Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
НазваПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-41/11)
Дата канвертавання31.01.2013
Памер30.71 Kb.
ТыпДокументы
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад 15.05.201211_

Загадчык кафедры філалогіі

______________Т.М.Пучынская


Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова”

для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці “Пачатковая адукацыя” (гр. Пазс-41/11)


1. Аднародныя члены сказа. Характэрныя прыметы аднародных членаў сказа.

2. Злучнікі пры аднародных членах сказа.

3. Аднародныя і неаднародныя азначэнні, іх адрозненне.

4. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа, іх сэнсавая і сінтаксічная роля ў сказе.

5. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.

6. Адасобленыя члены сказа. Умовы адасаблення.

7. Адасобленыя дапасаваныя азначэнні.

8. Адасобленыя недапасаваныя азначэнні.

9. Адасобленыя прыдаткі.

10. Адасобленыя акалічнасці.

11. Адасобленыя дапаўненні, удакладняльныя члены сказа.

12. Сказы с параўнальнымі зваротамі.

13. Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах.

14. Пабочныя слова і словазлучэнні. Групы пабочных слоў і словазлучэнняў.

15. Пабочныя сказы. Знакі прыпынку пры іх.

16. Устаўныя словы, словазлучэнні і сказы. Знакі прыпынку пры іх.

17. Аднасастаўныя сказы: пэўна- асабовыя, няпэўна- асабовыя.

18. Аднасастаўныя сказы: абагульнена- асабовыя, безасабовыя.

19. Аднасастаўныя сказы: інфінітыўныя, намінатыўныя.

20. Сінтаксічна непадзельныя сказы. Іх разнавіднасці.

21. Адрозненне сінтаксічна непадзельных сказаў ад аднаслоўных членных сказаў.

22. Няпоўныя сказы. Разнавіднасці няпоўных сказаў.

23. Адрозненне няпоўных сказаў ад аднасастаўных.

24. Парадак слоў у сказе. Сэнсавае і граматычнае значэнне парадку слоў.

25. Зваротак. Знакі прыпынку пры зваротку.

26. Агульнае паняцце пра складаны сказ. Класіфікацыя складаных сказаў.

27. Складаназлучаныя сказы. Характарыстыка складаназлучаных сказаў: са спалучальнымі злучнікамі, з супастаўляльнымі злучнікамі.

28. Складаназлучаныя сказы з размеркавальнымі злучнікамі. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах.

29. Складаназалежныя сказы. Будова складаназалежных сказаў.

30. Знакі прыпынку ў складаназалежным сказе.

31. Галоўная і даданая частка складаназалежнага сказа.

32. Сродкі сувязі даданай часткі з галоўнай: злучнік, злучальныя словы, іх адрозненне.

33. Складаназалежныя сказы з даданымі дзейнікавымі часткамі.


Літаратура

 1. Беларуская мова/Пад рэд. Л.М.Грыгор’евай. У 2ч. - Ч 1 – Мн., 1998. – Ч. 1.

 2. Беларуская мова/Пад рэд. Л.М.Грыгор’евай. У 2ч. - Ч 1 – Мн., 1998. – Ч. 2.

 3. Беларуская мова: У 2 ч. Ч. 1. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л.М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа, 2004. – 309 с.

 4. Беларуская мова: У 2 ч. Ч. 2. Сінтаксіс. – 4-е выд. – Мінск: Вышэйшая школа, 2004. – 222 с.

 5. Беларуская мова: Фанетыка. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Фразеалогія. Марфемная будова слова і словаўтварэнне. Марфалогія / Пад рэд. Я.М. Удатовіч, А.М. Клачко. – Мн.: Вышэйшая школа, 1992. – 320 с.

 6. Беларуская мова: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Марфалогія. Сінтаксіс. Пунктуацыя: Вучэбн. дап. / Пад рэд. Л.М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа, 1994. – 367 с.

 7. Бурак Л.І., Бурак І.Л. Сучасная беларуская мова: Арфаграфія і пунктуацыя: Практыкум. – Мн.: Універсітэцкае, 1993. – 247 с.

 8. Канцавая, Г.М. Марфалогія: іменныя часціны мовы: зб. вучэб. матэрыялаў для студэнтаў пед.спецыяльнасцей устаноў выш. адукацыі / Г.М.Канцавая, В.М. Шавель, М.В. Швед. — Баранавічы: БарДУ, 2011. — 205, [7] с. — 150 экз.

 9. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р. і інш. Курс беларускай мовы: Падручнік. – Мн.: Універсітэцкае, 1996. – 654 с.

 10. Чалюк Н.М. Сінтаксіс беларускай мовы. Словазлучэнне. Просты сказ: Вучэб. Дапам. / Н.М. Чалюк; Пад рэд. П.М. Малажай. – Мн.: Тетра Системс, 2004. – 208 с.

 11. Кароткая граматыка беларускай мовы. У 2 ч. — Ч. 2. Сінтаксіс / навук. рэд. А.А. Лукашанец. — Мн, 2009.Складальнік выкладчык В.П Дмухоўскі

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы навучання спецыяльнасці "Пачатковая адукацыя" (гр. Пазс-31/11)
Пытанні да экзамену ў летнюю сесію па дысцыпліне “Беларуская мова” для студэнтаў 3 курса педагагічнага факультэта завочнай формы...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне " Беларуская мова" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя (па-41/11) Практычныя заняткі
Беларуская мова: у 2 ч. Ч. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка: Падручнік / Пад агульнай рэд. Л. М. Грыгор’евай. – Мінск: Вышэйшая школа,...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне "Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання" для студэнтаў 4 курса завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнаці 1-01 02 01 "Пачатковая адукацыя" (НОзс-41/11)
Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне “Методыка выкладання беларускай мовы І літаратурнага чытання” для студэнтаў 4 курса...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/10)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да экзамена па дысцыпліне "Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 01 02-06 Дашкольная адукацыя. Практычная псіхалогія
Пытанні да экзамена па дысцыпліне “Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура” для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай...

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconЗмест практычных заняткаў ў зімовую сесію па дысцыпліне "Беларуская мова" для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці
Беларуская мова” для студэнтаў V курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да экзамена ў летнюю сесію па дысцыпліне «Сусветная І айчынная дзіцячая літаратура» для студэнтаў 5 курса факультэта бесперапыннай адукацыі завочнай формы навучання спецыяльнасці«Дашкольная адукацыя» (ДАзс-51, 52/09)
Узнікненне беларускага друкавання, распаўсюджванне кніг вучэбнага прызначэння (Ф. Скарына, С. Будны, Л. Зізаній)

Пытанні да заліку ў летнюю сесію па дысцыпліне \"Беларуская мова\" для студэнтаў 4 курса педагагічнага факультэта завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці \"Пачатковая адукацыя\" (гр. Пазс-41/11) iconПытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе "Беларуская мова" для студэнтаў 5 курса факультэта завочнай адукацыі завочнага аддзялення для спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (5НОс/09)
Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Прадмет І задачы сінтаксісу, аб’екты вывучэння (словазлучэнне, сказ)

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка