Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література
НазваМетодичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література
старонка4/4
Дата канвертавання15.01.2013
Памер0.61 Mb.
ТыпМетодичні рекомендації
1   2   3   4


2. Тестові завдання.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. (До поставленого запитання подається 5 варіантів відповідей,серед яких лише одна правильна. Для виконання цього завдання студент повинен орієнтуватися в найважливіших моментах біографії письменника, знати автора, назву опрацьованого твору, його зміст, персонажів, тему, ідею, розумітися на літературознавчих термінах. )

1. Першу українську професійну трупу створив:

 1. І.Карпенко-Карий у Бобринці;

 2. М.Садовський у Харкові;

 3. Г.Ашкаренко у Києві;

 4. М.Старицький у Полтаві;

 5. М.Кропивницький у Єлисаветграді.

2. Новий український театр веде свій початок від вистави:

 1. «Наталка Полтавка» І.Котляревського;

 2. «Сватання на Гончарівці» Г.Квітки-Основ'яненка;

 3. «Назар Стодоля» ТШевченка;

 4. «Тарас Бульба» М.Гоголя;

 5. «Украдене щастя» І Франка.

3. Слово аматорський означає:

 1. професійний:

 2. непересічний:

 3. талановитий;

 4. самодіяльний;

 5. примітивний.

4. Життя акторів дореволюційного театру змальовано у п'єсі М.Старицького:

 1. «Не судилось»;

 2. «Крест жизни»;

 3. «У темряві»;

 4. «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»;

 5. «Талан».

5. Слово талан у назві однойменного твору М.Старицького означає:

 1. непересічні здібності;

 2. долю;

 3. успіх;

 4. певні досягнення,

 5. грошову одиницю.

6. Прототип – це ...

 1. головний герой твору;

 2. персонаж, який є виразником авторської ідеології;

 3. конкретна особа, яка стала об'єктом художнього зображення;

 4. історична особа, зображена у творі;

 5. образ-персонаж, який концентрує в собі риси характеру, спосіб мислення, вітоглядні орієнтації певної групи людей.

7. Першим драматичним твором М.Кропивницького, який був написаний під впливом «Наталки Полтавки», є:

 1. «Доки сонце зійде, роса очі виїсть»;

 2. «Дай серцеві волю, заведе в неволю»;

 3. «Глитай, або ж Павук»;

 4. «Пошились у дурні»;

 5. «Олеся».

8. «Сумною історією руйнування бідних людей» назвав І.Франко п'єсу:

 1. «Назар Стодолі» Т.Шевченка;

 2. «Не судилось» Михайла Старицького;

 3. «Пошились у дурні» Марка Кропивницького;

 4. твір «Розумний і дурень» І.Карпенка-Карого;

 5. «Глитай, або ж Павук» Марка Кропивницького.

9. «Безталанна», «Бурлака», «Мартин Боруля» належать перу:

 1. М.Старицького;

 2. М.Кропивницького;

 3. М.Садовського;

 4. І. Тобілевича;

 5. І.Франка

10. На дійсних фактах із життя сім'ї Тобілевичів створено п'єсу:

 1. «Сава Чалий» І.Карпенка-Карого;

 2. «Олеся» М.Кропивницького;

 3. «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого;

 4. «Талан» Михайла Старицького;

 5. «Наймичка» І.Карпенка-Карого.

11. «Сава Чалий» за жанром - це ...

 1. соціальна комедія;

 2. водевіль;

 3. психологічна драма;

 4. історична трагедія,

 5. драматична поема.

12. Організатором театральної справи в Україні, режисером, антрепренером, видавцем, перекладачем серед перелічених осіб був:

 1. Г.Ашкаренко;

 2. М.Старицький;

 3. М.Кропивницький;

 4. І.Карпенко-Карий;

 5. К.Станіславський.

13. Принцип «трьох єдностей» у драматичному творі властивий для естетики:

 1. реалізму;

 2. романтизму;

 3. класицизму;

 4. модернізму;

 5. сентименталізму.

14. Авторський відступ у драмі, в якому йдеться про особливості зовнішності дійових осіб, їхньої поведінки, акторської гри, декорацій тощо, називається:

  1. реплікою;

  2. ліричним відступом;

  3. інтер'єром;

  4. портретом;

  5. ремаркою.


Завдання з вибором трьох правильних відповідей (До поставленого запитання подається 6 варіантів відповідей, серед яких правильними є три. Для виконання цих завдань студент повинен розуміти художньо-літературну природу тексту, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виявляти навички аналізу тексту, співвідносити твір та рік його написання з певною епохою, авторською світоглядною позицією.)

1. Проти українського професійного театру були спрямовані такі урядові заходи:

 1. заборонялися сценічні вистави російською мовою у виконанні українських акторів;

 2. не дозволялося друкування українською мовою текстів до музичних нот;

 3. заборонялося порушувати проблеми соціального характеру та про національно-визвольну боротьбу;

 4. не дозволялося виставляти твори перекладної літератури;

 5. актори не мали права виступати в українських національних костюмах;

 6. виїздити з виставами за межі України.

2. Прізвище Тобілевичі об'єднує таких митців:

 1. Миколу Садовського;

 2. Михайла Старицького;

 3. Івана Карпенка-Карого;

 4. Марка Кропивницького;

 5. Миколу Аркаса;

 6. Панаса Саксаганського.

3. Серед історичних драм перу М.Старицького належать:

 1. «Паливода XVIII століття»;

 2. «Ґандзя»;

 3. «Сава Чалий»;

 4. «Богдан Хмельницький»;

 5. «Маруся Богуславка»;

 6. «Оборона Буші».

4. Серед запропонованих тверджень знайдіть правильні:

 1. Емський указ, за яким заборонялися сценічні вистави українською мовою, був виданий царем Олександром II;

 2. новаторство Старицького-драматурга полягає у показі на сцені українського інтелігента;

 3. Карпенко-Карий - псевдонім Івана Карповича Тобілевича;

 4. представники прогресивного напряму в драматургії у своїх творах всебічно розвивали традиції ідеалізації народу, етнографізму та фольклоризації;

 5. комедія «Хазяїн» - вершина всієї української драматургії XIX століття;

 6. Український професійний театр виник на ґрунті кріпосних театрів.


Відповіді до завдань з вибором однієї правильної відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

А
+

Б

+
+

+В
+


++
Г+
+
+


Д

++


+
+


Відповіді до завдань з вибором трьох правильних відповідей:

1

2

3

4

А
+
+

Б

++

В

+

+
+

Г

+
+
Д+
Е
+

+

3. Напишіть твір-роздум на одну із тем:

1. Чим цікаві герої театру корифеїв сьогоднішньому глядачу?

2. Мій улюблений представник театру корифеїв.


Ваш порадник.

Якщо вас зацікавив розвиток драматургії і театру кінця ХІХ століття читайте такі книги та статті:

 1. Вієвський В. Дещо про творчу лабораторію драматурга: Про Івана Карпенко-Карого. // Дивослово. -1995. - №9. – С.41.

 2. Горболіс Л. „Ми захищали наші святині, нашу віру й нашу землю.” // Дивослово. – 2000. - №7. – С.46 – 49.

 3. Горик Н. І. Карпенко – Карий – батько новочасного українського театру: Огляд життя і творчості. // Дивослово. – 1998. - № 9. – С. 31 -36.

 4. Демянівська Л. І.Карпенко- Карий: Життя і творчість. – Київ: Либідь, - 1995. – 144 с.

 5. Домницька Г. Слово, окрилене красою: до 150-річчя від дня народження М.П.Старицького. // Сільські вісті. – 1990. - грудень 14.

 6. Куриліна О.В. Українська література. Довідник. – Кам’янець – Подільський, 2008. –С.208 – 215.

 7. Новиков А. „Скрутна доба” Марка Кропивницького. // Українська мова і література в школі. – 2001. - №3. – С.81 -83.

 8. Рильський М. Гордість української драматургії. – Київ, 1980. – С. 242 – 245.

 9. Старицький М. Вибрані твори. – Київ, - 1959. – 684 с.ЛІТЕРАТУРА


 1. Вієвський В. Дещо про творчу лабораторію драматурга: Про Івана Карпенко-Карого. // Дивослово. -1995. - №9. – С.41.

 2. Горболіс Л. „Ми захищали наші святині, нашу віру й нашу землю.” // Дивослово. – 2000. - №7. – С.46 – 49.

 3. Горик Н. І. Карпенко – Карий – батько новочасного українського театру: Огляд життя і творчості. // Дивослово. – 1998. - № 9. – С. 31 -36.

 4. Демянівська Л. І.Карпенко- Карий: Життя і творчість. – Київ: Либідь, - 1995. – 144 с.

 5. Домницька Г. Слово, окрилене красою: до 150-річчя від дня народження М.П.Старицького. // Сільські вісті. – 1990. - грудень 14.

 6. Куриліна О.В. Українська література. Довідник. – Кам’янець – Подільський, 2008. –С.208 – 215.

 7. Новиков А. „Скрутна доба” Марка Кропивницького. // Українська мова і література в школі. – 2001. - №3. – С.81 -83.

 8. Рильський М. Гордість української драматургії. – Київ, 1980. – С. 242 – 245.

 9. Рильський М. Український драматичний театр. – Київ, 1967. – С.5 – 317.

 10. Старицький М. Вибрані твори. – Київ, - 1959. – 684 с.
1   2   3   4

Падобныя:

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Конституційне право України»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconНавчально-методичні вимоги та рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни «Державне право зарубіжних країн»
Вивчення нормативної навчальної дисципліни проходить відповідно до вимог кредитно-модульної системи

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconУкраїнська мова професійного спілкування
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconНавчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»
Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького....

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Шрифт" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Ергономіка" / С. Г. Сазонов, Херсон. Хнту. 2009. 22с

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconН73 Новий довідник: Українська мова. Українська література. — К.: Тов «казка», 2008. т— 864 с
М. Радишевсъка — старший учитель, учитель-методист, відмінник народної освіти (автор розділу «Українська мова»)

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconПояснювальна записка
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література icon1. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...

Методичні рекомендації з дисципліни «Українська література» Відповідно до вимог програми з дисципліни „Українська література iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Туристські ресурси України» / хнамг, Уклад.: М. М. Поколодна. –...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка