План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры
НазваПлан работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры
Дата канвертавання06.04.2013
Памер41.31 Kb.
ТыпДокументы
П Л А Н

работы МА настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

ў 2012/2013 навучальным годзе

АГУЛЬНАЯ ТЭМА: Папярэджванне ўстойлівых памылак і цяжкасцей у вучняў пры асваенні зместу вучэбных прадметаў “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

МЭТА: Забяспячэнне своечасовага i якаснага асваення педагогамі нарматыў- най прававой і вучэбна-метадычнай базы арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове і літаратуры.

ЗАДАЧЫ:

- Забяспечыць інфармацыйную і метадычную падрыхтоўку па авалоданню зместам адукацыі па беларускай мове і літаратуры.

- Ствараць умовы для павышэння інавацыйнай граматнасці і развіцця прафесійных кампетэнцый настаўнікаў.

Пасяджэнне 1

Тэма: Фарміраванне чытацкіх уменняў вучняў у працэсе выкладання беларускай літаратуры.

Тэрмін правядзення: снежань

Форма правядзення: семінар - практыкум

Месца правядзення: ДУА “Яноўская сярэдняя школа Краснапольскага раёна”

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ:

Навукова-метадычны блок

1.Фарміраванне чытацкай культуры вучняў ва ўмовах сучаснага інфармацыйнага асяроддзя як грамадская праблема. / Чарткова А.М./

2.Шляхі фарміравання матывацыі ў вучняў да самастойнага чытання і ўстойлівага інтарэсу да яго. /Шведава А.Э./

Вучэбна-метадычны блок

1.Фарміраванне ўменняў творчага чытання і аналізу мастацкіх твораў на ўроку літаратуры ( прагляд урока ці пазакласнага мерапрыемства, затым творчая дыскусія).

2.Работа настаўніка-славесніка па развіцці вуснага і пісьмовага маўлення вучняў у працэсе аналізу мастацкага твора (абарона вопыту педагагічнай дзейнасці). / Гароднікава В.П., Карпава Н.У./

Практычны блок

Трэнінг: аналіз урока літаратуры. /кожнаму настаўніку падрыхтаваць схему аналіза урока літаратуры/

Выпрацоўка рэкамендацый. Падвядзенне вынікаў МА. /кіраўнік МА/

Пасяджэнне 2

ТЭМА: Сістэма работы настаўніка беларускай мовы па развіцці вуснага і пісьмовага маўлення вучняў

Тэрмін правядзення: люты

Форма правядзення: семінар-практыкум

Месца правядзення: ДУА “Сярэдняя школа г.п.Краснаполле”

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ:

Навукова-метадычны блок

1.Асноўныя прынцыпы методыкі развіцця маўлення і іх рэалізацыя ў працэсе выкладання беларускай мовы. / Серакова Л.П./

Вучэбна-метадычны блок

1.Прэзентацыя сістэмы работы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры па развіцці маўлення вучняў:

• работа настаўніка-славесніка па ўзбагачэнні слоўнікавага запасу вучняў і папярэджванні маўленчых і граматычных памылак (з вопыту работы Кажамякі Л.М., Траянавай А.А.).

• метады і прыёмы работы па фарміраванні ў вучняў уменняў і навыкаў звязнага маўлення ( панарама адкрытых урокаў). / разработаць план – канспект урока/

Практычны блок: аналіз творчых заданняў

• выкарыстанне кантрольна-вымяральных матэрыялаў для атрымання інфармацыі аб ходзе і выніках навучання беларускай мове і літаратуры;

/ кожны натаўнік павінен мець кантрольна-вымяральныя матэрыялы/

Выпрацоўка рэкамендацый. Падвядзенне вынікаў МА. /кіраўнік МА/

Пасяджэнне 3

ТЭМА : Шляхі ўдасканальвання арфаграфічнай пільнасці вучняў

Тэрмін правядзення: красакавік

Форма правядзення: семінар - практыкум

Месца правядзення: ДУА “Палужскі ВПК д/с-сш”

ПЛАН ПРАВЯДЗЕННЯ:

Навукова-метадычны блок

1.Рэалізацыя агульнадыдактычных і прыватнаметадычных прынцыпаў навучання арфаграфіі ў працэсе выкладання беларускай мовы. /Жыхарава Т.М./

2.Агляд навукова-метадычнага і вучэбна-метадычнага забеспячэння рэалізацыі асноўных палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”. / Палітыкіна С.В./

Вучэбна-метадычны блок

1.Абмен вопытам работы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры па рэалізацыі асноўных палажэнняў Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”:

• эфектыўныя метады і прыёмы навучання арфаграфіі, у тым ліку пры вывучэнні змен у правапісе . / прагляд урокаў настаўнікаў школы /

• выкарыстанне апорных схем як сродку фарміравання арфаграфічных навыкаў.

/ разработаць кожнаму настаўніку по адной тэме/

Практычны блок: кантроль і ацэнка арфаграфічнай пісьменнасці вучняў

/настаўнікам падрыхтаваць праверачную ці кантрольную работу па тэме занятка/ (узгадненне падыходаў да складання праверачных і кантрольных работ).

Выпрацоўка рэкамендацый. Падвядзенне вынікаў МА. /кіраўнік МА/

Літаратура:

1. Конаржевский, Ю. А. Анализ урока / Ю. А. Конаржевский. – М. : Образовательный центр «Педагогический поиск», 1999. – 336 с.

3. Ксензова, Г. Ю. Оценочная деятельность учителя / Г. Ю. Ксензова. М. : Пед. общество России, 2000. – 122 с.

4. Кульневич, С. В. Анализ современного урока / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина. – Ростов/нД : Творческий центр «Учитель», 2001. – 176 с.

5. Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі: зб. навук. арт. / уклад. А. І. Бельскі. – Мінск. : Нац. ін-т адукацыі, 2008. – 228 с.

6. Лукьянова, М. И. Личностно-ориентированный урок: конструирование и диагностика: Учебно-методическое пособие / М. И. Лукьянова. – М. : Центр «Педагогический поиск», 2006. – 176 с.

7. Ляшук, В. Я. Да пытання аб перспектыўных прыёмах, метадах, тэхналогіях выкладання літаратуры / В. Я. Ляшук // Беларуская мова і літаратура. 2008. № 12. С. 3–5.

8. Протчанка, В. У. Актуальныя праблемы тэорыі і практыкі навучання беларускай мове / В. У. Протчанка. – Мінск: НІА, 2001. – 212 с.

9. Протчанка, В. У. Арфаграфія – важны кампанент у сістэме работы па развіцці мовы / В. У. Протчанка // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – № 4. – С. 14 –22..

10. Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (да 80-годдзя праф. В.У. Протчанкі, Мінск, 9 красавіка 2010 г. – Мінск : РІВШ, 2010. – 206 с.

11. Хуторской, А.В.Современная дидактика/А.В. Хуторской. СПб. : Питер, 2001. 544 с.

12. Шамякіна, Т. І. Якім быць уроку літаратуры / Т. І. Шамякіна // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 12. – С. 6–7.

13. Яленскі, М. Г. Лінгвадыдактычная парадыгма асобасна арыентаванага навучання мове ў сучаснай школе / М. Г. Яленскі. – Мінск : НІА, 2002. – 212 с.


Кіраўнік МА - Бегункова Н.В.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconПлан работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры на 2011/2012 навучальны год
Арганізацыя І правядзенне тэматычных мерапрыемстваў, прысвечаных святкаванню 120-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconАналіз работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры за 2010/2011 навучальны год
Метадычная мэта: укараненне ў практыку работы настаўнікаў-філолагаў сучасных адукацыйных тэхналогій: тэхналогія крытычнага мыслення,...

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconАб конкурсе кабінетаў беларускай мовы І літаратуры
Ацаніць эфектыўнасць работы кабінетаў беларускай мовы І літаратуры І яе ўплыў на ўдасканаленне адукацыйнага працэсу

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconПамятка па вывучэнні работы аіра, Р(Г)вмк у галіне павышэння кваліфікацыі
Кадравае забеспячэнне рэалізацыі асноўных задач прадметнай падрыхтоўкі настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры ў працэсе павышэння...

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconПлан работы жнівеньскай нарады настаўнікаў беларускай мовы дата правядзення
Месца правядзення: уа “Сенненская дзяржаўная агульнаадукацыйная сярэдняя школа №2”

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconДуа "Сярэдняя школа №23 г. Магілёва"
Беларуская мова“ праз павышэнне прафесійнага ўзроўню настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры ў святле палажэнняў Закона Рэспублікі...

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconДата адкрыцця: верасень 2011 года Кіраўнік рэсурснага цэнтра Якавец Вольга Мікалаеўна
Любанскага раёна, арганізацыя дзейнасці па сістэматычным азнаямленні педагагічнай грамадскасці з сістэмай работы настаўнікаў беларускай...

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconМерапрыемства Тэрмін
...

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconКаб падрыхтаваць настаўнікаў І выкладчыкаў беларускай мовы да ўвядзення ў дзеянне закона Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі"
Ан беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар Аляксандр Лукашанец, намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута мовы І літаратуры...

План работы ма настаўнікаў беларускай мовы І літаратуры iconКузьміч Наталля Васільеўна
Беларускі дзяржаўны універсітэт, спецыяльнасць – беларуская мова І літаратура, кваліфікацыя – філолаг, выкладчык беларускай мовы...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка