падаткі сялян таго ці іншага маёнтка на Беларусі? (2 балы)

Інвентар


 1. Укажыце назву дзяржаўнага архіва Вялікага княства Літоўскага (1 бал)

Метрыка Вялікага княства Літоўскага


 1. Назавіце імя вялікага князя і год выдання судзебніка Вялікага княства Літоўскага (2 балы)

Казімір, 1468


 1. Як перакладаецца слова “унія”? (1 бал)

Саюз


 1. Назавіце імя караля Рэчы Паспалітай, які зрабіў сваёй галоўнай рэзідэнцыяй Гродна? (2 балы)

Сэфан Баторый


 1. Назавіце юрыдычны помнік, у якім знайшлі найбольшае ўвасабленне рэформы Чатырохгадовага сойма (1 бал)

Канстытуцыя 3 мая 1791 г.

Складальнік – старшы выкладчык В.А. Варонін


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconРэферат па прадмеце "Гісторыя Беларусі" студэнта І курса завочнага аддзялення Фізіка-тэхнічнага факультэта спецыяльнасці Аітвпам
Літоўскае ці, Вялікае Наваградскае княства. Пачынаецца новы перыяд гісторыі Беларусі, галоўным зместам якога з'яўляецца фарміраванне...

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПытанні да экзамену па гісторыі Беларусі (ч ) для студэнтаў 2 курса гістарычнага І завочнага факультэтаў спец."Гісторыя айчынная І ўсуагульная" І "Гісторыя. Ангілійская мова"
Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае афармленнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – першая палова ХІХ ст.)

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПланы практычных занятка ў па гісторыі Беларусі для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "гісторыя"
Занятак Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100 – 35 тыс. Гг. Да н э. –Viii ст н э.)

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПытанні да заліку па курсе "Беларуская мова (прафесійная лексіка)" для студэнтаў 4 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення груп спецыяльнасці 1-25 01 07 Эканоміка І кіраванне на прадпрыемстве спецыялізацыя 1-25 01 07 15 Эк а ном І ка І кіраванне на прадпрыемстве апк (4ЭАс/10)
Мова І грамадства. Роля мовы ў станаўленні асобы. Паняцце мовы І маўлення. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Моўныя сем’і,...

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «Краязнаўства І этналогія Беларусі» для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта
Уклад выкладчыкаў І студэнтаў уа «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны» у вывучэнне гісторыі І культуры Гомельшчыны

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Тэставыя пытанні І заданні па гісторыі беларусі для студэнтаў І курса завочнага аддзялення спецыяльнасці \"справаводства\" ( І семестр) iconТэставыя заданні па гісторыі Беларусі: білет №5(1)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка