Перелік завдань та контрольних робіт
НазваПерелік завдань та контрольних робіт
старонка5/5
Дата канвертавання23.01.2013
Памер0.61 Mb.
ТыпДокументы
1   2   3   4   5

Питання до заліку з «Української мови за профспрямуванням»

 1. Розкрийте зміст поняття «мова».

 2. Розкажіть про українську мову професійного спрямування як на­вчальну дисципліну, зміст і завдання її.

 3. Розкрийте зміст терміна «українська літературна мова». Якими ознаками відрізняється літературна мова від загальнонародної на­ціональної?

 4. Назвіть форми, в яких функціонує українська літературна мова, особливості кожної з них.

 5. Дайте визначення мовної норми, назвіть різновиди мовних норм, на прикладах проілюструйте їх.

 6. Назвіть словники, що фіксують орфографічні норми.

 7. Розкажіть про роль І.П. Котляревського й Т.Г. Шевченка у форму­ванні української літературної мови.

 8. Наведіть приклади спірних випадків написання слів.

 9. Який статус має українська мова в сучасній Україні?

 10. Розкажіть про мовну і мовленнєву професійну компетенцію.

 11. Дайте визначення комунікативної професійно орієнтованої ком­петенції.

 12. Розкажіть про норми вимови голосних.

 13. Сформулюйте вимовні норми щодо приголосних звуків, проілю­струйте їх прикладами.

 14. Визначте норми, за якими вимовляються слова: вимова, випадок, завдання, документ, одинадцять.

 15. Розкажіть про вимову звукосполучень приголосних.

 16. Назвіть лексичні норми.

 17. Розкрийте значення слів: основний і заснований.

 18. Прочитайте слова, з'ясуйте, які літературні норми порушено, запи­шіть правильні відповідники. Бувший, заключення, виписка, виручка, вияснити, відміняти, призупинити, профсоюз.

 19. Визначте правильний варіант словосполучення: дружна робота - дружня робота, дружнє ставлення - дружне ставлення, дружний колектив - дружній колектив.

 20. Яке мовлення можна назвати висококультурним?

 21. Як Ви розумієте афоризм: «Ніщо не коштує так дешево і не ці­нується так дорого, як просте слово „дякую"»?

 22. Яка роль словників у підвищенні культури мовлення?

 23. Які Ви знаєте словники-довідники з культури мови?

 24. Яким чином можна збагатити лексичний запас, пізнати красу і силу слова, його змістові тонкощі?

 25. Що би Ви порадили тому, хто хоче підвищити фахову культуру мовлення?

 26. Назвіть спеціальні енциклопедичні словники Вашого фаху.

 27. Випишіть із фахового словника 8-10 термінів і понять.

 28. Розкрийте зміст поняття «етикет».

 29. Як Ви розрізняєте поняття «мовний», «мовленнєвий» і «спілку-вальний» етикет?

 30. Назвіть парадигму мовних формул, якою послуговуються під час вітання?

 31. Хто має вітатися першим?

 32. Як знайомляться без посередника і з посередником?

 33. Які словесні формули використовують у процесі знайомлення?

 34. Як привернути до себе увагу?

 35. Які словесні формули Ви вживаєте для висловлення власного погляду?

 36. За що говорять комплімент і як його треба робити?

 37. Які словесні засоби використовують для схвалення?

 38. Які є мовні засоби пом'якшення вимови?

 39. Як треба робити зауваження?

 40. Від чого залежить вибір вітальних формул?

 41. Які словесні засоби використовують для висловлення сумніву?

 42. Як Ви висловлюєте співчуття?

 43. Чи можна мовними формулами визначити вік мовця, його про­фесію?

 44. Дайте визначення мовного стилю.

 45. Назвіть стильові різновиди писемної форми української літера­турної мови.

 46. Які ознаки властиві розмовному стилю?

 47. Схарактеризуйте офіційно-діловий стиль, розкрийте необхідність виокремлення його.

 48. Яке основне призначення наукового стилю?

 49. Які характерні ознаки наукового стилю?

 50. У якому стилі мовні штампи є стилістичним засобом, а не по­милкою?

 51. Який стиль називається необразним?

 52. Назвіть підстилі наукового стилю.

 53. В яких жанрах реалізується науковий стиль?

 54. Які сфери обслуговує розмовний стиль і які його призначення?

 55. Розкрийте поняття «текст».

 56. Яка найменша одиниця тексту?

 57. Назвіть основні елементи тесту. Наведіть приклади.

 58. Які ознаки тексту ви знаєте?

 59. Якими видами зв'язку поєднують елементи і компоненти тексту?

 60. Назвіть два види тексту.

 61. Які стилі інтегрує професійна сфера?Теми рефератів та наукових повідомлень з
«Української мови за профспрямуванням»


 1. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних ви­кликів.

 2. Засоби милозвучності української мови.

 3. Походження української мови.

 4. Склад. Закономірності виділення складів в українській мові.

 5. Зміни приголосних у потоці мовлення.

 6. Наголос - важливий засіб оформлювання усного мовлення.

 7. Особливості наголошування іменників (прикметників, числівників, дієслів) в українській мові.

 8. Мова - душа нації.

 9. Чергування [о], [є] з [і].

 10. Зміни приголосних за словотворення.

 11. Літера Ґ в українській мові.

 12. Звуковий склад української мови.

 13. Особливості вживання іменників у професійному мовленні.

 14. Труднощі у вживанні прийменникових конструкцій.

 15. Числівник у професійному мовленні.

 16. Синонімічний вибір слова.

 17. Особливості вживання прикметника у професійному мовленні.

 18. Особливості вживання дієслова у професійному мовленні.

 19. Синтаксис професійного мовлення.

 20. Мовна культура людини - це дзеркало її духовної культури.

 21. Роль словників у підвищенні мовної культури.

 22. Ввічливість - основа фахового спілкування

 23. Діловий етикет.

 24. Основні правила спілкування.

 25. Типові помилки у ситуації вітання.

 26. Ідіоетнічність спілку вального етикету.

 27. Історія виникнення етикету.

 28. Український тост.

 29. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету.

 30. Запрошення як стандартна етикетна ситуація.

 31. Мовний етикет і його структура.

 32. Традиційні звертання українців.

 33. Українська гостинність і традиції мовного етикету.

 34. Мовний етикет у творах Ліни Костенко.

 35. Мовний етикет української науки.

 36. Етикетні формули прохання в епістолярії Лесі Українки.

 37. Мовний «антиетикет» сучасного студента.

 38. Чи люблять українці говорити компліменти?

 39. Експресивні стилі як різновиди мови за ступенем інтенсивності вираження змісту.

 40. Проповідницький підстиль конфесійного стилю.

 41. Паронімія як стилістичний засіб і як вада тексту.

 42. Використання синонімії в різних стилях мови.

 43. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані.

 44. Мовні й стилістичні функції професіоналізмів.

 45. Стилістичний аспект розмовної лексики.

 46. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови.
1   2   3   4   5

Падобныя:

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік індивідуальних навчально-дослідних завдань
Опрацюйте граматичний матеріал «The Present Perfect Tense» та «The Past Indefinite Tense»

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів...

Перелік завдань та контрольних робіт iconІ зміст уроку
Організаційний урок. Ознайомлення з вимогами до навчальних досягнень, списком обов’язкової для прочитання художньої літератури, методичним...

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік тестових завдань підсумкового модульного контролю
Віра в триєдиного Бога – Бога Отця, його Сина та Святого Духа, яка стала державною релігією в Римській імперії та Візантії, це

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік наданих дозволів на виконання будівельних робіт у грудні 2011 року
Будівництва готельних апартаментів корпус Д3-Д4 (друга черга), розташований за адресою: ар крим, м. Ялта, смт Відрадне, М. Тореза...

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік наданих дозволів на виконання будівельних робіт у вересні 2011 року
Ват державний ощадний банк України – філія Кримське республіканське управління, м. Сімферополь, вул. Київська, 55А, код 09324508,...

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік n 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний гуманітарний університет)

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць
Наукові вісті Національного технічного університету України "кпі" (математика)

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік наданих дозволів на виконання будівельних робіт у листопаді 2011 року
Міністерство регіонального розвитку І житлово-комунального господарства ар крим, м. Сімферополь, вул. Заліська, 12, тел. (0652) 69-42-46;...

Перелік завдань та контрольних робіт iconЛиста > Леді Лавлейс
У цьому збірнику ви знайдете відповіді та вказівки до розв’язування всіх завдань першого конкурсу «Бобер» в Україні. Завдання для...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка