Кніга для дзяцей павінна быць толькі
НазваКніга для дзяцей павінна быць толькі
Дата канвертавання02.05.2013
Памер120.63 Kb.
ТыпДокументы
Кніга для дзяцей павінна быць толькі доброй кнігай - цікавай і карыснай. Яна мае ў жыцці дзіцяці выключнае значэнне. Я і сам, мусіць, стаў пісьменнікам толькі дзякуючы кнігам. Яны мне адкрылі свет і людзей, яны абудзілі тое, што пасля назвалі фантазіяй.

Янка Маўр


Ён пісаў добрыя кнігі


Поспех аповесці «Чалавек ідзе» ў многім прадвызначаны тым, што аўтар яе, настаўнік Іван Фёдараў, быў чалавекам універсальнай эрудыцыі, валодаў прыроджаным адчуваннем дзіцячай душы, меў больш як дваццацігадовы стаж працы ў школе. Таму верыў у таленавітасць дзяцей, у тое, што яны здольныя ўсё зразумець, ва ўсім разабрацца, на ўсё адгукнуцца душою, трэба толькі ўскалыхнуць іх эмоцыі, актывізаваць іх фантазію. Дзецям павінна быць цікава. Гэта ўлічваў Янка Маўр у сваёй педагагічнай і пісьменніцкай дзейнасці.

Складаная тэма паходжання чалавека раскрываецца ў аповесці «Чалавек ідзе» ў запамінальных малюнках-эпізодах, адзначаных дынамізмам. 3 цікавасцю сочаць чытачы за нялёгкай барацьбой першабытных людзей са стыхіяй, за тым, як яны вырываюцца з «царства звяроў». На тварах іх, як узнагарода, засвяціўся тады першы смех. «Гэта засмяяўся Чалавек-Пераможца!» - такімі словамі заканчваецца аповесць. Яна поўніцца прадчуваннем новых казачных адкрыццяў, якімі - у гэтым не сумняваўся аўтар - адзначыць свой гістарычны шлях Яалаве.

Настаўнік I. Фёдараў хацеў падпісаць аповесць уласным імем і прозвішчам, але не зрабіў гэтага, каб не паўтараць імя вядомага рускага паршадрукара Івана Фёдарава. Давялося шукаць псеўданім, і Іван Міхайлавіч зрабіў гэта, як заўсёды ва ўсім, - удала і арыгінальна. У загадкава-прывабным псеўданіме - Янка Маўр - суладна загучалі блізкае, душэўна-светлае беларускае імя Янка і далёкае, экзатычнае, заморскае слова Маўр. Так у 1926 годзе з аповесцю «Чалавек ідзе» прыйшоў у беларускую дзіцячую літаратуру адзін з яе заснавальнікаў, любімы пісьменнік многіх пакаленняў дзяцей Беларусі і не толькі Беларусі - Янка Маўр. Вядома, што кнігі гэтага аўтара перакладзены на дзесяткі моў свету: рускую, украінскую, узбекскую, грузінскую, эстонскую, латышскую, літоўскую, таджыкскую і іншыя мовы народаў былога Савецкага Саюза, а таксама на балгарскую, польскую, славенскую, кітайскую, румынскую, нямецкую, французскую і іншыя.

Янка Маўр спрыяў павышэнню аўтарытэту, папулярызацыі беларускай дзіцячай літаратуры, умацаванню яе ўзаемасувязей з іншымі літаратурамі. Пераклаў на беларускую мову творы рускіх класікаў - А. Чэхава, М. Прышвіна, Д. Маміна-Сібірака, а таксама замежных - М. Рыда, Ф. Купера, P. Кіплінга, Ж. Верна, М. Твэна, Х.К. Андэрсана.

Адданы сын Беларусі Янка Маўр не мог застацца абыякавым да лёсу іншых народаў. Яму заўсёды хацелася як мага болып ведаць не толькі пра родную Беларусь, але і пра ўсю нашу планету і яе насельнікаў.

Невыпадкова яшчэ ў 1903 годзе, да таго як стаць пісьменнікам, I. Фёдараў зацікавіўся і дасканала авалодаў папулярнай у той час штучнай міжнароднай мовай эсперанта. Гэта дало яму магчымасць наладзіць перапіску з эсперантыстамі многіх краін свету. На імя настаўніка Фёдарава прыходзілі пісьмы з Англіі, Францыі, Новай Зеландыі, Інданэзіі, Амерыкі, Румына, Галандыі, Італіі, Явы, Новай Гвінеі і інш.

Захапленне эсперанта працягвалася і пасля Вялікай Айчыннай вайны, фактычна да канца жыцця Янкі Маўра. Аднак асабліва ажыўленай яго перапіска з эсперантыстамі была ў дарэвалюцыйны час і ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Эсперантысты (у асноўным настаўнікі) прысылалі Янку Маўру кнігі, часопісы, рэдкія і вельмі цікавыя матэрыялы на мове эсперанта. I сам Іван Міхайлавіч выпісваў перыёдыку на гэтай мове.

Названыя матэрыялы, а таксама навуковая, энцыклапедычная літаратура з асабістай бібліятэкі (да Вялікай Айчыннай вайны Янка Маўр меў адну з самых багатых у Мінску хатніх бібліятэк) пашыралі кругагляд, веды пісьменніка, што вельмі патрэбна было яму і ў настаўніцкай, і ў літаратурнай дзейнасці. Несумненна, перапіска з эсперантыстамі, прыведзеныя ў ix лістах канкрэтныя факты царушэнняў правоў чалавека, эксплуатацыі, жабрацтва дзяцей і г.д. стымулявалі цікавасць Янкі Маўра да тэмы жыцця ў іншых краінах. У 20-я гады ён напісаў цыкл твораў, прысвечаных у асноўным жыццю народаў каланіяльных і залежных краін. Гэта аповесці «У краіне райскай птушкі» (1928), «Сын вады» (1928), раман «Амок» (1929), апавяданні «Слёзы Тубі», «Лацароні», «Незвычайная прынада» і інш. Усе яны ўвайшлі ў залаты фонд беларускай дзіцячай літаратуры, назаўсёды за-мацавалі за Янкам Маўрам славу выдатнага майстра прыгодніцкага жанру. «Янка Маўр, - пісала паэтэса Е. Лось, - паланіў сэрцы юных чытачоў сваімі пры-годніцкімі творамі, і мы з любоўю называем яго беларускім Жулем Вернам».

У творах пра далёкія краіны Янка Маўр выказаў спачуванне прыгнечаным народам, глыбока адчуў іх крыўдыіболь.

Дзеянне першай прыгодніцкай аповесці з прыгожай назвай «У краіне райскай птушкі» адбываецца на востраве Новая Гвінея. Пачатак гэтага твора сваім гучаннем нагадвае зачын народнай казкі: «Далёка-далёка ад нас, на другім баку зямлі... на поўнач ад Аўстраліі ляжыць вялікі востраў Новая Гвінея...» Гэты тон жывой зацікаўленай размовы дапамагае юным чытачам нібы трапіць на той дзіўны востраў, дзе стаіць вечнае лета, дзе круглы год растуць і цвітуць расліны і кветкі, дзе знайшла прытулак казачнай прыгажосці райская птушка. Здавалася б, і жыццё на Новай Гвінеі павінна быць райскім...

Але ў той час там гаспадарылі англійскія каланізатары. Іх жорсткасць, сквапнасць, бесчалавечнасць удала падкрэсліваюцца ўключэннем успамінаў пра вядомага рускага падарожніка і даследчыка, які тры гады пражыў на Новай Гвінеі сярод папуасаў і стаў для іх дарагім госцем, сябрам. Нават імя яго засталося ў мове папуасаў для азначэння добрага чалавека, толькі вымаўляюць яны імя Маклая своеасабліва - «Макрай».

У аповесці «У краіне райскай птушкі» супрацьстаіць каланізатарам і вобраз місіянера Саку, дваццацігадовага папуаса, стрыманага, высакароднага, які вало-дае пачуццём уласнай годнасці. Гэты вобраз міжволі выклікае сімпатыю, пра гэта пісала ў сваім пісьме Янку Маўру вучаніца 8-га класа Таня Князева. «А папуасы ўсе маглі б быць такім, як Саку», - зазначыла яна. Правільна зразумела дзяўчынка вельмі важную, увасобленую ў падтэксце думку аўтара: не папуасы вінаватыя ў сваей страшнай адсталасці. Гэта свядомая палітыка каланізатараў, для якіх самае галоўнае - нажыва.

У аповесці «У краіне райскай птушкі» разам з выкрыццём каланіялізму выразна гучыць праблема маральнай перавагі так званых «дзікуноў» над тымі, што лічылі сябе прадстаўнікамі вышэйшай расы.

Гэтая праблема асноўная ў аповесці Янкі Маўра «Сын вады». Як прыгадваў сам пісьменнік, твор гэты быў створаны нібы на адным дыханні. Аповесць «Сын вады» вызначаецца асабліва высокім ўзлётам фантазіі і мастацкага мыслення аўтара.

У гэтым творы Янка Маўр пераканальна выкрывае ілжывую буржуазную тэорыю аб прыроджанай жорсткасці, бездухоўнасці так званых «дзікуноў».

Галоўны герой аповесці «Сын вады» дзевятнацца-цігадовы юнак - дзіця прыроды - Манг па душэўных, маральных якасцях значна вышэйшы за англійскую арыстакратку міс Грэт. Рызыкуючы сваім жыццём, ён выратаваў яе ў час страшэннай буры на моры, аберагаў, даглядаў. А яна? Спачатку баялася, што гэты «дзікун» яе з'есць, а потым пачала адносіцца да Манга як да звычайнага слугі, якіх шмат было ў яе бацькі ў Лондане.

Міс Грэт не здолела аддзячыць свайму выратавальніку. Неўзабаве ён аказаўся ў чужым яму Лондане сярод тысяч беспрацоўных...

«Шкада Манга, - пісала ў сваім водгуку на аповесць «Сын вады» Галя Сіўко, - хочацца, каб ён вярнуўся на Вогненную Зямлю». У сваіх пісьмах і да Вялікай Айчыннай вайны, і ў пасляваенны час юныя чытачы пыталіся ў Янкі Маўра, ці вярнуўся Манг у родныя мясціны...

Шырокі рэзананс далека за межамі Беларусі меў раман Янкі Маўра «Амок», у аснову якога пакладзены сапраўдныя падзеі - паўстанне, што адбылося на востраве Ява ў 1926 годзе. Ва ўступным слове да першага выдання рамана «Амок» Янка Маўр звярнуў увагу на тое, што асноўныя факты і матэрыялы, на якіх пабудавана гэтая кніга, былі атрыманы ім непасрэдна з Явы і Галандыі ад эсперантыстаў. Апрача таго, пісьменнік выкарыстаў артыкулы розных газет і часопісаў (у тым ліку замежныя).

Неўзабаве пасля выхаду твор гэты быў перакладзены на іншыя мовы, у тым ліку і на англійскую. Аўтар атрымаў шмат водгукаў. У іх выказваліся словы павагі, удзячнасці аўтару рамана «Амок». Былі там і асобныя ўдакладненні дэталяў звычаяў яванцаў. У наступных выданнях Янка Маўр улічыў тыя заўвагі.

Зазначым, што на Яве, ды і ва ўсёй Інданэзіі, раман «Амок» у пашане. I тут варта прыгадаць сустрэчу, якая асвятлялася ў прэсе і якую сам Іван Міхайлавіч успамінаў з задавальненнем. Адбылася тая сустрэча ў 1960 годзе, тады падчас сваей паездкі ў Маскву супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Інданэзіі Кхо Куатліят спецыяльна наведаў Мінск, каб сустрэцца з беларускім пісьменнікам - аўтарам рамана «Амок». Сустрэча адбылася на кватэры Маўра. Госць з Інданэзіі быў вельмі ўражаны, калі даведаўся, што Янка Маўр ніколі не быў на Яве... А ён жа, карэнны інданэзіец, быў упэўнены, што аўтар рамана «Амок» жыў на Яве і нават быў удзельнікам паўстання 1926 года.

У цыкле твораў пра далёкія краіны не абышоў увагай Янка Маўр тэму дзяцінства, ёй прысвечаны апавяданні «Лацароні», «Незвычайная прынада», а таксама жамчужына нашай беларускай дзіцячай літаратуры - апавяданне «Слёзы Тубі». Першымі слязінамі спагады, дабрыні і сёння западаюць яны ў сэрцы дзяцей.

Янка Маўр, вельмі патрабавальны, тонкі мастак слова, не прымаў голай дыдактыкі, маралі ў лоб.

Ён нічога не тлумачыў, не падказваў, не навязваў дзецям. Верыў, што яны самі вычытаюць у падтэксце патрэбнае, самі ва ўсім разбяруцца, бо пазіцыя аўтара акрэслена выказана мовай вобразаў.

Творы Янкі Маўра не ўкладваліся ў ідэалагічныя схемы, не было ў іх адкрытага рэвалюцыйнага пафасу. 3-за гэтага давялося пачуць нямала папрокаў таленавітаму пісьменніку-наватару ў 20-я, асабліва ў 30-я гады. Яго абвінавачвалі ў сацыяльнай прытупленасці, апалітычнасці, у захапленні замежнай экзотыкай, геа-графізмам, у «ідэалізацыі драбнюткіх дэталей старых часоў». Рэцэнзент В. Селіванава, напрыклад, папракала пісьменніка за тое, што яго сын вады Манг (аповесць «Сын вады») стаў пакутнікам, а не ўзняўся да сацыяльнага пратэсту. Я. Маўр быў тонкім псіхолагам і таму не мог дазволіць сабе штучна да свайго твора прышрубаваць распаўсюджаны ў той час штамп: абавязковае рэвалюцыйнае пасталенне дзейнага персанажа. Не баяўся ён у дзіцячай кнізе трагічнага: гінуць многія героі рамана «Амок», трагічная смерць напаткала слаўнага, спрытнага Тубі з апавядання «Слёзы Тубі», драматычна склаўся лёс хлопчыка Сідры (апавяданне «Незвычайная прынада»).

Зараз нібыта няма каланізатараў і час не той, але не губляе значэння праблема чалавечнасці, праблема шчасця дзяцей. Гучыць яна і сёння надзённа ў апавяданнях Янкі Маўра «Слёзы Тубі», «Незвычайная прынада», «Лацароні».

Чалавек у любых умовах павінен заставацца чалавекам, павінен думаць пра людзей, быць уважлівым да іх лесу. Задумацца над гэтым, пераканацца ў гэтым і сёння дапамагае апавяданне Янкі Маўра «Звяры на караблі» (1927) - цяперашняя назва «Бунт звяроў».

Свае майстэрства ў галіне прыгодніцкага жанру Я. Маўр пацвердзіў аповесцю «Палескія рабінзоны», у якой арыгінальна, па-мастацку вынаходліва ўвасоблены сусветна вядомы матыў рабінзанады, што бярэ свой пачатак з вядомай кнігі Даніэля Дзфо «Рабінзон Круза». Выкарыстоўваючы навуковыя звесткі аб прыродзе нашага роднага беларускага Палесся, Я. Маўр легка пераконвае чытачоў у тым, што ў Беларусі ёсць шмат куткоў, не горшых за заморскія. Аповесць «Палескія рабінзоны» выхоўвае ў чытачоў па-трыятычныя пачуцці, абуджае іх праз пазнанне. Героі гэтага твора Віктар і Мірон падабаюцца смеласцю, кемлівасцю, узаемнай падтрымкай, гумарам, які дапамагае ім пераадольваць цяжкасці.

Гумар - важная асаблівасць таленту Янкі Маўра, у гэтым пераконвае і яго аповесць з загадкавай назвай «ТВТ» («Таварыства ваяўнічых тэхнікаў»). Напісаны гэты твор у новым для беларускай дзіцячай літаратуры жанры школьнай аповесці.

Ва ўсіх сваіх творах пісьменнік выявіў псіхалагічна вельмі тонкае адчуванне асаблівасцей узросту дзяцей, што пацвярджаюць і яго вядомыя апавяданні «Бярозавы конь», «Начальнік артылерыі», «Падарожжа вакол дома», «Шчасце». Агульная танальнасць гэтых твораў - маторная, змест іх прасякнуты паэзіяй дзіцячых гульняў, адкрыццяў, шчасця.

Зусім іншыя перажыванні прынесла дзецям вайна. Страшэннай пачварай уварвалася яна ў іх лёсы (апавяданні «Завошта?», «Дом пры дарозе», «Запіска», «Максімка» і інш.). Сэрцам дакрануўся Янка Маўр да таго, што давялося перажыць дзецям у час акупацыі Беларусі, калі ён быў прызначаны галоўным рэдактарам кнігі «Ніколі не забудзем». Іван Міхайлавіч сустракаўся з многімі дзецьмі, удзельнікамі і сведкамі Вялікай Айчыннай вайны. Працы над гэтай кнігай аддаў шмат душы. Першае яе выданне выйшла ў 1948 годзе. Потым яна неаднаразова перавыдавалася. Кніга «Ніколі не забудзем» выдадзена на розных мовах свету. «Мы рабілі гэтую кнігу - казаў Іван Міхайлавіч, не па загаду начальства, а па загаду свайго сэрца, ад любві да дзяцей, да нашых слаўных юных герояў да чытачоў».

Усё, што напісаў Янка Маўр, рабіў ён ад усяе душы, таму творы гэтага аўтара - чарадзейны свет мудрасці, дабрыні, чалавечнасці, дзе чытачоў заўсёды чакае сустрэча з жыццярадасным аўтарам-субяседнікам.

Нават агульная танальнасць і тых яго твораў, дзе ёсць трагічнае, - жыццясцвярджальная, бо ўвасоблена ў іх вера аўтара ў непераможную сілу дабра, справядлівасць. Ён быў вялікім жыццялюбам, аптымістам. Жывая творчая думка, крылатая няспынная фантазія пабуджалі Янку Маўра да пошуку новага.

Смелым эксперыментатарам, які спрабуе зазірнуць у будучыню, не стрымлівае ўзлёту сваёй невычэрпнай фантазіі, паўстае перад чытачамі Янка Маўр у байцы «Пекла», у «Аповесці будучых дзён», у аповесці «Фантамабіль прафесара Цылякоўскага». Ён аўтар шматлікіх апавяданняў, таленавітых псіхалагічных навел, героі якіх - дзеці розных узростаў («Падарожжа вакол дома», «Шчасце», «Бярозавы конь», «Максімка» і інш.). У пасляваенны час ён актыўна, востра, баявіта выказаўся ў жанры палітычнага фельетона-памфлета. Вось назвы некаторых з іх: «Беласнежка ляціць за мора», «Сальвадорцы», «Некалькі слоў пра мараль» і іншыя. Галоўнае ў іх змесце - выкрыццё вар'яцкіх планаў падпальшчыкаў новай вайны, агрэсіўная сутнасць палітыкі некаторых дзяржаў, найперш Амерыкі. Шмат якія радкі гэтых фельетонаў так і просяцца на старонкі сённяшняга друку.

Узбагаціла беларускую дзіцячую літаратуру аўтабіяграфічная трылогія Я. Маўра «Шлях з цемры», над працягам чацвёртай часткі яе пісьменнік працаваў да апошніх дзён свайго жыцця, і ўсё ж, на жаль, твор застаўся незакончаным.

У творах увасоблены ідэі Дабра, Чалавечнасці, таму чытачоў гэты мастак-наватар, жыццялюб знайшоў у розных краінах. «I чытачоў знайшоў мільёны», - так пісаў у сваім пасвячэнні Янку Маўру паэт Станіслаў Шушкевіч. Не выпадкова ў 1983 годзе стагоддзе Маўра адпаведна з рашэннем ЮНЕСКА адзначалася ва ўсім свеце.


М. Яфімава, кандидат філалагічных навук


Крыніца:

Яфімава, М. Ен пісаў добрыя кнігі / Маргарыта Яфімава // Бібліятэка прапануе. — 2009. — № 4. — С. 22—24.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconЗаяўка на атрыманне фінансавання для рэалізацыі праекта
Як І візітоўка, прэзентацыя арганізацыі павінна быць сціслай – утрымліваць мінімум самай неабходнай інфармацыі; інфарматыўнай – утрымліваць...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconАрганізацыя-заяўнік
Як І візітоўка, прэзентацыя арганізацыі павінна быць сціслай – утрымліваць мінімум самай неабходнай інфармацыі; інфарматыўнай – утрымліваць...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі icon«Чырвоная кніга ў казках І вершах» слайд 1 Казка І верш набліжаюць свет прыроды слайд 2
Чырвоная кніга ў казках І вершах[Тэкст]: для дзяцей малод. І сярэд шк. ўзросту / ўклад. Р. А. Баравікова; маст. М. Р. Казлоў, Н....

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconШто такое Ідэал дзяржавы ?
Бацькаўшчыны. Для таго дзяржава павінна не толькі праводзіць апытаньні статыстычныя, але І глыбока маральнасна (нравственно) І навукова...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconХод урока I. Арганізацыйны момант
Знайдзіце заканамернасць размяшчэння літар. Што павінна быць замест пытальніка? (Літара П.)

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconАнёл, які хацеў быць сабакам
Цяпер – нікому мы непатрэбныя. …Нібы тыя сабакі! Я вось лётаю, слухаю… І не магу пачуць! Ніводнае душы! Не, саміх людзей я чую. О,...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconБібліятэка запрасіла на Дзень беларускай перыёдыкі
У гэты дзень усім наведвальнікам бібліятэкі быў прапанаваны шэраг мерапрыемстваў, якія праходзілі не толькі для дарослых, але І для...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconБібліятэка І беларуская кніга дзейнасць бібліятэк Гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы па адраджэнню цікаўнасці да беларускай літаратуры
Неабходны канкрэтныя дзеянні. Бібліятэкі Гарадской цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы з 1 кастрычніка па 31 лістапада праводзяць...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconСапраўднае імя Сяргей Новік
«Пакой у наймы». Афармляў часопіс для дзяцей «Заранка» (1927-1931). Аўтар зборніка паэзіі «Заўсёды з песняй» (паэма, вершы, песні,...

Кніга для дзяцей павінна быць толькі iconДобра быць коласам; але шчаслівы той, каму дадзена быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў?
Які піша вершы іграе, ці малюе. Бо жыццё абмежаванае толькі да матэрыяльнай сферы без духовых патрэб няпоўнае. За поўны адказ 5 балаў,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка