Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava
НазваSlovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava
старонка31/31
Дата канвертавання15.01.2013
Памер1.09 Mb.
ТыпДокументы
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Informácie: Sri Chinmony Marathon Team, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava


Pranjal Milovník, 02/444 54 261, fax: 02/446 38 451, scmt@scmt.sk

Rekord: M 0:09:56 Miroslav Horváth

Ž 0:13:18 Katarína Pokorná

XII. TrojkráĽova šestka


6.1.2011 (štvrtok ) Trnava

Trať: 6 400 m, asfalt, tráva

Kategórie: spoločná

Štart: 11:00 h, areál AŠK Slávia Trnava

Organizátor: mesto Trnava, AŠK Slávia, KRB Trnava, Mestský bežecký klub Tyrnavia Trnava, OZ beh.sk

Informácie: Mgr.Jaroslav Lieskovský, T MsÚ Trnava 917 00, tel.: 033/590 61 08,

E-mail: lieskovsky@trnava.sk

Magda Masárová, Kalokagatia – CVČ, tel.: 033/551 11 93

februárbeh sebaprekonávania


6.2.2011 ( nedeľa) Bratislava

Trať: 3 218 m, dlažba

Kategórie: všetky

Štart: 10:00 h, Kuchajda

Organizátor: Sri Chinmony Marathon Team

Informácie: Sri Chinmony Marathon Team, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Pranjal Milovník, 02/444 54 261, fax: 02/446 38 451, scmt@scmt.sk


Rekord: M 0:09:56 Miroslav Horváth

Ž 0:13:18 Katarína Pokorná

XXXII. Suchovská Pätnástka


26.2.2011 (sobota) Suchá nad Parnou

Trať: 15 km, asfalt

Kategórie: všetky

Štart: 14:00,Obecný úrad

Organizátor: Obecný úrad Suchá nad Parnou, Telovýchovná jednota Vinohradík

Informácie: Obecný úrad, 919 01 Suchá nad Parnou, Helena Taicnarová,

tel.: 033/558 01 21, fax: 033/558 01 74


VÝZNAMNEJŠIE CELOSLOVENSKÉ BEŽECKÉ PODUJATIA V ROKU 2010


SBS ich vyhlasuje, ako tradičné osvedčené podujatia s nádejou, že získame pre ne podporu. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov poskytneme pravdepodobne len odbornú a metodickú pomoc. Finančné príspevky najskôr len na Dni behu pre všetkých. Preto neuvádzame ani podujatia zaradené do SBL a M-SR (SP bol už v minulosti administratívne zaradený do SAZ). Prípadne zmeny oznámime po ich rozhodnutí.

Jarné behy zdravia 2010

Termín: 19. 3 – 20.6. 2010

Miesta: Podľa výberu organizátorov.

Organizátori: Bežecké kluby a organizátori bežeckých podujatí pri podujatiach organizovaných v uvedenom termíne, alebo aj organizátori ďalších bežeckých podujatí resp. ďalšie subjekty, ktoré o ich organizovanie prejavia záujem.

Spoluorganizátori:Zdravotnícke zariadenia, alebo aj ostatné občianske združenia športového charakteru resp. ďalšie subjekty, ktoré sa pripoja k spoluorganizovaniu.

Charakteristika:Podujatie je určené pre širokú verejnosť preto je otvorené pre všetkých záujemcov či už začínajúcich, alebo rekreačných bežcov. Najvhodnejšie je najmä pre tých, ktorých chcú behať zo zdravotných dôvodov. Preto by mala byť trať 2-3 km resp. dve či viac tratí pre náročnejších okolo 5 km. Podujatie by malo byť organizované spolu s poradňami zdravia a príslušnými praktickými lekármi, ktorí by mohli vykonať preventívne prehliadky resp. komplexné vyšetrenia na ktoré majú pretekári nárok. Zároveň by so skúsenými bežcami a trénermi záujemcom určili stupeň zaťaženia a spôsob tréningu.


Národný beh Devín – Bratislava


Termín: 11. 4. 2010

Miesto: Bratislava

Organizátor: STARZ Bratislava

Charakteristika:Národný beh Devín – Bratislava patrí medzi najznámejšie a najvýznamnejšie bežecké podujatia na Slovensku, ktorého sa popri bežcoch zúčastňujú aj záujemcovia o beh z iných športových odvetví z celého Slovenska. Na trať, ktorá má okolo 12 km a vedie spod starobylého hradu Devín až po Národné divadlo môžu štartovať všetky vekové kategórie od 16 rokov až po najstarších veteránov. Pri podujatí je organizovaný aj pretek pre žiacke kategórie, ktorá má štart pod mostom Lafranconi.

Seriál bežeckých podujatí wellness 2010


Termín 2.7. – 5.9.2010

Miesto: Obce, mestá a školy vybrané ich organizátormi v mieste ich pôsobenia.

Organizátor Kluby a organizátori bežeckých podujatí SBS, školy resp. ďalšie zložky, ktoré prejavia záujem.

Spoluorganizátori: OcÚ, MsÚ a firmy, ktoré majú o propagáciu programu wellness záujem cestovné kancelárie, ubytovacie, stravovacie a rehabilitačné zariadenia kozmetické firmy a pod.

Charakteristika: Moderný spôsob života obsahujúci aj šport pre všetkých. Vo svete sa venuje 20 % populácie a záujem sa i naďalej zvyšuje.Program sleduje dosiahnutie maximálneho rozvoja duševnej, telesnej a sociálnej ohody rozvíjaním 6 sfér spoločenského života: telesnej, intelektuálnej,emocionálnej, sociálnej, duševnej a profesionálnej. Podľa získanej podpory poskytne SBS prihláseným organizátorom propagačný materiál a finančný príspevok.


Medzinárodná bežecká štafeta

WORLD HARMONY RUN

Bližšie údaje neboli do uzávierky známe. Budú uvedené na stránke organizátora www.scmt.sk


Dni behu pre všetkých


Termín: 24.9. – 28. 11. 2010

Miesto: Pri bežeckých podujatiach v uvedenom termíne. Termíny sú uvedené v kalendári behov SR na rok 2007, alebo podľa výberu ďalšími organizátormi.

Organizátori: Bežecké kluby, regionálne bežecké spolky a organizátori bežeckých podujatí, ktorí sa zapoja do ich organizovania.

Charakteristika: Poslaním dni behu pre všetkých je sprístupniť beh všetkým záujemcom, ako pohybovo jednoduchú organizačne nenáročnú a zdraviu prospešnú aktivitu vhodnú pre každý vek. Program preto obsahuje nenáročné preteky okolo 3 km spojené s rôznymi zábavnými cvičeniami a hrami. Okrem pretekov doporučujeme organizovať aj vhodné zábavné behy a bežecké hry pre kolektívy, rodiny a všetkých záujemcov. Ďalej môže obsahovať aj beh na 12 minút, charitatívne behy a podobne. Súčasťou môžu byť aj výstavky o činnosti bežeckých klubov a organizátorov podujatí spojené s predajom bežeckého výstroja, besedy so skúsenými bežcami a záverečným vyhodnotením spolu s občerstvením a posedením všetkých organizátorov a účastníkov z ktorých záujemcovia sa môžu prihlásiť za členom SBS.

Betlehemské svetlo mieru a porozumenia


Termín: 11.-19. 12. 2010

Miesto: Podľa zapojenia sa organizátorov po celom území SR.

Organizátori: Slovenský skauting a zapojené bežecké kluby

Charakteristika: XXI. ročník charitatívneho podujatia, do ktorého sa od roku 1995 podľa možností zapája i SBS. Betlehemské svetlo je prinesené z baziliky Narodenia Pána z Betlehema do Viedne, kde si ho prevezmú zástupcovia miest takmer všetkých európskych krajín. Z Bratislavy ho skauti rozvezú vlakmi po celom Slovensku (osobitne vydané rozpisy SLSK). Zo železničných staníc ho poroznášajú skauti a bežci do kostolov, nemocníc, starobincov, sirotincov a pod., aby tak šírili myšlienku lásky, porozumenia a mieru, a zároveň získavali pre beh ďalších záujemcov.

Beh Olympijského dňa : Informácie uverejní jeho hlavný organizátor SOV na svojej stránke: www.olympic.sk

Bežeckým klubom doporužujeme zapojiť sa do jeho organizovania.


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SLOVENSKÉHO BEŽECKÉHO SPOLKU V ROKU 2010


Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok vyhlasuje M-SR v behu na ceste na 10 km, M-SR v behu na ceste na 15 km, M-SR v behu do vrchuv, M-SR  behu do vrchu veteránov, M-SR v polmaratóne (pre všetkých záujemcov) a M-SR v maratóne (pre všetkých záujemcov) SAZ ich organizuje len pre svojich členov

Organizátori: Kluby SBS, organizátori bežeckých podujatí SBS, resp. ďalšie subjekty poverené SBS

Informácie: Ing. Ľuboš Ferenc, Rovná 1, 917 01 Trnava, E-mail: ferenc@ mms - softec.sk

Stanislav Moravčík, SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: 02/492 49 226,0904 260 194, fax.: 02/492 49 568, E-mail: sbs@ zoznam.sk

Úhrada nákladov: Náklady spojené s účasťou na preteku si hradí každý pretekár (ka) sám resp. príslušný klub. Náklady na organizáciu M-SR hradia ich organizátori. SBS poskytuje finančný príspevok (podľa možností).

Štartovné: Výšku štartovného určia ich organizátori.

Členovia SBS s platnou členskou známkou štartovné neplatia.

Tituly a ceny: Víťaz  v  kategórii veteránov získa titul: Majster SR na rok 2010 a pretekári na 1-3 mieste obdržia diplomy a medaily a podľa možností organizátora aj vecné ceny.

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel behov mimo dráhu, smerníc tohto rozpisu a rozpisov jednotlivých pretekov.

Kategórie: Juniori Juniorky

Muži do 39 rokov Ženy do 35 rokov

Muži od 40 do 44 rokov Ženy od 35 do 39 rokov

Muži od 45 do 49 rokov Ženy od 40 do 44 rokov

Muži od 50 do 54 rokov Ženy od 45 do 49 rokov

Muži od 55 do 59 rokov Ženy od 50 rokov

Muži od 60 do 64 rokov

Muži od 65 do 69 rokov

Muži od 70 rokov

Pre zaradenie do vekových kategórií na M-SR je rozhodujúci dátum narodenia. Hlavné kategórie sú muži a ženy bez rozdielu veku.

Poistenie: Bude oznámené dodatočne.


Pokyny preorganizátorov:

Organizátori pretekov SP sú povinní:

 • - vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov propozície ( v zmysle tohto rozpisu),

 • vydať výsledkovú listinu (podľa možností čo najskôr po preteku), oboznámiť s ňou pretekárov nahlásiť výsledky do agentúry SITA ( podľa str. 2) na web: www.beh.szm.sk a doručiť ju do 5 dní na sekretariát SBS,

 • uverejniť na propozíciách a výsledkovej listine logo SBS, resp. iné, o ktoré Vás prípadne požiadame dodatoč-ne ( na prednej alebo zadnej strane),

 • v prípade poskytnutia finanžného príspevku zaslať vyúčtovanie finančného príspevku podľa pokynov, ktoré by sme Vám zasali. zorganizovať preteky aj pre mladšie kategórie ( predškolský vek, žiaci, dorastenciSLOVENSKÁ BEŽECKÁ LIGA 2010


Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok

Riadenie súťaže: OZ beh.sk

Informácie: Ing. Ľuboš Ferenc, predseda ŠTK VV SBS, Rovná 1, 917 01 Trnava

e-mail: ferenc@ mms – softec.sk

Stanislav Moravčík, sekretár SBS, Dom športu, SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava

tel.: 02/ 492 49 226, 0910 483 898, fax: 02/ 492 49 568, e-mail: sbs@ zoznam.sk

Podrobnejšie informácie o jednotlivých pretekoch poskytnú informátori uvedení

v ich základných údajoch tohto Kalendára.

Náklady: Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý sám, resp. vysielajúca zložka.

Náklady na jednotlivé podujatia hradia organizátori. SBS poskytne v prípade možností

finančný príspevok, diplomy, resp. propagačné materiály.

Štartovné: Výšku štartovného určí organizátor podľa vlastných možností. SBS doporučuje poskyt-núť členom SBS s platnou členskou známkou zľavu.

Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári slovenských oddielov, klubov rekreačného behu, či neregistrovaní bežci zo Slovenska body nasledovne. 1. miesto – 25 bodov, 2.miesto – 20 bodov, 3. miesto – 18 bodov, a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili pretek 1 bod. Do konečného poradia sa započítava 10 najlepších pretekov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje poradie pri vzájomných súbojoch a v ďalšom vyšší bodový zisk.

Poistenie: Bude oznámené dodatočne.

Kategórie: Juniori Juniorky

Muži do 39 rokov Ženy do 35 rokov

Muži 40- 49 rokov Ženy 35- 49 rokov

Muži 50- 59 rokov Ženy od 50 rokov

Muži 60- 69 rokov

Muži od 70 rokov

Poznámka:

1. Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia. Ak sú preteky zároveň aj Majstrovstvami Slovenska ( kde je rozhodujúci aj deň a mesiac narodenia ) bodovanie do SBL sa nemení.

2.Juniori / ky/ sú pretekári /ky/, ktorí do 31. decembra v roku organizovania pretekov nedosiahli 20 rokov.

3. Kategória muži a ženy sú všetci pretekári, ktorí absolvovali príslušnú hlavnú trať pretekov, bez rozdielu veku.

Pokyny pre organizátorov:

1. Dodržovať kategórie tak, ako je vyššie uvedené.

2.Vydať najmenej 30 dní pred uskutočnením pretekov propozície a zaslať ich na dresu SBS a príslušným pretekárom a klubom, ktorí o to požiadajú.

3. Na propozíciách aj na výsledkovej listine uviesť logo SBS resp. inú reklamu, o čoVás v prípade poskytnutia finančného príspevku požiadame dodatočne.

4. Po ukončení pretekov ihned nahlásiť výsledky agentúre SITA ( podľa str. 2 ) vydať výsledkovú listinu, v ktorej musia byť uvedené aj ročníky narodenia jednotlivých pretekárov a zaslať ju na web SBS: www.beh.szm.sk a  účastníkom, ktorí o to požia-dajú.

5. Zaslať vyúčtovanie finančného príspevku v zmysle zásad, ktoré SBS doručí dodatočne. ( v prípade poskytnutia ) Výšku príspevku určí výbor SBS podľa svojich možností.

Povinnosti SBS: 1.Zaslať organizátorom poštou, prípadne prostredníctvom svojho delegáta diplomy

( v prípade dostatku finančných prostriedkov).

2. Zaslať organizátorom po ukončení pretekov a splnení požiadaviek finančný príspevok. ( podľa finančných možností)

3. Po ukončení súťaže SBL vydať do troch mesiacov výsledkovú listinu SBL 2010 a oceniť najlepších v jednotlivých kategóriách.( podľa možností )

SLOVENSKÝ POHÁR V BEHU DO VRCHU 2010.


Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok

Riadenie súťaže: Únia behov do vrchu SBS, P.O.Box 30, 018 41 Dubnica nad Váhom

Informácie: Ján Bakyta, CI-28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: 0905 302 268,

E-mail: bakyt@post.sk. Podrobnejšie informácie o jednotlivých pretekoch poskytnú ich organizátori.

Organizátori: Organizátori jednotlivých pretekov sú uvedení v informáciach o podujatiach (a brožúrke SP 2010)

Úhrada nákladov: Náklady za účasť v jednotlivých pretekoch si hradí každý pretekár (ka) zo svojich prostriedkov (resp. príslušný klub či vysielajúca zložka). Náklady na organizáciu jednotlivých pretekoch hradí ich organizátor. SBS poskytne finančný príspevok podľa svojich možností.

Štartovné: Výšku štartovného určí organizátor príslušného preteku. SBS odporúča organizátorom zohľadniť členstvo SBS polovičným štartovným (po predložení preukazu SBS s členskou známkou na rok 2010).

Tituly a ceny: Víťaz SP a v každej kategórii získa titul: Víťaz SP na rok 2010 a pretekári na 1-3 mieste obdržia diplomy, medaily (poháre), v prípade možností organizátora aj vecné ceny.

Predpis: Preteká sa podľa pravidiel atletiky, smerníc tohto rozpisu a rozpisov jednotlivých pretekov.

Poistenie: Bude oznámené dodatočne.

Pokyny pre

organizátorov: Organizátori pretekov SP sú povinní:

 • vydať najmenej 14 dní pred uskutočnením pretekov propozície

 • (v zmysle tohto rozpisu) a zaslať ich na e- mail: beh @ szm.sk a sekretariát SBS

 • vydať výsledkovú listinu (podľa možností v deň preteku), zaslať na vyššie uvedený e - mail a doručiť ju do 5 dní na sekretariát SBS,

 • uverejniť na propozíciách a výsledkovej listine logo SBS,

 • v prípade poskytnutia finančného príspevku zaslať jeho vyúčtovanie v zmysle pokynov ( ktoré vámv prípade potreby zašleme)

 • nahlásiť ihneď po skončení pretekov výsledky do agentúry SITA.(podľa pokynov na 2 str.)

Slovenský bežecký spolok je povinný:

 • zabezpečí pre pretekárov umiestnených na 1-3. mieste v každej kategórii a v každom preteku SBL diplomy (podľa možností), po zaslaní výsledkovej listiny, pri dodržaní smerníc tohto rozpisu poukáže SBS organizátorom jednotlivých pretekov v prípade možností finančný príspevok.

Prehľad podujatí vekové kategórie a bodovanie SP 2010:


Termínová listina SAZ 2010

KALENDÁR ATLETICKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2010 NA SLOVENSKU (12.1.2010)

JANUÁR:

16. - ATLETIKA: Mládežnícka atletika=Brána k olympiáde - Bratislava (hala Elán)

20. - ATLETIKA: Výškarský míting seriálu Latka piatich miest - Martin

23. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá stredoslovenskej oblasti - Bratislava (hala Elán)

24. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá Bratislavy - Bratislava (hala Elán)

30. - ATLETIKA: OLYMPIJSKÉ NÁDEJE-mládežnícky míting - Bratislava (hala Elán)

31. - ATLETIKA: Medzinárodný halový míting Elán - Bratislava (hala Elán)

FEBRUÁR:

2. - ATLETIKA: Výškarský míting seriálu Latka piatich miest - Brezno

6. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá Moravy a Sliezska - Bratislava (hala Elán)

6. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá východoslovenskej oblasti – Banská Bystrica

7. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá západoslovenskej oblasti - Bratislava (hala Elán)

11. - ATLETIKA: Výškarský míting seriálu Latka piatich miest - Lučenec

16. - ATLETIKA: Výškarský míting seriálu Latka piatich miest – Nitra

20. - ATLETIKA: Dorastenecké majstrovstvá SR - Bratislava (hala Elán)

27.-28. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR - Bratislava (hala Elán)

MAREC:

4. - ATLETIKA: Finále halového výškarského seriálu Latka piatich miest - Banská Bystrica

4. - ATLETIKA: Halový výškarský míting Europa SC High Jump - Banská Bystrica

6. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá SR žiactva - Bratislava (hala Elán)

7. - ATLETIKA: Juniorské halové majstrovstvá SR - Bratislava (hala Elán)

21. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR v krose - Dudince

27. - ATLETIKA: Chodecký míting EAA Dudinská päťdesiatka (majstrovstvá SR mužov na

50 km a žien na 20 km) - Dudince

28. - ATLETIKA: 5. ročník Bratislava ČSOB City Marathon a majstrovstvá SR

v polmaratóne - Bratislava

MÁJ:

1.- ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Košice

8. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Nové Mesto n/V.

16. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Trnava

22. - ATLETIKA: Polmaratón Beh k srdcu SNP - Martin

23. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Banská Bystrica

JÚN:

5. - ATLETIKA: Záhorácka dvadsiatka v chôdzi (majstrovstvá SR mužov na 20 km) - Borský

Mikuláš

6. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Nitra

12. - ATLETIKA: Medzištátne stretnutie dorastu Česko - Slovensko - Maďarsko - ? (ČR)

12. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Banská Bystrica

26.-27. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR - Nitra

JÚL:

3.-4. - ATLETIKA: Juniorské majstrovstvá SR - Nové Zámky

10.-11. - ATLETIKA: Dorastenecké majstrovstvá SR - Banská Bystrica

7. - ATLETIKA: Medzinárodný míting Cena Slovenska a míting Grand Prix Slovensko -

Bratislava

17. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Nové Mesto n/V.

18. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR v behu na 10 km na ceste - Kysucké Nové Mesto

AUGUST:

14. - ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Nové Zámky

22. - ATLETIKA: Míting EAA Classic Atletický most 2010 a míting Grand Prix Slovensko -

Dubnica n/V.

SEPTEMBER:

1.- ATLETIKA: Míting Grand Prix Slovensko - Bratislava

11.-12. - ATLETIKA: Žiacke majstrovstvá SR - Bratislava

15. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR družstiev - Trnava

25. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR žiackych družstiev - ?

25. - ATLETIKA: Trnavské mítingy - Trnava

25.-26. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR vo viacbojoch - Trnava

OKTÓBER:

2. - ATLETIKA: Majstrovstvá SR dorasteneckých družstiev - ?

3. - ATLETIKA: Medzinárodný maratón mieru a majstrovstvá SR v maratóne - Košice

19.-23. - ATLETIKA: Supermaratón Viedeň - Bratislava - Budapešť

KALENDÁR ATLETICKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2010 VO SVETE

JANUÁR:

2. - ATLETIKA: Maratón - Siamen (Čína)

6. - ATLETIKA: Kros EAA - San Giorgio (Tal.)

9. - ATLETIKA: Kros IAAF - Edinburgh (V. Brit.)

11. - ATLETIKA: Halový míting Vianočný pohár - Moskva

17. - ATLETIKA: Kros IAAF - Santiponce/Sevilla (Šp.)

17. - ATLETIKA: Maratón - Mumbai (India)

17. - ATLETIKA: Kros EAA - Rovereto (Tal.)

21. - ATLETIKA: Ostravská latka (Moravské výškarské turné) - Ostrava (ČR)

22. - ATLETIKA: Maratón - Dubaj (SAE)

23. - ATLETIKA: Kros IAAF - Belfast/Antrim (V. Brit.)

23. - ATLETIKA: Výškarský míting Hustopečské skákání (Moravské výškarské turné) - Hustopeče

(ČR)

23. - ATLETIKA: Halový míting ASVÖ Indoor Gala - Viedeň (Rak.)

23. - ATLETIKA: Halový míting Gubernátorský pohár - Volgograd (Rus.)

24. - ATLETIKA: Kros EAA - Belehrad (Srb.)

29. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - New York

30.-31. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá Prahy - Praha (ČR)

31. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Karlsruhe (Nem.)

31. - ATLETIKA: Kros IAAF - San Vittore/Olona (Tal.)

31. - ATLETIKA: Maratón žien - Osaka (Jap.)

FEBRUÁR:

2. - ATLETIKA: Halový míting EAA - Göteborg (Švéd.)

2. - ATLETIKA: Halový míting Indoor Classic - Viedeň (Rak.)

3 - ATLETIKA: Halový míting EAA - Düsseldorf (Nem.)

4. - ATLETIKA: Halový míting - Linz (Rak.)

6. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Stuttgart (Nem.)

6. - ATLETIKA: Halový žrdkársky míting EAA - Doneck (Ukr.)

6. - ATLETIKA: Výškarský míting - Arnstadt (Nem.)

7. - ATLETIKA: Halový míting IAAF Ruská zima - Moskva

7. - ATLETIKA: Maratón - Beppu (Jap.)

7. - ATLETIKA: Polmaratón - Kagawa (Jap.)

7. - ATLETIKA: EP klubov v krose - Bilbao (Šp.)

7. - ATLETIKA: Halový míting Grand Prix Olym - Praha (ČR)

9. - ATLETIKA: Halový míting Brnianska latka - Brno (ČR)

10. - ATLETIKA: Halový míting EAA - Bydgoszcz (Poľ.)

10. - ATLETIKA: Halový míting IAAF GE Galan - Štokholm (Švéd.)

11. - ATLETIKA: Halový míting Novinárska latka - Praha (ČR)

12. - ATLETIKA: Polmaratón - Ras al Chaimah (SAE)

13. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Valencia (Šp.)

13. - ATLETIKA: Medzinárodný halový míting - Budapešť (Maď.)

14. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Gent (Belg.)

14. - ATLETIKA: Kros IAAF - Čiba (Jap.)

17. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Atény

17. - ATLETIKA: Halový míting Pražská žŕdka - Praha (ČR)

20. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Birmingham (V. Brit.)

20. - ATLETIKA: Kros IAAF - Nairobi (Keňa)

21. - ATLETIKA: Chodecký míting EAA - Olhao (Portug.)

27. - ATLETIKA: Kros IAAF - Fukuoka (Jap.)

27.-28. - ATLETIKA: Halové majstrovstvá ČR - Praha-Stromovka (ČR)

28. - ATLETIKA: Kros IAAF - Diekirich (Lux.)

28. - ATLETIKA: Maratón - Tokio (Jap.)

28. - ATLETIKA: Polmaratón Rím - Ostia (Tal.)

MAREC:

4. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Melbourne (Austr.)

5. - ATLETIKA: Halový míting IAAF - Liévin (Fr.)

7. - ATLETIKA: Kros IAAF - Algarve (Portug.)

7. - ATLETIKA: Maratóny Lake Biwa - Ocu (Jap.), Barcelona (Šp.)

12.-14. - ATLETIKA: 13. halové majstrovstvá sveta - Dauha (Katar)

14. - ATLETIKA: Maratón žien - Nagoja (Jap.)

14. - ATLETIKA: Polmaratón - Paríž

14. - ATLETIKA: Chodecký míting EAA - Lugano (Šp.)

19. - ATLETIKA: Halový míting Čejkovická latka - Čejkovice (ČR)

20. - ATLETIKA: Halový míting Valašská latka - Valašské Meziříčí (ČR)

20.-21. - ATLETIKA: 10. Ročník zimného EP vo vrhoch - Arles (Fr.)

21. - ATLETIKA: Maratóny - Soul (Kórejská rep.), Rím (Tal.), Monte Carlo (Monako)

21. - ATLETIKA: Polmaratón - Viedeň (Rak.)

21. - ATLETIKA: Polmaratón - Lisabon (Portug.)

27. - ATLETIKA: Polmaratón - Praha

28. - ATLETIKA: 38. majstrovstvá sveta v krose - Bydgoszcz (Poľ.)

28. - ATLETIKA: Polmaratón Stramilano - Miláno (Tal.)

APRÍL:

5. - ATLETIKA: Maratón - Utrecht (Hol.)

10. - ATLETIKA: Chodecký míting IAAF - Rio Maior (Portug.)

10. - ATLETIKA: Chodecký míting EAA a medzištátne stretnutie - Poděbrady (ČR)

11. - ATLETIKA: Maratóny - Paríž (Fr.), Rotterdam (Hol.), Linz (Rak.), Miláno (Tal.)

18. - ATLETIKA: Maratóny - Nagoja (Jap.), Viedeň (Rak.)

19. - ATLETIKA: Maratón - Boston (USA)

24. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Dakar (Senegal)

25. - ATLETIKA: Maratóny - Londýn (V. Brit.), Madrid (Šp.), Belehrad (Srb.), Enschede (Hol.),

Hamburg (Nem.), Viedeň (Rak.), Padova (Tal.), Antverpy (Belg.)

MÁJ:

1.- ATLETIKA: Chodecký míting IAAF - Sesto san Giovanni (Tal.)

2. - ATLETIKA: Maratón - Terst (Tal.)

8. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Osaka (Jap.)

8.-9. - ATLETIKA: Míting IAAF vo viacbojoch - Desenzano sul Garda (Tal.)

9. - ATLETIKA: Maratón - Praha

13.-14. - ATLETIKA: MS a ME v behu na 24 hodín - Brive La Gaillarde (Fr.)

14. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Dauha (Katar)

15.-16. - ATLETIKA: 24. ročník Svetového pohára v chôdzi - Chihuahua (Mexiko)

16. - ATLETIKA: Maratón - Salzburg (Rak.)

19. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Degu (Kórejská rep.)

21.-23. - ATLETIKA: Európska kvalifikácia na OH mládeže – Moskva

22. - ATLETIKA: 1. kolo extraligy družstiev ČR - Ostrava

23. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Šanghaj (Čína)

23. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Belém (Braz.)

23. - ATLETIKA: Medzinárodný mládežnícky míting - Schwechat (Rak.)

27. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge Zlatá tretra (49. ročník) - Ostrava

28. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Dessau (Nem.)

28. - ATLETIKA: Memoriál Artura Takača - Belehrad (Srb.)

28.-30. - ATLETIKA: Majstrovstvá ČR vo viacbojoch - Stará Boleslav

29. - ATLETIKA: Medzinárodný juniorský míting - Rijeka (Chorv.)

29. - ATLETIKA: Chodecký míting IAAF - Krakov (Poľ.)

29. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Kalamata (Gr.)

29.-30. - ATLETIKA: Míting IAAF vo viacbojoch - Götzis (Rak.)

29.-30. - ATLETIKA: EP klubov (A a B-kategória) - Vila Real de St. Antonio (Portug.)

30. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Hengelo (Hol.)

30. - ATLETIKA: Maratón - Ottawa (Kan.)

30. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Cottbus (Nem.)

31. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Chania (Gr.)

JÚN:

2. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Baunatal (Nem.)

4. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Oslo (Nór.)

5. - ATLETIKA: 14. ročník EP v behu na 10 000 m na dráhe - Marseille (Fr.)

5. - ATLETIKA: 2. kolo extraligy družstiev ČR - ?

5. - ATLETIKA: Maratón - Štokholm (Švéd.)

6. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Rabat (Mar.)

6. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Bydgoszcz (Poľ.)

6. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Žukovskij (Rus.)

8. - ATLETIKA: Míting EAA Premium (Kusocinského memoriál) - Varšava (Poľ.)

9. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Cuxhaven (Nem.)

9. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Huelva (Šp.)

10. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Rím

11. - ATLETIKA: Chodecký míting EAA - Alytus (Litva)

12. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - New York

12. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Turín (Tal.)

12. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Istanbul (Tur.)

14. - ATLETIKA: Míting EAA Premium (Odložilov memoriál) - Praha

15.-16. - ATLETIKA: Míting IAAF vo viacbojoch - Kladno (ČR)

19. - ATLETIKA: Chodecký míting IAAF - La Coruňa (Šp.)

19.-20. - ATLETIKA: Míting IAAF vo viacbojoch - Ratingen (Nem.)

19.-20. - ATLETIKA: ME družstiev (Superliga, I. liga, II. liga, III. liga) - Bergen (Nór.), Budapešť

(Maď.), Belehrad (Srb.), Marsa (Malta)

20. - ATLETIKA: Chodecký míting EAA - Earls Colne (V. Brit.)

23. - ATLETIKA: Medzinárodný míting Pražská žŕdka - Praha (ČR)

24. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Zaragoza (Šp.)

25. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Leverkusen (Nem.)

25.-27. - ATLETIKA: Majstrovstvá USA - Des Moines (USA)

26. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Sofia (Bulh.)

26. - ATLETIKA: Medzinárodný Honvéd míting - Budapešť (Maď.)

26.-27. - ATLETIKA: Európsky pohár vo viacbojoch (Superliga, I. liga, II. liga) - Tallin (Est.),

Hengelo (Hol.), Ribeira Brava (Portug.)

29. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Moskva

30. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Sollentuna (Švéd.)

30. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Solún (Gr.)

JÚL:

1.- ATLETIKA: Míting EAA Classic - Velenje (Slovin.)

2. - ATLETIKA: Medzinárodný vrhačský míting - Nikiti (Gr.)

3. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Eugene (USA)

3. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Madrid

3. - ATLETIKA: 3. kolo extraligy družstiev (ČR) - ?

4. - ATLETIKA: 9. majstrovstvá Európy v behu do vrchu - Sapareva Banja (Bulh.)

7. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Rethymno (Gr.)

8. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Lausanne (Švajč.)

9. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Barcelona (Šp.)

9. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Biberach (Nem.)

10. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Gateshead (V. Brit.)

10. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Heusden-Zolder (Belg.)

12. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Atény

14. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Karlstad (Švéd.)

15.-24. - ATLETIKA: Veteránske majstrovstvá Európy - Nyíregyháza (Maď.)

16. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Paríž

17.-18. - ATLETIKA: Majstrovstvá ČR - Třinec (ČR)

19.-25. - ATLETIKA: 13. juniorské MS - Moncton (Kan.)

22. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Monte Carlo

27.7.-1.8. - ATLETIKA: 20. majstrovstvá Európy - Barcelona (Šp.)

AUGUST:

? - ATLETIKA: Výškarský míting - Eberstadt (Nem.)

6. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Štokholm (Švéd.)

7. - ATLETIKA: Medzinárodný míting - Amsterdam (Hol.)

8. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Luzern (Švajč.)

13.-14. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Londýn

14. - ATLETIKA: Maratón - Helsinki (Fín.)

16. - ATLETIKA: Memoriál I. Gyulaia/Budapest Grand Prix - Budapešť (Maď.)

19. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy - Zürich (Švajč.)

22. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Berlín

22. - ATLETIKA: Míting EAA Classic Atletický most 2010 - Dubnica n/V.

24. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Lille (Fr.)

27. - ATLETIKA: Míting Diamantovej ligy (finále) - Brusel (Belg.)

29. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Rieti (Tal.)

31. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Rovereto (Tal.)

SEPTEMBER:

1. - ATLETIKA: Míting IAAF Challenge - Záhreb (Chorv.)

4. - ATLETIKA: Majstrovstvá ČR družstiev a prelínacia súťaž o postup do extraligy - Vyškov a ?

(ČR)

4.-5. - ATLETIKA: Kontinentálny pohár družstiev - Split (Chorv.)

5. - ATLETIKA: Míting EAA Classic - Padova (Tal.)

5. - ATLETIKA: 26. majstrovstvá sveta v behu do vrchu - Kamnik (Slovin.)

7. - ATLETIKA: Míting EAA Premium - Štetín (Poľ.)

12. - ATLETIKA: Polmaratón - Rotterdam (Hol.)

12. - ATLETIKA: Maratón - Moskva

18. - ATLETIKA: Finále chodeckého seriálu IAAF - ? (Čína)

18. - ATLETIKA: EP juniorských klubov (A, B, C-kategória) - Bydgoszcz (Poľ.), ?, ?

18.-19. - ATLETIKA: Míting IAAF vo viacbojoch - Talence (Fr.)

19. - ATLETIKA: Medzištátne stretnutie žiactva SR - ČR - ? (ČR)

26. - ATLETIKA: Maratón - Berlín

OKTÓBER:

3. - ATLETIKA: Maratón - Carpi (Tal.)

10. - ATLETIKA: Maratóny - Chicago (USA), Eindhoven (Hol.), Graz (Rak.), Brusel (Belg.)

16. - ATLETIKA: 19. majstrovstvá sveta v polmaratóne - Nanninig (Čína)

17. - ATLETIKA: Maratóny - Amsterdam (Hol.), Istanbul (Tur.)

24. - ATLETIKA: Maratóny - Benátky (Tal.), Neapol (Tal.)

31. - ATLETIKA: Klasický maratón - Atény

NOVEMBER:

7. - ATLETIKA: Maratón - New York

DECEMBER:

12. - ATLETIKA: 17. majstrovstvá Európy v krose - Albufeira (Portug.)

Základné pravidlá behov mimo dráhu.

 1. Vekové kategórie s prihliadnutím na rok 2010

Muži, ženy rok narodenia 1990 a skôr

Juniori, juniorky 1991-1992

Dorastenci, dorastenky 1993-1994

Žiaci, žiačky 1995-1996

Mladší žiaci, mladšie žiačky 1997 a mladší


Pretekár sa stáva veteránom ( medzinárodné označenie masters) alebo veteránkou v deň svojich 35. narodenín.

Vekové kategórie veteránov podľa rozhodnutia Kongresu WMA (svetovej veteránskej asociácie – World masters athletics):


Muži A (do 34 rokov, ročník narodenia 1975 a mladší)

Muži B (35 – 44 rokov, ročník narodenia 1965 – 1974)

Muži C (45 – 54 rokov, ročník narodenia 1955 – 1964)

Muži D (55 – 64 rokov, ročník narodenia 1945 – 1954)

Muži E (65 – 74 rokov, ročník narodenia 1935 – 1944)

Muži F (75 – 84 rokov, ročník narodenia 1924 – 1934)


Ženy A (do 34 rokov, ročník narodenia 1975 a mladšie)

Ženy B (35 – 44 rokov, ročník narodenia 1965 – 1974)

Ženy C (45 – 54 rokov, ročník narodenia 1955 – 1964)

Ženy D (55 – 64 rokov, ročník narodenia 1945 – 1954)

Ženy E (65 rokov, ročník narodenia 1944 a staršie).

Slovenský bežecký spolok doporučuje organizátorom bežeckých pretekov, aby podľa svojich možností a s prihliadnutím k počtu štartujúcich veteránov vypisovali ich vekové kategórie po 5-tich rokoch od veku 35 rokov. Je však možné vypísať aj tradičné desaťročné vekové členenie pre mužov:


Muži A (do 39 rokov, ročník narodenia 1971 a mladší)

Muži B (40 – 49 rokov, ročník narodenia 1961 – 1970)

Muži C (50 – 59 rokov, ročník narodenia 1951 – 1960)

Muži D (60 – 69 rokov, ročník narodenia 1941 – 1950)

Muži E (70 – 79 rokov, ročník narodenia 1931 – 1940)

Muži F (nad 80 rokov, ročník narodenia 1930 a starší)

Alebo iné vekové členenie kategórií podľa uváženia a možností usporiadateľa, ako aj s prihliadnutím k predpokladanému počtu účastníkov bežeckého podujatia v jednotlivých vekových kategóriách.

 1. Preteky na ceste

  1. štandartné vzdialenosti pre preteky mužov a žien pre súťaže na ceste ( mimo atletickú dráhu) sú : 15 km, 20 km, polmaratón, maratón, 100 km a cestné preteky štafiet.

  2. Pretek sa musí bežať na upravených cestách. Pokiaľ to však cestná premávka alebo iné okolnosti nedovoľujú, je možné riadne vyznačenú trať viesť aj po cestách pre cyklistov alebo chodníkoch. Štart a cieľ môže byť napr. na atletickom štadióne.

  3. Dĺžka trate nesmie byť v žiadnom prípade kratšia než je úradne udávaná dĺžka preteku.

  4. Doporučuje sa, aby u tratí na ceste štandartnej dĺžky, výškové prevýšenie cieľa oproti miestu štartu nebolo väčšie ako 1 : 1000 t.j. 1 m na 1 km ( netýka sa pretekov do vrchu).

  5. Vzdialenosti v kilometroch musia byť na trati vyznačené.

  6. Štart a cieľ behu sa vyznačí bielou čiarou širokou najmenej 50 mm.

  7. Preteky sa odštartujú výstrelom zo štartovacej pištole, pričom sa používajú štandardné povely pre behy na dlhé vzdialenosti na štadióne. Pri pretekoch s veľkým počtom pretekárov sa dá znamenie 5 minút pred štartom ak treba, môže sa toto upozornenie zopakovať.

 2. Bezpečnosť pretekárov

  1. poriadateľ pretekov na ceste musí bezpodmienečne zabezpečiť bezpečnosť všetkých pretekárov. Doporučuje sa, pokiaľ je to možné, uzatvorenie trate v oboch smeroch, t.j. vylúčenie všetkej dopravy.

  2. Priamy lekársky zákrok v priebehu preteku určeným lekárom, riadne označeným, nesmie byť považovaný za nedovolenú pomoc.

  3. Pretekár musí bezpodmienečne okamžite odstúpiť z pretekov, ak je to nariadené členom úradnej komisie, ktorý je jasne označený (páskou na rukáve, vestou alebo podobným rozlišujúcim odevom).

 3. Osviežovacie a občerstvovacie stanice

  1. Voda a ďalšie vhodné občerstvenie musí byť k dispozícii na štarte a v cieli všetkých pretekov.

  2. Pri všetkých pretekoch do 10 km musia byť vo vhodných intervaloch, približne po 2-3 km, zriadené osviežovacie stanice, pokiaľ k tomu poveternostné podmienky oprávňujú.

  3. Pri všetkých pretekoch na 10 km a dlhších, musia byť zriadené občerstvovacie stanice, prvá približne na 5 km a ďalej po približne každých 5 km. Naviac musia byť približne v strede medzi dvomi občerstvovacími stanicami, prípadne častejšie, pokiaľ takéto opatrenie poveternostné podmienky opodstatňujú, umiestené osviežovacie stanice, kde bude podávaná voda.

  4. Občerstvenie, ktoré môže byť poskytnuté poriadateľom alebo je pripravené samotnými súťažiacimi, musí byť podané pretekárom na staniciach, ktoré si pretekári sami určia. Musí byť umiestnené tak, aby bolo pretekárom ľahko prístupné alebo im môže byť podávané priamo do rúk poverenými osobami.

  5. Pretekár, ktorý prijme občerstvenie mimo určenú stanicu pre občerstvenie, bude z pretekov vylúčený.

  6. Občerstvenie, ktoré si pretekár prípravy sám, musí byť od okamžiku, kedy je odovzdané pretekárom či jeho zástupcom, pod dozorom činovníkov určených poriadateľom.

  7. Pri vytrvalostných behoch môže pretekár opustiť cestu alebo atletickú trať na štadióne s povolením a pod dohľadom rozhodcu pod podmienkou, že si tým neskráti určenú vzdialenosť pretekov.

  8. Použitie systému prvkov (čipov) na cestných pretekoch je povolené ak:

a, systém nevyžaduje žiadnu činnosť pretekára počas súťaže, na štartovej čiare alebo na cieľovej čiare, alebo vzhľadom na systém alebo postup súvisiaci s meraním výsledkov v cieli

b, ak rozlíšenie je 0,1 sek. (t.j. systém vie oddeliť dvoch pretekárov v cieli s rozdielom 0,1 sek.)

c, hmotnosť čipu a jeho obalu upevneného na drese, čísle alebo obuvi pretekára nie je významná

d, žiadne zariadenie na štarte, na trati alebo v cieli nevytvára významnú prekážku alebo bariéru v napredovaní pretekára

e, systém, vrátane vybavenia komponentmi a technickej špecifikácie, je schválený Technickou komisiou IAAF

f, systém je spustený výstrelom zo štartovacej pištole alebo schváleným štartovacím zariadením.

 1. Nedovolená pomoc

  1. Za nedovolenú pomoc sa okrem iného pri cestných behoch považuje určovanie tempa osobami, ktoré sa na pretekoch nezúčastňujú alebo bežcami či chodcami, ktorých predbehli alebo majú predbehnúť o okruh, prípadne ak sa na pomoc použije akékoľvek technické zariadenie, ďalej použitie video alebo audiorekordér, rádií, CD, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov na závodisku.

  2. Vedúci rozhodca musí napomáhať a upozorniť pretekára, ktorý prijal alebo poskytol pomoc vnútri závodiska, že ho v prípade opakovania priestupku vylúči z ďalšej účasti na pretekoch.

 2. Doping

  1. doping je definovaný ako výskyt porušenia jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v „Svetovom antidopingovom kódexe“. .

  2. doping v športe znamená podávanie (poskytovanie) farmakologických skupín dopingových prostriedkov a dopingových metód športovcom či športovkyniam a ich použitie nimi.

  3. Všeobecne je dopingom:

a, užitie prostriedku (látky alebo metódy), ktorý je potencionálne škodlivý zdraviu športovca alebo je schopný zvýšiť ich výkon alebo oboje, alebo

b, prítomnosť zakázanej látky v tele športovca alebo dôkaz o ich užití, alebo dôkaz o užití zakázanej metódy.

 1. Štartové čísla

  1. Štartové čísla musia zodpovedať technickým požiadavkom daným predpismi. Čísla musia byť použité tak, ako boli vyrobené a nesmú byť odstrihnuté, preložené alebo akokoľvek upravované.

  2. Pre vytrvalostné preteky môžu byť performované pre zlepšenie priepustnosti vzduchu, ale táto performácia nesmie zasahovať do nápisov a číselných označení na ploche čísiel.prihláška do kalendára bežeckých podujatí v SR 2011

(Až DO 31.3.2012)

Zašlite do 15.12.2010, na adresu: SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava


Dátum:................... Deň: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa (zakrúžkujte) Ročník: ............


Názov pretekov:.........................................................................................................................................................

Miesto konania:...................................................Okres:.......................................................Dĺžka trate:...............


Povrch trate:......................................Hodina štartu:..................Miesto štartu:...................................................

Kategórie:(uveďťe v zmysle pravidiel, aj na str. Kalendára 2010:):....................................................................


....................................................................................................................................................................................

Organizátor:...............................................................................................................................................................


Spoluorganizátori:.....................................................................................................................................................


1.Informácie (meno, adresa):.....................................................................................................................................


..................................................PSČ:................Tel:........................Fax:.....................E-mail:....................................


2.Informácie (meno, adresa):.....................................................................................................................................


..................................................PSČ:...................Tel:......................Fax:....................E-mail:....................................

Iný termín v prípade, že v blízkej lokalite je viac pretekov a pod.: ..........................................................................


Traťový rekord muži (čas):................ z roku:................držiteľ:.................................príslušnosť:..........................


Traťový.rekord ženy (čas):.................z roku:.............držiteľka:..................................príslušnosť:.........................

Prihláška do (podčiarknite) : M-SR v behu na ceste na 10 km, M-SR v behu na ceste na 20 km, M-SR v marató-ne , M-SR v polmaratóne M-SR v behu do vrchu, M-SR v behu do vrchu veteránov, Jarné behy zdravia, Seriál behov s wellnessom, Dni behu pre všetkých. Návrhy na Kalendár 2011 a činnosť SBS uveďťe na 2. str. resp. v prílohe.


V .......................................................... dňa.................................


Spracoval: (Meno a priezvisko) ............................................................... ­­­­­­­­­______________________________

pečiatka a podpis


KALENDÁR BEŽECKÝCH PODUJATÍ V SR V ROKU 2010


Vydal: Slovenský bežecký spolok, Junácka 6, 832 80 Bratislava


Spracoval: Stanislav Moravčík

Materiál neprešiel jazykovou úpravou


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Падобныя:

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconSlovenský šermiarsky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava Rozpis súťaží č. 3 od 2008 do 30 2008

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconSlovenský zväz chovateľOV

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconJúlius Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko)

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconCentrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconFirst records of two midges (Diptera, Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava, 52: 687, 1 ref

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconSpráva o činnosti organizácie sav za rok 2003 Bratislava, Sienkiewiczova 1 január 2004 Obsah

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconАнтропометрия и Физиогномика (определение черт характера и умственных способностей по выражению лица)
Мои многочисленные попытки сделать какой-либо общий итог криминальным характеристикам преступника, изучая трупы, кажутся поверхностными...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка