Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення
НазваУкра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення
старонка1/8
Дата канвертавання03.11.2012
Памер0.74 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8


У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

29000, м.Хмельницький, Майдан Незалежності, 1

тел./факс (0382)65-76-36 hmouszn@hm.ukrtel.netНАКАЗ

_______________ № ______

м. Хмельницький


Про затвердження Порядку

використання коштів

обласного бюджету для

встановлення телефонів

інвалідам I і II групи


На підставі ст.22 Бюджетного Кодексу України, рішення дванадцятої сесії Хмельницької обласної ради від 23.01.2008 року № 3-12/2008 „Про обласний бюджет на 2008 рік", з метою соціального захисту інвалідів I та II груп,


НАКАЗУЮ :1.Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для встановлення телефонів інвалідам I і II групи ( додається ).


2.Цей наказ набуває чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області.


3.Начальникам управлінь праці та соціального захисту населення організувати роботу щодо забезпечення своєчасного виконання Порядку використання коштів обласного бюджету для встановлення телефонів інвалідам I і II групи.


4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника управління фінансів, звернень громадян, кадрової роботи та господарської діяльності – головного бухгалтера Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Димінську О.І..


Начальник

Головного управління Р.Білик


ПОГОДЖЕНО:


Начальник

Головного фінансового управління С.Пенюшкевич


Начальник Головного управління

Державного казначейства України

в Хмельницькій області М.Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

праці та соціального захисту

облдержадміністрації

____________200_ року №__


ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету для

встановлення телефонів інвалідам I і II групи


1.Порядок використання коштів обласного бюджету для встановлення телефонів інвалідам І і II групи (далі - Порядок), розроблено відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України "Про основи соціальної захищеності інвалідів Україні" та "Про телекомунікації".


2.Порядок визначає механізм використання коштів передбачених в обласному бюджеті ( далі – бюджетні кошти ) Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації ( далі – головний розпорядник ) на фінансування витрат за телекомунікаційні послуги підприємствам зв’язку, що проводили встановлення телефонів інвалідам I і II групи, яким надано дану пільгу на підставі Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

3. Головний розпорядник визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст обласного значення ) рад, які включаються в мережу головним розпорядником коштів (далі – розпорядники коштів) .


4.Бюджетні кошти розподіляються головним розпорядником між управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст обласного значення ) рад пропорційно величині відношення чисельності інвалідів I і II групи у кожному районі до загальної їх чисельності в області.

Головний розпорядник перераховує кошти на реєстраційні рахунки відкриті розпорядниками коштів в органах Державного казначейства, згідно наказу Державного казначейства України № 205 від 04.11.2002 року.

У разі використання бюджетних коштів не в повному обсязі, головний розпорядник має право здійснювати, за поданнями розпорядників коштів листів щодо збільшення або зменшення бюджетних призначень, в тому чи іншому звітному періоді, їх перерозподіл між розпорядниками коштів.


5.Надані роботи (послуги) по встановленню, їх вартості, оформлюються
актами виконаних робіт, що підписуються двома сторонами, відповідно до договорів про виконання робіт (надання послуг) укладеними між розпорядником коштів та підприємством зв'язку.


6.Тарифи вартості встановлення телефону визначаються згідно Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджених Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 05.05.2006 року № 258, зареєстрованих в Міністерством юстиції України 29.06.2006 року за № 767/12641.


7.Підприємства зв'язку проводять роботу (надають послуги) по встановленню квартирних телефонів інвалідам I і II групи та щомісячно, до 20 числа звітного місяця, надають розпорядникам коштів акти виконаних робіт із списками інвалідів, яким встановлено телефони та інформацію про обсяги нарахувань за відповідними формами (додатки 1,2,3 ).


8.Розпорядники коштів здійснюють, до кінця звітного місяця, розрахунки з підприємствами зв'язку шляхом перерахування коштів на їх рахунки відкриті в обслуговуючих банках після подання в територіальні органи Державного казначейства платіжних доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), договорів укладених між розпорядниками коштів та підприємствами зв’язку.


9.Оперативний та бухгалтерський облік здійснюється розпорядниками коштів відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.


10. Звіт про використання бюджетних коштів розпорядники коштів нижчого рівня надають головному розпоряднику коштів щоквартально в установленому законодавством порядку та в установлені головним розпорядником коштів терміни.

11.Акти виконаних робіт зберігаються у розпорядників коштів на протязі 3 – ох років після закінчення терміну дії договорів за умови проведення ревізій.


12. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 р. N 685 “Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю” головним розпорядником коштів шляхом документальних перевірок (ревізій).

Відповідальність за цільове використання коштів несуть підприємства зв’язку та управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст обласного значення) рад.


13.У разі встановлення, під час перевірок, нецільового використання коштів, підприємства зв’язку зобов’язанні повернути їх на рахунки розпорядників коштів у місячний термін. В разі недотримання вказаного терміну з підприємств зв’язку стягується пеня у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.


Начальник управління фінансів,

звернень громадян, кадрової

роботи та господарської діяльності -

головний бухгалтер

Головного управління праці

та соціального захисту

населення облдержадміністрації О.Димінська


Додаток 1

до Порядку використання коштів

обласного бюджету для

встановлення телефонів

інвалідам I і II групи


Заявка
на відшкодування коштів за встановлені телефони інвалідам I та II груп


за __________ місяць ____ року

N
з/п 

Населений пункт 

Кількість встановлених телефонів 

Сума до відшкодування (грн.) 

  

  

  

  
Директор _____________________

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  Додаток 2

до Порядку використання коштів

обласного бюджету для

встановлення телефонів

інвалідам I і II групи


Список інвалідів I та II груп, яким були встановлені телефони в ____________ місяці ___________ року


N
з/п 

Прізвище, ініціали 

Адреса 

Група інвалідності 

Документ 

Номер встановленого телефону 

Дата встановлення телефону 

Сума, яка належить до компенсації (грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  
Директор _____________________ 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) Додаток 3 

до Порядку використання коштів

обласного бюджету для

встановлення телефонів

інвалідам I і II групи

Заявка
на відшкодування коштів за встановлені телефони інвалідам I та II груп


за ____________ місяць _____ року

N з/п 

Найменування встановленого телефону 

Кількість встановлених телефонів 

Сума до відшкодування (грн.) 

1. 

Основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії у місті 

  

  

2. 

Основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії у сільській місцевості 

  

  

3. 

Основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою у місті 

  

  

4. 

Основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою у сільській місцевості 

  

  
Начальник__________________________ управління 

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  


 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ АКТА

до проекту наказу Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2008 році для встановлення телефонів інвалідам I і II групи»

Проект наказу Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2008 році для встановлення телефонів інвалідам I і II групи» розроблено управлінням фінансів, звернень громадян, кадрової роботи та господарської діяльності Головного управління праці та соціального захисту ОДА.  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносинВідповідно до рішення дванадцятої сесії Хмельницької обласної ради від 23.01.2008 року № 3-12/2008 „Про обласний бюджет на 2008 рік" (далі-Рішення), Головне управління праці та соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації (далі-Головне управління) визначено головним розпорядником коштів обласного бюджету у 2008 році для встановлення телефонів інвалідам I і II групи. На дані цілі, відповідно до Рішення, передбачено кошти по КФКВ 091304 на загальну суму 180 000 гривень.

В зв'язку з прийняттям даного Рішення виникла необхідність врегулювання правовідносин між державними органами та суб’єктами ,

господарювання.

Важливість нормативного врегулювання правовідносин між Головним управлінням, управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій і виконкомів міських (міст обласного значення ) рад (далі-Райміськуправління) та підприємствами зв'язку (далі-Підприємства) полягає в тому, що виникла необхідність забезпечення взаємодії вищезазначених суб’єктів, з метою чіткого визначення їх повноважень, прав та обов’язків, що не виходили б за межі встановлених законодавством вимог.  1. Цілі державного регулювання
  1   2   3   4   5   6   7   8

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconХмельницька обласна рада
З метою забезпечення зайнятості населення та соціального захисту громадян, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України...

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconПротокол №9 засідання районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
Монастирська Ірина Леонідівна начальник відділу праці та соціально трудових відносин управління праці та соціального захисту населення...

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення icon616. 073. 12Б35 Виявлення злоякісних новоутворень
Тому Міністерству охорони здоров’я необхідно продовжувати вдосконалення системи медико-санітарного забезпечення та соціального захисту...

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconПерелік колективних договорів, змін та доповнень до них, зареєстрованих в управлінні праці та соціального захисту населення Рівненського міськвиконкому у березні 2010 року
Доповнення до колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Рівненської дитячої художньої школи на 2010-2013...

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconУкраїна чернівецька обласна державна адміністрація
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України від 08. 09. 2011 №74 «Про затвердження Концепції...

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconУкраїна кіцманська районна рада
Україні, висновками постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони прав...

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconЖитомирська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації
Програмою розвитку інвестиційної діяльності на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23. 02. 06 №934

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconЖитомирська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації
Програмою розвитку інвестиційної діяльності на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23. 02. 06 №934

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення iconПерелік підприємств, установ та організацій міста Одеси, для яких у 2012 році встановлюється квота на бронювання робочих місць для працевлаштування окремих категорій громадян, які потребують соціального захисту
У тому числі за категоріями ( відповідно до ст. 5 Закону України «Про зайнятість населення»)

Укра ї н а хмельницька обласна державна адміністрація головне управління праці та соціального захисту населення icon1. Мотивація персоналу як складова ринкових відношень (Місце мотивації праці у системі ринкових відношень. Становлення І розвиток теорії І практики мотивації)
Базові курси: Управління персоналом; Фізіологія І психологія праці; Управління конфліктами

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка