Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
НазваСписък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване
старонка1/8
Дата канвертавання31.01.2013
Памер0.62 Mb.
ТыпРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8
Приложение № 1

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение № 2МС-01-1/11.05.2009 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване:

BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Проектно предложение №

Наименование на кандидата

Наименование на проектното предложение

Среден резултат

Общ бюджет на проекта

Сума на безвъзмездната финансова помощ

% на помощтаBG161PO003-2.1.03-0001

"КОПРИВЛЕН-МРАМОР" ЕООД

Към съвременно производство чрез покриване изискванията на стандарт ISO 14001:2004

87,5

199 500,00

99 490,65

49,87%BG161PO003-2.1.03-0002

"ДИЕС" ООД

Повишаване на конкурентните предимства на „ДИЕС” ООД, чрез внедряване и сертифициране на СУК

75

30 850,00

15 400,32

49,92%BG161PO003-2.1.03-0004

"БКС" ЕООД

БКС ЕООД - повишаване конкурентоспособността чрез производство в съответствие със стандарт ISO 14001:2004

82,5

200 038,00

99 999,00

49,99%BG161PO003-2.1.03-0005

"РОБИФИР - РЛС" ООД

Подобряване на управлението, конкурентните предимства и пазарни позиции на "Робифир - РЛС" ООД

80,5

29 700,00

14 850,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0006

"ЕНЕРГОРЕМОНТ - БОБОВ ДОЛ" АД

Минимизиране на аспекти на замърсяване на околната среда чрез внедряване и сертификация на СУОС и закупуване на релевантно оборудване

79

198 000,00

98 500,00

49,75%BG161PO003-2.1.03-0007

"БОДРОСТ" АД

Внедряване и сертификция на Система за управление на качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008 в "БОДРОСТ" АД

87,5

117 850,00

57 746,50

49,00%BG161PO003-2.1.03-0008

"ВЕЛУР" АД

Повишаване конкурентоспособността на "ВЕЛУР" АД, гр. Ловеч чрез внедряване на система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008

78,5

86 650,00

42 458,50

49,00%BG161PO003-2.1.03-0012

"НИДЕКС" ООД

Подкрепа за постигане на съответствие на продуктите с директивите от Нов подход

86

155 800,00

76 342,00

49,00%BG161PO003-2.1.03-0015

"КОНКОРДИА БУРГАС" ООД

Повишаване на конкурентните предимства на "Конкордиа Бургас" ООД, чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството

65

55 000,00

27 230,50

49,51%BG161PO003-2.1.03-0017

"ГОРЖО" ЕООД

Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 в „Горжо” ЕООД

79

86 954,00

43 477,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0020

"МТМ" ЕООД

Въвеждане на международно признати стандарти в „МТМ” ЕООД

91,5

22 800,00

11 400,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0021

"СИС ТЕХНОЛОГИЯ" АД

Сертифициране на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД съгласно международно признатия стандарт ISO 9001:2008 - гаранция за повишаване на конкурентоспособността

79

27 200,00

13 600,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0022

"ЕСКАНА ИНВЕСТ 96" АД

Създаване на конкурентно предимство чрез постигане на ефективно управление на бизнес процесите във фирмата

83

31 640,00

15 503,60

49,00%BG161PO003-2.1.03-0023

"ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ" ЕООД

Внедряване на Система за управление на качеството ISO 9001:2008 в ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ ЕООД за повишаване на фирмената конкурентоспособност

77,5

49 600,00

24 304,00

49,00%BG161PO003-2.1.03-0026

"КОНКОРДИА" ООД

Добри практики за управление и дистрибуция на бързооборотни стоки в “Конкордиа” ООД

84

35 000,00

17 328,50

49,51%BG161PO003-2.1.03-0028

"ЛУНА – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ЕАД

Модернизация на управлението на „Луна – Златни пясъци” ЕАД, чрез въвеждане на Интегрирана система за управление, включваща Система за управление на качеството ISO 9001:2000 и НАССР система относно предоставянето на безопасни храни.

81,5

38 926,00

17 905,96

46,00%BG161PO003-2.1.03-0034

"ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ КОНСУЛТ" ООД

Повишаване на конкурентоспособността на “Златни Пясъци Консулт” ООД чрез покриване на международно признати стандарти.

81,5

67 400,00

33 700,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0040

"ХЕРА-73" ЕООД

Повишаване на конкурентноспособността на Хера – 73 ЕООД чрез покриване на стандарта ISO 9001:2000

48

32 868,00

16 434,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0042

"МИРАЖ ТРЕЙД" ООД

Повишаване на конкурентноспособността на “Мираж Трейд” ООД чрез сертифициране на системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и инвестиционна подкрепа

94

30 805,00

15 402,50

50,00%BG161PO003-2.1.03-0046

"БИТ И ТЕХНИКА" ООД

Утвърждаване, конкурентоспособност и просперитет чрез стандартизация

79

29 020,00

14 510,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0048

"ТЕМПУС 2000" ООД

Сертифициране на Темпус 2000 по стандарт ISO 9001:2008

79,5

33 350,00

16 675,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0052

"НАЧЕВ" ЕООД

Повишаване на конкурентоспособността на „Начев” ЕООД, чрез покриване на международно признати стандарти

78,5

40 556,00

20 278,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0055

"ДИД - 73" ЕООД

Внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2000

67

27 500,00

13 750,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0056

"АБ МЕД" ООД

Въвеждане на система за управление на качеството, сертифициране и СЕ маркиране при разработване и производство на медицински уреди, апарати и изделия за хора с увреждания

89,5

128 100,00

64 050,00

50,00%BG161PO003-2.1.03-0059

"ВРАТИЦА" ООД

Разработване, внедряване и сертифициране на Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2004

92

46 400,00

23 200,00

50,00%
  1   2   3   4   5   6   7   8

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconНаредба №25 от 29. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconНаредба №25 от 29 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconРешение №83/23. 03. 2006 г. /Приемане на програма "Пловдив за младите"
...

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconЕвропа в нашия регион – стара загора програма на събитието
...

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconКонкурс на Фондация "Мумерт" стипендии 2012-2013 3
Покана за кандидатстване с проекти за новата работна програма /2013-2015/ в рамките на спогодбата за сътрудничество с френската общност...

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconРепубликабългари я народно събрание
Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването...

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconДнес! 1527 София, ул. Бяло море 5 Тел.: 02 843 53 56
Цецка Цачева: Ще съдействаме на „днес“ по проекти в помощ на местните администрации

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconОтчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Здои, с която се уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на заявления и устни запитвания за достъп до обществена...

Списък на проектни предложения, одобрени за финансиране на стойност 6 509 647,43 лв., съгласно т. 2 от Решение №2мс-01-1/11. 05. 2009 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване iconПротокол рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре запроса котировок на прокладку волоконно-оптической линии связи «Прокладка волс от атс-33 (ул. Г. Титова, 9Б) до здания по адресу: Чудненко, 110»
Состав Единой комиссии определен приказом начальника управления от 26. 01. 2009 №27 (в редакции приказов от 03. 04. 2009 №50; от...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка