Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала
НазваРедакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала
Дата канвертавання11.03.2013
Памер30.18 Kb.
ТыпДокументы
РЕДАКЦЫЯ ЧАСОПІСА «МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН»

Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013).

Разделы журнала: 1. Официальный раздел. 2. Физическая география и геоэкология. 3. Экономическая география. 4. Культурная география. 5. Краеведение и туризм. География Могилевской области. 6. Школьная география. Методика преподавания географии. 7. Научные сообщения. 8. Юбилеи. 9. Рецензии.

ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ АРТЫКУЛАЎ

Артыкулы і іншыя матэрыялы прымаюцца на беларускай (прэарытэт) або рускай (англійскай) мове. Аб’ём матэрыялаў 5-8 друкаваных старонак (1/4-½ усл. п.л., укл. табліцы, графікі, спіс літаратуры), акрамя заказных матэрыялаў; паведамленняў 1-3 старонкі, праз 1 інтэрвал на белай паперы фармату А4. Прадстаўленныя матэрыялы павінны ўтрымліваць новыя звесткі, навізну, раскрываць актуальныя пытанні, спрыяць вырашэнню праблем геаграфіі, краязнаўства і методыкі выкладання геаграфіі; быць выкананы у кампутарным варыянце (Word for Windows 95-97) з прадстаўленнем дыска і 2 экз., што аддрукаваны на прынтары.

Старонкі рукапісу павінны мець палі: верхняе, ніжняе і левае – не менш за 25 мм, правае – не менш за 15 мм. Рукапіс набіраецца ў Times New Roman, 14 пт. Спасылкі на літаратурныя крыніцы афармляюцца парадкавым нумарам ў квадратных дужках (напрыклад, [1, с.55]). Спіс літаратуры не павінен перавышаць больш за 15 найменняў.

Тэкст артыкула павінен утрымліваць: уводзіны, мэты, задачы, прадмет, аб’ект, метады, асноўны змест, высновы. Да рукапісу неабходна дадаць: а) звесткі аб аўтары, адрас, тэлефон; e-mail. б) рэкамендацыю доктара навук, аднаго з членаў Вучоных саветаў аддзелаў геаграфічных таварыстваў; в) індэкс УДК; г) кароткую анатацыю на беларускай (рускай) і англійскай мовах (мэты, метады, асноўны змест; вынікі – не болей за 1000 знакаў разам з прабеламі); д) рэцэнзію доктара навук, або буйнога спецыяліста ў галіне артыкула.

Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў і цытат у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Рукапісы рэцэнзуюцца. Аўтарскія рукапісы не вяртаюцца. Да разгляду прымаюцца толькі рукапісы, якія адпавядаюць патрабаванням выдання. Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права скарачаць артыкулы, уносіць праўкі.

У выпадках паліграфічнага браку ў выданні звяртацца ў друкарню.

Пазіцыя рэдакцыйнай рады можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Пры перадруку абавязкова спасылацца на “Магілёўскі мерыдыян”.

Адрас рэдакцыі: 212030, г.Магілёў, вул. Першамайская, 44, кафедра геаграфіі і аховы прыроды (рэдакцыя навукова-метадычнага выдання “Магілёўскі мерыдыян”), +375-222-28-79-57, e-mail: mogilevmeridium@yandex.ru; alshadrakov@yandex.ru; sharukhogeo@rambler.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Статьи и сообщения принимаются на белорусском (приоритет) или русском (английском) языках. Объём статей 5-8 печатных страниц (1/4-½ усл. печ. л., вкл. таблицы, графики, список литературы), кроме заказных материалов; научных сообщений 1-3 страницы, через 1 интервал, формат А4. Представленные материалы должны содержать новые сведения, новизну, раскрывать актуальные вопросы, содействовать решению географических проблем; быть выполнены в электронном варианте (Word for Windows 95-97) с предоставлением диска и 2 экз., отпечатанных на принтере.

Страницы рукописей должны иметь поля: верхнее, нижнее и левое – не менее 25, правое – не менее 15 мм. Рукопись набирается в Times New Roman, 14 пт. Ссылки на литаратурные источники оформляются порядковым номером в квадратных скобках (например, [1, с.55]). Список литературы не должен превышать 15 наименований.

Текст должен содержать: введение, цели, задачи, предмет, объект, методы, основное содержание, выводы. К рукописи неабходимо приложить: а) сведения об авторе, адрес, телефон, e-mail; б) рекомендацию Ученого совета отдела (филиала) географического общества; в) индекс УДК; г) краткую аннотацию на белорусском (русском) и английском языках (цели, методы, основное содержание, выводы – не более 1000 знаков вместе с пробелами); д) рецензию доктора наук, или крупного специалиста по направлению статьи.

Ориентировочная стоимость 1 с. текста в эквиваленте 1,25Є.

З павагай, намеснік галоўнага рэдактара, кандыдат геаграфічных навук Аляксей Шадракоў +375-29-7-412890; +375-222-28-79-57; alshadrakov@yandex.ru

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconДа ўвагі студэнтаў І магістрантаў!
Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на 2013 год у межах XXIІ міжнародных навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай 16 красавіка...

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconМатэрыялы для часопіса "фартуна"
Жывуць пачуцці ў людскіх душах. Пачуццё ўдзячнасці перадаецца ад пакалення да пакалення. З удзячнасцю мы прыходзім з букетамі кветак...

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconЗаконодательством на 2013 год по Республике Мордовия
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством на 2013...

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconЦентрализованная библиотечная система города Гурьевска Календарь на 2012 год
Столица Армении г. Ереван будет носить почетное звание Всемирной столицы книги с 23 апреля 2012 г по 22 апреля 2013 г

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconТематика общешкольных родительских собраний на 2012-2013 учебный год
Обновление содержания начального общего образования на 2012-2013 учебный год. Особенности учебного плана начальной школы

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconПлан работы Дзяржаўнай установы адукацыі "Заастравецкая сярэдняя школа Клецкага раёна" з 10 верасня па 15 верасня 2012/2013 навучальнага года
Падрыхтоўка дакументацыі да субяседавання ў раа: музычнае аддзяленне, зводная ведамасць

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconИнформационно-библиографический отдел Календарь дат и событий 2013 год
Календарь дат и событий. 2013 год / Волгогр. Оунб им. М. Горького, ибо; [сост. А. В. Голованова; ред.: М. М. Самко, Т. И. Климова;...

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconПорядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2013 год
График составления проекта бюджета на 2013 год, и определяет механизм формирования объемов бюджетных ассигнований для расчета действующих...

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconПлан работы ма настаўнікаў пачатковых класаў на 2012/2013 навучальны год
Арганізацыя адукацыйнага працэсу на 1 ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2012/2013 навучальным годзе

Редакцыя часопіса «магілёўскі мерыдыян» Прымае матэрыялы ў нумары Тома 13 (2013 год) часопіса: выпускі 1-2 – у тэрмін да 15 красавіка (15 апреля), выпуск 3-4 – 15 верасня (сентября 2013). Разделы журнала iconПлан работы Дзяржаўнай установы адукацыі "Заастравецкая сярэдняя школа Клецкага раёна" з 17 верасня па 22 верасня 2012/2013 навучальнага года
Наведванне І аналіз факультатыўных заняткаў па вучэбным прадмеце “Руская мова” у 6 кл.: якасць арганізацыі адукацыйнага працэсу

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка