Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
НазваОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
старонка3/3
Дата канвертавання27.01.2013
Памер255.21 Kb.
ТыпДокументы
1   2   3


2. Искане с вх.№ 26-00-14719.04.2012г. от „Елеганц“ ЕООД за прекратяване процедурата по издаване на разрешение за поставяне на павилион 31кв.м. за продажба на цветя с адрес бул. „Янко Комитов“ №8-на територията на хипермаркет Кауфланд (протокол 10/03.04.2012г.)

След като се запозна с искането на „Елеганц“ ЕООД, Комисията


РЕШИ:

Не възразява процедурата по издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект да бъде прекратена.


По т. 4 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Изгрев” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 5 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.вх./

дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски обект

Дейност

Адрес на обекта/

Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

126-00-230/

10.04.2012г.

„Вурст майстер“ ООД

Каравана

6 кв.м.


-Маси 2 бр.-

2 кв.м.


Обща площ 15кв.м.

Продажба на храни

Централен изход на магазин „Метро“

Частен имот

01.04.2012г.

31.03.2014г.

Комисията отлага разглеждането на заявление № 26-00-230/10.04.2012г.

-Комисията ще даде становище на следващо заседание, след уточняване срока на поставяне на обекта, от специалисти към ТД „Изгрев“.

2

70-00-773/

20.04.2012г.

ЕТ

“Кръстеви- Георги Кръстев“

Маси-4 бр.

15,40кв.м.

Кафене

“Спортна среща“

ж.к.“Зорница“

до бл.3


01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

326-00-251/

20.04.2012г.

„Жизел 85“

ЕООД

Детски атракцион-Батут-

24 кв.м.

Детски атракции

Парк “Изгрев“

позиция №4 от сезонна схема

01.05.2012г.

30.09.2012г.

Комисията установи, че за позиция № 4 от одобрената от гл.архитект схема за 2012 г. за разполагане на сезонни преместваеми обекти в ТД „Изгрев“ са постъпили 2 заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас , съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ

4

26-00-255/

21.04.2012г.

„Патрикс“

ЕООД

Детски атракцион-Батут

40 кв.м.

Детски атракции

Парк “Изгрев“

позиция №4 от сезонна схема

15.05.2012г.

14.09.2012г.

Комисията установи, че за позиция № 4 от одобрената от гл.архитект схема за 2012 г. за разполагане на сезонни преместваеми обекти в ТД „Изгрев“ са постъпили 2 заявления. Комисията ще даде становище след представяне от заявителя предложение за размер на инвестиция в лева за

благоустройствени мероприятия на Община Бургас , съгласно изискването на чл.7, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ

5

26-00-256/

21.04.2012г.

„Самба Маре“

ЕООД

Павилион

3,46 кв.м.

Продажба на кафе и закуски

Парк „Езеро“

позиция№1 от

Сезонна схема

Част І

01.06.2012г

15.09.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 5 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Долно Езерово” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 2 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.вх./

дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта/

Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-60/1

11.04.2012г.

ЕТ “Арбалет- Иван Стойнов“

Детски атракцион- 51кв.м.

Детски атракции

кв.Д.Езерово

ул.”Астория”

23.04.2012г.

01.05.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-602/

11.04.2012г.

ЕТ“Роси 79- Роса Петрова“

Павилион

12кв.м.

Продажба на плодове и зеленчуци

кв.Д.Езерово

ул.“Младост“

позиция №

01.05.2012г.

31.12.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


По т. 6 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Възраждане” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 4 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски обект

Дейност

Адрес на обекта/

Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

94-00-227/

20.03.2012г.

Иван Енчев Георгиев

Маса –

6 кв.м.

Продажба на плод и зеленчук

ж.к. „М.Рудник“

до подлеза на бул.“З.Стоянов“

Позиция № 36

01.07.2012г.

31.12.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас-зеленчуков пазар, но не повече от 1 година.

2

94-00-980/

03.04.2012г.

Иванка Нейчева Вълканова-Недялкова

Маса –

2 кв.м.

Продажба на плод и зеленчук (череши)

ж.к. „М.Рудник“ ІІ-ра спирка на автобус № 211 Позиция № 11

25.05.2012г.25.07.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение до реализиране на инвестиционно намерение на Община Бургас-зеленчуков пазар, но не повече от 1 година.

3

70-Ф-38/

19.04.2012г.

„Феникс-66“ ООД


Тента + маси -

10бр.

Обща заета площ

60 кв.м.

Пред бистро „Мерси“

ж.к. „Меден Рудник“, зона А кв.8 (бивш Битов комбинат)

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

94-Х-83/

21.03.2012г.

ЕТ „ДАХ-Христо Генев“

Маси –

16бр.

Обща заета площ

84 кв.м.

Пред бирария „Екзотик“

ж.к. „Меден Рудник“, под бл.117

01.05.2012г.

31.10.2012г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок, след представяне на нотариално заверено съгласие съгласно изискванията на Закона за управление на етажната собственост за 2012г.


По всички точки от настоящия дневен ред на заседанието Комисията гласува единодушно.


Заседанието приключи в 10.20 часа.


Председател : Красимир Стойчев ...................................

Членове : 1. Божидар Кънчев………..……………………

2. Мариян Ангелов….. …………………………

3. Жечо Станков ………….……………………

4. Панайот Жечков ..........................................

5. Димчо Грудев…………………………………

6. Георги Вдовичин……………………………

Протоколист:

Вяра Тонева
1   2   3

Падобныя:

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconПротоко л
Днес 16. 03. 2012 г. (петък) от 10: 30 часа в залата на Общинските съветници в Община Бургас, се проведе заседание на Постоянната...

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconПроект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на община Ловеч Вносител: М
Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на...

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconНаредба за организацията движението на територията на община свищов глава първа
Чл (1) Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя...

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина бургас
Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от зоп

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconКападоки я земя на феномени и скални чудеса Бургас-Истанбул-Анкара-Кападокия-Коня-Бурса-Бургас
Отпътуване от Бургас в 30 ч по маршрут Истанбул Анкара – 760 км. Пристигане привечер в Анкара. Вечеря и нощувка

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщина град добрич
Ки съвет гр. Добрич и чл. 48 От наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ще проведе публичен...

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщинска избирателна комисия – враца
Относно: регистриране на застъпници на регистрирания кандидат за общински съветник в община Враца Митко Борисов Костов от кандидатската...

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л icon2 Окръжно пощенско телефонно-телеграфно управление Бургас
Акционерно дружество (АД) “Никола Александров и Сие” – параходна агенция – Бургас

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconОбщинска избирателна комисия – враца
Относно: регистриране на застъпници на Владислава Тошева Лакова- регистрирана като кандидат за общински съветник в община Враца в...

Община бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Технически задания за изработване на план на новообразуваните имоти на земите по § 4 от пзр на зспзз за местността „Старите лозя”...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка