Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236
НазваПшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236
Дата канвертавання28.10.2012
Памер44.69 Kb.
ТыпДокументы

 1. Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. -Мн., 1981. С. 212-236.

 2. Бугаёў Д. Я. Уладзімір Дубоўка. Крытыка-біяграфічны нарыс.- Мн., 1965.

 3. Бугаёў Д. Я. Трагедыя паэта//Крыніца. 1997. № 8. С. 7-21

 4. Булыка Г. Страсці па лясной ружы // Крыніца. 1997. №6 С 33- 34.

 5. Вярцінскі А. Я пытаўся у Налі //Крыніца. 1997. № 8, С. 43-44.

 6. Гарэцкі Г. Некалькі сустрэч з Уладзімірам Дубоўкам// ЛІМ. 1997. 11 крас. № 15. С. 13.

 1. Давідоўскі 3. За верш - тэрмінова арыштаваць // Крыніца. 1997. №8. С. 3-5.

 2. Дранько-Майсюк Л. Сваяцтва постацяў // Крыніца. 1997. №8. С. 39.

 3. Пракаповіч I. М. Даўжанскія вечары // Падарожнік. 1997. №4.

 4. Дубоўка У. Наш журботны шлях працягваецца// Голас Радзімы. 1996, №26.

 5. Дубоўка У Наш журботны шлях працягваецца // Голас Радзімы. 1996. № 32. С. 6.

 6. Дубоўка У Наш журботны шлях працягваецца // Голас Радзімы. 1996. №33.

 7. Міхнюк У Вязень сумлення // Полымя. 1996. № 2. С. 215-271.

 8. Чарняўскі М. У памяці і сэрцах людзей//Мін. праўда. 1996. 28ліст.

 9. Дубоўка М. Мае санаторыі і курорты // Голас Радзімы. 1995. №38. С. 7; №39. С. 7

 10. Кісялёва Я. Паэта пакутніцкі шлях // Голас Радзімы. 1995. З1 жн. №33. С. 7.

 11. Марціновіч А. Пялёстак за пялёсткам//Пралеска. 1995 №9. С. 32-35.

 1. Собаль В. Каб песня, як крышталь званіла... // Віцебскі рабочы. 1995. 15 ліп. С. 6.

 2. Дубоўка М. Мае санаторьгі і курорты // Маладосць. 1994. №2. С. 198-234.

 3. Куліковіч У.I. За нацыянальнае аблічча мовы // Веснік Бел. ун-та. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. 1994. № 1. С. 50-53.

 4. Куліковіч У.I. Праект Уладзіміра Дубоўкі // Роднае слова. 1994. № 10. С. 27-29.

 5. Лагуноўскі А. М. Праблема адчужэння С. Есеніна і Ул. Дубоўкі. Літаратуразнаўства, заканамернасць літаратурнага працэсу. -Мн.: Беларусь, 1994. С. 99.

 6. Максімовіч В. А. Праблема "актывізму" ў паэмах Ул. Дубоўкі // Веснік Бел. ун-та. Сер. 4. Філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія. 1991. № 3. С. 10-15.

 7. Пальчэўскі А. Пра Дубоўку // ЛіМ. 1994. 21 ст. № 3. С. 14-15.

 8. Семеняков В. И к звёздам летал, и на тучах бывал... // Веч. Минск. 1994. 25 нояб.

 9. Куліковіч У. Уток і аснова // Першацвет. 1993. № 8. С. 103-108.

 10. Ціхановіч А. Шыпшына і палын // Звязда. 1992.2 кр.

 11. Юшчанка А. Пераклічка сэрцаў // ЛіМ. 1991. 4 каст. № 40. С. 7.

 12. Дранько-Майсюк Л. Галіна шыпшыны, сцябло Чарнобылю // ЛІМ. 1990. 13 ліп. № 28. С. 7.

 13. Собаль В. 3 нас кожны рэвалюцыяй прыняты // Віцебскі рабочы. 1990.14 ліп.

 14. Харошка Г. П. Творчыя пошукі Уладзіміра Дубоўкі ў жанры драматычнай паэмы//Беларус. літ. 1990. № 18. С. 69-78.

 15. Конан В. Добрый дух родной земли//Дет. литература. 1989. №5. С. 39-41.

 1. Брыль Я. Накіды трох партрэтаў// ЛіМ. 1988. 1 ст. № 1.С. 8 II.

 2. Каўрус А. Служэнне слову // ЛіМ. 1988. 11 сак. № 11. С. 6

 3. Гарэцкі А. Тая незабыўная, хвалюючая сустрэча…//Дзень паэзіі-86 - Мн., 1986. С. 175-177.

 4. Грахоўскі С. Паэт - заўсёды паэт. У кн.Грахоўскі С. Так і было. - Мн.: Маст, літ, 1986. С. 99-109.

 5. Вітка В. Аблічча друга ЛіМ. 1985.12 ліп. С. 7.

 6. Гердицкий А. Первая встреча // Неман. 1985. № 67. С. 166-167.

 7. Казека Я. Што нагадалі лісты // Полымя. 1985. № 7. С. 204-209.

 8. Лойка А. Каб радасць красавала скрозь... // Звязда. 1985. (14 ліп.)

 9. Касцень А. Вытокі//ЛІМ. 1984. С. 12. (21 вер.)

 10. Вітка В. Аблічча друга \ Вітка В. Урокі.Артыкулы, выступленні, нататкі. -Мн., 1982. С. 80-86.

 11. Арочка М. Чарадзей з блакітнымі вачыма / АрочкаМ. Саюз часу і майстэрства. -Мн., 1981. С. 86-177.

 12. Бугаёў Д. Я. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры. -Мн., 1981. С. 307-321.

 13. Пшыркоў Ю. Улюблёны ў красу і прыгажосць. -Мн.: Полымя, 1981. № 1. С. 228-234.

 14. АрочкаМ. Адзін дзень і ўсё жыццё-Мн.: Полымя, 1979. №1. С. 219-234.

 15. Бугаёў Д. Талент і праца. Бугаёў Д. Талент і праца: літаратурная крытыка. -Мн.: Маст. шк, 1979. С. 3-49.

 16. Бугаёў Д. Талент і праца. - Мн.: Полымя, 1976. №11. С. 197-217.

 17. Стралъцоў М. Поступ жыццялюба. - Мн., 1976.

 18. Стралъцоў М. У полі зроку. - Мн., 1976.

 19. Вялюгін А. Гуслі па шыпшыне. - Мн.: Полымя, 1975. № 7. С. 203-209.

 1. Жидович Н. Поэт, переводчик, учёный//Сельская газета. 1975.15 июля.

 2. Жыдовіч Н. Майстар паэтычнага слова // Вяч. Мінск. 1975. 15 ліп.

 3. Лойка А., Пшыркоў Ю. Краіна красою багата //ЛіМ. 1975. С. 6. 11 ліп.

 4. Федзюковіч М. Чарадзей падзей // Чырвоная змена. 1975. 15 ліп.

 5. Хацкевіч Г. Перажытае, згаданае, асэнсаванае//Мін. праўда. 1975.15 ліп.

 6. Шаўня А. Старэйшына паэтычнай раці // Беларусь. 1973. №7. С. 23.

 7. Шушкевіч С. Каб радасць красавала скрозь // Звязда 1975. (15 ліп.)

 8. Глебка П. Паэзія барацьбы і перамогі. Артыкулы. - Мн. Маст, літ., 1973. С. 155-165.

 9. Бровка П. Владимиру Дубовке - 70 лет // Литературная газета. 1970. 15 июля. С. 4.

 10. Бугаёў Д. Далягляды паэта//ЛіМ. 1970. 17 ліп. С. 6-7.

 11. Вітка В. Уладзімір Дубоўка//Вясёлка. 1970. № 7. С. 5.

 12. Грахоўскі С. Паэт - заўсёды паэт // Маладосць. 1970. №7. С. 137-141.

 13. Пісьменнікі Савецкай Беларусі. Кароткі бібліяграфічны даведнік. Уладзімір Дубоўка. - Мн., 1970. С. 131.

 14. Лойка А., Пшыркоў Ю. Жменя кляновых лістоў // Полымя. 1970. № 7. С. 224-231.

 15. Шушкевіч С. Грамадзянскі пафас паэта//Звязда. 1970. 15 ліп.

 16. Шушкевіч С. Не замяце твой ясны след... // Мін. праўда. 1970. 15 ліп.

68. Лойка А. Маладосці мы не змарнавалі... - Мн.: Нар. асв., 1968. С. 42-49.

69. Прокофьев А. Слово о поэте / Дубовка В. Полесская рапсодия. -Л: Худ. лит., 1967. С. 3-6.

 1. Яцкевіч А Пошук стылю. Яцкевіча А Карані малога дрэва. –Мн. : Беларусь, 1967. С. 35-61.

 2. .Гарэцкі А. У жыцці і ў мастацтве // Маладосць. 1966. № 12 С. 136-141

 3. Дубовка В.Н. Среди добрых людей /Советские писа­тели Автобиография / Сост.: Брайнина Б.Я.,

Дмитриева А.Н. Т. 3. - М: Худ. лит., 1966. С. 229-243.

73. Макарэвіч А. Пра паэта і паэзію//Звязда. 1966. 20 ліп.

 1. Вітка В. Аблічча друга. Дубоўка У. Выбранныя творы. У 2т, Т, 1. Вершы. -Мн.: Беларусь, 1965. С. 5-14.

 2. Лейчук В Я чашу п'ю жыцця//Ніва(Беласток). 1965. 27 чэрв

 3. Лойка А., Пшыркоў Ю. Уладзімір Дубоўка//Полымя. 1964. №10. С. 152-162.

 4. Дубоўка У. М. Мой жыццяпіс / Пяцьдзесят чатыры дарогі. - Мн.: Дзяржвыд. БССТ, 1963. С. 189-207.

 5. Броўка П. Шэдэўр сусветнай паэзіі // Полымя. 1961. № 1. С. 140-141.

 6. Барсток Д. Нястомны шукальнік// ЛіМ. 1960. 5 ліп.

 7. Вітка В. Шчаслівая маладосць паэта//Беларусь. 1960. №7.

 8. Гапава В. Паэзія заўсёды маладая // Полымя. 1960. №61. С. 176-179.

 9. Ліс А. Моц і хараство паэтычнага слова // Маладосць. 1960. № 7. С. 68-70.Бібліяграфія пададзена ў рэд. М. Райчонка

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconАбвастрэнне сацыяльна-эканамічнага І палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. І ўсталяванне савецкай улады ў Беларусі
Пытанне 36. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадска-палітычным руху Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) І яго...

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconМ. Багдановіч "Зімой" (V кл.) (с. 19-20), А. Дудараў "Вечар" (VIIІ кл.) (с. 46-47)
Гісторыя методыкі выкладання беларускай літаратуры. Аналіз школьных праграм па беларускай літаратуры

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconГісторыя беларускай літаратуры XX стагодцзя: у 4 т. Т. 1 / Нац акад навук Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. Мн.: Беларуская навука, 1999. 583 с
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагодцзя: у 4 т. Т. 1 / Нац акад навук Беларусі. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. — Мн.: Беларуская...

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconКонкурс сачыненняў, прысвечаны класікам беларускай літаратуры Я. Купалу І Я. Коласу
У 2012 годзе адзначаецца 130-годдзе з дня нараджэння класікаў сусветнай І беларускай літаратуры, адных з заснавальнікаў новай беларускай...

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconЭкзаменацыйны білет №0 для ўступнага іспыту па беларускай літаратуры
Станаўленне новай беларускай літаратуры І яго асноўныя фактары (цікавасць да фальклору, народнага побыту, гістарычнага мінулага)....

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconТаццяна Чыжова Праблематыка І парадак дня савецкай эліты канца 1980х — пачатку 1990х гадоў (па матэрыялах «Беларускай думкі / Коммуниста Белоруссии»)
Мка» («Коммунист Белоруссии») з мэтай выявіць самаўсведамленне беларускай савецкай эліты канца 1980-х — пачатку 1990-х гадоў як самастойнага...

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconПрыкметнае месца ў беларускай літаратуры 30-х гадоў займаюць творы Барыса Мікуліча. Ён смела браўся за распрацоўку новых тэм, актыўна шукаў новыя формы
Шмат часу І энергіі пісьменнік аддаваў таму, каб пазнаёміць працоўнага чалавека са здабыткамі савецкай літаратуры. Ён удзельнічаў...

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconГордасць І слава беларускай літаратуры : да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы І Якуба Коласа : метадычныя рэкамендацыі І бібліяграфічныя матэрыялы ў дапамогу бібліятэкам І таварыствам аматараў кнігі / Дзяржаўная бібліятэка бсср імя У.І. Леніна. – Мінск, 1981. – 77 с
Беларусь адзначае 130-годдзе з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры, знакамітых песняроў беларускага народа, народных паэтаў...

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconПлан-канспект урока беларускай літаратуры
Абсталяванне: падручнік беларускай літаратуры, лісты паперы, дошка з магнітамі, медыяпраектар, дамашнія загатоўкі вучняў

Пшыркоў Ю. С. УладзімірДубоўка / Гісторыя беларускай савецкай літаратуры, 1917-1940. Мн., 1981. С. 212-236 iconКаляндарна-тэматычнае планаванне ўрокаў беларускай літаратуры 9 клас
Навучанне правілам бяспечных паводзін на ўроках беларускай літаратуры. Літаратура як частка сусветнай культуры

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка