Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб
НазваПытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб
Дата канвертавання11.03.2013
Памер25.75 Kb.
ТыпДокументы
Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 АБ

(5 семестр)

 1. Графіка, яе прадмет і задачы. Алфавіт як аснова графікі. Іншыя графічныя сродкі. З гісторыі беларускай графікі. Тры графічныя сістэмы.

 2. Арфаграфія, яе прадмет і задачы. Сувязь беларускай арфаграфіі з фанетыкай. Асноўныя прынцыпы беларускай арфаграфіі: фанетычны і марфалагічны.

 3. Гісторыя станаўлення беларускай арфаграфіі. Роля беларускіх пісьменнікаў у станаўленні арфаграфіі.

 4. Праблемы арфаграфічнай нармалізацыі і кадыфікацыі беларускай мовы ў пачатку XX ст. "Беларуская граматыка для школ" Б. Тарашкевіча (1918).

 5. Акадэмічная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу (1926 г.). Арфаграфічная рэформа 1933 года. Удакладненні і частковыя змены, унесеныя ў правапіс у 1957 годзе.

 6. Праблемы сучаснага беларускага правапісу. Рэформа правапісу 2008 г.

 7. Марфемная структура слова, або марфеміка. Марфема, адрозненне яе ад гука, склада, слова. Тыпы марфем. Варыянтныя марфемы. Нулявыя марфемы.

 8. Аснова слова. Віды асноў. Канчатак. Нулявыя і матэрыяльна выражаныя канчаткі; варыянтныя канчаткі. Корань слова. Афіксы і іх віды. Конфікс. Афіксоіды.

 9. Змены ў марфемнай структуры слова.

 10. Словаўтварэнне. Асноўныя словаўтваральныя паняцці.

 11. Сінхранічнае словаўтварэнне. Паняцце пра дыяхранічнае словаўтварэнне; марфолага-сінтаксічны, лексіка-семантычны і лексіка-сінтаксічны спосабы. Роля словаўтварэння ва ўзбагачэнні лексікі беларускай мовы.

 12. Марфалогія як граматычнае вучэнне аб словах і словаформах. Сувязь марфалогіі з іншымі раздзеламі мовазнаўства. Граматычная катэгорыя, граматычныя значэнні і формы. Спосабы і сродкі выражэння граматычных катэгорый і значэнняў.

 13. Часціны мовы як лексіка-граматычныя класы слоў. Прынцыпы вылучэння і размежавання часцін мовы. Сістэма часцін мовы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Пераход слоў адной часціны мовы ў другую.

 14. Назоўнік. Назоўнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае значэнне, марфалагічныя прыметы і сінтаксічная роля. Лексіка-семантычныя групы назоўнікаў. Лексіка-граматычныя групы назоўнікаў.

 15. Граматычныя катэгорыі назоўніка. Род назоўнікаў. Назоўнікі агульнага роду. Вызначэнне роду нескланяльных назоўнікаў. Лік назоўнікаў. Адзіночналікавыя і множналікавыя назоўнікі. Склон назоўнікаў. Асноўныя значэнні склонаў.

 16. Скланенне назоўнікаў. Тыпы скланення: назоўнікі субстантыўнага, ад'ектыўнага, змешанага (субстантыўна-ад'ектыўнага), нулявога скланення. Рознаскланяльныя назоўнікі.

 17. Скланенне асабовых іменаў, прозвішчаў і геаграфічных назваў. Рознаскланялытыя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі. Утварэнне назоўнікаў.

 18. Прыметнік як часціна мовы. Катэгарыяльнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў: якасныя, адносныя, прыналежныя. Пераход прыметнікаў з аднаго разраду ў другі.

 19. Поўныя і кароткія формы якасных прыметнікаў. Ступені параўнання якасных прыметнікаў. Спосабы і сродкі ўтварэння якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў. Пераход дзеепрыметнікаў у прыметнікі.

 20. Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння. Разрады лічэбнікаў паводле структуры.

 21. Асаблівасці сінтаксічнай сувязі лічэбнікаў з назоўнікамі. Скланенне колькасных і парадкавых лічэбнікаў. Няпэўна-колькасныя словы.

 22. Займеннік як часціна мовы. Групы займеннікаў паводле суадноснасці з іншымі часцінамі мовы. Разрады займеннікаў паводле значэння.

 23. Лексіка-граматычная характарыстыка займеннікаў розных разрадаў. Скланенне займеннікаў. Пераход слоў іншых часцін мовы ў займеннікі.

 24. Дзеяслоў як часціна мовы. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. Асновы дзеяслова. Пераходныя і непераходныя дзеясловы.

 25. Катэгорыя стану і трывання дзеясова. Катэгорыя ладу дзеясова.

 26. Катэгорыя часу дзеяслова. Катэгорыя асобы дзеясова. Спражэнні дзеясова.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconПытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09-аб
Беларуская літаратурная мова, яе прыметы: наддыялектнасць, унармаванасць, кадыфікаванасць, поліфункцыянальнасць

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconПытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 2 курса (09ая-ня)
Беларуская мова як найважнейшы элемент нацыянальнай культуры. Беларуская літаратурная мова, яе прыметы: наддыялектнасць, унармаванасць,...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconПытанні да дзяржаўнага экзамену па дысцыпліне «Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання» для студэнтаў 6 курса груп па завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці «Пачатковая адукацыя» (6ПАзс/09)
Методыка навучання беларускай мове як навука. Прадмет І задачы курса методыкі беларускай мовы ў пачатковых класах. Прынцыпы І метады...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconТэматыка практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці "Беларуская філалогія"
Мова як сродак камунікацыі І інструмент пазнання рэчаіснасці. Роля І месца беларускай мовы ў сучасным грамадстве. Сацыяльна-функцыянальная...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconКолькі ў сучаснай беларускай мове зменных часцін мовы?
У беларускай мове ўжываюцца словы абеліск, тэрмас, дыск, фантазія. З якой мовы яны запазычаны?

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconБеларусі, Расіі І ва Украіне І што могуць зрабіць прафсаюзы для сацыяльнай падтрымкі студэнтаў?
Мінску. У поле зроку старшыняў прафсаюзаў трапілі як пытанні стыпендыяльнага забеспячэння студэнтаў, так І пытанні ІХ аздараўлення,...

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconПытанні для заліку (экзамену) па беларускай мове
Лексіка беларускай літаратурнай мовы паводле паходжання, ужывання І стылістычнай прыналежнасці

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconСекцыя беларускай І рускай моў фдп І па метадычныя рэкамендацыі І кантрольныя заданні па беларускай мове для студэнтаў-завочнікаў І курса бдуір мінск 2002
М 54 для студэнтаў-завочнікаў І курса бдуір / Склад. Л. А. Пятроўская, Л. А. Бондар, Мн.: Бдуір, 2002. – 24 с

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconІ нтэрнэт-ал І мп І яда па беларускай мове
Якому слову ў сучаснай мове адпавядае старажытнае агульнаславянскае словазлучэнне "сего лета"?

Пытанні да іспыту па сучаснай беларускай мове для студэнтаў групы 09 аб iconВучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках)
Вырашэнне гэтых задач павінна таксама садзейнічаць падрыхтоўцы студэнтаў да больш асэнсаванага ўспрыняцця І засваення курсаў сучаснай...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка