1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме
Назва1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме
Дата канвертавання23.01.2013
Памер243.01 Kb.
ТыпДокументы
-1-

Тэма. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме

Надклас Рыбы”.
Вучні ведаюць:

-абагульняюць значэнне рыб рыб ў прыродзе і жыцці чалавека;

-характарызуюць асноўныя рысы знешняй і ўнутранай будовы рыб;

-ведаюць асаблівасці знешняй будовы у сувязі з водным асроддзем пражывання;

-выдзяляюць месца жывел ў ланцугу харчавання;

- сістэматызуюць, абагульняюць і прымяняюць на практыцы атрыманыя веды.

Вучні ўмеюць:

Выканалі тэставыя заданні, заданні ў картах і альбомах.

Стварыць ўмовы для выпрацоўкі навыкаў самастойнай працы, актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроку, выхавання чулых адносін да прыроды.

Абсталяванне. Табліца “Знешняя будова рачнога акуня”, дыдактычны матэрыял па заалогіі, шкілет рыб, інструктыўныя карты.

-2-

Ход урока


К

то, если бы не видел рыб, мог бы поверить, что такие существа плавают в воде».

К. Ліней

1.Арганізацыйны момант.

2.Уводзіны ў тэму урока.

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па тэме “Надклас Рыбы”. а) абагульняючая гутарка; б) самастойная работа па інструктыўных картачках №1,№2,№3,альбомах.

в) Адказ на пытанні бліц-турніра(вусна); г) крыжаванка.

Арганізацыйны момант: - Добры дзень! Сядайце. Уводзіны ў тэму.

Рыбы –група пазваночных жывёл,якая насяляе нашу планету і вельмі разнастайныя. Узніклі рыбы на Зямлі ў пачатку сілурыйскага перыяду палеазойскай эры,гэта прыкладна 435 млн. гадоў назад. У 2 палавіне гэтага перыяду з’явіліся –рыбы- сама абшырны па колькасці відаў клас пазваночных, цесна звязаны з водой як асроддзем пражывання і клас, які адрозніваецца такой вялізнай разнастаўнасцю форм. Вялікі сістэматык К.Ліней пісаў: ”Кто, если бы не видел рыб, мог бы поверить, что такие существа плавают в воде». Ёсць рыбы з целам абцякальным , як тарпеда, плоскім як, блін; рыбы длінныя і круглыя, са сківіцамі і без іх ,з вачамі і без вачэй, рыбы з белай празрыстай крывёю, рыбы гіганты і карлікі. -Вось і наш урок мы пачнем словамі вялікага вучонага Кто, если бы не видел рыб, мог бы поверить, что такие существа плавают в воде». -На гэтым уроку мы будзем паўтараць вывучанае раней, праверым як вы засвоілі праграмный матэрыял, атрымаеце за

-3-

сваю працу, добрыя адзнакі -Звярніце ўвагу на тэму ўрока,запішыце яе ў сшыткі . --Адкрыйце свае альбомы .Падпішыце органы рачнога акуня.Памяняйцеся альбомамі і праверым правільнасць выканання задання №1.

карта №1-Зрабілі? Памяняйцеся альбомамі і праверым правільнасць выканання задання №1.

(адказы на дошцы)

(Зрабіць ў альбомах крыжаванку).распячатаць кожнаму

А зараз разгадаем крыжаванку.(на дошцы намалявана ).Пытанні запісаны на картачцы №2.

1Асноўная функцыя плавальнага пузыра. (гідрастатычная) 2. Аддзел цела рыб. (галава) 3.Ён адбываецца ў жабрах.(газаабмен) 4.Рыба,цела якой спляскана з бакоў. (камбала) 5.Падтып да якога адносяцца рыбы.(пазваночныя) 6.Орган крывяноснай сістэмы .(сэрца) 7.Орган дыхання рыб. (жабры) 8.Шкілет галавы. (чэрап) 9.Падхваставы плаўнік.(анальны) 10.У ім пераварваецца ежа.(страўнік) 11.Чырвоны дыхальны пігмент.(гемаглабін)


-4-

А зараз мы праверым як вы засвоілі знешнюю і ўнутраную будову рыб. Тут сярод вас ёсць заядлыя рыбакі. І будову рыбы, знешнюю характарыстыку патрэбна ведаць,каб не злавіць на вуду жабу.

(Раздаць кожнаму вучню. Выконваюць ў сшытках).

Прачытайце заданні на карце пад №3

Карта №3

1.Рыбы абітаюць у ______________ . 2.Іх цела мае ___________________ форму. 3.Цела складаецца з _______,________і ________ . 4.Канечнасці прадстаўлены _______________. 5.Дышуць рыбы__________. 6.Крывяносная сістэма_______________. 7.Сэрца складаецца з ___ камер. 8.Органы выдзялення_______________. 9.Цэнтральная нярвовая сістэма ўключае_____________ і__________ мозг. 10.Органы пачуццяў_____________,_______________,_________________, ______________________________________________________________ . 11. Рамнажэнне_________,апладненне__________,развіццё__________. 12.Шкілет рыб складаецца________,_________,_________, ___________.

Заданне правяраецца вучнямі самастойна.

Вядома што рыбы з’яўляюцца героямі казак,песень,вершаў,прыказак. Зараз я прачытаю пачатак прыказкі аб рыбах,а вам патрэбна дапісаць заканчэнне, або прыдумаць яго.


Заданне №4

- Ревет как… . (как белуга)

-Без труда не… .

-Человек ищет где лучше,а… . (рыба где глубже)

-Была бы удочка,а… . (рыба будет)

-В чужой лодке всегда… . (рыбы больше)

-Ёрш окуню не … . (не товариш)

-не дошуток рыбке,когда… . (крючком за жыбры хватают)

Заданне №5 (тэсты)

1. Лічынка рачнога акуня жыве за кошт:

а) вады;

б ) жаўтковага мяшка;

в) кіслароду;

г) дарослых рыб.

2.Да яйцажывародзячых рыб адносяць:

а) шчупака;

б)акул і скатаў;

в)акуня і сома;

г)кіта і камбалу.

3. Малёк акуня за год вырастае на:

а) 4 см;

б) 7 см;

в) 10см.;

г) 12см.

4.Рыбы,якія мігрыруюць з рэк у мора або з мора ў рэкі называюцца:

а) мірнымі;

б) драпежнымі;

в) прахаднымі;

-6-

г) марскімі

5.Да парных плаўнікоў адносяць:

а) толькі грудныя;

б) толькі брушныя;

в) грудныя і брушныя.

6. Рыб адносяць да тыпу:

б) паўхордавых;

в) хордавых.

7.Кроў у рыб прыносіць да органаў:

а) пажыўныя рэчывы;

б) кісларод;

в) пажыўныя рэчывы і кісларод.

Рыбы займаюць важнае становішча ў ланцугу харчавання біясферы. Наступнае заданне №6 Патрэбна скласці ланцуг харчавання з прапанаваных звёнаў: дафнія,водарасць шчупак,плотка. Працуеце ў сшытках.

І апошняе заданне.

З прыведзеных набораў літар,складзіце назвы рыб.

1) Р Ф Ь Л Э А; 6) А З Н С А;

2) К А Т Л П О; 7) ДЗ Ь С Ц Р Е Я Л;

3) У Б А Р Г А Ш; 8) У Ў Р Я С А Г;

4) М Ё С А Г; 9) Т А М Н І Й;

5) А Я У Г Л Б; 10) Ь А К Л І К.

Мы закончылі выконваць заданні . Падвядзем вынік нашай з вамі работы.

Выканаем

СІНКВЕЙН”

1. Назавіце адзін назоўнік па гэтай тэме. Пра каго мы сення вялі гаворку.

-7-


2.Падабраць тры прыметнікі пра рыб.

3.Падабраць тры дзеясловы, якія даюць нейкую характарыстыку рыбам.

4.Патрэбна скласць сказ з 4 слоў аб рыбах.

5. Слова, якое давала б агульную характарыстыку ўсяму надкласу.

1.Рыбы. 2.Прэснаводныя, марскія, хладнакроўныя. 3.Плаваюць, дышуць, размнажаюцца. 4.Разнастайныя па колькасці відаў. 5.Пазваночныя

Дамашняе заданне. Прачытаць раздзел аб рыбах ў кнізе “ Спасибо Зверю, Спасибо Птице, Спасибо Рыбе. Авторы Сцекольников и Мурашко. Падвядзенне вынікаў урока. Адзнакі за ўрок. Рэфлексія.


Разработала и провела в 7 классах

учитель биологии МОУ СОШ №29

г. Георгиевска Игнатьева Е.С.

Задачи: познакомить с особенностями внешнего и внутреннего строения хрящевых рыб: акулы, ската, химеры; выделить черты, позволяющие этим животным обитать в морях и океанах.

Оборудование: таблица «Хрящевые рыбы», презентация к уроку.

Планируемые результаты:

учащиеся должны знать:

- особенности внешнего и внутреннего строения хрящевых рыб;

- приспособленность хрящевых рыб к условиям среды;

- роль хрящевых рыб в природе и их значение в жизни человека;

учащиеся должны уметь:

- узнавать представителей отрядов Акулы, Скаты

Ход урока

I. Проверка знаний.

Фронтальный опрос.

1)Какие функции выполняют плавники рыб?

(Ответ: спинной и анальный плавники препятствуют враще­нию рыбы вокруг продольной оси при поступательном движении; хвостовой плавник обеспечивает поступательное движение и слу­жит рулем; парные плавники поддерживают равновесие, участвуют в поворотах.

У разных рыб плавники могут выполнять разные функции. Так, чешуйчатник и морской петух могут с их помощью передвигаться по дну, летучие рыбы - перелетать по воздуху.)

2) Какая связь существует между внешним видом и глубиной обитания рыб?

(Ответ: рыбы, передвигающие в толще воды, обычно имеют веретенообразное, хорошо обтекаемое тело. У рыб, обитающих на большой глубине, лентовидная форма тела (рыба-сабля). Донные рыбы могут иметь плоское, дискообразное тело; цилиндрическое змеевидное тело угрей позволяет им быстро ползать по дну. Обита­тели верхних слоев воды 4) часто имеют темную спину, серебристые бока и брюхо.)

3) Перечислите приспособления рыб к факторам среды.

(Ответ: 1) обтекаемая форма тела; слизь, выделяемая желез­ками кожи; черепицевидное расположение чешуи - эти приспособ­ления позволяют рыбам свободно передвигаться в воде, плотность которой больше, чем плотность воздуха; 2) жаберное дыхание по­зволяет использовать растворенный в воде кислород; 3) органы обоняния и вкуса рыб ориентированы на восприятие веществ, рас­творенных в воде, орган боковой линии ощущает колебания воды, направление и силу течения; 4) многие рыбы имеют маскировоч­ную окраску.)

II. Изучение нового материала.

Вводное слово учителя: Тело акул веретенообразное, у них сильный хвост с очень уд­линенной верхней лопастью плавника. У большинства видов голо­ва выдается вперед в виде заостренного рыла, а широкий рот рас­положен па нижней стороне в виде поперечной щели. Жаберных крышек нет. По бокам головы находится ряд жаберных щелей. Глубже, в особых мешках, сидят жабры. Кожа усеяна особыми чешуями в виде мелких, твердых, похожих на кость зерен, иногда с шипами или зубцами, которые делают ее шероховатой. В пасти острые зубы сидят в несколько рядов. Скелет хрящевой, внутри позвоночника сохраняются остатки хорды. Плавательный пузырь отсутствует. Только у полярной акулы яйца имеют вид икры. У большинства остальных это крупные яйца, содержащие большое количество желтка и одетые крепкой роговой скорлупой. Яйцо имеет вид удлинённой четырехугольной подушки, от углов кото­рой отходят длинные извитые жгуты; ими яйцо закрепляется за во­доросли и в таком виде висит на них, пока из него не вылупится уже сравнительно крупный детеныш. Оплодотворение внутреннее.

Класс Хрящевые рыбы (630 видов) Появились около 300 млн. лет назад. (запись в тетрадь)

Отряд Акулы (250 видов)

Отряд Скаты (350 видов)

Отряд Химеры (30 видов)

Особенности строения хрящевых рыб:

 • Скелет хрящевой(часто минерализован)

 • Рот - на нижней стороне

 • Парные плавники расположены горизонтально

 • Морда вытянута – рострум

 • Жаберные крышки отсутствуют

 • Жабры открываются наружу самостоятельными отверстиями

 • Обычно 5-7 пар жаберных щелей

 • Плавательного пузыря нет

3. Отряд Акулы.

А) Особенности внешнего строения:

    • Гетероцеркальный (неравнолопастной) хвост

    • Кожа покрыта плакоидной чешуей, состоит из дентина, покрытого эмалью

    • (на поверхности есть зубец)

    • Чешуя покрывает все тело и заходит по краям ротовой щели на челюсти (выполняет функцию зубов)- Шагреневая кожа

    • Зубы акул гомологичны плакоидной чешуе

    • Зубы растут и меняются всю жизнь. Каждый зуб служит 8-10 дней.

    • На сетчатке глаза -пигментные клетки -Глаза акул светятся в темноте

    • Веки акул закрываются наверх

Б) Особенности внутреннего строения акул: Когда рыба плывет, вода проникает ей в пасть и происходит дыхательный процесс, сходный с дыхательным процессом людей. Дыхание рыб в принципе ничем не отличается от дыхания прочих позвоночных: кровь поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Мы извлекаем кислород из атмосферы, рыбы извлекают его из воздуха, находящегося в воде. В жаберных щелях находятся жаберные нити, густо пронизанные кровеносными сосудами.

Когда акула открывает рот, чтобы втянуть воду, щели закрываются. Вода омывает жаберные нити, углекислый газ выпускается из крови, а кислород, находящийся в воде, поглощается ею. Помимо жаберных щелей - обычно их бывает от пяти до семи пар, - акулы имеют еще один дыхательный орган - брызгальце. Считается, что функцией брызгалец, расположенных, как правило, над глазами акулы, является дополнительное насыщение кислородом кровеносных сосудов мозга и зрительного аппарата.

Запись в тетради Особенности внутреннего строения акул:

 • Плавательный пузырь отсутствует, его функции частично выполняет крупная

трехлопастная печень, в которой содержится витамина А в десятки раз

больше, чем печень трески.

 • Для поддержания осмотического давления кровь насыщена мочевиной

Кишечник – очень короткий. Спиральный клапан значительно увеличивает

площадь кишечника. Испражнения акул спиральной формы

 • Раздельнополые рыбы

 • Оплодотворение внутреннее

 • Половые протоки впадают в клоаку

 • Яйцекладущие, яйцеживородящие, живородящие

 • Органы чувств хорошо развиты.

В) Органы чувств акул (сообщение учащегося).

Если взглянуть на черепную коробку акулы сверху, она напоминает песочные часы, верхняя часть которых больше, чем нижняя. В ней находится основная масса мозга акулы - обонятельные доли и ведающий обонянием передний мозг. Из-за сравнительно большого размера этой части мозг акулы прозвали "обонятельным мозгом". Любопытно, что полушария головного мозга человека развивались как раз из примитивных обонятельных долей - первоначально основных источников информации наших прародителей. Благодаря "обонятельному мозгу" акулы наделены исключительно тонким обонянием. Каплю крови в "океане" воды акула чует на большой дистанции. Все животные, в том числе и человек, и селахии, нуждаются в посредстве жидкой среды для того, чтобы воспринять запах. У сухопутных животных мельчайшие частицы пахучего вещества, пройдя по воздуху, достигают слизистой оболочки ноздрей. Там, в жидкости, выделяемой слизистой оболочкой, они улавливаются обонятельными нервами, которые передают сигнал в мозг. У селахий частицы пахучего вещества, пройдя по воде, достигают обонятельных ямок, или, иначе, ноздрей, расположенных в нижней части рыла. Они не используются для дыхания и имеют только одно-единственное назначение: улавливать запах. Обонятельные ямки выстланы изнутри чувствительной оболочкой, которая собрана в складки. Наружный слой ткани состоит из улавливающих запах клеток. Во время движения акулы обонятельные клетки омываются водой. Поскольку движутся селахии практически постоянно, то так же постоянен приток обонятельной информации, которая тут же передается в "обонятельный мозг".

Если заткнуть ноздри акулы так, что чувствительная оболочка перестанет омываться водой, акула проплывет мимо пищи, не заметив ее, хотя бы пища была бы прямо перед ее глазами. Если обонятельные клетки свободно получают сигналы, акула сделает стойку над пищей даже в том случае, если пища спрятана от нее.

Иногда можно видеть акулу, которая, на первый взгляд, бесцельно рыщет в воде, двигаясь неровными зигзагами. Скорее всего, она идет по следу, меняя курс в зависимости от того, правая или левая ноздря улавливает более сильный запах пищи. Доктор Джордж Паркер из Гарвардского университета подтвердил это предположение следующим опытом: акуле, находившейся в резервуаре, затыкали попеременно сначала одну, затем другую ноздрю. Когда было заткнута левая ноздря, акула плавала по часовой стрелке, полагаясь на сигналы, поступающие в мозг от правой ноздри, когда из строя была выведена правая, она плавала против часовой стрелки. Обе ноздри заткнули - проплыла мимо распространяющей ароматы пищи. Залепили акуле глаза, освободив ноздри от затычек: сделала стойку над пищей.

В опытах акулы обнаруживали явно "гастрономические" устремления, когда к ним в бассейн подливали воду из аквариума, где жили напуганные (специально!) рыбы. По- видимому, привлекают акул и какие-то вещества, которые попадают в воду от раненых и паникующих животных. За неимением лучшего эти вещества можно назвать "запахом страха". Экспериментально доказано, что у некоторых рыб и амфибий такие вещества есть. Наверное, и у человека тоже. Во всяком случае, из группы пловцов акулы выбирают жертвой чаще всего того, у которого беспорядочные, панические движения.

Способность распознавать химические стимулы облегчает и обнаружение других акул или поиск самок своего вида.

Акулы могут также различать состав воды по концентрации солей. Это помогает им отыскивать регионы, наиболее благоприятные для охоты или откладки яиц. У них тонкий слух, позволяющий акулам воспринимать различные звуки: это облегчается также тем, что в воде звуковые колебания распространяются легче и дальше, чем в воздухе. Поэтому акулы способны воспринимать звуковые волны, поступающие от источника, удаленного на 2 км, и имеющие основную частоту около 40 Гц (на 1,5 октавы ниже самого низкого звука на фортепиано). Акулы воспринимают звуки внутренним ухом, расположенным в черепной коробке, но связанным с внешней средой эндолимфатическим потоком - открывающимся отверстием на верхней поверхности головы.

Есть также и такое как "дистантное осязание", сейсмосенсорное чувство боковой линии, которое направляет рыбу по правильному пути к трепещущей добыче, даже если течение уносит запахи в сторону от акулы и обонять их она не может. Этими органами акула воспринимает большую часть звуковых колебаний.

Боковая линия - это система чувствующих кожных органов, которая тянется с каждой стороны тела от хвоста к голове (здесь боковая линия ветвится - образуются ответвления к нижней поверхности морды животного). От главной продольной системы перпендикулярно к поверхности тела рыбы отходят мелкие чувствительные канальца (с проникающими в них нервами, воспринимающими колебания), заполненные желеобразным содержимым, они через особые поры связаны с внешней средой. Это прямое соприкосновение чувствующих органов с внешней средой оповещает рыбу о малейших колебаниях "забортной" воды. Подплывает ли она к какому-либо предмету или к другой рыбе, сейчас же дополнительный напор воды на органы боковой линии, созданный этим препятствием, позволяет на расстоянии как бы ощупать окружающее пространство. Считается, что этот особый вид чувствительности представляет собой нечто среднее между осязанием и слухом.

Важность боковой линии была подтверждена опытами. Акула, лишенная возможности пользоваться зрением и слухом, реагировала на колебания воды, вызванные, скажем, тем, что в воду бросили камень. Но когда перерезали нервы, идущие от боковой линии к мозгу, акула перестала реагировать на какие бы то ни было движения воды. Опыты показали также, что боковая линия как-то связана у акул с чувством равновесия.

Поскольку вода более упругая среда, чем воздух, колебания в ней распространяются более чем вчетверо быстрее - со скоростью 1500 метров в секунду. А это значит, что боковая линия получает сигналы о препятствиях на пути и прочую доступную ей информацию более оперативно, чем ультразвуковые локаторы летучих мышей.

У большинства акул прекрасное зрение. Они хорошо видят в сумерках и темноте, что очень важно в морской среде, где освещение тусклое и рассеянное. Строение их глаз сравнимо с таковым высших позвоночных и человека, но их сферический хрусталик не способен менять свою кривизну при аккомодации (изменении уровня освещенности). Рассеянный свет отражается и концентрируется клетками сетчатки. Наделенная дополнительным слоем пигментных клеток, сетчатка акул напоминает кошачью. Их глаза также светятся в темноте, как у кошек. Веки акул, в зависимости от вида, могут быть фиксированными или подвижными, притом они не опускаются, как обычные веки, а поднимаются вверх. А у кархаринид есть даже подвижное нижнее третье веко - мигательная перепонка, защищающая глаза от царапин.

Доктор Перри В. Джильберт полагает, что роль глаз возрастает по мере приближения акулы к добыче, выслеженной при помощи обонятельных органов. Примерно в 30 метрах от добычи акула руководствуется одним только зрением. (Расстояние это может меняться в зависимости от прозрачности воды.)

Опыт, позволивший сделать подобное заключение, состоял в том, что акулу попеременно лишали возможности пользоваться зрением и обонянием и смотрели, к каким это приводит результатам. Когда акул лишали возможности пользоваться обоими органами чувств одновременно, затыкая им ноздри и надевая заслонки на глаза, движения акул становились неуверенными, они натыкались на стенки океанариума, наносили себе увечья и, обычно дней через пять, умирали.

У большинства акул есть органы, называемые ампулы Лоренцини, по имени описавшего их в 1678 году итальянского анатома. Ампулами они названы из-за их формы. Погруженные в кожу акул в виде небольших выстланных изнутри мешочков, наполненных студенистым веществом, чувствительные ампулы открываются каналами на поверхности головы в нижней стороне морды животных. Ампул иногда до нескольких сотен. Благодаря этим органам, чувствительным к электрическим полям, акулы могут обнаруживать даже спрятавшуюся добычу и ориентироваться по магнитному полю Земли.

Наконец, акулы более разумные существа, чем, например, костистые рыбы или птицы, если оценивать "индекс интеллектуальности" по отношению веса мозга к весу тела. К сожалению, исследования умственных способностей возможны лишь для видов, легко переносящих неволю, поскольку в природе условия эксперимента трудно проконтролировать. Поэтому пока неизвестно, как именно работает мозг акул.

Г) Представители отряда Акул: Кархарадон (Большая белая); Мако (Серо-голубая); Китовая; Тигровая; Катран (Колючая); Акула-молот; Морская лисица.

Сообщения учащихся.

Непревзойденные великаны мира рыб - это китовая и гигантская акулы. Их длина достигает 20 м. Это и самые тяжелые рыбы. Масса китовой - 15 т. Они являются самыми про­дуктивными фильтраторами: каждый час они процеживают 1,5-2 тыс. т воды, отфильтровывая планктон. Китовая акула имеет наи­большую продолжительность жизни - до 60 лет.

Китовая акула – абсолютный «рекордсмен», длина ее тела может превышать 20 м. Это мощная рыба с грузным темно-серым или коричневым телом, украшенным многочисленными белыми или желтоватыми пятнышками. Вдоль боков тянутся продольные гребни. Голова у китовой акулы относительно небольшая, с маленькими глазками, но с очень большим ртом. Надо заметить, что по-настоящему крупные экземпляры этого вида очень редко оказывались в руках ученых, ведь такую громадину, загарпуненную посреди океана, очень трудно сохранить и доставить в научное учреждение.
Китовая акула широко распространена во всех тропических и умеренно-теплых водах Мирового океана (кроме Средиземного моря). Ее присутствие отмечали в территориальных водах 123 государств. Однако увидеть этих пелагических рыб у берегов удается редко, за исключением ряда районов, условия которых, видимо, благоприятны для этого вида – Филиппинских и Мальдивских островов, берегов Южной Калифорнии и Кубы.
Держится китовая акула часто в самых поверхностных слоях воды – известны случаи, когда корабли просто натыкались на этих медлительных громадин. Так, в 1905 г., пассажирское судно, следовавшее в Индию, протаранило акулу длиной около 17 м. Случилось так, что на этом корабле находился Редьярд Киплинг, и пассажиры, несведущие в ихтиологии, предложили назвать эту поражающую воображение и неизвестную, с их точки зрения, науке рыбу «Редьярдовой акулой» – в честь знаменитого писателя.
Питается китовая акула только мелкими планктонными животными – ракообразными, кальмарами, небольшими рыбками, которых собирает, как сачком, своей широко раскрытой пастью. В связи с таким способом питания пищевод у этой рыбы узкий, а зубы очень мелкие (они служат не для отрывания кусков добычи и даже не для прямого удержания, а только для отфильтровывания), но весьма многочисленные – их число может достигать 15 000! Попавшая в рот акулы живность отфильтровывается также и в жабрах.
Китовая акула – рыба удивительно миролюбивая. Аквалангисты неоднократно фотографировали ее, плавая в непосредственной близости, дотрагивались до нее руками и даже пытались оседлать.
Об особенностях размножения этой рыбы известно очень немного. Ученые знают, что китовая акула, подобно другим ее собратьям, откладывает яйца, покрытые прочной роговой оболочкой. Число яиц, вероятно, очень невелико, а развиваются они долго. Появившиеся из них молодые рыбы еще долго растут, прежде чем сами приступят к размножению. Именно из-за этих особенностей биологии китовая акула – очень уязвимый вид, численность которого при целенаправленном промысле быстро снижается и медленно восстанавливается. В списки Международной Красной книги со статусом угрожаемого («vulnerable») вида эта рыба была занесена в 1994 г., но официально ее охраняют только в Австралии, Белизе, Гондурасе, Индии, Таиланде, на Филиппинских и Мальдивских островах и в США. Во многих других странах китовых акул продолжают добывать, но к счастью, и там начинают понимать, что эти гиганты «живьем» могут принести больше дохода – в виде «приманки» для увлекающихся подводным плаванием туристов, чем в виде полученного из них мяса и жира.


Самая опасная хищница - тигровая акула. В Черном море встречается колючая акула, или катран, длиной до 1 м, а также собачья акула и кошачья акула - рыбы длиной 60-90 см. Для человека они не опасны, пита­ются сельдью и мелкими рыбами.

Тело акул веретенообразное, у них сильный хвост с очень уд­линенной верхней лопастью плавника. У большинства видов голо­ва выдается вперед в виде заостренного рыла, а широкий рот рас­положен па нижней стороне в виде поперечной щели. Жаберных крышек нет. По бокам головы находится ряд жаберных щелей. Глубже, в особых мешках, сидят жабры. Кожа усеяна особыми чешуями в виде мелких, твердых, похожих на кость зерен, иногда с шипами или зубцами, которые делают ее шероховатой. В пасти острые зубы сидят в несколько рядов. Скелет хрящевой, внутри позвоночника сохраняются остатки хорды. Плавательный пузырь отсутствует. Только у полярной акулы яйца имеют вид икры. У большинства остальных это крупные яйца, содержащие большое количество желтка и одетые крепкой роговой скорлупой. Яйцо имеет вид удлинённой четырехугольной подушки, от углов кото­рой отходят длинные извитые жгуты; ими яйцо закрепляется за во­доросли и в таком виде висит на них, пока из него не вылупится уже сравнительно крупный детеныш. Оплодотворение внутреннее.

4. Отряд Скаты. Особенности строения

Сообщения учащихся

У скатов, как и у акул, хрящевой скелет, по­перечный рот на нижней стороне головы, жаберные щели не имеют крышек. Тело их плоское, сплюснутое сверху вниз, имеет форму то ромбического, то округлого щита. Оно, кажется еще шире за счет грудных плавников - они тянутся по бокам туловища и при основании хвоста переходят в брюшные плавники. Верхняя сторона тела по цвету соответствует грунту, нижняя - бледная. В противо­положность акулам, скаты передвигаются медленно, волнообразно изгибая свое тело вместе с широкими плавниками, наподобие раз­вевающегося по ветру плаща. У некоторых скатов есть своеобраз­ные орудия защиты. Так, у морского кота при основании хвоста на месте спинного плавника имеется зазубренный шип, выделяющий ядовитую слизь. У электрического ската электрический орган способен давать разряды силой до 80 В. Способ размножения - как у акул, только яйца они погружают в песок. Жаберные щели нахо­дятся на брюшной стороне, поэтому воду для дыхания они наби­рают через брызгальце, чтобы не засорять жабры песком. Некото­рые скаты живут в толще воды, питаясь мелкой рыбой. Таковы скаты-орляки, мобулы и манты (морские дьяволы). Манты — самые крупные скаты, ширина диска достигает 6,6 м, а масса — 2 т. Манты рожают крупных детенышей, которых в яйцеводах мать долго вскармливает питательной жидкостью. Скаты обитают на дне морей, имеют округлое тело, но не имеют плакоидных чешуй и шипов. Скаты-орляки прекрасно плавают и питаются не только донными животными, но и пелагическими. Электрические органы скатов расположены по бокам головы. Напряжение при разряде может достигать 60-300 вольт при силе тока до 5 ампер. Скаты яйцеживородящи или живородящи. Гигантская манта (или морской дьявол) достигает в диаметра 7 м и массы 2 т. Мясо акул и скатов вполне съедобно. Акулы служат объектом промысла, кожа крупных видов используется в кожевенном производстве. Из печени акул получают технический рыбий жир.

Запись в тетрадь: 1)Особенности строения скатов.

 • Глаза на верхней стороне головы

 • Хвост в виде тонкого хлыста

 • Многие имеют шипы

 • Рот и жаберные щели расположены на брюшной стороне

 • Донные рыбы

2) Представители отряда Скаты: Манта; Хвостокол(Морской черт); Пилорыл; Орляк пятнистый; Обыкновенный электрический скат.


5. Отряд Химеры - Плохо изученная группа рыб. Тоже хрящевые рыбы, но у них нет клоаки и брыз­галец, жаберные щели прикрыты, как у высших рыб, крышкой -выростом кожи, верхняя челюсть срастается с мозговой коробкой. Питаются моллюсками, разгрызая их уплощенными зубами.

Особенности животных отряда Химер

 • Есть жаберная крышка

 • Отсутствуют клоака и брызгальца

 • Верхняя челюсть срастается с мозговой коробкойIII. Закрепление изученного.

1) Какое строение имеет акула?

2) Чем скат отличается от акулы и что у него с ней общего?

3) Все ли акулы опасны для человека?

Используемая литература:

Задание на дом: § 22. Подготовить сообщения по темам «Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные»


Дидактические карточки по теме: «Рыбы»

Карточка 1


Закончи схему. 

  

Што абазначана на малюнках а і б лічбамі?

Што паказана стрэлкамі на малюнку а?

1 ____________________
2 ____________________
3 ____________________
4 ____________________
 

Укажы правільную паслядоўнасць стадый развіцця рачного акуня.
упішы ў табліцу рысы, якія характэрныя для зародка, лічынкі, малька.
Зародак

 

Лічынка

 

Малек

  

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconТэма ўрока: Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме "Дзеяслоў" Мэта
...

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconТэхналагічная карта ўрока "Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме "Дзеяслоў"

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconМэта: 1 Абагульненне, сістэматызацыя,праверка ведаў вучнях па дадзенай тэме
Развіваць уменні вучняў запісу адначленаў у стандартным выглядзе, множання І ўзвядзенне ў ступень адначленаў, вызначаць ІХ ступень...

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconТэма: Правапіс літар у І ў (факультатыў "Вывучаем беларускі правапіс") Настаўнік
Тып занятка: падагульненне, сістэматызацыя, замацаванне, пошук новых ведаў па тэме

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconПлан–канспект урока беларускай мовы ỹ 9 класе. Тэма
Тэма: Паỹтарэнне, абагульненне I сiстэмацiзацыявывучанага па тэме Бяззлучнiкавы складаны сказ

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconПравапіс прыставак Мэты
Тып факультатыўных заняткаў: падагульненне, сістэматызацыя І замацаванне ведаў, уменняў І навыкаў па тэме

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconЗадача 1)300: 2=150(т) на 2, 3 склады
Сістэматызацыя І абагульненне ведў І навыкаў вучняў выконваць дзеянні з натуральнымі лікамі

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconАбагульняючы ўрок па тэме
Замацаванне тэарэтычных ведаў на практыцы на абагульняючым уроку па тэме “Сонечная сістэма”

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconТэма: Урок- абагульненне па тэме "Простая мова" Мэта
Мэта: абагуліць веды аб простай мове, умець выдзяляць яе на пісьме І ў вуснай мове; развіваць памяць, мысленне, пунктуацыйныя навыкі,...

1- тэма. Абагульненне І сістэматызацыя ведаў па тэме iconТэма: Падагульненне І сістэматызацыя вывучанага па раздзеле "Лексіка І фразеалогія"
Тэма: Падагульненне І сістэматызацыя вывучанага па раздзеле “Лексіка І фразеалогія”

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка