В учэбн а -мет адычная
НазваВ учэбн а -мет адычная
старонка3/3
Дата канвертавання23.02.2013
Памер269.87 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА

(завочная форма атрымання адукацыі)

6

4

2

4.1.1.

Грамадска-палітычнае і культурнае развіццё Рэспублікі Беларусь.

1. Асаблівасці грамадска-палітычнага развіцця Беларусі ў пачатку 90-х гадоў ХХ ст. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце.

2. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Фарміраванне прававой дзяржавы і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.

3. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.
2ММП

[3] [4] [5]

[6] [14]

[17]
4.1.2.

Сацыяльна-эканамічнае развіцце Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

1. Тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Шляхі пераходу да рыначнай эканомікі.

2. Сацыяльная палітыка дзяржавы.
2ММП

[1] [3] [4]

[5] [16]

[18]
4.1.3.

Рэспубліка Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў

1. Першыя крокі ў знешяй палітыцы незалежнай Беларусі. Інтэграцыйныя працэсы на постсавецкай прасторы.

2. Працэс станаўлення саюза Беларусі і Расіі.

3. Адносіны Беларусі з краінамі далёкага замежжа.2[1] [3] [4]

[16] [17]
Усяго:


72

32

30

10


Нумар раздзела, тэмы, занятка

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералік вывучаемых пытанняў

Колькасць аўдыторных гадзін

Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя метадычныя дапаможнікі і інш.)

Літаратура

Формы кантролю ведаў

Усяго

Лекцыі

Практычныя (семінарскія) заняткі

КСРС

1.

Раздзел I. ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАЯ СПАДЧЫНА СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ, СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ І БЕЛАРУСЬ

41.1.

Тэма 1.Уводзіны. Старажытнае грамадства. Беларусь у VІ – першай палове ХІІІ стст.

2

21.1.1.

1. Уводзіны.

2. Старажытнае грамадства на тэрытороыі Беларусі.

3. Усходнеславянскія племянныя аб’яднанні дрыгавічоў, крывічоў-палачан, радзімічаў і балцкія плямёны на Беларусі.

4. Раннефеадальныя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях (ІХ – першая палова ХІІІ ст.).

5. Сацыяльна-эканамічнае жыццё беларускіх зямель. Культура (ІХ – першая палова ХІІІ ст.).

Мульты-

медыйная прэзентацыя (ММП)

[7] [8] [12] [14] [15] [16] [17]
1.2.

Тэма 2. Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае.

2

2


1.2.1.

1. Станаўленне Вялікага княства Літоўскага.

2. Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў

ХІV – першай палове ХVІ ст.

3. Знешнепалітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна ХV-ХVІ ст.).

4. Рэлігія і культура Вялікага княства Літоўскага.


(ММП)

[6] [8]

[9]

[10]

[12]

[18]
2.

Раздзел II. ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАЯ СПАДЧЫНА НОВАГА ЧАСУ І БЕЛАРУСЬ

62.1.

Тэма 3. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай.

2

2
2.1.1.

1. Беларусь у канцы ХVІ – першай палове ХVІІ ст.

2. Дзяржаўна-палітычны крызіс у Рэчы Паспалітай. Войны сярэдзіны ХVІІ – першай паловы ХVІІІ ст.

3. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў другой палове ХVІІІ ст.

4. Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё Беларусі ў ХVІІІ ст.

(ММП)

[10][13] [16] [17] [18]
2.2.

Тэма 4. Асаблівасці гістарычнага развіцця беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі.

2

2
2.2.1.

1. Беларусь у канцы ХVІІІ – першай палове ХІХ ст.

2. Станаўленне буржуазнага грамадства (60-я – 90-я гг. ХІХ ст.).

3. Беларусь на рубяжы ХІХ-ХХ стст.

4. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаўскай рэвалюцыі.

(ММП)

[5] [6] [8]

[16]
2.3.

Тэма 5. Матэрыяльная і духоўная культура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі.

2
2

2.3.1.

1. Культура Беларусі першай паловы ХІХ ст.

2. Культурнае жыццё Беларусі ў 60-я – 90-я гг. ХІХ ст.

3. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку ХХ ст.

4. Фарміраванне беларускай нацыі.
[8] [13] [14]

Апытанне, паведамленні, рэфераты

3.

Раздзел III. САВЕЦКАЯ МАДЭЛЬ МАДЭРНІЗАЦЫІ Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ. ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ Ў СЯРЭДЗІНЕ ХХ СТАГОДДЗЯ

43.1.

Тэма 6. Беларусь у канцы 1917-1921 гг.

2

2
3.1.1.

1. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі. Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці.

2. Беларусь ва ўмовах савецка-польскай вайны і пераходны перыяд ад вайны да міру.

3. Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст.

4. Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў Савецкай Беларусі (канец 20-х – 30-я гг. ХХ ст.).

5. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы (1921-1939 гг.).

(ММП)

[10] [12]

[15]
3.2.

Тэма 7. Беларусь у 40-я – канцы 80-х гг. ХХ ст.

2

2
3.2.1.

1. Грамадска-палітычнае развіццё БССР у другой палове 1940-х – канцы 1980-х гг.

2. Развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі.

3. Сацыяльнае становішча насельніцтва. Беларусь на міжнароднай арэне.

4. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага грамадства.
[10] [12]

[15]
4.

Раздзел ІV. СУВЕРЭННАЯ РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ СУСВЕТНЫХ ПРАЦЭСАЎ

24.1.

Тэма 8. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў.

2

24.1.1.

1. Грамадска-палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы.

2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі на сучасным этапе.

3. Рэспубліка Беларусь ва ўмовах глабалізацыі.

(ММП)

[10] [17]

[18]УСЯГО:

16

14

2
1   2   3

Падобныя:

В учэбн а -мет адычная iconЗакон хуват няврэм уlапса вантты щир
Конвенция (Вер ясаh нэпек) – щит ар хон муват кутан закон щиран lэщатам вер ясаh нэпек, хота ханшман уl, муй верытаl хоят закон хуват...

В учэбн а -мет адычная iconРешение мотивировано тем, что ООО "Экс-Мет" является собственником спорного груза
Арбитражный суд рассмотрел кассационную жалобу Дальневосточной оперативной таможни

В учэбн а -мет адычная iconВыкарыстанне розных мет
Настаўніку трэба скіраваць сваю ўвагу на ўзнаўленне тэарэтычнага матэрыялу, фарміраванне практычных уменняў І навыкаў работы з практыкаваннямі,...

В учэбн а -мет адычная iconДля живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно
Как называют особей, образующих один сорт гамет и не дающих расщепления признаков в потомстве?

В учэбн а -мет адычная iconОрганизаций и лиц, которым разослан автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук
...

В учэбн а -мет адычная iconЗаданне Устаўце прапушчаныя літары
Арт рыя, б л тэнь, д візія, бр кер, ін рцыя, кал ндар, нацы нальны, праж кцёр, чэмпі н, пр тэндэнт, пац фізм, ман фестацыя, мет арыт,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка