Питання для підготовки
НазваПитання для підготовки
Дата канвертавання24.01.2013
Памер53.35 Kb.
ТыпДокументы
Питання для підготовки

до модульно-рейтингового контролю знань

з курсу цитології


 1. Предмет і завдання курсу цитології.

 2. Історія розвитку цитології.

 3. Сучасний стан клітинної теорії, основні її положення.

 4. Головні напрямки розвитку сучасної цитології.

 5. Методи цитологічних досліджень.

 6. Використання результатів цитологічних досліджень в медицині, сільському господарстві, ветеринарії, у різних галузях промисловості.

 7. Віруси, особливості їх будови і функціонування, теоретичне і практичне значення.

 8. Клітина – елементарна одиниця живого, одиниця будови, функціонування і розвитку організмів.

 9. Клітини і організм: основа онтогенезу всіх організмів – розмноження, ріст і дифференціювання клітин.

 10. Основні відомості про хімічну організацію клітин.

 11. Прокаріотичні й еукаріотичні організми. Порівняльна характеристика.

 12. Порівняльна будова клітин тваринних і рослинних організмів.

 13. Гомологія в будові клітин організмів різних систематичних груп.

 14. Залежність морфологічних особливостей клітин від функцій.

 15. Діяльність клітини як єдиної комплексної інтегрованої системи в здійсненні всіх функцій життєдіяльності клітини. Поняття про системи загально функціонального значення (система біосинтезу білка, енергетичного обміну, руху та ін.).

 16. Основна речовина цитоплазми – гіалоплазма – внутрішня середа клітини. Її фізико-хімічні властивості, структура і функції.

 17. Мембрани клітини. Структура клітинних мембран за даними електронно-мікроскопічних досліджень, їх хімічний склад.

 18. Молекулярна організація біологічних мембран.

 19. Глікокалікс тваринних клітин, його хімічний склад, функції, особливості структури.

 20. Функції плазматичної мембрани.

 21. Міжклітинні контакти і їх типи у багатоклітинних організмів. Спеціалізовані структури міжклітинних контактів (десмосоми та ін.).

 22. Спеціалізовані структури вільної клітинної поверхні (мікроворсинки та ін.)

 23. Незерниста (агранулярна) ендоплазматична сітка. Загальна характеристика органоїда, її будова і функції.

 24. Зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка. Загальна характеристика органоїда, її будова і функції.

 25. Рибосоми. Будова рибосом, їх хімічна організація. Функції рибосом.

 26. Процес біосинтезу білка.

 27. Комплекс Гольджі. Форма і розташування органоїда у клітинах. Ультраструктура діктіосом. Функції комплексу Гольджі.

 28. Лізосоми. Морфологія лізосом, їх хімічна організація. Типи лізосом. Функції лізосом. Утворення лізосом.

 29. Мітохондрії. Морфологічна характеристика мітохондрій. Ультраструктурна організація. Функції мітохондрій.

 30. Включення цитоплазми. Значення цитоплазматичних включень в метаболізмі клітин і організму.

 31. Мікрофібрили і мікрофіламенти цитоплазми клітин. Ультратонка організація і функції.

 32. Міофібрили поперечносмугастових та гладеньких м’язових волокон. Будова і функції. Механізм скорочення.

 33. Мікротрубочки. Будова мікротрубочок, їх хімічний склад. Функції мікротрубочок.

 34. Війки і джгутики. Ультраструктура і функції.

 35. Клітинний центр. Будова клітинного центру. Ультра тонка організація центріолей, їх локалізація у клітині. Функції центріолей.

 36. Ядро інтерфазної клітини. Значення ядра у життєдіяльності клітини.

 37. Загальна характеристика структурних і функціональних компонентів ядра. Функції компонентів ядра.

 38. Морфологічна організація хромосом. Компактизація хроматину. Просторова орієнтація хромосом інтерфазного ядра, упорядкованість їх розташування.

 39. Ультраструктура мітотичних хромосом.

 40. Функціональна активність інтерфазних і мітотичних хромосом.

 41. Гетерохроматин і еухроматин. Структурна характеристика і функціональні особливості.

 42. Репродукція хромосом. Синтез ДНК в інтерфазі. Механізм редуплікації молекули ДНК.

 43. Ядерце. Ультраструктурна організація. Хімічний склад ядерця.

 44. Роль ядра в метаболічній діяльності клітини, в передачі спадкової інформації.

 45. Бінарний поділ клітин еукаріотів.

 46. Амітоз – прямий поділ клітини. Приуроченість його до дегенеруючих і патологічно змінених клітин.

 47. Клітинний цикл. Характеристика клітинного (мітотичного) циклу, його тривалість.

 48. Характеристика періодів клітинного циклу в інтерфазі.

 49. Мітоз – основний засіб поділу клітин еукаріотів. Фази мітозу, їх характеристика, тривалість.

 50. Змінювання морфології клітини під час мітозу. Біологічне значення мітозу.

 51. Процес запліднення, його сутність, біологічне значення.

 52. Мейоз. Фази мейозу, їх характеристика. Біологічне значення мейозу.

 53. Процес розвитку статевих клітин у тварин: сперматогенез і оогенез. Основні особливості морфології і функціональної активності чоловічих і жіночих клітин.

 54. Поняття диференціації (спеціалізації) клітин.Перелік навчально-методичної літератури


Основна:

 1. Аносов И.П., Прокофьева О.А. Атлас «Клетка». – Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет, 2000. – 171 с.: ил.

 2. Аносов И.П., Прокофьева О.А. Методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе по курсу цитологии. - Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет, 2006, 75 с.

 3. Ченцов Ю.С. Общая цитология: Учебник. 2-е изд. – М.: изд. Моск. ун-та, 1984. – 352 с.: ил.


Додаткова:

 1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К, Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки: пер. с англ., 1986-1987. – Т 1-5.
    1. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. М.: “Медицина”, 1978, 544 с., ил.

    2. Волкова О.В., Елецкий Ю.К., Дубовая Т.К. и др. Гистология, цитология и эмбриология: Атлас: Учеб. пособие / Под ред. Волковой О.В., Елецкого Ю.К. – М.: Медицина, 1996. – 554 с.: ил.


 2. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии. – М.: Медицинское информационное агенство, 2002. – 374 с.: ил.

 3. Рис Э., Стренберг М. Введение в молекулярную биологию. От клеток к клеткам. – М.: Мир, 2002. – 142 с.

 4. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М., Мир, 1980.

 5. Хэм А., Кормак Д. Гистология: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – Т. 1-4 – 272 с., ил.

 6. Ченцов Ю.С. Практикум по цитологии: Учеб. пособие – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. – 294 с.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Питання для підготовки iconПитання для підготовки до заліку (іспиту)
Організаційно-управлінські та психологічні компоненти процесу управління закладами середньої освіти

Питання для підготовки iconТематичний план 5 Програма курсу 5 > Плани лекцій 7 Плани семінарських занять 9 > Теми для написання реферативних робіт 11 Питання для підготовки до заліку 11 > Список рекомендованої літератури 13
Викладання навчального курсу дисципліни “Біржове право” передбачено дати студентам знання І вміння користуватися категорійно-понятійним...

Питання для підготовки iconПрограма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури (мистецтвознавство)
Зважаючи на це, на вступний іспит можуть бути винесені питання, що не перебувають у колі безпосередніх наукових інтересів вступника,...

Питання для підготовки iconПанкова Є. В
Україні розвивається в умовах жорсткої конкурентної боротьби як на внутрішньому, так І на зовнішньому туристичному ринку. У зв'язку...

Питання для підготовки iconПрограма фахового випробування (співбесіди) для конкурсного зарахування в двнз «УжНУ»
...

Питання для підготовки iconПрактикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту
Практикум для підготовки до складання ліцензійного іспиту “Крок 2 стоматологія” затверджений вченою радою іфдму від 20. 03. 2007...

Питання для підготовки iconКонспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельні матеріали»
«Будівельні матеріали» (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напрямів підготовки 060101 «Будівництво» -«Теплогазопостачання...

Питання для підготовки iconТема: «Індія»
Під час підготовки до уроку учні формують 5 груп по 2-3 особи. Завдання груп полягає в опрацюванні додаткової інформації, роботі...

Питання для підготовки iconПрограма вступного іспиту для студентів напряму підготовки 04010401 «Географія»
«Географія», або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» зі спеціальності 010103 «Педагогіка І методика середньої школи. Географія»....

Питання для підготовки iconНавчально-методичний посібник для підготовки до олімпіади
Коваленко Л. В., Андронік Л. Й., Третьякова Л. Ю. Репетитор з російської мови та літератури. Навчально-методичний посібник для підготовки...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка