Спіс удзельнікаў канферэнцыі "Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі" 2012
НазваСпіс удзельнікаў канферэнцыі "Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі" 2012
Дата канвертавання28.10.2012
Памер45.91 Kb.
ТыпДокументы
Спіс удзельнікаў канферэнцыі “Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі” 2012


1. Харашкевіч Ганна Леанідаўна (Масква)

“Судоходство на реках Балтийского, Белого и Каспийского морей. Особенности средневековой навигации и значение для развития экономики бассейнов этих рек”.

2. Варонін Васіль Аляксеевіч (Мінск)

“Чарсцвяды: ад двара княскага да двара гаспадарскага”

3. Магалінскі Ігар Уладзіміравіч (Полацк)

“Хімічны склад вырабаў з каляровых металаў X-XVII стст. з тэрыторыі Полацка (суадносіны металургічных і тыпалагічных груп)”

4. Салаўёў Аляксандр Аляксандравіч (Полацк)

“Новые исследования территории домика Петра Первого”.

5. Шадыра Вадзім Іосіфавіч (Мінск)

“Этнакультурная сітуацыя на паўночна-заходніх рубяжах Полацкай зямлі ў раннім сярэднявеччы”.

6. Клімаў Марат Васільевіч (Мінск)

“Параўноўчы аналіз некаторых катэгорый матэрыяльнай культуры з Полацка і Лучна”

7. Кепін Дзмітрый Уладзіміравіч (Кіеў)

“Музеефикация архитектурно-археологических памятников в Киевском

регионе”.

8. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч (Мінск)

“Праблемы храналогіі археалагічных помнікаў Беларускага Падзвіння канца ІІ тыс. н.э. і шляхі іх вырашэння”.

9. Баўтовіч Міхась Мікалаевіч (Полацк)

«Спадчына Мяніцкіх»

10. Дук Дзяніс Уладзіміравіч (Полацк)

“Унікальны помнік археалогіі - Запалоцкі пасад старажытнага Полацка:

праблемы аховы і вывучэння”

11. Галубовіч Віталь Уладзіміравіч (Гродна)

“ Злачынцы і злачыннасць у Полацку ў першай палове XVII cт.”

12. Краўчук Алена Міхайлаўна (Мінск)

“Исследование свойств и особенностей применения материалов, использовавшихся при возведении памятников архитектуры г.Полоцка в контексте современных методов реставрации”

13. Лабоха Галіна Міхайлаўна (Полацк)

“Роля Еўфрасінні Полацкай у дзяржаўнай палітыцы Полацкага княства”

14. Оськін Аркадзь Філіпавіч, Джумантаева Тамара Аляксандраўна (Полацк)

“Технология создания виртуальных музейных экспозиций”

15. Юмашава Юлія Юр’еўна (Масква)

«Стандарты описания объектов историко-культурного наследия в информационно-поисковых системах: проблемы источниковедения»

16. Басаева Алена Казбекаўна, Камянецкі Яўген Самойлавіч, Хасаева Заріна Хетагаўна (Уладзікаўказ, Расія)

“Индикаторы социально-политической напряженности общества”

17. Тарасаў Сяргей Васільевіч (Мінск)

“Полацкае мерыла XII ст. Суразмернасць часу і прасторы”

18. Дзярновіч Алег Іванавіч (Мінск)

“Паміж Каінам і дабром: Грамадства Полацк Полаччына паводле неапублікаванай паэмы Мацея Стрыйкоўскага “Бітва пад Улай” (1564г.)”

19. Васовіч Сяргей Міхайлавіч (Брэст)

“Деятельность Полоцкого братства во имя святителя Николая и преподобной княжны Полоцкой Евфросинии в сфере народного образования в

1867–1904 гг.”

20. Семянчук Генадзь Мікалаевіч (Гродна)

“Варажскі перыяд у гісторыі Полацка”

21. Куляшоў Вячаслаў Сяргеевіч ( г. С.-Пецярбург)

“Комплекс аббасидских монет Козьянковского клада и его историко-нумизматическое значение”

22. Гліннік Вадзім Васільевіч (Мінск)

“Полацкая царква на Готландзе”

23. Сараб’янаў Дзмітрый Іванавіч (Масква)

“Мир книжности в росписях Спасской церкви Евфросиньего монастыря. К вопросу о просветительской деятельности преп. Евфросинии Полоцкой”

24. Мацук Андрэй Уладзіміравіч

“Полацкая шляхта пад час бескаралеўя 1764 г.”

25. Іаанісян Алег Міхайлавіч (г. С.-Пецярбург)

“От Десятинной церкви до Софийского собора: становление древнерусской архитектуры”.

26. Макараў Максім Дзмітрыевіч (Мінск)

“Арганізацыя і функцыянаванне месцкіх уладаў Полацка ў XVII-XVIIIстст.”

27. Торшын Яўген Мікалаевіч ( г. С.-Пецярбург)

“Особенности строительных материалов древних храмов Полоцкой земли и проблема формирования строительных традиций полоцкого зодчества 

в XII в.”

28. Ю.М. Лесман ( г. С.-Пецярбург)

“Homo nudus в Полоцком княжестве”

29. Бортнік Ігар Аляксандравіч (Полацк)

“Сацыяльна-палітычныя каштоўнасці і нормы паводзін шляхты Полацкага ваяводства ў канцы XVI – пачатку XVII стст. паводзе соймікавых інструкцый”

30. Нароўская Ала Мікалаеўна (Мінск)

“Інтэр’ер традыцыйнага жылля беларусаў віцебскай губерні

(сярэдзіна XIX – пачатак XX стст)”

31. Колабава Ірына Навумаўна (Мінск)

“Фальшывыя асігнацыі і крэдытныя білеты ў грашовым абарачэнні на тэрыторыі Полацка ХІХ ст.”

32. Скабцова Дар’я Аляксандраўна (Масква)

“Сцена "Воздвижение креста" в программе росписи Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря”

33. Емяльянчык Вольга Антонаўна (Полацк)

“Магчымасці антрапалогіі ў рэканструкцыі этнічных працэсаў на

тэрыторыі Полацкай зямлі ў ХІ - ХIV стст.”

34. Латышонак Алег Юр'евіч (Беласток)

"Крыў, Велт і Лaтв - фіна-вугорскія назвы днепра-дзвінскага Верху? Да гісторыі старажытных наіменаванняў Полаччыны"

35. Ярашэвіч Аляксандр Адамавіч (Мінск)

“Древности Дисненского Воскресенского монастыря”

36. Ракіцкі Уладзімір Васільевіч (Мінск)

“Мера, мерки и обмеры Спасской церкви в Полоцке”

37. Каулен Марыя Елісееўна (Масква)

38. Балыкіна Алена Мікалаеўна (Мінск)

“Роль электронной учебной книги в организация самостоятельной работы студентов исторических специальностей”

39. Дзярновіч Сяргей Дзмітрыевіч (Мінск)

“Украшения северо-европейского круга древностей X-XIIвв. из окрестностей Полоцка”

40. Лобач Уладзімір Аляксандравіч (Полацк)

“Полацкія лабірынты: беларускі нацыянальны міф у фальклорнай перспектыве”

41. Палевой Мікалай Анатольевіч (Адэса)

“Некоторые проблемы нейросетевого моделирования развития теоретической историографии”.

42. Вайніцкі Павел Уладзіміравіч

“Сучасныя тэндэнцыі ў беларускай гарадской скульптуры на прыкладзе Полацку”

43. Сяліцкі Адольф Аляксандравіч (Мінск)

“Святой Вацлав король Чешский в Полоцке”

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconСпіс удзельнікаў канферэнцыі "Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі" 2012
Спіс удзельнікаў канферэнцыі “Гісторыя І археалогія Полацка І полацкай зямлі” 2012

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconVi міжнародная навуковая канферэнцыя "Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі"
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Гісторыя І археалогія Полацка І полацкай зямлі”

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconДжумантаева Т. А. Да пытання аб музейных традыцыях Полацка
Але яшчэ раней киавал1 асобныя ка-лекцы!, як1Я можна назваць дамузейнынм збора Што тычыцца Полацка, то су-часныя беларусшя музёёла-ri...

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconПраграма канферэнцыі Дзень першы, 29 чэрвеня 2012 года
Адкрыццё канферэнцыі. Вітальнае слова Аргкамітэта канферэнцыі І часовага каардынацыйнага камітэта

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconНам, дзецям Полацкай зямлі

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconВыпускная работа па «Асновах інфармацыйных тэхналогій»
Археалогія ёсць гісторыя, ўзброенная рыдлёўкай”. Гэта азначэнне, дадзенае А. Арціхоўскім яшчэ ў пачатку 1940-х гадоў, сталася аксіомай...

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconКанферэнцыі Нацыянальнай платформы Форума грамадзянскай супольнасці
Адкрыццё канферэнцыі. Вітальнае слова Аргкамітэта канферэнцыі, Дэлегацыі Еўрапейскага Саюза, замежных гасцей канферэнцыі

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconАнтичные гимны. М., 1988
Навуковыя и навукова-папулярныя працы (гісторыя, філасофія, мастацтвазнаўства, археалогія). Тлумачэнне міфаў

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconЗварот да ўдзельнікаў канферэнцыі рэктара Полацкага дзяржаўнага
Значение традиций средиземноморского монашества для культуры восточных славян

Спіс удзельнікаў канферэнцыі \"Гісторыя І археалогія Полацка І Полацкай зямлі\" 2012 iconМіністэрства культуры рэспублікі беларусь упраўленне культуры віцебскага аблвыканкама нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік інфармацыйнае паведамленне
Запрашаем прыняць удзел у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 1150-годдзю Полацка

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка