В учэбн а -мет адычная
НазваВ учэбн а -мет адычная
старонка2/3
Дата канвертавання23.02.2013
Памер269.87 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3

2.3.

Тэма 6. Матэрыяльная і духоўная культура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі.

2
2

3.3.1.

Культурнае жыццё і этнічныя працэсы (ХІХ – пачатку ХХ ст.)

1. Культура Беларусі першай паловы ХІХ ст.

2. Культурнае жыццё Беларусі ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст.

3. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку ХХ ст.

4. Фарміраванне беларускай нацыі.2
ММП

[1] [4] [8]

[10] [14]

3.

Раздзел III. САВЕЦКАЯ МАДЭЛЬ МАДЭРНІЗАЦЫІ Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ. ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ Ў СЯРЭДЗІНЕ ХХ СТАГОДДЗЯ

32

10

14

8


3.1.

Тэма 7. Беларусь у канцы 1917 – 1921 гг.

4

2
2


3.1.1.

Усталяванне савецкай улады ў Беларусі. Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці.

1. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі і на Заходнім фронце.

2. Абвяшчэнне БНР.

3. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай СССР.
2ММП

[1] [4] [6]

[8] [17]

[18]
3.1.2.

Беларусь ва ўмовах савецка-польскай вайны і ў пераходны перыяд ад вайны да міру.

1. Экспансія Польшчы ў Беларусі. Падпольная і партызанская барацьба.

2. Беларускі нацыянальны рух ва ўмовах польскай акупацыі. Другое абвяшчэнне БССР.

3. Антысавецкія выступленні. Заканчэнне польска-савецкай вайны.


2 с
[4] [6] [7]

[8] [17]

[18]

Праверка канспектаў

3.2.

Тэма 8. Беларусь у 20-я гг. ХХ стагоддзя

4

2

2

3.2.1.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 20-я гг.

1. Пераход да новай эканамічнай палітыкі (НЭПа). Сельская гаспадарка.

2. Стан прамысловасці.
2ММП

[4]

[8] [15]

[18]
3.2.2.

Грамадска-палітычнае і культурнае развіццё Беларусі ў 20-я гг.

1. Грамадска-палітычнае жыццё і дзяржаўнае будаўніцтва.

2. Палітыка беларусізацыі.

3. Адукацыя і навука.

4. Літаратура і мастацтва2
ММП

[4] [7] [8]

[12] [17]

[18]
3.3.

Тэма 9. Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў Савецкай Беларусі (канец 20-х – 30-я гг. ХХ ст.)

4

2

2

3.3.1.

Сацыялістычная мадэрнізацыя гаспадаркі БССР (1921--1939 гг.)

1. Сацыялістычная індустрыялізацыя і метады яе правядзення.

2. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі рэспублікі.
2ММП

[8] [9] [12]

[18]
3.3.2.

Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё ў БССР у 30-я гады

1. Грамадска-палітычнае жыццё БССР. Палітычныя рэпрэсіі.

2. Адукацыя і навука ў 30-я гг. ХХ ст.

2. Літаратура і мастацтва.2
ММП

[1] [8] 12]

[14]
3.4.

Тэма 10. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы (1921 – 1939 гг.)

2
2

3.4.1.

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.

1. Палітычнае становішча заходнебеларускіх зямель у складзе Польшчы.

2. Прамысловасць і сельская гаспадарка Заходняй Беларусі. Аграрныя рэформы.

3. Рэвалюцыйна-вызваленчы рух.

4. Культура Заходняй Беларусі ў 20–30-я гг. ХХ ст.2
ММП

[3] [4] []

[6] [7]

[8]
3.5.

Тэма 11. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны

8

2

6

3.5.1.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

1. Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны.

2. Абарончыя баі летам 1941 г. Урадавыя мерапрыемствы па мабілізацыі насельніцтва на адпор ворагу.
2ММП

[2] [3] [4]

[8] [11]
3.5.2.

Акупацыйны рэжым фашыстскіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.

1. Мэты акупацыйнай палітыкі ў Беларусі. Эканамічная палітыка акупантаў.

2. Палітыка генацыду і яе вынікі. Калабарацыянізм.2
ММП

[2] [3] [4]

[8] [11]
3.5.3.

Разгортванне партызанскага руху і падпольнай барацьбы на акупіраванай тэрыторыі

1. Разгортванне партызанскага руху ў 1942–1944 гг. Формы барацьбы партызан.

2. Падпольная барацьба.2
ММП

[11] [2] [3]

[4] [8]
3.5.4.

Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў

1. Выгнанне акупантаў з тэрыторыі Беларусі.

3. Уклад беларускага народа ў перамогу над ворагамі. Страты Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны.2
ММП

[2] [8]

[11] [12]
3.6.

Тэма 12. Беларусь ў другой палове ХХ ст.

10

2

2

6


3.6.1.

Грамадска-палітычнае развіццё БССР у другой палове 1940-х – канца 1980-х гг.

  1. Асноўныя тэндэнцыі палітычнага развіцця савецкага грамадства ў пасляваеннае дзесяцігоддзе.

  2. Хрушчоўская “адліга” і спробы дэмакратызацыі грамадскага жыцця.

  3. Нарастанне негатыўных з’яў у грамадстве ў 1960-х – першай палове 1980-х гг.

  4. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця. Палітыка “перабудовы”.
2Карта

[3] [4] [5]

[11] [17]

[18]
3.6.2.

Развіццё прамысловасці.

1. Пасляваеннае аднаўленне прамысловасці БССР.

2. Прамысловасць БССР ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Рэформы прамысловасці ў сярэдзіне 1960-х гг. і іх вынікі.

3. Навукова-тэхнічны прагрэс у прамысловасці рэспублікі. Здабыткі і праблемы ў развіцці эканомікі ў 1970 – 1980 гг.

4. Курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця.2
Карта

[1] [6] [7]

[17] [18]

3.6.3.

Развіццё сельскай гаспадаркі

1. Пасляваеннае аднаўленне і развіццё сельскай гаспадаркі.

2. Пошукі шляхоў пераадолення складанасцяў у развіцці вёскі ў 60-я – 70-я гг.

3. Рэалізацыя аграрнай палітыкі ў 1980-я гг.[3] [4] [5]

[17] [18]

Тэставы кантроль

3.6.4.

Сацыяльнае становішча насельніцтва. Беларусь на міжнароднай арэне.

1. Матэрыяльны дабрабыт насельніцтва.

2. Экалагічныя праблемы. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС.

3. Удзел БССР у супрацоўніцтве з краінамі свету.


2 с
[6] [7] [8]

[18]


Праверка канспектаў

3.6.5.

Духоўнае і культурнае жыццё беларускага грамадства ў 40-я – 80-я гг. ХХ ст.

1. Культура і навука ў другой палове 40-х – першай палове 50-х гг. ХХ ст.

2. Развіццё культуры і навукі ў сярэдзіне 50- 80-я гг. ХХ ст.[8] [14] [17]

[10]

Тэставы кантроль

4.

Раздзел ІV. СУВЕРЭННАЯ РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ СУСВЕТНЫХ ПРАЦЭСАЎ

6

4

2
4.1.

Тэма 13. Асноўныя тэндэнціі грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы.
1   2   3

Падобныя:

В учэбн а -мет адычная iconЗакон хуват няврэм уlапса вантты щир
Конвенция (Вер ясаh нэпек) – щит ар хон муват кутан закон щиран lэщатам вер ясаh нэпек, хота ханшман уl, муй верытаl хоят закон хуват...

В учэбн а -мет адычная iconРешение мотивировано тем, что ООО "Экс-Мет" является собственником спорного груза
Арбитражный суд рассмотрел кассационную жалобу Дальневосточной оперативной таможни

В учэбн а -мет адычная iconВыкарыстанне розных мет
Настаўніку трэба скіраваць сваю ўвагу на ўзнаўленне тэарэтычнага матэрыялу, фарміраванне практычных уменняў І навыкаў работы з практыкаваннямі,...

В учэбн а -мет адычная iconДля живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно
Как называют особей, образующих один сорт гамет и не дающих расщепления признаков в потомстве?

В учэбн а -мет адычная iconОрганизаций и лиц, которым разослан автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук
...

В учэбн а -мет адычная iconЗаданне Устаўце прапушчаныя літары
Арт рыя, б л тэнь, д візія, бр кер, ін рцыя, кал ндар, нацы нальны, праж кцёр, чэмпі н, пр тэндэнт, пац фізм, ман фестацыя, мет арыт,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка