Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
НазваСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
старонка1/4
Дата канвертавання19.01.2013
Памер421.3 Kb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4
Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net

Сучасна економіка:

Проблеми та перспективи:

Поточний інформаційний список за червень 2009 року


1. Економіка. Економічні явища
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н.Андрусенко // Праця і зарплата. – 2009. – № 19.- 20 травня. – С. 2.Гнатишин, М. Екологічні проблеми лібералізації світової торгівлі / М.Гнатишин // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 25. – С. 244-250.Економіка України за січень - квітень 2009 року // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 95.- 30 травня. – С. 5.Зернецька, О. Українська наукова школа глобалістики професора О. Білоруса / О.Зернецька // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 85-89.Ігнатенко, Л.В. Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / Л.В.Ігнатенко, В.Г.Кабанов, О.І.Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 136-144.Костель, М.В. Концепція екологічного боргу як теоретична передумова трансформації системи управління природокористуванням / М.В.Костель // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. –

С. 196-202.Максимук, А. Структурні реформи в країнах центрально-східної Європи: секторальний аналіз динаміки цін та обсягів виробництва в окремих галузях економіки / А.Максимук // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2008. –

Вип. 25. – С. 271-279.Лямец, С. Хуже еще будет: Мало кто ожидает восстановления экономики в этом году / С.Лямец // Экономические известия. – 2009. – № 101.- 16 июня. – С. 5.Неначе світова війна: Потужна світова економічна криза з'їсть $ 4 трлн. Падають навіть найсильніші економіки // ДС-экспресс. – 2009. – № 22.- 3 июня. – С. 4.По поводу правительственной антикризисной программы //Российский экономический журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 3-16.Полєтаєв, В. Економіка страждає за метал: Гірничо-металургійний комплекс України / В.Полєтаєв // Профспілкові вісті. – 2009. – № 21.- 29 травня. – С. 6.Пугачова, М.В. Тенденції української економіки очима керівників підприємств (аналітичний огляд). Дослідження інвестиційної політики українських підприємств / М.В.Пугачова //Статистика України. – 2009. – № 1. – С. 41-49.Радіонова, І.Ф. “Не-кейнсіанський” підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів /І.Ф.Радіонова, Є.В.Алімпієв // Фінанси України. – 2009. – № 4. –

С. 42-52.Российская экономика в первом квартале 2009 года //Российский экономический журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 83-92.Сербина, Г.М. Економіка знань — міраж чи безальтернативний шлях розвитку для України? / Г.М.Сербина //Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 9. – С. 13-17.Сотник, І.М. Впровадження вартісних паливно-енергетичних балансів як шлях забезпечення ефективного використання енергоресурсів / І.М.Сотник, А.О.Дмитренко, А.І.Шаповал // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 1. – С. 44-51.Третяк, В.П. Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України / В.П.Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 94-98.Уманців, Ю. Економіка України в координатах глобальних фінансових дисбалансів / Ю.Уманців, В.Ємець // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 32-39.Федулова, Л.І. Україна в міжнародних рейтингових оцінках: чинник інноваційно-технологічного розвитку / Л.І.Федулова //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 39-53.Хміль, О. Українська економіка: реприватизація неминуча? /О.Хміль // Фондовый рынок. – 2009. – № 21. – С. 9-13.Чухно, А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі / А.Чухно // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 15-35. – Закінчення. Початок - у № 4.Шаповал, А.І. Еколого-економічні аспекти переходу України до енергозбереження / А.І.Шаповал // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – № 1. – С. 198-205.

2. Капітал. Засоби матеріального виробництва
Ильин, А.И. Об амортизации и стоимости активов /А.И.Ильин // Экономика и математические методы. – 2009. –

Том 45, № 2. – С. 74-84.Колодізєв, О. Роль та місце фондів суверенного багатства у формуванні глобальних потоків капіталу / О.Колодізєв, В.Поляков // Банківська справа. – 2009. – № 3. – С. 3-19.Липова, О.Ю. Економічний ефект амортизації / О.Ю.Липова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 11. – С. 39-45.Мирошниченко, Ю.А. К вопросу о природе происхождения дохода на капитал / Ю.А.Мирошниченко // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. –

С. 203-212.Шарманська, С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування прибутку / С.О.Шарманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 15-23.

3. Інвестиції
Балануца, О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України / О.Балануца // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 158-161.Грищенко, І.В. Вплив світової фінансової кризи на інвестиційному активність малих підприємств в Україні /І.В.Грищенко, В.Ф.Грищенко, Я.В.Говорун // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – №1. – С. 130-148.Даниленко, А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій / А.А.Даниленко // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 99–108.Запатріна, І.В. Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні / І.В.Запатріна // Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 53–64.Захарін, С. Заощадження та інвестиції в корпоративному секторі України в контексті макроекономічного розвитку /С.Захарін // Економіка України. – 2009. – № 5. – С. 36-45.Кабанов, В.Г. Методологічні засади ідентифікації кризових явищ на ринку фінансових інвестицій України / В.Г.Кабанов //Фінанси України. – 2009. – № 4. – С. 109–117.Паливода, К. Капітальні інвестиції: фінансово-економічна сутність та форми прояву / К.Паливода // Банківська справа. – 2009. – № 3. – С. 46-55.Парфенова, Е.Н. Основные принципы концепции управления региональными инвестиционными проектами /Е.Н.Парфенова // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2009. – № 4. – С. 26-30.Савченко, В.Ф. Аналіз альтернативних проектів та оптимальне розміщення інвестицій / В.Ф.Савченко, 0.0.Ромашкін //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 179-187.Салига, С.Я. Теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів / С.Я.Салига, О.В.Яришко, Є.Ю.Ткаченко // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 9. – С. 22-26.Терещенко, М.А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / М.А.Терещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 11. – С. 5-6.

4. Інновації
Андрощук, Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини: стратегія високих технологій /Г.О.Андрощук // Наука та інновації. – 2009. – Том 5, № 3. –

С. 72-88.Архієреєв, С.І. Взаємозв'язок розвитку регіональної інформаційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів та інноваційної інфраструктури. Приклад регіону Еміля-Романія /С.І.Архієреєв, І.О.Дерід // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – №1. – С. 80-90.Атаманова, Ю. Інноваційні відносини та відносини в інноваційній сфері - співвідношення та системна взаємодія /Ю.Атаманова // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – С. 72-81.Біленко, Ю. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств в країнах Центральної та Східної Європи / Ю.Біленко // Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 25. – С. 218-229.Денисюк, В. Фактори та модель інноваційно орієнтованого економічного розвитку / В.Денисюк, А.Марков // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 4. – С. 20-21.Дорожовець, О. Інновації - стимул вітчизняної економіки /О.Дорожовець // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 92.- 27 травня. –

С. 8.Івашина, О.Ф. Інституціоналізація інноваційного розвитку /О.Ф.Івашина // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. –

С. 16-21.Івашко, Л.М. Інновації в економіці: історія і сучасність /Л.М.Івашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 11. –

С. 7-8.Ігнатенко, А.В. Інвестиційне регулювання інноваційної діяльності за умови забезпечення оптимального рівня економічної безпеки України / А.В.Ігнатенко, В.Г.Кабанов, 0.І.Харченко //Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 33-40.Корінько, М.Д. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання / М.Д.Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 149-154.Корж, В. Функціональний підхід до стратегії розвитку країни: У Верховній Раді відбулися парламентські слухання на тему "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" / В.Корж // Голос України. – 2009. – № 110.- 17 червня. – С. 4.Полтерович, В.М. Проблема формирования национальной инновационной системы / В.М.Полтерович // Экономика и математические методы. – 2009. – Том 45, № 2. – С. 18.Попович, О.С. До питання про визначення стратегії інноваційного розвитку України / О.С.Попович // Наука та інновації. – 2009. – Том 5, № 3. – С. 57-71.Райца, А. Аналіз практики інноваційного розвитку польських підприємств / А.Райца // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2009. – № 9. – С. 28-32.Соловйов, В.П. Національна стратегія інноваційного розвитку в глобалізованому світі: елементи концепції /В.П.Соловйов // Наука та інновації. – 2009. – Том 5, № 3. –

С. 16-22.Степова, С.В. Інновації у діяльності суб'єктів господарювання як основа відтворення природних ресурсів /С.В.Степова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. –

С. 160-165.Федулова, Л.І. Підходи до формування дієвої інноваційної стратегії України / Л.І.Федулова, І.А.Шовкун // Наука та інновації. – 2009. – Том 5, № 3. – С. 5-15.Шевченко, 0.0. Вплив евроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки / 0.0.Шевченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 110-119.

5. Економічний розвиток
Акуленко, В.Л. Екологічна реструктуризація з елементами екологічного менеджменту / В.Л.Акуленко, І.В.Мамчук // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2009. – №1. –

С. 52-59.Гершман, Б.А. Неравенство доходов и экономический рост: теоретический обзор / Б.А.Гершман // Экономика и математические методы. – 2009. – Том 45, № 2. – С. 19-30.Кононкова, Н.П. Естественная монополия как объект государственной собственности / Н.П.Кононкова, П.Ф.Кононков //Вестник Московского университета. Экономика. – 2008. – № 6. – С. 12-20.Корнійчук, Л. Сталий розвиток і глобальна місія України /Л.Корнійчук, В.Шевчук // Економіка України. – 2009. – № 5. –

С. 4-14. – Закінчення. Початок - у № 4.

6. Математична економіка
Баженова, Ю.В. Динамічна стохастична модель загальної рівноваги України / Ю.В.Баженова // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 10. – С. 41-45.Назаренко, А.М. Построение эконометрической модели с лаговыми переменными при описании ВВП / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 119-125.Пашенцев, 0.І. Методологічні підходи до використання математичних моделей у дослідженні проблем економіки природокористування / 0.І.Пашенцев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 204-210.

7. Баланс економіки
Дубинин, Г. Принуждение к развитию: теперь-то модернизация будет проводиться "в обязательном порядке" - заявила премьер-министр Ю. Тимошенко / Г.Дубинин //Украинская техническая газета. – 2009. – № 20-21.- 19 мая. – С.8-9.Засанська, О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою / О.В.Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 76-84.Олефір, В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя в Україні / В.Олефір, В.Вітер // Економіст. Український журнал. – 2009. – № 4. – С. 26-31.Прилипко, Ю.І. Модифікації фінансового методу оцінки тіньової економіки / Ю.І.Прилипко // Статистика України. – 2009. – № 1. – С. 4-9.Шумило, 0.Ю. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки операційних, фінансових та інших витрат на підприємстві /0.Ю.Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 3. –

С. 25-28.
8. Праця. Організація праці
Украина. Министерство финансов.

О служебных командировках: письмо Министерства финансов Украины от 01.04.2009г. N31-18030-07-21/9141 / Украина. Министерство финансов // Фінансова справа. – 2009. – № 6.- червень. – С. 21.Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

Про внесення змін до наказу Міністерства праці України: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06.04.2009 р. № 129 / Україна. Міністерство праці та соціальної політики //Бюджетна бухгалтерія. – 2009. – № 20.- 25 травня. – С. 14-15.

Дегтяренко, 0.0. Оптимізація системи мотивування персоналу на основі класифікаційного підходу / 0.0.Дегтяренко //Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 114-118.Древаль, О.Ю. Методичні підходи до визначення складових соціального пакета на підприємстві / О.Ю.Древаль, 0.0.Павленко //Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 74-80.Женчак, О. Кризові та переломні моменти реформування пенсійних систем у країнах з перехідною економікою / О.Женчак //Вісник Львівського університету. Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 25. – С. 257-264.Зміни щодо норм відрядження для підприємств // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 97.- 3 червня. – С. 2.Колмакова, О. Фактори формування і переміщення трудових ресурсів / О.Колмакова // Персонал. – 2008. – № 3-4. –

С. 27-30.Маціяшко, В. День охорони праці в Україні / В.Маціяшко //Профспілкові вісті. – 2009. – № 21.- 29 травня. – С. 11.
  1   2   3   4

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Аналіз І прогноз глобальних економічних процесів //Фінансовий ринок України. – 2009. – № – С. 3-7

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Волосюк М. В. Розвиток промислово-інноваційного комплексу України за пріоритетними напрямами// Проблеми науки. 2007. № С. 13 19

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бутко В. Украина в водовороте мирового перепроизводства капиталов// Финансовые рынки и ценные бумаги. 2008. №4

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Академічна наука Харківщини. До 90-річчя Національної академії наук України / Уклад. К. К. Прядкін. – Х., 2008. – 31 с. – Дар

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про освіту: Закон України, 8 грудня 2006 року. К.: Парламентське видавництво. 2006. С. 1 39

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Бантон, В. Д. Л. Природа та особливості економічної нестабільності в Україні / В. Д. Л. Бантон // Економіка та держава. – 2010. –...

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № – С....

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Українсько-македонський науковий збірник. – Вип. – К.: Нан укр. Нац б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського, 2009. – 444 с

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка