Францыска Скарыны" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле " Замовы " для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель 2011
НазваФранцыска Скарыны" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле " Замовы " для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель 2011
старонка2/36
Дата канвертавання02.04.2013
Памер2.12 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

9. Для скаціны


У калодзец на ваду:

– Госпадзі, святая вада Ульяна, зямля Таццяна, прышла я к табе на белае малако, на жоўтае масла, на тоўсты сыр.

10. Для каровы


Першым разам, добрым часам памалюсь я Госпаду Богу, Святой Мацері пакланюсь. Дванаццаць ангелаў з неба злятайце, маім славам памагайце, ад маёй чарнарабой (масць каровы) каровы змей адганяйце. А вы, змеі, ад маёй чарнарабой каровы малако не адбірайце, вымю апухаць не давайце, на вочы страху не накідайце. Прыстрэчны, прысмешны, прыгаворны, жаночы, дзявочы, хлапочы. Жаночы із-пад чэпца, дзявочы із-пад платка, хлапочы із-пад шапкі. Жыла на жылу, сустаў на сустаў. Яно з Госпадом. Георгі на крутой гары катаўся, ва святой вадзе купаўся, і нам усім паказаўся із Святой Мацеры в Божам рэчы гаварыў: «Святая Мацер Божая, ад маёй (рабой) кароўкі змей адгані, із іхнімі злымі духамі ў цёмныя лесы, у чорныя бары іх сваім святым словам заключы. Я – словам, а Святая Мацер Божая всескорбяшчая – з помашчу (3 р.).

11. Да каровы


Святы Юрай, Святы Ягорый, Святы Мікола. Па ўсяму свету ходзіце, усім праўду гаворыце, скажыце мне, буду я есці з кароўкі сваёй малако ці не?

Узяць цадзілку і 3 разы к сабе расы пацягнуць і цадзіць малако 3 разы і не паласкаць:

– Налятая туча і граза, налі вядро вады і набяры стакан вады ад сябе.

На трэці дзень памыць цадзілку і воду выліць на машынную дарогу, а цадзілку павесіць над дзвярамі, каторыя ў хату ўваходзяць.


12. Каб абараніць кароўку

Госпаду Богу памалюся, крастом крашчуся. Прачыстаю Святою пакланюся. За Святыя рызы бяруся, ворагаў не баюся. Ведзьмам-чараўніцам стаўляю ногі стаўбамі, рукі граблямі, каб яны свае пальцы кусалі, проці сэрца кроў смакталі, каб маёй сівой кароўкі ўладзенне не малі. Кароўка-ўдарнічка, не будзь ты ўрочна, а будзь ты малочна. Чужога спору не забіраем, свайго не выпускаем. Дзе ты будзеш, кароўка, расу збіваць, траву з’ядаць, там будзе спор прыбуваць. Ехай Юрай на сваім кані, дзяржаў жалезны меч, засякаў злым ведзьмам языкі і рэч. Каб ведзьма не хадзіла і да маёй кароўкі ўладання не мела. Ідом да цябе, кароўка, з хлебам і з паскаю, а ты да нас з спорам і з сваёю ласкаю. Зара-зарнічка, Божая памочнічка, памагаеш людзям, памажы і нам. Амінь.

І тры разы перахрысціцца трэба.


13. Каб скот на дварэ стаяў

Із мурав’інай кучы прут вынуць і гаварыць:

– Как мурашы кіпяць, так бы ў меня на дварэ скацінка ўсякая скапілась і пладзілась.

Пад паталок хлява палажыць:

– Хлевічок-дабрахот, берагі і сцерагі скацінку: авечак, кароў і цялят.

Счэпы ўзяць у акошка. Осенью скацінку запіраюць на дварэ:

– Как шчэпка ў крэсцьяніна пладзіцца, так бы ў меня на дварэ скацінка ўсякая скапілась і пладзілась: авечкі, каровы і цялятка.

Па тры раза на зарэ гаварыць, а шчэпы ў тры вуглы двара палажыць з сімі славамі.


14. На добры ўдой

Нагаварваць на вадзе:

– Вадзіца-царыца, прыйшла я цібе браці і на помач к сібе зваці. Прышла я па ўдой, не па чужы, а па свой. Сколькі за нач вады ў калодцы прыбыла, каб у маёй скаціны – рабой шарсціны, малака прыбыла.

Абсявай вакруг каровы макам:

– Як гэтага маку ніхто з зямлі не падбярэ, так у маёй скаціны, рабой шарсціны, ніхто малака не адбярэ: ні доем, ні лоем, ні чараўніком, ні калдаўніком, ні калдаўніцай, ні на сцежцы, ні на межцы, ні на трнай дарожцы. Амінь.


15. Як карова не дае малака

Первым разам, Гасподнім часам, памажыце Святой Прачыстай Мацеры Божай, станьце ў помашч. Угаварую з вушэй, з вачэй, з рог, з буйнай галавы, з жоўтай касці, з жыл, з паджыл, з мяккага жывата, з вым’я, з даек стала маленькае і цёпленькае, як макавае зярнятка. Як маку ведзьмам не сабраць, так у етай каровы спору не ўзяць. Міколачка, татачка, пасі ету карову па позняй і ранняй расе, штобы спор і ўдой прыбываў.

Ехаў Ягор на сівым кане, спор увідаў, замкнуў замкі медныя, ключы срэбныя, зло незабыўнае назад заварачвае. Госпаду Богу памалюся, стань, Святы Ягор, у помашч. Як лес развіваецца, так у Рабкі малако прыбаўляецца. Як ведзьме не падымацца к мору і к сырой зямле, так і етай чорнай карове і мне. Свята Маць Прачыстая, накрый эту карову залатой скацеркай, рогі, ногі, буйную галаву. Сцаляй, Госпадзі, сцаляй малако ёй, засцілай вочы плахой ведзьме, як цёмная ноч. Як цёмная ноч нявідная, штоб не была мая карова жадная. Абсыпаю сваю карову макам. Хто еты мак сабярэ, той маёй карове ўракне. Амень.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Падобныя:

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconСкарыны» фалькларыстыка замовы Практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» Гомель гду імя Ф. Скарыны 2011
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам установы адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны» 2011...

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 2 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
...

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 1 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Комплекс вучэбных матэрыялаў уключае тэкст лекцыі на тэму «Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый», чатыры часткі практычнага...

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconРактычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія у 4 частках Частка 3 Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Калінкавіцкага, Кармянскага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Мазырскага І нараўлянскага раёнаў Гомельскай вобласці

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconПрактычнае кіраўніцтва для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель гду імя Ф. Скарыны 2012
Рэцэнзенты: З. У. Шведава, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры беларускай мовы уа “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт...

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconСінтаксіс заданні да кантрольных работ для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» Гомель 2007
Рэкамендавана да друку навукова-метадычным саветам установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconОмельшчыны ў кантэксце беларускай анамастыкі практычнае кіраўніцтва для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель 2012
Рэцэнзенты: З. У. Шведава, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры беларускай мовы уа “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт...

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconРэгіянальныя асаблівасці вясельных традыцый" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Комплекс вучэбных матэрыялаў уключае тэкст лекцыі на тэму «Регіянальныя асаблівасці вясельных традыцый», чатыры часткі практычнага...

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconГія заданні да выканання лабараторных работ для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія" Гомель уа "гду імя Ф. Скарыны" 2010
Рэкамендавана да друку навукова-метадычным саветам установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт

Францыска Скарыны\" хрэстаматыя вучэбны дапаможнік па раздзеле \" Замовы \" для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 \"Беларуская філалогія\" Гомель 2011 iconМіністэрства адукацыі рэспублікі беларусь установа адукацыі "Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны" Філалагічны факультэт тэсты па гісторыі мовазнаўства практычны дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта гомель 2003
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам Установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”26...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка