Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava
НазваSlovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava
старонка1/31
Дата канвертавання15.01.2013
Памер1.09 Mb.
ТыпДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bRATISLAVA
kalendár bežeckých podujatÍ v sr 2010 -2011

(NA beŽeckÚ sezÓnu od marca 2010 DO mARCA 2011)


Vážení priatelia,

nakoniec sme dočkali takejto modernej formy vydania „Kalendárá“čo by bolo v poriadku pokiaľ by bol vydaný aj tlačou. To sa nám však nepodarilo, lebo sme na to nenašli peniaze. I keď výrazy nepodarilo a nenašli nevyzerajú nejako presvedčivo v tomto prípade sú celkom výstižné. Očakávaná podpora od štátu na žiadosti z konca minulého roka nám doteraz (aj ostatným športovým zväzom) nebola oznámená.(vlani nám to bolo v júni). Podľa skúseností z posledných rokov to bude asi len na Dni behu pre všetkých. Každoročné oslovovanie sponzorov, ktoré sme vlani pre krízu zúžili len na banky a poisťovne väčšinou zostatne bez odpovedi, alebo s takou odpoveďou, že sme uvažovali či ím nepošleme peniaze my. Podobne je to aj s 2% či inými viackrát preskúšanými formami. Áno treba vedieť aj toto najmä keď tam niekoho máte, alebo na to máte. Sme si vedomí že aj tu môžeme mnohé zlepšiť, aby sa to v budúcnosti „podarilo a našlo“. Najviac nás mrzí, že „Kalendár“v zaužívanej forme nedostanú tí, ktorí načas a riadne poslali prihlášky a tí, ktorí sú na takúto formu odkázaní, ako i všetkým ktorým sme takto spôsobili ťažkosti a problémy v ich bežeckej aktivite. Ospravedlňujeme sa i za chyby a nepresnosti, ktoré vznikli z rôznych telefonických či iných náhradných získavaní údajov a omylov pri jeho spracovaní, ako i toto neskoré poslanie, spočívajúce v snahe vydať ho v prijatelnej forme tlačou.

Je samozrejmé, že spomenuté skutočnosti sa nepriaznivo prejavili aj v tradičných súťažiach a podujatiach SBS či už Majstrovstvách Slovenska , alebo Slovenskej bežeckej lige, ako aj Slovenského pohára v behu do vrchu ( i keď ten bol násilným administratívnym rozhodnutím začlenený do SAZ). Napriek ich vzrastajúcej popularite a záujmu prestali byť podporované. Tak sa prestali poukazovať aj tie minimálne finančné príspevky organizátorom jednotlivých kôl , neskôr medaily, propagačný materiál až nakoniec nezostalo ani na diplomy. Z problému komu prideliť Majstrovstvá SR kde sa hlásilo 50-60 organizátorov a SBL 120-150 vznikol problém opačný s 8-10 záujemcami o M-SR ako i SBL. Ich oficiálne vyhlasovanie je preto pre SBS problematické a nereálne. Podobný problém je i s podporou či skôr nepodporou aspoň najnutnejšej réžie (nájomné, poštovné, schôdzky Výkonného výboru a pod.) na ktoré asi nenájdete žiadneho sponzora, pričom taký „prepych“, ako sú školenia, vydávanie metodických a informačných materiálov zostáva len snom. Pritom nepožadujeme o nič viac, ako ten najmenší športový zväz (nie zväz Asociácie športu pre všetkých, kde je to ako v SBS), aby sme , ako tak pomohli bežeckému hnutiu.

Paradoxom zostáva, že narastá záujem o bežecké aktivity, postupne pribúdajú bežecké podujatia, vychádza vynikajúci bežecký časopis, pribúdajú okrem vlastných bežeckých aj ďalšie inernetové stránky zaoberajúce sa behom, predajne či skôr poradne s bežeckými potrebami a pod. Oslabený SBS na tieto skutočnosti už nedokáže vhodne reagovať.

Nádejou aspoň k priblíženiu sa verejnej podpory športu pre všetkých, ako je to v ostatných krajinách Európy, kde sú bežecké aktivity na poprednom mieste sú čoraz výraznejšie ohlasy Európskej komisie, ktoré dúfajme budú budíčkom aj u nás. V očakávaní tejto nádeje popremýšľajme, ako si navzájom pomôcť a to i vo vydaní budúcoročného Kalendára a organizovaní bežeckých aktivít.


Slovenský bežecký spolok

Oficiálna skratka: SBS

Adresa: Dom športu, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Telefón: 02/492 49 226, 0904 260 194

Fax: 02/492 49 568

E-mail: sbs@ zoznam.sk

Internet: www.beh.szm.sk

Výbor:

Predseda: JUDr. Jozef Baráth

Podpredseda: Ivan Čech

Podpredseda: Peter Buc

Podpredseda: Pavol Uhlárik

Tajomník: Stanislav Moravčík

Členovia: Mgr. Peter Bačík

Ing. Ján Bakyta

Ing.Ľuboš Ferenc

Ing. Marián Haluza

Ing. Miroslav Helia

Mgr. Stanislav Kupčok

MUDr. Marián Kušnír

Zlatica Semanová

Predseda KRK: Mgr. Štefan Kajda


Členská základňa:

Počet základných článkov: 186

Počet členov: 5927

Regionálnych bežeckých spolkov: 6


Názov svetovej organizácie: World Mountain

Running Association

(SBS člen od roku 1993)


Pozor na zmeny


Niektoré podujatia môžu byť počas roka zrušené, presunuté na iný termín, alebo ich organizátori sú nútení urobiť iné zmeny. Preto si ich overte u organizátorov podujatí, alebo na sekretariáte SBS (v prípade, že nám ich nahlásia).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hláste výsledky z podujatí!!!

Prvých troch v hlavných kategóriach môžete nahlásiť v tlačovom servise AGENTÚRY SITA najlepšie ihneď po spracovaní výsledkov. Agentúre SITA môžete oznámiť aj informácie, alebo zmeny pred podujatím.

SITA, športová redakcia

Mýtna 1b

811 07 Bratislava

tel.: 02/524 927 88, 524 927 15

fax:02/524 927 32

E-mail: spo@sita.sk


Prehľad Podujatí V ROKU 2010


Január


1.1. XXIII. Trnavský novoročný beh Trnava


3.1 Zimná euro desiatka Bratislava


6.1. XI. Trojkráľova šestka Trnava

10.1. Beh sebaprekonávania Bratislava


23.1. I. Ružbašský beh Vyšné Ružbachy


Február


7.2. Beh sebaprekonávania (Self-Transcedence 2-miles Race, 2 míľový beh) Bratislava


20.2. XXXII. Suchovská pätnástka Suchá nad Parnou

Marec

7.3. XX. Majcichovská desiatka Majcichov

7.3. XXXV. Zimný beh Olšavskou dolinou Blažice

13.3. Zoborské masakrpone – Behy pre radosť Nitra


14.3. Beh sebaprekonávania Bratislava


15.3. XV. Sačurovská pätnástka – 3. Memoriál Heleny Sukovej Sačurov


16.3. XXXIII. Beh oslobodenia Zvolena Zvolen


20.3. XV Rajecký Borošovec Šuja pri Rajci


20.3. II Beh oslobodenia obce Jasenie Jasenie


20 3. XIV. Beh oslobodenia obce Sielnica


20.3. XVIII. Smolenický kros Smolenice


20.3 VII. Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana Košice


21.3 XXVII. Beh oslobodenia obce a 1. Slovenského kozmonauta Dolná Lehota


21.3. II. Beh Vtáčim údolím Ptičie


24.3. XX. Vítanie jari v maratónkach Trnava


27.3. XXXVI. Beh oslobodenia Topoľčianok Topoľčianky

27.3. XXVII. Švošovská pätnástka Švošov


26. – 28.3. V. Bratislavský mestský maratón ČSOB CIITY MARATHON Bratislava


Apríl


2.4. Beh pre radosť- Memoriál Štefana Petrikoviča Nitra


3.4. VII. Zvolenská Corida Zvolen


3.4. XX. Beh okolo Hlbokého Hlboké

3.4. XII..Novozámocka desiatka Nové Zámky


8.4. L. Beh okolo Slovnaftu Bratislava

9.4. XVII. Beh oslobodenia Handlovej Handlová


10.4. VI .Beh oslobodenia Kanianka- Bojnice


10.4. XXXVII. Beh oslobodenia Turian –Memoriál Eda Vojta Turany


10.4. XXVI. Beh oslobodenia Galanty Galanta


11.4. LXIII. Národný beh Devín -Bratislava Bratislava


11.4. XXVIII. Beh Hornádskou dolinou -polmaratón Kysak


11.4. XII. Beh na Studničnú Komjatná


11.4. Beh sebaprekonávania Bratislava


17.4. XXIX. Beh priateľstva Orechová Potôň


17.4. XXIII. Jarný beh Bojničky Bojničky

18.4. XXXII. Beh oslobodenia o Putovný pohár starostu Likavka


18.4. XVI. Čadčianska „desiatka“ Čadca


19.4. X. Cross Country – Baba/Kamzík Pezinok – Bratislava


22.4. LXXI. Jarný beh Svitom Svit


23.4. XXXXI. Jarný beh Hlohovec

23.4. V. Beh na Vrchrieku Vysoká nad Kysucou


24.4. XXV. Beh oslobodenia Chtelnice Chtelnica


24.4. III . Fiľakovský cross Fiľakovo


24.4. VIII. Bankovský lesný beh Košice – Bankov


24.4 X. „SELF – TRANDESCENCE“ (Beh sebaprekonávania) Nitra


25.4. XV. Budimírsky polmaratón Budimír


25.4. XXX. Beh oslobodenia Bodíc Bodice


30.4. XXXI. Beh zdravia Turčianske Teplice


30.4. XXXV. Májový beh mieru Rudník


Máj


1.5. XVII. Pečovskonovoveský šľapák- prvomájový beh zdravia Pečovská Nová Ves


1.5 XXVII. Podvihorlatský maratón (5.ročník IN-LINE maratón) Michalovce


1.5. X. Michalovský polmaratón Michalovce


1.5. XXXVI. Medzinárodný pouličný beh Komárom- Komárno mesto Komárom (MR)

mesto Komárno (SR)


1.5. XXIX Beh oslobodenia Bánova Bánov


2.5. VI. Májový beh Tulčíkom Tulčík

2.5. XXV. Kajňanská desiatka-Medzinárodný beh IPA Slovenská Kajňa


8.5. V. Beh Sliačskym chotárom Kúpele Sliač


9.5. X. Hrušovská sedmička Nižný Hrušov


9.5. Beh Sebaprekonávania Bratislava


15.5. XXIV. Mravenčiarska míľa Plavecký Štvrtok


15.5. VI. Vranovská desiatka Vranov nad Topľou


15.5. XXVII. Tlmačská dvatsaťpäťka Tlmače


16.5. XIV.Ilavský beh–Veľká cena Agromixu Ilava


16.5. XV. Milá míľa v Horskom parku Bratislava

16.5. XVI. Májová hodinovka Jozefa Česlu Spišská Nová Ves


21.5. I. Beh v oblakoch Sky Run Bratislava


22.5. XLV. Beh k srdcu SNP Martin – Sklabina


22.5. I. Žiarsky mestsky polmaratón Žiar nad Hronom


23.5. VIII. Oravská dvanástka Tvrdošín


23.5. Beh na Čertovicu Vyšná Boca


23.5. XX. Beh vďaky Továrne Továrne


23.5. X.II Pivovarsko – hradná sedemtisícovka Veľký Šariš


23.5 IV. Gelnická desiatka Gelnica


27.5. XIV Beh do Strečnianských hradných schodov Strečno


29.5. XVI. Memoriál Jozefa Gabčíka žilina


29.5. XI. Memoriál Františka Daniša Trstín


29.5. IV. Lesný beh Muránskou Planinou Tisovec


29.5. II. Štefultovská desiatka Banská Štiavnica


30.5 V.Beh pod Vyšnou Myšľou-1kolobež.ligy detí a mládeže Vyšná Myšľa

30.5. Beh trenčianskou Brezinou Trenčín


30.5. XXI. Beh Rajeckým rínkom Rajec


30.5. Beh Šaštínskymi bormi Šaštín - Stráže


30.5. XX.. Beh vďaky – Tovarné Tovarné

Jún


2.6. XX. Večerný beh mestom Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves


5.6. XIII. Starostovská desiatka Hôrka pri Poprade

5.6. X. Cezpoľný beh - Memoriál Františka Daniša Trstín


5.6. XXXVI. Kysucký maratón Čadca


5.6. XIV. Beh na hrad Zniev Kláštor pod Znievom


5.6. Beh pre radosť Nitra


5.6. IV. Buránska desiatka Borský Mikuláš


6.6. Beh Sebaprekonávania Bratislava

6.6. IX.Beh na vrchol Minčola Lipany


6.6. VIII. Beh Margecian Margecany


6.6. I. Beh cez Ahoj Piešťany


12.6. V. Beh na chatu pri Zelenom plese Tatranské Matliare


12.6. VIII. Bratislavský polmaratón Bratislava


13.6 XXII. Šebešská sedemnástka Vyšná Šebestová


13.6. XX Dopravárska desiatka Košice


19.6. XVII. Beh okolo Lysej Lysá pod Makytou


19.6. XXII. Záhorácky maratón a VII. Polmaratón Senica


19.6. VIII. Polmaratón Košice – Seňa Košice – Seňa


20.6. XXVII. Cezpoľný beh Ondrašovská horička Liptovská Ondrašová


20.6. V. Vyšehradský maratón Podolínec(SVK) –Rytro (POL) Podolínec


20.6. II. Bbežecká liga detí a mládeže -2 kolo Vyšná Myšľa


23.6. Beh olympijského dňa Trnava


25.6. V. Barčianský májový minimaratón - II. Chôdza GPS Košice-Barca


26.6. XVIII. Non- stop beh hrebeňom Nízkych Tatier Trangoška—Donovaly


26..6 VII. Donovalský polmaratón Donovaly


26.6. XXX. Beh cez Hornoorešanské vŕšky – Memoriál Františka Hečka Horné Orešany


26.6. XVI. Memoriál Pavla Antala Svit-Podskalka


27.6. Nová Lesná -Športový deň Nová Lesná

27.6.. II. Krompašská radničná desiatka Krompachy

27.6. IX. Beh na Poludňový Grúň Vrátna

Júl

3.7 XXXIII Špačinský trojuholník Špačince


3.7. XIII. Folkušovská sedmička Folkušová


4.7. Beh sebaprekonávania Bratislava


4.7. II. Beh cez Mojtínske vŕšky Mojtín


4.7. I. Beh zlatým vrchom Moravany nad Váhom

4.7. IV Prešovská horská pätnástka Prešov

10.7. VIII. Hámornický polmaratón Medzev


10.7. IX. Beh do vrchu Fačkov – Kľak Fačkov


10.7 I Malženická trinástka Malženice


11.7. XXXIII. Malý štrbský maratón štrba


17.7. XII.Hámorská dvadsiatka Remetské Hámre


17.7. XI.Beh zvrchovanosti Chrenovec–Brusno


18.7. IV. Beh na Kýčeru Zákamenné


18.7. XV. Bančanská desiatka Banské


18.7. I Širocká trinástka Široké

18.7 IV. Memoriál Petra Minárecha ( Trebatická desiatka) Trebatice


24.7. VII. Extrém maratón Košice - Furča Košice


25.7. XX Vrbovská pätnástka Vrbové


25.7 V. Laborecká pätnástka Strážske


25.7. II. Beh na chatu pod Chlebom Turany

August


1.8. XXXIV. Klokočovská päťka Klokočov


1.8. XXV. Horský kros Pruské – Vršatec Pruské


1.8 Beh pre radosť Nitra


1.8. XXII. Malý Kavečianský maratón Kavečany-Košice


7.8. XXIX. Beh zdravia o pohár predsedu COOP Jednota Trnava


7.8. XXVIII. Dolnoorešanský polmaratón Dolné Orešany


8.8 III.Sedliščanská päťnástka Sedliská


8.8. Beh sebaprekonávania Bratislava


14.8. IV. Rajecký polmaratón Rajec


14.8. XXVII. Rajecký maratón Rajec


14.8. XVIII. Beh SNP ulicami Ráztočna Ráztočno


14.8. III. Beh na Vtáčnik Kamenec pod Vtáčnikom


15.8. X. Beh údolím Idy Košice


15.8. XXXV. Belanska pätnástka Biely Potok


21.8. XXI. Čachtický polmaratón Čachtice


21.8. XXXIII. Beh Gaderskou dolinou Blatnica


21.8. XVII. Horský kros Gerlach Gerlachov


22 .8. IV. Beh detí a mládeže-4 kolo finále Vyšná Myšľa

22. 8. II Beh okolo Marhátu Moravany nad Váhom

28.8. III. Beh k Radošovským vinohradom Radošovce


28.8. I. Maratón Lábatlan (MR) – Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom


29.8. XXXIV. Modrokamenská osmička Modrý Kameň


29.8. XXII. Podtatranská pätnástka Východná

29.8. III. Jazernný maratón Košice

September

1.9. XI. Mraznické chodníčky Častá1.


1.9. II. Podvihorlatská šestnástka Kamienka

2.9. XXXI Beh zdravia lesoparkom Kamenný mlyn Trnava


4.9. XII. Malý Pieninský maratón Červený láštor


4.9. I.Ranshop – Salomon mix Bratislava


4.9. LVIII. Beh Bučiny Zvolen


4.9. Beh pre radosť Nitra


5.9. LI Dukelský beh mieru Dukla – Svidník


5.9. V. Beh Novoveskou Hutou Novoveská Huta


5.9. Beh Sebaprekonávania Bratislava


5.9. XXVII. Dvatsať mierových kilometrov okolo Spišského hradu Spišské Podhradie

8.9. III. Chemkostavácka päťka Humenné


11.9. XXV. šoporňanská dvanástka šoporňa


11.9. III. Horský beh na Jankov vršok Uhrovec

11.9. XII. Beh Kapušianskou pláňavou Veľké Kapušany


11.9. XXV. Zátopková desiatka Žilina


11.9. IV. 12 hodinový výšľap na Devínsku Kobylu Devínska Nová Ves


11.9. X. Beh na Malinné Ružomberok


11.9. VIII. Beh Smrdáky- Koválov a späť Smrdáky


12.9. VI. Rakovská pohodová trinástka Raková


12.9. XXXVII. Beh okolo Sliačov Liptovské Sliače


12.9 XXXI. Stropkovská dvatsiatka Stropkov


15 9. XVIII. Michalovská hodinovka Michalovce


18.9. XXXIV. Gemerský polmaratón Rožňava


18.9. XXI. Topoľčianský polmaratón Topoľčany


18.9. XXVII. Beh Slovenským rajom Spišská Nová Ves


18.9. III. Horský beh na Jankov vŕšok Uhrovec


19.9. XVIII. Veľká cena mesta Holíč Holíč


19.9. XXXIV. Drahovská desiatka Drahovce


19.9. Horský beh Krasňanskou Kúriou – jeseň Bratislava -Rača


19.9. X. Medzinárodný beh na Veľkú Raču Oščadnica


19.9. 21 km charitatívny beh pre deti Bratislava


19.9. III. Sečovská desiatka Sečovce


19.9. Horský beh Krasňanskou Kúriou – jeseň Bratislava - Rača


20.9. IX. Martinská hodinovka na dráhe Martin


22.9 LIV Trnavská hodinovka a dvanástminútovka Trnava


22.9. IV. Lafranconská hodinovka Bratislava


24.9. II. Beh Tokajskými vinicami Čerhov


24.9. XI. Michalský beh do kopca Hlohovec


25.9. VII. Popradský kros Poprad


25.9. I. Dobšinská desiatka Dobšiná


25.9. XIV. Medzinárodný cestný beh Banská Bystrica


25.9. V. Beh obcou Horná Lehota Horná Lehota


26.9. XXX. Olšavský pohár -.Memoriál J. Kažimíra Ruskov

26.9. V. Beh na chatu Kmínek Vysoká nad Kysucou

26.9. XXVIII. Krupská dvadsiatka Dolná Krupá

Október


2.10. IV. Jesenný svätopeterský beh zdravia Svätý Peter


2.10 Beh pre radosť Nitra


2.10. XI. Bratislavský Cross – memoriál J. Nagya Bratislava


3.10. LXXXVII. Medzinárodný maratón mieru Košice

3.10. XV Minimaratón Košice

7.10. XIV.2-míľový beh Prešov


9.10. XXXVIII. Memoriál Ing. Ľ. Košeckého Trenčianske Teplice


9.10. IV. Beh na Chlm Chlmec


9.10. XXXIX Od pamätníka k pamätníku Stráňavy


10.10. XXV. Malokarpatský maratón, (Malokarpatský poomaratón?) Trnava


10.10 XIV. Laborecký kilometer Medzilaborce


10.10. XXXIX. Kľačianska desiatka Kľačany


10.10. XLV. Beh ulicami Krompách Krompachy


13.10. V. Beh ulicami obce Smižany Smižany


16.10. I. Beh cez tri štáty Európy Čierne pri Čadci


16.10. X. Beh vzájomnosti Ostrov Trenčín


16.10. XV. Cestný beh Zelenyáková „trinástka“ Hronovce


16.10. XX. Deň supervytrvalca Žilina


17.10. XXXVI. Malokarpatský maratón Trnava


17.10. Beh sebaprekonávania Bratislava


17.10. XL. Beh okolo Dulova Dulov


17.10. II. Beh do vrchu Banské – Mlačky Banské


17.10. XXXVII. Beh SNP Staškov


23.10. I. Jesenný beh okolo Sĺňavy Piežťany


24.10. VII. Beh okolo Sidorova Ružomberok


24.10. XXX. žipovská desiatka Nižný žipov


30.10. XXXV. Beh Devínskou kobylou Bratislava

31.10. XVIII. Prievidzská jeseň Prievidza

November

4.11. Beh pre radosť Nitra

6.11. XXVII. Beh do vrchu Choď ako môžeš Bobrovec


7.11. XLI. Beh oslobodenia mesta Strážske Strážske


7.11. XXVII. Krasňanská desiatka Krásno nad Kysucou


7.11. XVIII. .Nitrianska hodinovka a dvanásťminútovka Nitra


7.11. Beh sebaprekonávania Bratislava

10.11. XLIV. Beh 17. novembra Žilina

13.11. III Memoriál Štefana Kotiana Ráztočno


13.11. XXX. Liptovský maratón a VI. polmaratón Liptovský Mikuláš


13.11. XXVI. Malacká desiatka Malacky

17.11. IV..Beh na Husárik Čadca


20.11. XIV. Slepčianska pätnástka Slepčany


21.11. VIII. Maratón Perly Karpátt Trenčianske Teplice


26.11. XVI. Beh o štít mesta Michalovce Michalovce


27.11. XL. Beh priateľstva Trnava

December


4.12. Beh pre radosť Nitra


4.12. XXVII. Machulinská dvadsiatka Machulince

4.12. XXVIII. Mikulášsky kros Dubovany

5.12. Beh sebaprekonávania Bratislava

18.12. XXI. Medzinárodný cestný beh Hodonín - Holíč- Skalica

26.12. XXXI. Zimný beh zdravia Trnava


29.12. XVI. Silvestrovský beh Veľké Vozokany


31.12. XXX. Silvestrovský beh Humenné


31.12. XXX. Silvestrovský beh zdravia Vrútky

31.12. XIV. Silvestrovský beh ulicami Michalovej a Pohronskej Polhory Michalová

31.12. XXV Silvestrovský beh Prešov

31.12. XXXIX Silvestrovský kros Dolné Orešany

31.12. XXII. Silvestrovský beh cez bratislavské mosty Bratislava

31.12. XXIV Silvestrovský beh Senica

31.12. III. Memoriál Antona Janošku Lietava

31.12. XXVII. Horovská desiatka Horovce


ROK 2011

Január


1.1 XXIV Trnavský Novoročný beh Trnava


2.1 Beh sebaprekonávania Bratislava


6.1 XII. Trojkráľova šestka Trnava


Február

6.2 Beh sebaprekonávania Bratislava


26.2. XXXIII. Suchovská pätnástka Suchá nad Parnou


Marec


6.3. Beh sebaprekonávania Bratislava


19.3. XV. Beh oslobodenia obce Sielnica Sielnica


Termíny ostatných podujatí v tomto období nám neboli nahlásené.


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O BEŽECKÝCH PODUJATIACH V ROKU 2010máj  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconSlovenský šermiarsky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava Rozpis súťaží č. 3 od 2008 do 30 2008

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconSlovenský zväz chovateľOV

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconJúlius Satinský (21 1941 – 29. 12. 2002, Bratislava, Slovensko)

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconCentrum voľného času Klokan Pekníkova 2, 841 02 Bratislava

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconFirst records of two midges (Diptera, Chironomidae) from Slovakia. Biologia, Bratislava, 52: 687, 1 ref

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconSpráva o činnosti organizácie sav za rok 2003 Bratislava, Sienkiewiczova 1 január 2004 Obsah

Slovenský bežecký spolok, junácka 6, 832 80 bratislava iconАнтропометрия и Физиогномика (определение черт характера и умственных способностей по выражению лица)
Мои многочисленные попытки сделать какой-либо общий итог криминальным характеристикам преступника, изучая трупы, кажутся поверхностными...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка