В учэбн а -мет адычная
НазваВ учэбн а -мет адычная
старонка1/3
Дата канвертавання23.02.2013
Памер269.87 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА 12.09.2011Нумар раздзела, тэмы, занятка

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералік вывучаемых пытанняўКолькасць аўдыторных гадзін

Матэрыальнае забяспячэнне заняткаў

(Наглядняыя методычныя дапаможнікі

і інш).

Літаратура

Формы кантролю ведаў

Усяго

Ле кцыі


Практычныя (семінарскія) заняткі

КСРС

Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя Беларусі”

2

2Уводзіны

1. Прадмет, задачы і змест курса “Гісторыя Беларусі”.

2. Крыніцы і літаратура.

3. Асаблівасці гістарычнага лёсу беларусаў.
2Карта

[1] [3] [8]
1.

Раздзел I. ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАЯ СПАДЧЫНА СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ, СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ І БЕЛАРУСЬ

14

8

4

2


1.1.

Тэма 1. Старажытнае грамадства. Славяне (100-35 тыс.гадоў да н.э. – VІІІ ст.н.э.)

6

4

2

1.1.1.

Старажытнае грамадства ў гісторыі Беларусі. Балты і славяне.

1. Насельніцтва Беларусі каменнага веку.

2. Плямёны Беларусі бронзавага і рангняга жалезнага вякоў.

3. Балты і славяне ў VІ-VІІІ ст.н.э. Усходнеславянскія саюзы плямён.
2Карта

[7] [8] [18]
1.1.2.

Раннефеадальныя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях (ІХ – першая палова ХІІІ ст.)

1. Першыя княствы-дзяржавы на беларускіх землях.

2. Феадальная раздробленасць.

3. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі.
2Мульты

медыйная прэзентацыя (ММП)

[3] [8] [15]
1.1.3.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель. Культура (ІХ – першая палова ХІІІ ст.)

1.Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Зараджэнне феадальных адносін.

2. Гарады: гарадскія рамёствы і гандаль.

3. З’яўленне і распаўсюджанне хрысціянства.

4. Культура.2
Карта

[7] [9] [11]

[15] [18]
1.2.

Тэма 2. Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае

6

4

2

1.2.1.

Станаўленне Вялікага княства Літоўскага

1. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага.

2. Абвастрэнне ўнутранных супярэчнасцей у ВКЛ у канцы ХІVст.

3. Унутраная і знешняя палітыка Вітаўта. Казімір ІV.

4. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у ХІV- ХVстст.
2ММП

[7] [8] [12]

[14] [18]
1.2.2.

Эканамічнае развіццё і сацыяльныя адносіны ў XIV – першай палове XVI ст.

1. Сельская гаспадарка Беларусі.

2. Гарадское жыццё на беларускіх землях.

3. Эвалюцыя дзяржаўна-палітычнага ладу ВКЛ.
2Карта

[3] [4] [7]

[12] [18]
1.2.3.

Знешнепалітычнае становішча Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна XVXVI ст.).

1. Барацьба ВКЛ з Вялікім княствам Маскоўскім і крымскімі татарамі ў сярэдзіне ХV-ХVІ ст.

2. Лівонская вайна.

3. Утварэнне Рэчы Паспалітай.
2
ММП

[ 6] [8]

[12] [15] [17]
1.3.

Тэма 3. Духоўнае жыццё ўсходніх славян у часы Вялікага княства Літоўскага

22


1.3.1.

Рэлігія і культура ўсходніх славян

1. Царква і рэлігія (XIV–XV стст.)

2. Культура Беларусі (XIV – XV стст.).

3. Беларускае Адраджэнне.[4] [6] [10]

[13] [14]

Тэставы кантроль

2.

Раздзел II. ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАЯ СПАДЧЫНА НОВАГА ЧАСУ І БЕЛАРУСЬ

18

8

10

2.1.

Тэма 4. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай

8

4

4

2.1.1.

Беларускія землі ў канцы XVIпершай палове XVII ст.

1. Эканамічны ўздым.

2. Беларусь у інтэрвенцыйнай вайне Рэчы Паспалітай 1604–1618 гг.

3. Царква і рэлігія ў канцы XVI – першай палове XVII ст.

2Карта

[1] [4] [8]

[17] [18]
2.1.2.

Дзяржаўна-палітычны крызіс ў Рэчы Паспалітай. Войны сярэдзіны XVIІ – першай паловы XVIIІ ст.

1. Казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг.

2. Вайна Рэчы Паспалітай і Расіі 1654–1667 гг.

3. Дзяржаўна-палітычны крызіс ў Рэчы Паспалітай у другой палове XVII ст. Грамадзянская вайна 1696–1700 гг.

4. Беларусь у Паўночнай вайне. Паглыбленне палітычнага крызісу ў першай палове XVIIІ ст.
2Карта

[3] [5] [7 ]

[8] [12]

[15 [17]
2.1.3.

Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў другой палове XVIIІ ст.

1. Спробы дзяржаўных рэформ у другой палове 60-х гг. XVIIІ ст. Уключэнне Усходняй Беларусі ў склад Расійскай імперыі.

2. Чатырохгадовы (1788–1792 гг.) сойм. Другі падзел Рэчы Паспалітай і далучэнне цэнтральнай часткі Беларусі да Расійскай імперыі.

3. Паўстанне 1794 г. Трэці падзел Рэчы Паспалітай і далучэнне да Раіі заходняй часткі Беларусі.2
Карта

[1] [6] [7]

[8] [9]

[12] [17]
2.1.4.

Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё Беларусі ў XVIIІ ст.

1. Аднаўленне сельскай і гарадской гаспадаркі. Аграрная рэформа А. Тызенгаўза.

2. Становішча гарадоў. Развіццё гандлю.

3. Антыфеадальныя выступленні беларускага сялянства.

4. Культура Беларусі ў XVII – XVIIІ стст.2
ММП

[1] [5] [8]

[12] [15]

[17]
2.2.

Тэма 5. Асаблівасці гістарычнага развіцця Беларусі ў складзе Расійскай імперыі

8

4

4

2.2.1.

Беларусь у канцы XVIII – першай палове ХIХ ст.

1. Асноўныя накірункі палітыкі самадзяржаўя.

2. Беларусь у вайне 1812 г.

3. Грамадска-палітычнае жыццё.

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі.
2ММП

[3] [8] [12]

[17]

2.2.2.

Станаўленне буржуазнага грамадства (60 – 90-я гг. ХІХ ст.)

1. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы.

2. Сельская гаспадарка ў 60 – 90-я гг. ХІХ ст. Прамысловасць і гарады. Транспарт. Гандль.

3. Паўстанне 1863г. у Беларусі. Грамадска-палітычны рух у 70–90-я гг. ХІХ ст.
2ММП

[3] [4] [7]

[8] [18]

2.2.3.

Беларусь на рубяжы ХІХ–ХХ стст.

1. Грамадска-палітычнае жыццё ў пачатку ХХ ст.

2. Рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг. у Беларусі. Беларускі нацыянальны рух у перыяд рэвалюцыі.

3. Сацыяльна-эканамічаскае становішча Беларусі. Сталыпінская рэформа.

4. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі 1907–1914 гг. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух.2
ММП

[1] [3] [7]

[8] [9]

[18]
2.2.4.

Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаўскай рэвалюцыі.

1. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

2. Беларусь у час Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

3. Беларускі нацыянальны рух у перыяд ад лютага да кастрычніка 1917 г.2
ММП

[3] [6] [7]

[8] [9]

[17]  1   2   3

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

В учэбн а -мет адычная iconЗакон хуват няврэм уlапса вантты щир
Конвенция (Вер ясаh нэпек) – щит ар хон муват кутан закон щиран lэщатам вер ясаh нэпек, хота ханшман уl, муй верытаl хоят закон хуват...

В учэбн а -мет адычная iconРешение мотивировано тем, что ООО "Экс-Мет" является собственником спорного груза
Арбитражный суд рассмотрел кассационную жалобу Дальневосточной оперативной таможни

В учэбн а -мет адычная iconВыкарыстанне розных мет
Настаўніку трэба скіраваць сваю ўвагу на ўзнаўленне тэарэтычнага матэрыялу, фарміраванне практычных уменняў І навыкаў работы з практыкаваннямі,...

В учэбн а -мет адычная iconДля живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно
Как называют особей, образующих один сорт гамет и не дающих расщепления признаков в потомстве?

В учэбн а -мет адычная iconОрганизаций и лиц, которым разослан автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук
...

В учэбн а -мет адычная iconЗаданне Устаўце прапушчаныя літары
Арт рыя, б л тэнь, д візія, бр кер, ін рцыя, кал ндар, нацы нальны, праж кцёр, чэмпі н, пр тэндэнт, пац фізм, ман фестацыя, мет арыт,...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка