8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень)
Назва8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень)
Дата канвертавання24.02.2013
Памер222.5 Kb.
ТыпДокументы
Геаграфія мацерыкоў і краін

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень)

1. Зылъ Е.А., Рылюк Г. Я. Геаграфія мацерыкоў і краін. 8 клас.- Мінск: Нар. асвета, 2009.

2. Атлас: Геаграфія мацерыкоў і краін. 8-9 класы/ пад агульн. рэд. П.С. Лапуха. - Мінск: “Белкартаграфія”, 2008.

№ уро­ка, дата

Тэма раздзела, урока

Практычныя работы

Асноўныя вывучаемыя пытанні

Мат.вуч. дап. Д/з

ТСН

1

3

4

5
1

Уводзіны

Геаграфія мацерыкоў і краін. Прадмет вывучэння і яго асаблівасці

§1
Раздзел I. Агульны геаграфічны агляд зямнога шара (25 г)

Тэма 1. Агульныя заканамернасці прыроды Зямлі (13 г)

2

Геаграфічная абалонка

Геаграфічная абалонка. Межы. Заканамернасці развіцця геаграфічнай абалонкі. Цэластнасць, рытмічнасць, кругазварот рэчываў у геаграфічнай абалонке. Занальнасць і азанальнасць у геаграфічнай абалонке

§2 Ап. Зад.(на выбар)
3

Глабальныя рысы

рэ­льефу Зямлі

Глабальныя рысы рэльефу Зямлі: мацерыкі і акіяны. Теорыя літасферных пліт. Паходжанне ма­церыкоў і акіянаў. Складкаватыя паясы

§3
4

Тэктанічная будова зямной кары

Тэктанічная будова зямной кары. Платформы. Пліты і шчыты. Вобласці складкаватасці. Горсты, грабены, перамяшчэнні ўчасткаў зямной кары па збросах

§4
5

Рэльеф раўнін і гор Зямлі

Паходжанне раўнін (дэнудацыйныя, акумулятыўныя). Паходжанне гор (складкаватыя, складкавата-глыбавыя, глыбавыя, вулканічныя)

§5
6

Клімат Зямлі. Сонечная радыяцыя

Клімат Зямлі. Сонечная радыяцыя. Размеркаванне сонечнай радыяцыі па паверхні Зямлі. Цеплавыя паясы: гарачы, два ўмераных, два халодных, два пояса марозаў. Межы цеплавых паясоў. Размеркаванне тэмпературы паветра.

§6
7

Цыркуляцыя

атмас­феры

Цыркуляцыя атмасферы. Пасаты, заходнія вятры ўм. шырот, палярныя вятры: пн-у вятры ў Арктыцы і пд-у ў Антарктыцы. Мусоны. Размеркаванне ападкаў па паверхні Зямлі

§7

Прэзентацыя

8

Асноўныя тыпы паветраных мас. Цыклоны і антыцыклоны

Асноў­ныя тыпы паветраных мас: экватарыяльная, трапічная, кантынентальная арктычная (антарктычная). Атмасферныя фран­ты. Цыклоны і антыцы­клоны, звязаныя з німі тыпы надвор’я

§8
9

Кліматычныя паясы Зямлі

Клім. паясы Зямлі: экватар., субэкватар., трапічны,субтрап., умераны, субарктычны і субантарктычны, арктычны і антарктычны. Тыпы клімату

§9

В\Ф “Клімат”

10

Глебы і глебава-зямельныя рэсурсы свету

Глебы і глебава-зямельныя рэсурсы Зямлі. Фактары глебаўтварэння: глебаўтвараючыя пароды, арганізмы, клімат, рэльеф, грунтовыя воды, час і чалавек. Асноўныя тыпы глеб свету, іх уласцівасці. Аптымальныя клім. ўмовы вегетацыі культур: тэмпература паветра, вільготнасць глебы, дастатковая колькасць ападкаў. Паняцце аб агра­клімат. рэсурсах

§10

11

Прыродныя зоны Зямлі. Прыродныя зоны экватарыяльных і трапічных шырот

Прыродныя зоны Зямлі. Прыродныя зоны экв. шырот: зона вільготных экв. лясоў, зона саванн і рэдкалесся. Прыродныя зоны трап. шырот: трап. пустыні, зона вільготных і пераменна-вільготных трап. лясоў, субтрап. жорсткалістныя вечназялёныя лясы і хмызнякі, пераменна-вільготныя (у тым ліку мусонныя) лясы. Зоны субтрап. стэпаў, паўпустынь і пустынь

§11


в/ф “Клімат”

12

Прыродныя зоны Зямлі. Прыродныя зоны ўмер. і арктычных шырот. Высотная пояснасць

Прыродныя зоны Зямлі. Прыродныя зоны ўме­раных шырот: пустыні і паўпустыні ўмераных шырот, стэпы, зона шырокалісцёвых і змешаных лясоў, тайга. Прыродныя зоны арктычных (антарктычных) шырот: тундра, зона арктычных (антарктычных) пустынь. Высотная пояснасць

§12

13

Праблемы захавання прыроднай разнастайнасці на Зямлі

Праблемы захавання прыроднай разнастайнасці на Зямлі. Прыродаахоўныя тэрыторыі: запаведнікі, запаведна-рэкрэацыйныя і абмежавана ахоўваемыя. Біясферныя запаведнікі. Нац. паркі. Ландшафтныя, біялаг., гідралагічныя заказнікі

§13

Прэзентацыя

14

Практычная работа № 1. “Аналіз геаграфічнага праяўлення шыротнай зан. па тэм. картах”
Раб. ў сш. (табл.або апісання)
15

Абагульняючае паўтарэнне
Зад. вуч. дап., с.45
Тэма 2. Сучаснае насельніцтва свету і яго гаспадарчая дзейнасць (10 г)

16

Насельніцтва свету. Сучасныя дэм. тэндэнцыі

Насельніцтва свету. Сучасныя дэмаграфічныя тэндэнцыі. Сучаснае дэмаграфічнае развіццё. Паняцце “якасць жыцця”. Дэмагра­фічная палітыка. Міграцыі насельніцтва

§14 Ап.. зад. (на выб.)

Прэзентацыя

17

Сусветны працэс урбанізацыі

Сусветны працэс урбанізацыі. Адрозненні паміж тыпамі ўрбанізацыі ў эканоміцы развітых і краінах, якія развіваюц-ца. Мегалаполісы свету. Экалаг. праблемы вялікіх гарадоў

§15
18

Этнічны састаў насельніцтва. Геаграфія рэлігій свету

Этнічны састаў на­сельніцтва свету. Буйныя народы свету. Аднанацыянальныя і шматнацыянальныя краіны. Моўная класіфікацыя этнасаў. Геаграфія рэлігій свету. Геаграфія матэрыяльнай і духоўнай культуры

§16
19

Геаграфія матэрыяльнай і духоўнай культуры

Геаграфія матэрыяльнай культуры (жыллё, адзенне, ежа). Геаграфія духоўнай культуры (літаратура, тэатр, выяўленчае мастацтва, музыка, архітэктура і др.)

§17
20

Дынамічнасць пал. карты св.

Дынамічнасць паліт. карты свету. Палітычныя, этнічныя, рэлігійныя канфлікты св.

§18

Прэзентацыя

21

Паняцце аб С/Г. Асн. этапы фар­міравання гаспадаркі

Паняцце аб сусветнай гаспадарцы. Асноўныя этапы фар­міравання гаспадаркі і яго галіновай структуры: першасны, другасны, трэцічны.

§19

Прэзентацыя

22

Паняцце аб тэр. стр-ры гаспадаркі. Фактары размяшчэння вытворчасці

Паняцце тэрытарыяльнай структуры гаспадаркі. Фактары размяшчэння вытворчасці: сыравінны, паліўны, энергетычны, працоўны, спажывецкі, транспартны, экалаг.

§20
23

Паказчыкі ўзроўню развіцця гаспадаркі краін

Практычная работа №2* “Аналіз статыст. даных, пабудова графікаў і дыяграм (па выбару наст.)”

Спецыялізацыя. Валавы ўнутраны прадукт. Валавы нацыянальны прадукт. Індэкс чалавечага развіцця. Развітыя краіны свету і краіны, якія развіваюцца

§21

24

Паняцце аб сусв. рынке. Міжнароднае эканамічнае супрац. Працяг пр. раб.

Паняцце аб сусветным рынке. Міжнароднае эканамічнае супрацоўніцтва. Паняцце аб устойлівым развіцці краін свету

§22
25

Абагульняючае паўтарэнне
Зад. вуч. Дап., с. 73
Раздзел П. Рэгіянальны агляд зямнога шара (42 г)

Тэма 3. Акіяны (4 г)

26

Ціхі акіян

Асаблівасці геаграфічнага становішча, памеры. Зрэзаннасць берагавой лініі, моры, залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя цячэнні. Мінеральныя і арганічныя багацці акіяна, іх значэнне для чалавека. Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія парты. Экалагічныя праблемы

§23


27

Атлантычны акіян

Асаблівасці геаграфічнага становішча, памеры. Зрэзаннасць берагавой лініі, моры, залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя цячэнні. Мінеральныя і арганічныя багацці акіяна, іх значэнне для чалавека. Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія парты. Экалагічныя праблемы

§24
28

Індыйскі акіян

Асаблівасці геаграфічнага становішча, памеры. Зрэзаннасць берагавой лініі, моры, залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя цячэнні. Мінеральныя і арганічныя багацці акіяна, іх значэнне для чалавека. Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія парты. Экалагічныя праблемы

§25
29

Паўночна Ледавіты акіян

Практычная работа № 3

“Складанне апісання прырод­ных рэсурсаў з дапамогай тэм. карт, тэкста падручніка і дад. крыніц на прыкладзе аднаго з акіянаў”

Асаблівасці геаграфічнага становішча, памеры. Зрэзаннасць берагавой лініі, моры, залівы. Глыбіні і рэльеф дна. Тэмпература і салёнасць паверхневых вод. Акіянічныя цячэнні. Мінеральныя і арганічныя багацці акіяна, іх значэнне для чалавека. Транспартныя зносіны ў акіянах і марскія парты. Экалагічныя праблемы


§26
Тэма 4. Афрыка ( 9 г)

30

Геаграфічнае становішча. Геаграфічныя адкрыцці і даследванні. Геалагічная будова, рэльеф, кар. выкапні

Мацерыкі Паўднёвага паўшар’я. Геаграфічнае становішча. Геаграфічныя адкрыцці і даследванні мацерыка (Н.Радзівіл, Д.Лівінгстон, В.Юнкер, Н.Вавілаў). Геалагічная будова. Разломы зямной кары. Запасы карысных выкапняў. Асаблівасці рэльефа

§27

Ап. зад.і (на выбар)

В/ф “Афрыка”

31

Практычная работа № 4*

“Складанне характ. геаграф. становішча і нанясенне на к/карту элэментаў, якія характ. геа. становішча мацерыка (на пр. Афрыкі”
§27
32

Клімат

Клімат. Афрыка – самы гарачы мацярык. Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Значэнне кліматычных рэсурсаў у развіцці гаспадаркі

§28
33

Унутраныя воды

Паверхневыя і падземныя воды. Буйныя рачныя сістэмы, азёры, вадаспады. Уплыў унутраных вод на жыццё і дзейнасць людзей

§29
34

Прыродныя зоны

Прыродныя зоны. Афрыка – мацярык саван. Расліннасць, глебы, жывёльны свет, пры­родныя зоны: вільготныя экв. лясы, саванны і рэдкалессе, трапічныя пустыні і паўпустыні і субтрапічныя вечназялёныя жорсткалісцёвыя лясы і хмызнякі

§30

В/ф

35

Насельніцтва. Палітычная карта

Насельніцтва, яго дынаміка. Сацыяльна-дэмаграфічныя праблемы Афрыкі і рэлігійны склад. Геаграфія матэрыяльнай і духоўнай культуры народаў мацерыка. Палітычная карта Афрыкі. Найменьш развітыя краіны

§31
36

Гаспадарка

Гаспадарка. Асаблівасці галіновай структуры краін Афрыкі. Галоўная роля сельскай гаспадаркі. Краіны монакультурнай гаспадаркі. Прамысловасць: арыентацыя на здабычу мінеральна-сыравінных рэсурсаў. Транспарт

§32
37

Арабская Рэспубліка Егіпет

Комплексная характарыстыка краіны. Геаграфічнае становішча. Насельніцтва. Сельская гаспадарка. Прамысловасць. Га­рады

§33

Прэзентацыя

38

Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка

Комплексная характарыстыка краіны. Геаграфічнае становішча. Насельніцтва. Сельская гаспадарка. Прамысловасць. Гарады

§34

Прэзентацыя

39

Экалагічныя праблемы

Экалагічныя праблемы: зона Сахеля. Праблемы ўстойлівага развіцця краін мацерыка. Праблема захавання прыроднай разнастайнасці мацерыка. Нацыянальныя паркі і запаведнікі

§35

Прэзентацыя

Тэма 5. Аўстралія і Акіянія ( 5 г)

40

Аўстралія: геаграфічнае становішча. Гісторыя адкрыцця і даследванні. Геалагічная будова, рэльеф, карысныя выкапні

Аўстралія. Геаграфічнае становішча. Гісторыя адкрыцця і даследвання мацерыка (Д.Кук, А.Тасман, Э.Эйр, Дж.Стюарт). Геалагічная будова. Асаблівасці рэльефа. Багацце карыснымі выкапнямі

§36

Ап.. зад. (на выб.)

Прэзентацыя

41

Клімат. Унутраныя воды

Кліматычныя паясы і тыпы клімату. Самы засушлівы мацярык. Роль кліматычных рэсурсаў у развіцці гаспадаркі. Унутраныя воды. Багацце падземнымі водамі

§37
42

Аўстралія: прыродныя зоны

Практычная работа №5

“Параўн. фіз.-геа-граф. хар. Усх. і Заходняй Аўстраліі”

Прыродныя зоны. Аўстралія – мацярык трапічных пустынь. Прырод­ныя зоны вільготных і пераменна-вільготных экватарыяльных лясоў, жорсткалістных лясоў субтрапічнага пояса. Экалагічныя праб­лемы

§38
43

Аўстралійскі Саюз

Аўстралійскі Саюз. Насельніцтва. Этнічны і рэлігійны склад. Асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культу­ры насельніцтва Аўстраліі. Гаспадарка. Прамысловасць. Сельская гаспадарка. Гарады

§39

В/ф

44

Акіянія

Акіянія. Геаграфічнае становішча. Асаблівасці прыроды. Палітычная карта. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва

§40

Прэзентацыя

Тэма 6. Антарктыда ( 3 г)

45

Геаграфічнае становішча. Геаграфічныя адкрыцці і даследванні

Асаблівасці геаграфічнага становішча Антарктыды і Антарктыкі. Памер і берагавая лінія. Акіяны і моры, якія абмываюць мацярык. Адкрыццё Антарктыды рускімі мораплаўцамі (Ф.Белінсгаузен, М.Лазараў). Даследванні мацерыка (Р.Амундсэн, Р.Скот)

§41Ап. зад. (на выб.)
46

Асноўныя рысы прыроды

Асноўныя рысы прыроды. Геалагічная будова і рэльеф. Асаблівасці клімату. Полюс холада. Кліматычныя паясы.Арганічны свет

§42
47

Сучасныя даследванні. Ахова прыроды

Сучасныя даследванні. Роль беларускіх вучоных у даследваннях мацерыка. Уплыў Антаркты­ды на прыроду Зямлі. Ахова прыроды. Праблема азонавых дыр

§43

Прэзентацыя

48

Абагульняючае паўтарэнне
Зад. вуч. дап.,с.138
Тэма 7. Паўднёвая Амерыка ( 9 г)

49

Геаграфічнае становішча. Геаграфічныя адкрыцці і даследванні

Геаграфічнае становішча. Амерыка – адна частка свету і два мацерыка. Геаграф. становішча Паўднёвай Амерыкі. Гісторыя адкрыцця і геаграф. даследванні (А. Веспучы, А. Гум­бальдт, Н.Вавілаў). Уклад выхадцаў з Беларусі ў даследванні прыроды мацерыка ( І. Дамейка, К.Ельскі)

§44 Ап.. зад. (на выбар)

Прэзентацыя

50

Геалагічная будова, рэльеф, кар. выкапні

Геалагічная будова і асаблівасці рэльефу. Карысныя выкапні. Горы Анды – самы працяглы горны ланцуг на сушы. Пласкагор’і і раўніны. Вулканы і землетрасенні

§45
51

Клімат

Агульныя рысы клімату. Самы вільготны мацярык. Кліматычныя паясы: экватарыяльны, субэк­ватарыяльны, трапічны, субтрапічны, умераны. Уздзеянне клімату на гаспадарчую дзейнасць насельніцтва

§46
52

Унутраныя воды

Практычная работа №6

“Саст. Хар. рэк Амазонкі і Ніла па плану. Асабл. вык. рэк у гасп. дзейнасці”

Унутраныя воды. Забяспечанасць воднымі рэсурсамі. Асноўныя рачныя басейны

§47
53

Прыродныя зоны

Прыродныя зоны. Паўднёвая Амерыка – мацярык вільготных трапічных лясоў. Высотная пояснасць Анд

§48
54

Насельніцтва. Палітычная карта

Насельніцтва. Расы і расавыя групы. Этнічны склад. Рэлігіі. Асаблівасці матэрыяль-най і духоўнай культуры насельніцтва. Размяшчэнне насельніцтва. Гарады і мегалаполісы. Праблемы “ілжывай урбанізацыі”. Палітычная карта мацерыка

§49
55

Гаспадарка. Экалагічныя праблемы

Гаспадарка. Краіны Паўднёвай Аме­рыкі ў сучасным свеце. Прамысловасць. Паскоранае развіццё апрацоўчай прамысловасці. С/г. Транспарт. Экалаг. праблемы

§50
56

Аргенціна, Венесуэла

Комплексная геаграфічная характарыстыка краін. Аргенціна, Венесуэла. Асаблівасці геаграфічнага становішча, прыроды, насельніцтва, гаспадаркі, знешніх эканамічных сувязей. Аргенціна – краіна экспарта с/г прадукцыі. Венесуэла – асаблівасці эканамічнага развіцця

§51
57

Бразілія

Практычная работа № 7*

“Комплексная характарыс-тыка краіны (Бразілія)”

Бразілія – лідзер сярод краін Пд. Амерыкі па ўзроўню эканамічнага развіцця. Комплексная геаграфічная характарыстыка. Геаграфічнае становішча. Насельніцтва. Прамысловасць. Перавага галін цяжкай прамысловасці. Сельская гаспадарка. Транспарт. Знешнія эканамічныя сувязі

§52

В/ф

Тэма 8. Паўночная Амерыка (10 г)

58

Геаграфічнае становішча. Гіст. адкрыцця і геа. даследв.

Геаграфічнае становішча. Гісторыя адкрыцця і геаграф. даследванні (Эйрык Рыжы, Дж.Кабот, Г.Шэліхаў)

§53 Ап. заданні

(на выбар)

Прэзентацыя

59

Геалагічная будова, рэльеф, карысныя выкапні

Асаблівасці геалагічнай будовы. Паўночна-Амерыканская платформа і вобласці складкаватасці. Рэльеф мацерыка. Карысныя выкапні

§54
60

Клімат

Клімат. Кліматы­чныя паясы і тыпы клімату. Асаблівасці размяшчэння клім. пасоў

§55
61

Унутраныя воды

Унутраныя воды. Асаблівасці рэжыма і гаспадарчага выкарыстання рэк. Азёры і іх тыпы. Гаспадарчае выкарыстанне азёр. Ледавікі. Горнае зледзяненне

§56
62

Агульныя заканамернасці прыроднай занальнасці. Прыродныя зоны

Прыродныя зоны. Характэрныя асаблівасці размяшчэння прыродных зон

§57
63

Прыродныя зоны. Экалагічныя праблемы

Прыродныя зоны. Характарыстыка прыродных зон. Змяненне прыроды пад уздзеяннем чалавека. Эк.праблемы

§58
64

Насельніцтва. Палітычная карта

Нас-тва. Характар размяшчэння насельніцтва. Урбанізацыя. Міграцыі. Этнічны і рэлігійны склад нас-ва. Геаграфія матэрыяльнай і духоўнай культуры. Па­л.карта

§59
65

Злучаныя Штаты Амерыкі

Злучаныя Штаты Амерыкі. Комплексная геа.хар-ка

§60

В/ф

66

Канада

Канада. Комплексная геаграфічная характарыстыка

§61

В/ф

67

Мексіка

Практычная работа №8*

“Параўнальная эк.-геаграф. характ. Мексікі і Канады з выкар. дадатк. крыніц ведаў”

Мексіка. Комплексная геаграфічная характарыстыка

§62
68

Абагульняючае паўтарэннеВ/ф

69

Абагульняючае паўтарэнне


70

Абагульняючае паўтарэнне


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconСцэнарый свята «Каляды»
Дзеянне разлічана на 10 хвілін І прапануецца як мабільны “перасовачны” спектакль, з якім можна пераходзіць з класа ў клас у калядны...

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconПалажэнне аб дзяжурстве
Дзяжурны клас па школе фарміруецца з вучняў 5-9 класаў, згодна складзенаму графіку дзяжурства на адзін тыдзень

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconТыдзень роднай мовы ў Інстытуце журналістыкі
Творчая сустрэча з рэдакцыямі часопісаў “Бярозка” І “Маладосць”. Майстар-клас для пачынаючых літаратараў

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) icon105 г на год; 3 г на тыдзень, з ІХ 13 г на пісьмовыя работы
Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах, правапіс канчаткаў. Правапіс не з дзеясловамі

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconКнига братства
А клас (філологічний профіль) – 22, 10Б клас (інформаційно-технологічний профіль) – 27 (протягом року вибула 1 – Шурман Я.), 11 клас...

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconНа хвалях Свабоды агляд тэлефанаваньняў за тыдзень
Кіраўнік дзяржавы таксама абураўся працаўладкаваньнем у кдб паводле знаёмства І няздольнасьцю захоўваць сакрэты. Ад новага старшыні...

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconІнструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі
У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам у агульнаадукацыйных установах з беларускай І рускай мовамі навучання на 2009/2010 навучальны...

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconАнкета кандыдАта на курсы польскай мовы І культуры
Заняткі на двухгадовых курсах польскай мовы для дарослых (узрост ад 18 год) праводзяцца два разы на тыдзень па дзве акадэмічныя гадзіны...

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconАктуалізацыя прыёмаў тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення праз чытанне І пісьмо на ўроках беларускай мовы: з вопыту педагагічнай дзейнасці
Нешматлікія людзі разважаюць больш за два ці тры разы ў год; я зрабіў сабе міжнародную рэпутацыю, разважаючы адзін ці два разы на...

8 клас (70 г у год, 2 г у тыдзень) iconМерапрыемства " Слова кніжцы беларускай"
Вы, напэўна, ведаеце, што 2012 год аб’яўлены Годам кнігі, а 2 (другога) красавіка мы адзначаем Міжнародны дзень дзіцячай кнігі (Тыдзень...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка