Пытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
НазваПытанні да заліку па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2012/2013 навучальны год
Дата канвертавання18.03.2013
Памер33.68 Kb.
ТыпДокументы
Зацверджаны на пасяджэнні кафедры

03 снежня 2012 г., пратакол № 4


Пытанні да заліку

па курсу “Гісторыя Беларусі” на 2012/2013 навучальны год

 1. Засяленне беларускіх зямель. Фарміраванне этнічных супольнасцей. Галоўныя перыяды этнічнай гісторыі Беларусі.

 2. Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё.

 3. Беларускія землі ва ўмовах феадальнай раздробленасці. Барацьба супраць крыжакоў і татара-манголаў (ХІІ-ХІІІ стст.).

 4. Увядзенне хрысціянства. Культура беларускіх зямель у IX–XIII стст.

 5. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага: розныя падыходы і канцэпцыі. Роля беларускіх зямель у станаўленні ВКЛ.

 6. Беларускія землі у грамадска-палітычным жыцці Вялікага княства Літоўскага XIV–XV стст. Крэўская унія і яе вынікі.

 7. Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў XIV – першай палове XVI ст.

 8. Асаблівасці дзяржаўнага і саслоўнага ладу Вялікага княства Літоўскага ў XIV – першай палове XVI ст. Тры статуты ВКЛ.

 9. Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх зямель у XIV – першай палове XVI ст. Аграрная рэформа 1557 г. Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі.

 10. Фарміраванне беларускай народнасці.

 11. Культура Беларусі другой паловы XIII – першай паловы XVI ст.

 12. Люблінская унія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 13. Грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ ў складзе Рэчы Паспалітай.

 14. Брэсцкая царкоўная унія. Барацьба беларускага народа супраць польска-каталіцкай экспансіі.

 15. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы ХVІ – ХVІІІ ст.

 16. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай.

 17. Падзелы Рэчы Паспалітай: прычыны і вынікі.

 18. Культура Беларусі ў другой палове ХVІ – ХVІІІ ст.

 19. Уваходжанне Беларусі ў склад Расійскай імперыі. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове XIX ст.

 20. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці правядзення аграрнай рэформы ў Беларусі.

 21. Буржуазныя рэформы 60–70-х гадоў XIX ст. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі. Контррэформы 80-90-х гг.

 22. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі.

 23. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у парэформенны перыяд і на рубяжы ХІХ–ХХ ст.

 24. Грамадска-палітычнае становішча Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Агульнарасійскія палітычныя партыі. Першая расійская рэвалюцыя.

 25. Беларускі нацыянальны рух ў канцы XIX – пачатку XX ст. Беларуская сацыялістычная Грамада (БСГ).

 26. Пачатак Першай сусветнай вайны. Змены ў грамадска-палітычным і эканамічным жыцці Беларусі. Беларускі нацыянальны рух у 1915–1916 гг.

 27. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Падзеі на Беларусі, выкліканыя рэвалюцыяй.

 28. Фарміраванне беларускай нацыі.

 29. Культура Беларусі канца ХVІІІ – пачатку XX ст.

 30. Кастрычніцкая рэвалюцыя: розныя канцэпцыі.

 31. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўстанаўленне савецкай улады на Беларусі.

 32. Размежаванне палітычных сіл на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.).

 33. Беларусь ва ўмовах пашырэння нямецкай акупацыі ў 1918 г. Брэсцкі мірны дагавор. Абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі (БНР).

 34. Утварэнне Беларускай ССР. Аб’яднанне Беларускай ССР з Літоўскай ССР.

 35. Беларусь у перыяд польскай інтэрвенцыі (1919–1920 гг.). Аднаўленне БССР. Рыжскі мірны дагавор.

 36. Новая эканамічная палітыка ў БССР, яе сутнасць і вынікі.

 37. Асаблівасці і вынікі правядзення палітыкі сацыялістычнай індустрыялізацыі ў БССР ў 20–30-я гг. XX ст.

 38. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі БССР ў 20–30-я гг. XX ст.

 39. Грамадска-палітычнае жыццё БССР ў 20-30-я гг. XX ст. Ажыццяўленне палітыкі беларусізацыі.

 40. Палітычная барацьба ў СССР і БССР у 20–30-я гг. XX ст.: прычыны, маштабы, розныя меркаванні.

 41. Культурнае будаўніцтва ў Беларускай ССР у 20–30-я гг. XX ст.

 42. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921–1939 гг.): сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае становішча.

 43. Аднаўленне народнай гаспадаркі Беларусі ў першыя гады пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны (1946–1950 гг.).

 44. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларускай ССР у 50-я – першай палове 80-х гадоў XX ст.

 45. Грамадска-палітычнае развіццё Беларускай ССР у другой палове 40-х–першай палове 80-х гг. ХХ ст.

 46. Культура Беларускай ССР у 1946–1985 гг.

 47. Палітыка перабудовы. Ліквідацыя СССР. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь.

 48. Грамадска-палітычнае жыццё Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе (1991–2012 гг.).

 49. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў сучасных умовах (1991–2012 гг.).

 50. Культура Беларусі на сучасным этапе.

 51. Гісторыя маёй сям'і. Генеологическое дрэва.
Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне "Гісторыя культуры Беларусі" для студэнтаў завочнага аддзялення спец. "Гісторыя" (2012-2013 нав год) Пытанні да заліку па "Гісторыі культуры Беларусі"
Пытанні да заліку, метадычныя рэкамендацыі, прыкладны змест пытанняў, узор адказу, асноўная І дадатковая літаратура па дысцыпліне...

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу "Гісторыя Беларусі" на 2009/2010 навучальны год
Актуальнасць І неабходнасць вывучэння гісторыі Беларусі. Перыядызацыя гісторыі Беларусі

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconЭкзаменацыйныя пытанні па курсу «гісторыя беларусі» для студэнтаў інжынерна-эканамічнага факультэта бдуір (2008/09 вучэбны год)
Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу Гісторыя Беларусі
Культура Беларусі ІХ-ХІІІ ст у кантэксце агульнаеўрапейскага культурнага працэсу

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconКаляндарна–тэматычнае планаванне па курсу "Асновы выбару прафесіі" ў 9 класе на 2012/2013 навучальны год Колькасць гадзін: 35

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПытанні да экзамену па курсу
Прадмет, значэнне І мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння...

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПлан работы ма настаўнікаў пачатковых класаў на 2012/2013 навучальны год
Арганізацыя адукацыйнага працэсу на 1 ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2012/2013 навучальным годзе

Пытанні да заліку па курсу \"Гісторыя Беларусі\" на 2012/2013 навучальны год iconПлан работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў Дзяржаўнай установы адукацыі "Грыцкевіцкая сярэдняя школа" на 2012/2013 навучальны год
Дзяржаўнай установы адукацыі “Грыцкевіцкая сярэдняя школа” на 2012/2013 навучальны год

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка