Перелік завдань та контрольних робіт
НазваПерелік завдань та контрольних робіт
старонка1/5
Дата канвертавання23.01.2013
Памер0.61 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
Перелік завдань та
контрольних робіт
Для заочного відділення2 курс 3 семестр

Форма навчання: заочна
П№

Дисципліни

Контролі роботи

Форма контролю

Термін здачі контрольної роботиІноземна мова
залік

за місяць до сесії
Цивільне право

к\р

залікКримінальне право

к\р

залікАдміністративне право

к\р

іспитОснови римського цивільного права
залікУкраїнська мова за професійним спрямуванням
залікСоціологія
залікМіжнародне право
іспитКонтрольні роботи реєструються на кафедрі


за місяць до сесії

спец. “Правознавство” корп. № 1 каб. 13


На сайте iivt.org.ua находится библиотека ИИВТ. В ней предоставлены организационно-методические указания по изучению дисциплин (планы семинарских занятий, вопросы к экзаменам, зачетам, список рекомендованной литературы и т.д.). ПАРОЛЬ можна узнать на кафедре правоведения по тел. (04841) 6-54-51 или по адресу: admin@iivt.org.ua


Питання для підготовки до заліку

«Цивільне право» – 2 курс (3-й семестр).


 1. Цивільне право і приватне право.

 2. Цивільне право як галузь права.

 3. Предмет та метод цивільного права.

 4. Загальна характеристика Цивільного кодексу УССР 1963 року.

 5. Загальна характеристика цивільного законодавства 90-х років.

 6. Аналогія закону та аналогія права у цивільному праві.

 7. Акти цивільного законодавства і договір.

 8. Значення судової практики у цивільному праві.

 9. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

 10. Захист цивільних прав та інтересів.

 11. Поняття, особливості та елементи цивільного правовідношення.

 12. Загальні положення про фізичну особу.

 13. Цивільна правоздатність фізичної особи.

 14. Цивільна дієздатність фізичної особи.

 15. Випадки обмеження правоздатності та дієздатності фізичної особи.

 16. Фізична особа - підприємець.

 17. Загальні положення про юридичну особу.

 18. Види юридичних осіб.

 19. Юридичні особи публічного права.

 20. Непідприємницькі товариства.

 21. Порядок створення та ліквідації юридичної особи..

 22. Правове становище товариств

 23. Виробничі кооперативи.

 24. Правове становище установ.

 25. Форми господарських товариств.

 26. Акціонерне товариство.

 27. Участь держави у цивільних відношеннях.

 28. Участь територіальних громад у цивільних відношеннях.

 29. Об’єкти цивільного права, їх класифікація.

 30. Речі як об’єкти цивільних прав.

 31. Речі, визначенні індивідуальними або родовими ознаками.

 32. Загальні положення про правочини.

 33. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинного правочину.

 34. Форми правочинну.

 35. Правочин під умовами.

 36. Відмова від правочинна.

 37. Тлумачення змісту правочинну.

 38. Реальні та консенсуальні правочинні.

 39. Поняття недійсності право чину.

 40. Правові наслідки недійсності право чину.

 41. Праві наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми право чину та про нотаріальне посвідчення право чину.

 42. Праві наслідки вчинення правочинну з порушенням вимог до дієздатності особи.

 43. Праві наслідки право чину з порушенням відповідності волі та волевиявлення.

 44. Правові наслідки фіктивного та удаваного правочинна.

 45. Нікчемні та заперечні правочинні.

 46. Представництво.

 47. Форми та строки довіреностей.

 48. Визначення та обчислення строків.

 49. Позовна давність, її значення та види.

 50. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.

 51. Особисті немайнові права фізичної особи.Питання для контрольних робіт, ( 1 частина)

Цивільне і сімейне право

2 курс 3 сем


У групі повтор тем контрольних робіт не припускається.

контрольні роботи вибирати по списку

в журналі академгрупи


 1. Цивільне право і приватне право.

 2. Загальна характеристика Цивільного кодексу УССР 1963 року.

 3. Загальна характеристика цивільного законодавства 90-х років.

 4. Аналогія закону та аналогія права у цивільному праві.

 5. Акти цивільного законодавства і договір.

 6. Значення судової практики у цивільному праві.

 7. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

 8. Захист цивільних прав та інтересів.

 9. Поняття, особливості та елементи цивільного правовідношення.

 10. Загальні положення про фізичну особу.

 11. Цивільна правоздатність фізичної особи.

 12. Цивільна дієздатність фізичної особи.

 13. Випадки обмеження правоздатності та дієздатності фізичної особи.

 14. Фізична особа - підприємець.

 15. Загальні положення про юридичну особу.

 16. Види юридичних осіб.

 17. Юридичні особи публічного права.

 18. Непідприємницькі товариства.

 19. Порядок створення та ліквідації юридичної особи..

 20. Правове становище товариств

 21. Виробничі кооперативи.

 22. Правове становище установ.

 23. Форми господарських товариств.

 24. Акціонерне товариство.

 25. Участь держави у цивільних відношеннях.

 26. Участь територіальних громад у цивільних відношеннях.

 27. Об’єкти цивільного права, їх класифікація.

 28. Речі як об’єкти цивільних прав.

 29. Речі, визначенні індивідуальними або родовими ознаками.

 30. Загальні положення про правочини.

 31. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинного правочину.

 32. Форми правочинну.

 33. Правочин під умовами.

 34. Відмова від правочинна.

 35. Тлумачення змісту правочинну.

 36. Реальні та консенсуальні правочинні.

 37. Поняття недійсності право чину.

 38. Правові наслідки недійсності правочину.

 39. Праві наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми право чину та про нотаріальне посвідчення право чину.

 40. Праві наслідки вчинення правочинну з порушенням вимог до дієздатності особи.

 41. Праві наслідки право чину з порушенням відповідності волі та волевиявлення.

 42. Правові наслідки фіктивного та удаваного правочинна.

 43. Нікчемні та заперечні правочинні.

 44. Представництво.

 45. Форми та строки довіреностей.

 46. Визначення та обчислення строків.

 47. Позовна давність, її значення та види.

 48. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.

 49. Особисті немайнові права фізичної особи.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

 • Конституція України зі змінами та доповненнями.

 • Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право - К.: 2004.

 • Цивільний кодекс України (зі змінами та доповненнями).

 • Цивільне право Ч.1. - Харьків 2005.

 • Цивільний кодекс коментарії зі змінами та доповненнями.Перелік питань із Загальної частини

кримінального права України,

які можуть виноситись на залік 2 курс 3 сем.


1. Поняття, предмет і метод, ознаки кримінального права як галу­зі права.

 1. Завдання і принципи кримінального права як галузі права.

 2. Взаємозв'язок кримінального права із суміжними галузями права.

4. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та функції.

5. Структура норм Особливої частини КК. Види диспозицій і санкцій.

 1. Поняття тлумачення закону про кримінальну відповідальність та його види.

Відмінність поширювального тлумачення від аналогії закону.

 1. Прийняття, оприлюднення і набрання чинності закону про кримінальну відповідальність.

 1. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Правила визначення більш м'якого закону про кримінальну відпові­дальність.

 2. Територіальний принцип дії закону про кримінальну відпові­дальність у просторі.

 1. Національний принцип дії закону про кримінальну відпові­дальність у просторі (принцип громадянства).

 2. Космополітичний (універсальний) та реальний принципи дії закону про кримінальну відповідальність у просторі.

 3. Поняття злочину та його ознаки. Критерії визначення міри су­спільної небезпеки злочину.

 4. Малозначиме діяння та його ознаки.

 5. Класифікація злочинів та її значення.

 6. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності.

 7. Межі існування кримінально-правових відносин (момент їх виникнення та закінчення, особливості розвитку та випадки припинення). Підстава виникнення кримінально-правових відносин, їх суб'єкти, об'єкт і зміст.

 1. Початковий та кінцевий моменти кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

 2. Філософсько-етичне обґрунтування кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності та їх види.

 3. Поняття, функції та значення складу злочину. Відмінність конкретного юридичного складу злочину від за­гального складу злочину та від реального злочину.

 4. Поняття кваліфікації злочинів, її основні правила та зна­чення.

 5. Елементи і ознаки загального складу злочину. Обов'язкові і факультативні ознаки. Види складів злочинів.

 6. Відмінність об'єкта від предмета злочинів. Класифікація об'єктів злочинів по горизонталі та по вертикалі.

 7. Поняття, ознаки і значення об'єктивної сторони злочину. Діяння як обов'язкова ознака об'єктивної сторони складу злочину та його ознаки. Дія як форма діяння та її ознаки.

 8. Поняття бездіяльності. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

 9. Непереборна сила, непереборний фізичний примус, психіч­ний примус та їх значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечну дію чи бездіяльність.

 10. Поняття, види і значення суспільно небезпечних наслідків. Причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідка­ми.

 11. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину як факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину.

 12. Поняття, ознаки і види суб'єктів злочину. Фактори, які обу­мовлюють встановлення законодавцем пониженого віку криміналь­ної відповідальності.

 13. Поняття неосудності та її критерії. Поняття обмеженої осуд­ності та її відмінність від неосудності.

 14. Особливості кримінальної відповідальності за злочини, вчи­нені у стані фізіологічного та патологічного сп'яніння.

 15. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину. Поняття, форми і значення вини.

 16. Умисел та його види. Відмежування непрямого умислу від прямого. Особливості умислу у злочинах із формальним складом. Визначений та невизначений умисел та його вплив на кримінальну відповідальність.

 17. Необережність та її види.

 18. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

 19. Змішана форма вини. Мотив і мета злочину.

 20. Помилка і її значення для кримінальної відповідальності. Від­мінність помилки в особі потерпілого від відхилення дії або удару підозрюваного.

 21. Поняття і види стадій вчинення злочину.

 22. Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочинів із матеріальним, формальним та усіченим складом.

 23. Поняття, ознаки та види готування до злочину. Відмежування готування до злочину від виявлення умислу (голого умислу).

 24. Поняття, ознаки та види замаху на злочин. Відмежування за­маху від готування до злочину та закінченого злочину.

 25. Підстава кримінальної відповідальності за незакінчений зло­чин. Кваліфікація незакінченого злочину.

 26. Поняття та ознаки добровільної відмови від вчинення злочи­ну. Мотиви добровільної відмови та їх вплив на вирішення питання про кримінальну відповідальність. Стадії вчинення злочину, на яких можлива добровільна відмова.

 27. Відмінність добровільної відмови від дієвого каяття. їх право­ві наслідки.

 28. Поняття, ознаки співучасті. Види співучасників.

 29. Форми співучасті.

 30. Відповідальність співучасників.

 31. Особливості кримінальної відповідальності у випадках, коли має місце співучасть у злочині із спеціальним суб'єктом.

 32. Особливості кримінальної відповідальності у випадку прово­кації злочину, ексцесі виконавця, безнаслідкової співучасті або не­вдалого підбурювання чи пособництва.

 33. Добровільна відмова співучасників.

 34. Одиничний злочин як елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів.

 35. Поняття, ознаки, види та кваліфікація повторності зло­чинів.

 36. Поняття, ознаки, види та кваліфікація сукупності злочинів. Відмінність сукупності і повторності злочинів.

 37. Поняття, ознаки та види рецидиву злочинів. Його значення для кваліфікації.

 38. Поняття та підстава необхідної оборони. Ознаки необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони. Спеціальні види не­обхідної оборони. Уявна оборона та особливості кримінальної відпо­відальності у випадках її наявності.

 39. Поняття та підстави крайньої необхідності. Ознаки діяння, що впиняється у стані крайньої необхідності. Перевищення меж (екс­цес) крайньої необхідності та його правові наслідки. Відмінність. крайньої необхідності від необхідної оборони.

 40. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. Момент, який розділяє звільнення від кримінальної відповідаль­ності і звільнення від покарання.

 1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діє­вим каяттям. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного із потерпілим.

 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з пе­редачею особи на поруки. Звільнення від кримінальної відповідаль­ності у зв'язку зі зміною обстановки.

 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.Теми контрольних робіт с дисципліни Кримінальне право


1.Структура статей Особливої частини КК, диспозиція і санкція, їх види. Задача. Борзов і Митин, зустрівши знайому Л., затягли її в автомашину з метою зґвалтування. Побили і відвезли в дачний будиночок Борових. Коли вони намагалися роздягнути її, остання стала кричати про допомогу. Боячись того, що їх знайдуть сусіди по дачі, Борзов і Митин відмовилися від продовження насильницьких дій.

Чи є підстава для залучення Борзова і Митина до кримінальної відповідальності? Назвіть умови при яких добровільне відмовлення виключає кримінальну відповідальність.


2.Тлумачення кримінального закону.

Задача. Богатов пізно ввечері на ходу підхопився в трамвай і, загрожуючи ножем, шляхом фізичного насильства намагався відняти в пасажирки В. сумку з грошима. Богатов наніс їй декілька ударів кулаком по голові й обличчю. З огляду на те, що трамвай було зупинено водієм по сигналу людей причіпного вагона Богатов пограбування не зробив, був затриманий і доставлений у міліцію.

Чи можна вважати вчинене Богатовим скінченим злочином? Від чого залежить рішення питання про момент закінчення злочину?


3.Поняття малозначності дій.

Задача.Короваїв, Донсков і Лебедєв визнані винними у тому, що відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, організували злочинну групу і тероризували засуджених, що встали на шлях виправлення. Як видно з матеріалів справи, Короваїв відбував покарання за нанесення навмисних тяжких ушкоджень (ч. 1 ст. 101 КК), а Донсков і Лебедєв – за групову крадіжку державного майна (ч.2 ст. 81 КК).

Ознайомившись зі ст. 392 і ст. 294 КК України, визначте, чи можна зазначених осіб визнати суб'єктами цього злочину?


4.Відмінність злочину від інших правопорушень.

Задача. Матвієнко був притягнутий до кримінальної відповідальності за вбивство Горбаня. Після здійснення злочину у нього розвився реактивний психоз. По висновку судово-психіатричної експертизи він не міг предстати перед судом і потребував у застосуванні примусових мір медичного характеру. У зв'язку з цим обласний суд звільнив Матвієнко від кримінальної відповідальності за вбивство і застосував примусове лікування в психіатричній лікарні.

Чи правильне рішення суду? Які міри можуть бути застосовані до Матвієнко після його одужання?


5.Поняття кримінально-правового відношення. Об'єкт, суб'єкт, зміст. Юридичні факти у кримінальному праві.

Задача.Було встановлено, що в 22 ч. 30 м. 1 серпня 1995 р. Валиєв скоїв вбивство з хуліганських спонукань. З залученої до справі довідки родильного будинку видно, що Валиєв народився 1 серпня 1981 р. у 18 ч. 05 хвилин.

З якого віку по кримінальному праву настає кримінальна відповідальність? Чи може Валиєв підлягати кримінальній відповідальності за скоєне вбивство?


6.Межі та стадії кримінальної відповідальності.

Задача.Підчас обідньої перерви Томазов пішов у клуб фабрики, де його товариш Межумов грал в більярд. Підчас гри Томазов втручався в гру і став указувати Межумову, куди і по якій кулі йому бити. Зав'язалася суперечка, підчас якої Томазов образив Межумова і запропонував йому вийти з клуба, на що Межумов погодився, коли дійшли до берега ріки, Межумов вдарив рукою Томазова, а той у відповідь на це наніс поранення Межумову в область серця, від якого Межумов незабаром помер.

Яке значення мотиву при здійсненні злочину? Визначте мотив вбивства, скоєного Томазовим.


7.Співвідношення понять злочину та складу злочину.

Задача.Підлітки Кривенко, Петров і Тимченко влізли в сад Орловой і починали рвати яблука. Побачивши це, Орлова крикнула на них, а потім, маючи намір налякати їх, вистрілила з мисливської рушниці в їх сторону. Куля потрапила в ногу Тимченко, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров'я.

Визначте форму і вид провини в скоєному Орловою злочині.


8.Види складів злочину.

Задача. Харитонов, зустрівши на вулиці підлітка Леонтьєва, вимогав у нього гроші. Коли той відмовив йому, Харитонов застосував силу, обшукав його кишені і, не знайшовши в них гроші, побив Леонтьєва, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження.

Ознайомившись зі ст. 186 КК України, вирішіть питання про те, матеріальним чи формальним є склад грабежу.

Чи утворюють дії, зроблені Харитоновим, об'єктивну сторону грабежу?


9.Поняття об'єкта злочину по кримінальному праву. Види об'єктів злочину Задача. Легчин, взявши мисливську рушницю приїхав на мотоциклі на свиноферму КСП, щоб викрасти свиней. Побачивши череду свиней, Легчин пострілом з рушниці ранив свиноматку, але піймати її не зміг, бо вона втекла на ферму.

Чи є в діях Легчина всі ознаки об'єктивної сторони складу крадіжки за ст. 185 КК України? Назвіть обов'язкові і факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину.


10.Співвідношення предмета й об'єкта злочину.

Задача. Низенко, за проханням свого брата Сергія, після зробленого їм на ґрунті ревнощів навмисного убивства Петренко, допомагала йому приховати скоєний злочин. Разом із братом вони закопали труп у лісі, а обріз малокаліберної гвинтівки сховали в погребе свого будинку.

Визначте родовий і безпосередній об'єкт скоєних злочинів. У чому різниця між предметом злочину і знаряддями і засобами здійснення злочину.


11.Поняття об'єктивної сторони злочину, ознаки, які її характеризують.

Задача.Гусєв працював охоронцем, і, знаходячись на чергуванні, будучи в нетверезому стані, з бешкетництва зробив постріл з пістолета по ізоляторам телефонного стовпа. Коли у нього відібрали пістолет, він зайшов у приміщення диспетчерської, де приставав до Лебедєва. У відповідь на вимогу диспетчера Ткачева припинити недоречне поводження, Гусєв ударив його по обличчю. З допомогою шоферів, що ввійшли, удалося припинити злочинну поведінку Гусєва.

Які суспільні відносини були порушені злочинними діями Гусєва? Ознайомтеся зі ст. 296 КК України.


12.Поняття суспільно небезпечних наслідків та їх види.

Задача. Столяренко і Щур вночі напали на сторожа промтоварного магазина Кононенко. Столяренко вдарив сторожа ціпком по голові. Коли він упав, Щур ударом ножа вбив його. Злочинці викрали товар на суму, у 200 разів перевищуючу мінімальний розмір зарплати в Україні.

Визначте родовий і безпосередній об'єкт скоєного злочину. Ознайомтеся зі ст. ст. 185, 115 КК України


13.Критерії причинного зв'язку.

Задача. Маркін, Максімов і Коблев на квартирі в останнього посварилися під час спільного вживання спиртних напоїв. При цьому Коблев ударив Маркіна порожньою пляшкою по руці, а Максімова - по голові. У відповідь Маркін і Максімов почали бити Коблева руками, ногами, пляшками, стільцем, заподіявши тому безліч ушкоджень внутрішніх органів, переломи трьох ребер, закритий перелом хрящів гортані та інших ушкоджень, які судово-медичною експертизою було визначено як тяжкі. Після цього Маркін і Максімов допили спиртне, і пішли додому. Від отриманих ушкоджень Коблев наступного дня, не опритомнюючи, помер.

Визначите вид складу злочину в діях Маркіна та Максімова.


14.Значення причинного зв'язку в злочинах проти особистості, автотранспортних та ін.

Задача. Раніше осуджений Горин познайомився з неповнолітнім Бушуковим, запросив його до себе додому, де шляхом погроз застосування насильства довів його до стану сп'яніння.

Ознайомтеся зі ст. 304 КК України та вирішите, чи підлягає Горин кримінальної відповідальності?


15. Самовпевненість – вид необережної форми провини, відмежування цього виду від непрямого наміру.

Задача. Рядовий Павлов проходив військову службу по прикликанню в одну з військово-будівельних частин. Під час новорічних свят він зробив самовільне залишення частини тривалістю 2-х доби та 11-ти годин, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Під час судового засідання захисник Павлов заявив клопотання про припинення кримінальної справи за відсутністю в діянні складу злочину, тому що дії Павловим, хоча формально і містять ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 407 КК, однак у силу своєї малозначності не представляють суспільної небезпеки.

Чи обґрунтоване клопотання адвоката?


16.Подвійна (складна) форма провини.

Водій авторемонтного заводу Фісенко з виробничих відходів, підготовлених до вивозу на міську свалку, вибрав декілька сварених металоконструкцій, на закріпленій за ним вантажівці він доставив їх до себе в гараж з метою використання конструкції для внутрішнього закріплення гаражного підвалу.

Відносно Фісенко було порушено кримінальну справу з обвинуваченням його в розкраданні чужого майна (ст. 185 КК України).

Визначите, є чи в дії, яку скоїв Фісенко, всі ознаки злочину?

Яке рішення необхідно прийняти по даній справою і на якій підставі?


17.Поняття і види спеціальних суб'єктів злочину.
  1   2   3   4   5

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік індивідуальних навчально-дослідних завдань
Опрацюйте граматичний матеріал «The Present Perfect Tense» та «The Past Indefinite Tense»

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Перелік n 5 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів...

Перелік завдань та контрольних робіт iconІ зміст уроку
Організаційний урок. Ознайомлення з вимогами до навчальних досягнень, списком обов’язкової для прочитання художньої літератури, методичним...

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік тестових завдань підсумкового модульного контролю
Віра в триєдиного Бога – Бога Отця, його Сина та Святого Духа, яка стала державною релігією в Римській імперії та Візантії, це

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік наданих дозволів на виконання будівельних робіт у грудні 2011 року
Будівництва готельних апартаментів корпус Д3-Д4 (друга черга), розташований за адресою: ар крим, м. Ялта, смт Відрадне, М. Тореза...

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік наданих дозволів на виконання будівельних робіт у вересні 2011 року
Ват державний ощадний банк України – філія Кримське республіканське управління, м. Сімферополь, вул. Київська, 55А, код 09324508,...

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік n 6 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки
Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний гуманітарний університет)

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук фізико-математичні науки збірники наукових праць
Наукові вісті Національного технічного університету України "кпі" (математика)

Перелік завдань та контрольних робіт iconПерелік наданих дозволів на виконання будівельних робіт у листопаді 2011 року
Міністерство регіонального розвитку І житлово-комунального господарства ар крим, м. Сімферополь, вул. Заліська, 12, тел. (0652) 69-42-46;...

Перелік завдань та контрольних робіт iconЛиста > Леді Лавлейс
У цьому збірнику ви знайдете відповіді та вказівки до розв’язування всіх завдань першого конкурсу «Бобер» в Україні. Завдання для...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка