3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову
Назва3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову
Дата канвертавання05.02.2013
Памер23.07 Kb.
ТыпДокументы
3 варыянт


1. Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў іх граматычную аснову. Позна цямнее ўлетку. Сонца ўжо схавалася, непрыкметна знікла зара, а ўсё яшчэ даволі светла.Толькі колеры лесу, палеткаў, бліжэйшага выгану нібы згусціліся, а далеч зацягнулася лёгкай шызаватай смугою. З Нёмана пацягнула прахладай. Ціха вакол і прыгожа. Нават размаўляць уголас не хочацца. У народзе такі час называюць шэрай гадзінай. Вось мы і ў вёсцы. Прыемна запахла сырадоем. Пачынае цямнець, а вокны ў большасці хат не свецяцца. Толькі ў некаторых паблісквае няяркае дрыготкае святло.


2. Знайдзіце назыўныя сказы: 1) Пусты небасхіл. 2) Шасцёра нас – салдат марской пяхоты. 3) Удзень вучні распускаліся на паўтары гадзіны для абеду. 4) Дарога сціскаецца лесам і спускаецца ў лагчыну. 5) Вось апошні паварот.


3. Закончыце сказ: Аднасастаўныя сказы, у якіх галоўны член выражаецца дзеясловам 3 асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага часу, прошлага часу, называюцца ... .


4. З чым вы не згодны? 1) Назыўныя сказы бываюць развітыя і неразвітыя. 2) Аднасастаўныя сказы – гэта сказы з галоўным членам выказнікам. 3) Па саставу граматычнай асновы сказы бываюць аднасастаўнымі і двухсастаўнымі. 4) Сказы з адным галоўным членам называюцца простымі.


5. Спішыце, падкрэсліце выказнікі і вызначце, чым яны выражаны: Спі, мой маленькі сыночак, спі, мая дзетка, засні. У дзверы пакоя нясмела пастукалі. Аднымі рукамі нямнога зробіш. Іду між смолак і званочкаў, дзе б’юць крыламі матылі. У сяле нічога не схаваеш. Даюць прэміі за выдатныя творы мастацтва, музыкі, літаратуры. Напевы дзіўныя збіраю ў жытнім полі і бары.


6. Выпраўце памылкі ў вызначэнні відаў сказаў: Нарэшце, заўважаю таго, каго хачу бачыць. – Няпэўна-асабовы. Полудзень. Спёка. – Назыўныя. Ляжыш на пагорку. – Абагульнена-асабовы. Вырастайце вялікія і аберагайце праз усё жыццё дружбу. – Пэўна-асабовыя. Доўга не лажыліся спаць і ў Майчынай зямлянцы. – Безасабовы. Не чуваць было ні самалётнага гулу, не відаць было ніякага падазронага руху. – Няпэўна-асабовы. Незабыўная дата. – Безасабовы. Было нявесела і горка мне. – Пэўна-асабовы. Пасля заканчэння універсітэта мяне з групай былых студэнтаў паслалі на месяц за межы рэспублікі на адзін з заводаў. – Абагульнена-асабовы. Ужо цяпер хачу ісці куды-небудзь, глядзець, здзіўляцца ... – Няпэўна-асабовы.


7. Знайдзіце “чацвёрты лішні” сказ у кожнай групе і графічна растлумачце свой выбар. 1) На ўзлессі пахла апошнімі, пераспелымі суніцамі, прывялай духмянай травою, асіннікам. Аб усім гэтым хацелася Сяргею напісаць, выказаць сваю думку, свае меркаванні. Помню ўсё: і рэк журчанне, і хат сталічных белы дым. У ліпеньскай красе Друскінінкай стаіць над нёманскаю кручаю. 2) Вялізная цёмная хмара захапіла ўсё неба. Захапіла навальніцаю неаглядны ўвесь прастор. Хмара набліжалася і цямнела. Поле засыпана снегам. 3) На дварэ падмарожвала. Тут было зацішна і даволі ўтульна. Ціха ў зімовым лесе. Нікому нас не знішчыць, не спыніць. 4) З бульбы ў нас галушкі вараць, нашу бульбу ўсюды хваляць. Са мною заўсёды вітаюцца ветліва. За песні і весялосць празвалі Васіліну ў вёсцы Вяснянкай. Пакасілі пожні, знялі з ніў красу.


8. Перабудуйце безасабовыя сказы ў асабовыя. Падзьмула з поўначы здаровым халадком. Раману хацелася падзяліцца з кім-небудзь сваімі ўражаннямі, сваімі думкамі. Ад туману ад балота павявала зябкай тарфяной сырасцю... Свежым ветрам дыхнула мне ў твар, калі прыйшлося выйсці на ганак. Бабулі ўсю ноч не спалася.


9. Запішыце 5 абагульнена-асабовых сказаў. Чаму вашы сказы менавіта абагульнена-асабовыя?


10. Апішыце асенні надвячорак, выкарыстоўваючы ўсе віды аднасастаўных сказаў. Падкрэсліце ў іх граматычную аснову.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову icon2 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову
Вырвалася з-за хмар пасвяжэлае сонца, усё наўкруга заіскрылася, заспявала, зазвінела. Але хутка зноў захмарыла. Дождж разахвоціўся...

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову icon1 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы, падкрэсліце граматычную аснову
Вецер біў у бляшаны дах, нібы ў бубен. Гудзела ў коміне. А ў пакоі было цёпла, утульна. Ярка-ярка гарэла настольная лямпа. Рытмічна...

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconСказы з аднароднымі членамі Варыянт 1
Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары І расстаўляючы знакі прыпынку падгрэсліце ў сказах граматычную аснову І аднародныя члены

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconРаздзел II nomen substantīvum. Declinatio prima
Прачытайце сказы, выпішыце слоўнікавыя формы І вызначце граматычную форму (скланенне, лік, склон) назоўнікаў, перакладзіце сказы

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconТэст аднасастаўныя сказы. Няпоўныя сказы. Варыянт 1
Запішыце назву аднасастаўнага сказа з адным галоўным членам выказнікам, у якім дзеянне, абазначанае выказнікам, адносіцца да абагульненай...

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову icon1 варыянт Выпішыце нумары спалучэнняў слоў, якія не адносяцца да словазлучэнняў
Дзве групы словазлучэнняў сфарміраваны па прымеце спосабу падпарадкавальнай сувязі. Падкрэсліце словазлучэнні, якія не адпавядаюць...

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconТэст па тэме "Аднасастаўныя І двухсастаўныя сказы. Аднародныя члены сказа"
Адзначце нумары сказаў, у якіх неабходна паставіць працяжнік паміж дзейнікам І выказнікам

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconЗаданне для 3 групы
Падкрэсліце ў артыкуле характэрныя рысы рамантычнага героя (пажадана, каб гэта былі словазлучэнні, можна І асобныя словы, але не...

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconЗаданне для 3 групы
...

3 варыянт Выпішыце аднасастаўныя сказы. Падкрэсліце ў ІХ граматычную аснову iconВарыянт 1
Знайдзіце сказы, у якіх дапушчаны памылкі ва ўжыванні прыназоўнікаў І склонавых форм назоўнікаў

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка