Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
НазваПытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі»
Дата канвертавання24.02.2013
Памер67.92 Kb.
ТыпДокументы

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

Юрыдычны факультэт

кафедра тэорыі і гісторыі

дзяржавы і права


ПЫТАННІ

па курсе «ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ»

на 2012-2013 навучальны год


 1. Прадмет гісторыі дзяржавы і права Беларусі, яго асаблівасці і задачы.

 2. Гістарыяграфія гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Праблемы айчыннай гісторыка-прававой навукі (прычыны і перыяд узнікнення дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі, паходжанне назваў “Беларусь”, “Літва”, канцэпцыі ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага і інш.).

 3. Дзяржавы на тэрыторыі Беларусі ў ІХ–ХІІ стст. Грамадскі і палітычны лад. Службовыя асобы.

 4. Права старажытных беларускіх дзяржаў і яго асноўныя рысы. Адлюстраванне звычаёвага права ў пісаным заканадаўстве.

 5. Міжнародныя пагадненні і васальныя дагаворы – крыніцы старажытнага беларускага права.

 6. Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Фарміраванне тэрыторыі дзяржавы. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае ўладкаванне ў ХIII–ХVI стст.

 7. Дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага ў ХIII–ХVI стст. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады. Службовыя асобы цэнтральнай адміністрацыі.

 8. Мясцовыя органы дзяржаўнай улады ў Беларусі ў ХIII–ХVI стст.

 9. Органы кіравання ў гарадах Беларусі ў ХIII–ХVI стст. Магдэбургскае права ў гарадах Беларусі.

 10. Крэўская ўнія Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай. Востраўскае пагадненне (гісторыка-прававая характарыстыка: прычыны заключэння, сутнасць, значэнне, наступствы).

 11. Віленска-Радамская і Гарадзельская ўніі (гісторыка-прававая характарыстыка).

 12. Клас феадалаў і саслоўе шляхты ў Беларусі ў ХІV–ХVІІ стст.

 13. Прававое і сацыяльнае становішча сялян Беларусі. Змены ў прававым і сацыяльным становішчы сялян на працягу ХVІ –ХVІІІ стст.

 14. Прававое і сацыяльнае становішча гараджан Беларусі ў ХІV–ХVІІІ стст.

 15. Люблінская ўнія (гісторыка-прававая характарыстыка).

 16. Берасцейская царкоўная ўнія (гісторыка-прававая характарыстыка).

 17. Міжнародныя сувязі і дагаворныя адносіны Вялікага Княства Літоўскага з суседнімі дзяржавамі ў ХV–ХVІІ стст.

 18. Палітыка - прававая думка ў Беларусі ў ХІІ–ХVІ стст.

 19. Прававая сістэма Вялікага Княства Літоўскага ў ХІV–ХV стст. Крыніцы права.

 20. Агульназемскія граматы (прывілеі) – крыніцы права Вялікага Княства Літоўскага.

 21. Абласныя граматы: прычыны прыняцця, змест і значэнне.

 22. Валасныя граматы: прычыны прыняцця, змест і значэнне.

 23. Граматы беларускім гарадам на Магдэбургскае права (сутнасць, змест, значэнне). Крыніцы Магдэбургскага права.

 24. Судзебнік Казіміра 1468г.: крыніцы, структура, змест.

 25. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1529г.: крыніцы, структура, змест, значэнне.

 26. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1566г.: прычыны распрацоўкі, важнейшыя палажэнні і асноўныя змены ў параўнанні з Статутам 1529г.

 27. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588г.: распрацоўка, прыняцце, новыя нормы і важнейшыя палажэнні, значэнне.

 28. Канстытуцыйнае права Вялікага Княства Літоўскага.

 29. Развіццё крымінальнага права Вялікага Княства Літоўскага ў ХV–ХVІ стст.

 30. Агульная характарыстыка грамадзянскага права Вялікага Княства Літоўскага.

 31. Асноўныя палажэнні працэсуальнага права Вялікага Княства Літоўскага ХVХVІІ стст.

 32. Шлюбна-сямейнае права Беларусі ў Х–ХVІІ стст. Сацыяльна-прававое становішча жанчын.

 33. Судовая рэформа ХVІ ст. у Вялікім Княстве Літоўскім. Склад і кампетэнцыя новых судоў.

 34. Цэнтральныя судовыя ўстановы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Галоўны суд (Трыбунал).

 35. Замкавыя (гродскія) суды ў Беларусі.

 36. Мясцовыя суды для шляхты: склад, кампетэнцыя, значэнне.

 37. Суды для гарадскога насельніцтва Беларусі ў ХІІІ–ХVІІ стст.

 38. Суды для сялян Беларусі.

 39. Развіццё палітыка- прававой думкі ў Беларусі ў ХVІІ–ХІХ стст.

 40. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Сойм і яго дзейнасць.

 41. Дзяржаўна-прававое становішча Вялікага Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай.

 42. Генрыхавы артыкулы. Пакта канвента.

 43. Спробы правядзення рэформаў у Рэчы Паспалітай у другой палавіне ХVІІІ ст. Першы падзел Рэчы Паспалітай ў святле міжнароднага права.

 44. Чатырохгадовы сойм Рэчы Паспалітай і яго заканадаўчыя акты. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 г.

 45. Таргавіцкая канфедэрацыя. Другі падзел Рэчы Паспалітай.

 46. Паўстанне 1794 г. і трэці падзел Рэчы Паспалітай. Прычыны распаду Рэчы Паспалітай.

 47. Сістэматызацыя права Беларусі ў першай палавіне ХІХ ст. Праект Зводу мясцовых законаў заходніх губерняў.

 48. Прававое становішча насельніцтва Беларусі пасля далучэння да Расійскай імперыі. Русіфікатарская палітыка царызму. Закрыццё Віленскага ўніверсітэту.

 49. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў канцы ХVІІІ – пачатку ХІХ стст. Органы ўлады, мясцовага кіравання і суда.

 50. Скасаванне прыгоннага права ў Беларусі. Рэформа мясцовых органаў.

 51. Судовая рэформа 1864 г. і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

 52. Земская рэформа 1864 г. і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

 53. Беларусь у пачатку ХХ ст. Дзейнасць беларускіх нацыянальных арганізацый. Лютаўская рэвалюцыя ў Расіі і яе значэнне для Беларусі.

 54. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі. Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і фронту. Савет народных камісараў Заходняй вобласці.

 55. Спробы ажыццяўлення «права нацый на самавызначэнне» ў Беларусі. Усебеларускі з’езд (кангрэс) 1917 г.

 56. Брэст-Літоўскі мірны дагавор. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Устаўныя граматы.

 57. Першы з’езд Кампартыі Беларусі. Дзяржаўна-прававое значэнне яго пастаноў. Вызначэнне тэрыторыі Беларускай Савецкай Рэспублікі.

 58. Першы ўрад Беларускай ССР і яго Маніфест.

 59. Першы з’езд Саветаў Беларусі. Дэкларацыі з’езда.

 60. Першая Канстытуцыя Беларускай ССР.

 61. Літоўска-Беларуская ССР: утварэнне, дзейнасць, ліквідацыя.

 62. Аднаўленне Беларускай ССР у 1920 г. Дэкларацыя аб незалежнасці ССРБ.

 63. Другі з’езд Саветаў Беларускай ССР. Дапаўненні да Канстытуцыі БССР.

 64. Дзяржаўна-прававыя адносіны Беларускай ССР з РСФСР і іншымі савецкімі рэспублікамі. Дагаворы паміж БССР і РСФСР. Рыжскі мірны дагавор.

 65. Утварэнне дзяржаўнага апарата ў БССР у 1921–1922 г.г. Уваход БССР у склад СССР.

 66. Палітыка нацыянальна–дзяржаўнага будаўніцтва ў БССР.

 67. Вяртанне ў склад Беларускай ССР усходніх раёнаў Беларусі.

 68. Судовая органы Беларусі ў 1920 – 1930-я гг.

 69. Крымінальнае і крымінальна-працэсуальнае права Беларускай ССР у 1920-1930-я г.г.

 70. Грамадзянскае і грамадзянска-працэсуальнае права Беларускай ССР у 1920-1930-я г.г.

 71. Канстытуцыя Беларускай ССР 1927 г. (прычыны прыняцця, змест). Вышэйшыя і мясцовыя органы ўлады.

 72. Парушэнні законнасці ў Беларусі ў 1920 – 1950-я гг. (прычыны і сутнасць). Дзейнасць НКУС, органаў пракуратуры і суда.

 73. Канстытуцыя Беларускай ССР 1937 г: прычыны прыняцця, агульная характарыстыка. Змены ў сістэме і кампетэнцыі органаў дзяржаўнай улады.

 74. Мясцовыя органы кіравання і самакіравання на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921–1939гг. Прававое становішча насельніцтва. Канстытуцыі Польскай дзяржавы 1921 і 1935 гг.

 75. Пачатак Другой сусветнай вайны і разгром Польскай дзяржавы. Утварэнне часовых органаў народнай улады ў Заходняй Беларусі ў 1939г.

 76. Народны (Нацыянальны) сход Заходняй Беларусі і яго дзяржаўна-прававыя акты. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР і стварэнне органаў савецкай улады ў заходніх абласцях Беларускай ССР.

 77. Савецкая дзяржава і права ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Нямецкі акупацыйны рэжым у Беларусі. Партызанскі рух.

 78. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкай акупацыі і адбудова дзяржаўнага апарата БССР.

 79. Беларуская дзяржава і права ў пасляваенны перыяд. Змены ў дзяржаўным апараце. Пашырэнне правоў рэспублікі ў канцы 50-х – пачатку 60-х гг. ХХ ст.

 80. Беларуская дзяржава і права ў 60-я – 80-я гг. ХХ ст. Кадыфікацыя заканадаўства.

 81. Канстытуцыя Беларускай ССР 1978 г: прычыны прыняцця, агульная характарыстыка.

 82. Узнаўленне знешне-палітычнай дзейнасці Беларускай ССР. Удзел БССР у стварэнні ААН.

 83. Міжнародная дзейнасць Беларускай ССР у 50 – 80-я гады ХХ ст.

 84. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту БССР і распад СССР. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.

 85. Утварэнне СНД. Дзяржаўна-прававыя сувязі Рэспублікі Беларусь з Расіяй і краінамі бліжняга замежжа. Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ад 8 снежня 1999 г.

 86. Пераход Рэспублікі Беларусь да дзяржаўнай самастойнасці. Рэарганізацыя дзяржаўных органаў. Змены ў канстытуцыйным праве ў 1990-я г.

 87. Актывізацыя міжнароднай дзейнасці Рэспублікі Беларусь у канцы ХХ ст.

 88. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г.: прычыны распрацоўкі, гісторыя прыняцця, агульная характарыстыка. Змяненні і дапаўненні да Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прынятыя на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г.

 89. Актывізацыя грамадска-палітычнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у 1990-я г. Стварэнне і дзейнасць палітычных партый.

 90. Развіццё права Рэспублікі Беларусь у канцы ХХ ст. Кадыфікацыя заканадаўства.Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconПрыкладная тэматыка курсавых работ па курсе "Гісторыя дзяржавы І права Беларусі"
Грамадскі лад у Беларусі ў старажытнасці (на прыкладзе Полацкага, Віцебскага, Турава-Пінскага І інш княстваў)

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconГісторыя дзяржавы І права беларусі вучэбная праграма для спецыяльнасці
Рэспублікі Беларусь осрб 1-24 01 02-2008, а таксама Тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Гісторыя дзяржавы І права Беларусі»...

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса до
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconПытанні да экзамену па гісторыі дзяржавы І права беларусі (2011-2012 навуч. Год) для студэнтаў 1 курса озо
Прадмет І задачы гісторыі дзяржавы І права Беларусi. Месца гісторыі дзяржавы І права Беларусi ў сiстэме навук. Метадалогія курса

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconЗадача навукі гісторыі дзяржавы І права вывучэнне гістарычнага ходу падзей у ІХ канкрэтнасці І храналагічнай паслядоўнасці, выяўленне асноўных заканамернасцей развіцця структуры І дзейнасці органаў дзяржаўнай улады І правадносін грамадзян,
Гісторыя дзяржавы І права Беларусі вывучае працэсы ўзнікнення І развіцця дзяржавы І права на тэрыторыі нашай Радзімы ў ІХ цеснай...

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconПытанні да экзамену па курсе з 09. 2012г
Прадмет, значэнне І мэты курса «Гісторыя Беларусі». Крыніцы па гісторыі Беларусі

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconПытанні па курсу "Гiсторыя дзяржавы I права Беларусi" для уступных экзаменаў у аспірантуру
Прадмет, задачы, асаблівасці гiсторыi дзяржавы I права Беларусi. Гiстарыяграфiя навукi гiсторыi дзяржавы I права

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconТэорыя І гісторыя дзяржавы І права права як інфармацыйна-знакавая сістэма
Так як права напоўнена пэўным нарматыўным зместам, права выконвае інструментальную, рэгулятыўную, інфармацыйную І знакавую функцыі...

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconПытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"
Гісторыя Беларусі як навука І вучэбная дысцыпліна. Роля гісторыі ў сучасным грамадстве

Пытанні па курсе «гісторыя дзяржавы І права беларусі» iconГісторыя І тэорыя дзяржавы І права

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка